Közélet, hírek

Tervtanács előtt a zuglói városközpont terve

2007.07.17. 11:00

Új fejezet nyílt a zuglói városközpont fejlesztésének eddigi történetében: úgy tűnik, a kerületi önkormányzat, a szakma és a civil szféra között született konszenzuson alapuló koncepció erősen redukálódott.

Új fejezet nyílt a zuglói városközpont fejlesztésének eddigi történetében: úgy tűnik, a kerületi önkormányzat, a szakma és a civil szféra között született konszenzuson alapuló koncepció erősen redukálódott.
Csak emlékeztetőül: az önkormányzat által kiírt ötletpályázatot annak idején rangos szakmai zsűri bírálta el – a beérkezett művekből leszűrt tanulságokat, követendő elveket a kerületi vezetés elfogadta. Ezekre alapozva írták ki a Csömöri út-Rákospatak utca-Bosnyák utca által határolt terület hasznosítását célzó nemzetközi befektetői pályázatot, melyet a lengyel Echo Investment nyert meg. A Laguarda.Low cég megvalósíthatósági tanulmányát és az ötletpályázat eredményét figyelembe vevő építészeti tervek közül a RAS építésziroda munkája bizonyult a legjobbnak, a Rosta S. Csaba által vezetett cég lett tehát a beruházás főtervezőjeként működő Mofo építésziroda együttműködő partnere. A nagyszabású elképzeléseket sajtótájékoztatón mutatták be idén februárban. Aztán elérkezett június közepe, amikor is bejelentették, hogy új partnert választottak, a Bánáti és Hartvig Építészirodát.

A július 11-i összevont fővárosi és kerületi tervtanács tette világossá, hogy az ún. Mundo projekt mai formája csak központi elemében emlékeztet azokra a tervekre, melyeket még februárban helyeztek kilátásba. Az új elvi engedélyezési terveket prezentáló Hartvig Lajos elmondta, hogy Rosta S. Csabával tisztáztak minden szakmai-etikai kérdést. Ő úgy tudja, hogy Rosta tervét a beruházó megvalósíthatatlannak tartotta, a két fél viszonya egyébként is rossz volt.
Míg a februárban bemutatott tervek – igaz feltételesen, de mégis – magukban foglalták a Bosnyák téri piac rekonstrukcióját, s lehetőségként szerepelt bennük a Vezér utca túloldalán létesítendő sportcentrum bekapcsolása is, addig az új elképzelések már csak a Bosnyák téri templom mögötti területen létesítendő épületegyüttessel számolnak. Ez a passzázsokkal, szabad belső terekkel tagolt, de mégis egyetlen négyzetes tömbbe összefogott komplexum elsősorban üzletközpontként működne, felszín alatti részeiben parkolók, a felsőbb emeleteken szórakoztató- és sportintézmények, a Bosnyák tér felé eső sarokban a polgármesteri hivatal helyezkedne el. A Rákospatak utcai oldalon irodaházak sorakoznának.

A Tervtanács tagjai – Mónus János, Dévényi Tamás, Schneller István, Kálmán Ernő – különböző formában megfogalmazott, de teljesen egybehangzó véleményeket nyilvánítottak ki: a terv nem városközpontot formál, hanem csupán egy gigantikus épülettömböt – azaz nem a városi hálózatok, közterek, közfunkciók csomópontját képezi, hanem éppen annak fordítottját. „Ez egy pláza, mondjuk ki Képmutató a beruházó kommunikációja: a városközpont kifejezése itt csak máz.” – mondta Dévényi Tamás.

Átgondolatlannak tartották az együttes és a metróállomás közötti viszonyt, illetve a templommal, a piaccal és magával a Bosnyák térrel való kapcsolatát. Az üzletházba ágyazott polgármesteri hivatal elképzelését teljesen tévesnek vélték. Lényegében a koncepció alapvető átdolgozását javasolták.

Z. Halmágyi Judit, aki tagja volt a tervpályázati zsűrinek, elmondta, hogy a RAS tervét azért támogatták, mert átfogó, a városba szervesen beleszövődő koncepciót dolgoztak ki, amely egyfajta landscape-ként kapcsolta volna össze a környék különböző városi funkcióit. A nagyvonalú térsor az új központ részévé tette volna a templomot és környékét is, s nem állt volna meg a Rákospatak utcánál. Ez tehát a szeterotíp pláza-koncepció helyett jelentős városépítészeti tett lett volna. Z. Halmágyi Judit szerint a beruházó végül a városi kontextus helyett szigetszerű koncepciót dobott be. Úgy véli, hogy a Bánáti és Hartvig irodát segíteni kell abban, hogy visszatérhessen az eredeti tervpályázati ajánlásokhoz, hiszen pillanatnyilag a beruházói nyomásnak megfelelő tervezésre kényszerül.

Horváth László, az Echo vezető tanácsadója szerint a cég profitorientált, s az engedmények tekintetében elment a végsőkig: ha esetleg nem ott lesz a polgármesteri hivatal, az irodákat akkor is el kell tudniuk adni. Leszögezte: a piac nem az övék, hanem a fővárosé, s hogy a jelen tervekkel az önkormányzat is egyetért.

Beleznay Éva a tagok által javasolt módosítások után újra tervtanács elé kéri a terveket.

HP
fotók: vm, hp