Közélet, hírek

Új gödör Kecskeméten - Bonyodalmak a "Malom Center" körül

2003.11.27. 23:00

A Bács-Kiskun Megyei Építészkamara sajtótájékoztatója.

November 27-én a Bács-Kiskun Megyei Építészkamara nevében Borbély Lajos elnök és Vásárhelyi Dániel alelnök ismertette a város frekventált területére tervezett ún. Malom Center tervezésével kapcsolatos álláspontjukat.

 

 

A dolog lényege: a közelmúltban napvilágra került terveket több szempontból sem tartják elfogadhatónak, ezért a Kamara felállított egy ad hoc bizottságot, és a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatalhoz beadványt intézett, melyben kérik a kiadott elvi építési engedély felülvizsgálatát.

A legfontosabb kérdések:
Ki az épület felelõs tervezõje és milyen tervezési jogosítvánnyal rendelkezik?
A tervezõ által engedélyezésre benyújtott elvi építési engedélyezési tervdokumentáció maradéktalanul megfelel-e az érvényes elõírásoknak?
Készült-e a telektömbre kiterjedõ szabályozási terv és helyi építési szabályzat?
Ha nem - bár természetesen kellett volna -, akkor az érvényes építési törvény idetartozó ponjainak megfelel-e a terv, fõképp a meglévõ környezethez való illeszkedést vizsgálva?

 

 

Felmerülnek kérdések a terv programjával kapcsolatban is, hiszen egy közel 50000 négyzetméter összalapterületû, hatalmas bevásárlóközpontról van szó, multiplex mozival stb. Milyen módon tûzték ki ezt a programot, és a terv mennyiben teljesíti azt, vagyis mire adták ki az elvi engedélyt?
Benyújtotta-e a tervezõ a munkáját a területi tervtanácshoz véleményezésre? És így tovább...

 

 

Nem szemlézem tovább a Kamara másolatban átadott beadványát, ami igen alapos és körültekintõ dokumentum. Hiszen ennyibõl is kiderül, hogy sok kétség merül fel a tervvel kapcsolatban, és ezek igen megalapozottnak mutatkoznak pusztán a képek alapján is. S mindezt megerõsíti a Dél-Alföldi Területi Tervtanács TT279-7/7/03. sz. AJÁNLÁSA is, ami csak az elvi építési engedély kiadása után született. A november 19-i tervtanács meghallgatta Borvendég Béla opponensi véleményét és a fentiekben már ismertetett kérdésekre ill. a terv hiányosságaira való tekintettel szintén annak továbbdolgozására adott ajánlást.

 

 

 

A tervezõ persze ismert: a MÉRTÉK Építészeti Stúdió (Budapest), melynek képviseletében dr. Komjáthy Attilát a Kamara korábban kétszer is meghívta, hogy ismertesse a helyi építészeknek a terveket. Rajzokat, képeket azonban ezen alkalmakon nem mutathatott, mert a befektetõ azt nem engedélyezte számára...

S még egy adalék az elõzményekrõl. Tavasszal a gödör helyén még ott állt a malom, városképi jelentõségû, helyi védetségû ipartörténeti emlék. Kerényi József építész professzor, akinek elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy az elmúlt rendszerben sokmindent megõriztek Kecskemét szívében, 2003. áprilisában és májusában levélben fordult a város polgármesteréhez, Dr. Szécsi Gáborhoz, és fölemelte szavát a tervezett bontás miatt. Sajnos hiába.