Közélet, hírek

új irány csoport - építészet, tájépítészet, formatervezés, film, animáció

2008.01.17. 14:15

”További célunk budapest és magyarország fejlesztési irányának alakításában meghatározó szerepet betölteni, ahol a ´városi regeneráció´ és annak design vonzata valóban a városi élet kiteljesedését szolgálja a puszta fizikai rehabilitációval szemben.”
Megnyílt az Új Irány kiállítása az N&n galériában

új irány csoport

kiállítás megnyitó az N&n galériában január 16-án.
a kiállítást a sporaarchitects és Veres Borcsi énekes nyitotta meg.”a technológia, a tudományok, a gazdaság és a média által diktált felgyorsult fejlődés a társadalmi igényekben is állandó változást eredményez. az idő szerepe a tértervezésnél átértékelődik, hiszen olyan rugalmas tervkoncepció kialakítása válik szükségessé, mely illeszkedni tud a változó igényekhez. megnő a koncepció szerepe, mely egyben hitelesíti is az adott tértervet. koncepcióink az adott helyszín és az idő koordinátái által meghatározott pontok, melyek az idő, vagy a helyszín függvényében új értéket hoznak létre, de mint kiindulási pontok egy új terv részévé válhatnak, biztosítva a kontinuitást. ha ezeket leképezzük egy koordinátarendszerben, akkor olyan vektorokat kapunk, melyekben az adott koncepció, mint kiindulási pont, az általuk inspirálódott új tervek pedig a belőle kiinduló irányt jelölik meg. így jöhet létre a rendszerben az új irány.”
új irány csoport 2002
az új irány csoport 2000-ben alakult a millenáris park tervezése kapcsán. a csoport neve magán hordozza azt az elkötelezettséget, hogy folyamatos önképzés által, a legkorszerűbb elméletek ismeretében reflektáljon tudományos-művészeti értelemben az újabb és újabb városépítészeti, tájépítészeti, köztéri művészeti kihívásokra, melyek újabb és újabb irányokat jelölnek ki a fejlődés lehetőségét megteremtve. alapítói az egyetemi tanulmányok alatt szerveződött baráti kör tagjai: czinki dorottya, kovács árpád, lendvai gábor, muszbek johanna, pozsár péter, szohr gábor és tihanyi dominika. a fiatal építészekbol és tájépítészekbol alakult csoportosulás fő célkitűzése, hogy tagjai folyamatos önképzés által tudjanak reagálni a körülöttük lévő, dinamikusan változó világra, mely az egyes tervek elméleti alapját képezik. a csoport önmaga - strukturálisan is - dinamikusan változik, nyitott rendszerként működik: lehetőséget teremt és keretet biztosít hasonló szellemiségű szakemberek együttgondolkodására. így alakult ki 2008-ra az az erősen strukturált csoportrendszer - melyben további tagokkal bővülve - az uiarchitects-építészet /gál zsuzsanna, kiss gergely, muszbek johanna, pozsár péter/ és uilandscape architects -tájépítészet /kovács árpád, lukács katalin, szohr gábor, tihanyi dominika/ mellett helyet kap az uiform- formatervezés /szabó edit/, és az uimedia - film, animáció /lendvai gábor, nagy andrás/. az egyes szakterületek szoros együttműködésben egészítik ki egymás munkáit. a munkák közös jellemzője az erős konceptualitás, mely a helyszín és idő által felvetett kérdésekre reagálva képezi a terv alapját, és határozott irányt jelöl ki formai megoldásokat illetően. a munkák kiterjednek: kertépítészeti, térépítészeti /etele tér/, nagyobb léptékű tájépítészeti /ganz park, várkert bazár/, belsőépítészeti, kiállítás installáció tervezési /modern és organikus: london-riba, glasgow-the lighthouse/, városi regenerációs /kazinczy utca, corvin-szigony projekt/, nagyléptékű épületek /hotel clark/, városi léptéku public-art /plázs ´03, ”ön itt áll!” - atlantisz projekt/, valamint termékfejlesztési-kutatási /zajfal projekt, faulheit projekt/ feladatokra is. ez a léptékbeli sokféleség és szakmabeli összetettség biztosítja azt a nyitottságot és interdiszciplinaritást, amely a különböző léptékű tervek kialakításában fontos szerepet játszik. közös nevezőjük a városi kontextus, amelyben helyet kapnak, és amely kihat a tervezés minden szintjére egy organikus rendszerbe szervezve a különféle léptékeket.

a csoport elméleti tevékenységének keretén belül különös figyelmet fordít városi regenerációs folyamatok stratégiai tervezésének új irányokból történő tanulmányozására, illetve aktív szerepet vállal városregenerációs metodikák kidolgozásában is. ennek szellemében fontos és szerves része munkánknak különféle nemzetközi szakmai fórumokon /workshopokon, konferenciákon: lipcse, lakótelep rehabilitációs program kidolgozása 2005; london crossroads for ideas 2004; budapest: duna, mint rozsdazóna rehabilitációs program 2004/ való részvétel, akár meghívott előadóként /saul konferencia-london/, konzulensként /budapest workshop ´03/ vagy meghívott résztvevőként /large housing landscapes workshop - lipcse, óbuda workshop/. 2004-ben különleges megtiszteltetésként csoportunk képviselhette a magyarországot és azon belül az építész szakmát az európai unióhoz csatlakozó országoknak meghirdetett ”urban regeneration” című konferencián, mint ”young professionals”, majd ugyanebben az évben az institute of contemporary arts- london és a royal institute of british architects meghívott előadóiként vehettünk részt további konferenciákon. a millenáris park, mely 2001-ben nívódíjat és 2003-ban europa nostra díjat nyert és további kutatómunkáink lehetőséget teremtettek számos publikációnk megjelenésére olyan szaklapokban, mint a tájépítészet tudományos folyóirat, a magyar építőművészet utóirat címu tudományos melléklete. a millenáris park, mint magyar alkotás számos nemzetközi könyvben publikált tájépítészeti munka, pl. a landscape design today, fieldwork, topos. további célunk budapest és magyarország fejlesztési irányának alakításában meghatározó szerepet betölteni, ahol a ”városi regeneráció” és annak design vonzata valóban a városi élet kiteljesedését szolgálja a puszta fizikai rehabilitációval szemben.

a kiállítás február 4-ig látható az N&n galérában, VI., Hajós utca 39.

fotó: vm