Épülettervek/Középület

Újabb kulturális központot Nyíregyházának!

2011.04.28. 11:05

Az Agóra-program keretében Nyíregyháza is nagyot álmodott: tegyük korszerűbbé a kulturális központot! Kezdetben a Bán Ferenc tervezte művelődési ház felújításáról, funkcionális átalakításáról és bővítéséről volt szó, később azonban a város vezetői egy teljesen új épület mellett döntöttek. A városi sportcsarnok és az újonnan kialakított kiskörúti szakasz mellé képzelték el az új házat, amelynek terveit Dévényi Sándor DLA és Halas Iván készítette - csakúgy, mint a korábbi rekonstrukciós elképzeléseket.

Az Agóra-program keretében Nyíregyháza is nagyot álmodott: tegyük korszerűbbé a kulturális központot! Kezdetben a Bán Ferenc tervezte művelődési ház felújításáról, funkcionális átalakításáról és bővítéséről volt szó, később azonban a város vezetői egy teljesen új épület mellett döntöttek. A városi sportcsarnok és az újonnan kialakított kiskörúti szakasz mellé képzelték el az új házat, amelynek terveit Dévényi Sándor DLA és Halas Iván készítette - csakúgy, mint a korábbi rekonstrukciós elképzeléseket.

 

 

 

Telepítés-környezet
A TIOP-Agóra program keretében tervezett Multifunkcionális Kulturális Szabadidő Központ a Bán Ferenc tervezte emblematikus épületben működő Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrummal egy intézményi keretben valósulna meg, azzal szerves egységet képezve. A két épület egymástól mintegy 75 m-re lévő telkét az ún. Távolság Áthidaló Megoldás (TÁM) kapcsolná össze, amely egy díszburkolatú, akadálymentes gyalogos útvonal, térplasztikai elemekkel (szobrok, vízfelületek) kiegészítve.

A tervezett épület a Bujtosi Szabadidő Csarnok, az ún. Buszacsa épületének nyugati irányba történő bővítése, amely a városi szövetben szokásos módon az épületek egymás mellé történő helyezését jelenti. A szoros közelséget azonban oldja, hogy a Buszacsa kis magasságú szabadtéri lelátóihoz az új épület közös használatú, zárható gazdasági udvara csatlakozik, amely egy majdani gazdasági utca kialakulását vetíti előre a két épület között.

Az így szinte önálló telekkel rendelkező Multifunkcionális Kulturális Szabadidő Központ (MKSZK) főbejárati traktusa nyugatra, a közelmúltban kiskörútként kialakított Hunyadi utca felé néz, egyszerre fordulva a telek észak- és dél-nyugati sarkai felé is. Az ilyetén tájolást az indokolja, hogy a TÁM a telek észak-nyugati sarkára érkezik, míg a dél-nyugati részen hosszútávon egy ún. Agóra-sétány kialakítását javasoljuk, amely a Krúdy Háztól vezetne a Buszacsa keleti végét érintve a távolban lévő SPAR-ig, a másik irányban egészen a város főteréig, a Kossuth térig.

Funkcionális elrendezés
A földszint a terepszinten helyezkedik el, így akadálymentesen megközelíthető. Elsősorban kiszolgáló jellegű, az alábbi közönségforgalmi funkciókat tartalmazza: főbejárati előcsarnok információs ponttal, kuckó bárral, ruhatárral és vendég vizesblokkal. Emellett az intézményi oldalhoz tartozó személyzeti bejárat, csoportos öltözők, valamint a rendezvénytér alatti alsó színpadi raktár és gépészeti helyiségek kerültek ide. Az északi oldalra külön bejárattal rendelkező közművelődési funkciót helyeztünk el, amely önálló lépcsővel kapcsolódik a közönségforgalmi területekhez.

A földszintről kétoldalt elhelyezett, kényelmes közönséglépcsők vezetnek a reprezentatív kialakítású, nagy belmagasságú felső nézőtéri előcsarnokba, ahonnan a multifunkcionális rendezvénytér nyílik. A látogatók akadálymentesen látványlifttel jöhetnek fel, az előcsarnok  közepére a rendezvények esetén működő büfé került kényelmes fogyasztótérrel, amely alkalmi kiállítóhelyként is működhet. A multifunkcionális terem kettéosztható, részben síkpadozatos, több irányból is megközelíthető. Az első hét sor bedobogózható, a hátsó kilenc sor részben dobogókkal nagyobb teraszokra osztható, a zsöllye ülőhelyeinek száma: 433. A fő rendezvénytermet az egyik oldalról és hátulról további, a rendezvényekbe is bevonható mellékterek egészítik ki. Az intézményi oldalon egyéni öltözőket és a fellépők váróját helyeztük el.

A 3. szint közönségforgalmi oldalról egy közbenső szintet képez, ahonnan a zsöllye felső része közelíthető meg, s innen indulnak a kétoldali melléklépcsők, ahonnan a lépcsősen emelkedő páholyok előtere nyílik. Intézményi oldalon egyéni öltözők létesülnek itt. A 4. szinten a lépcsős páholy-előterekből közművelődési alkotóműhely, pihenőterek és az ikerliftek előtere nyílik. A két oldalsó páholy-előtér és a kétoldali főlépcsők a középső páholy-előtérben találkoznak, amely a nagy belmagasságú előcsarnok galériájaként jelenik meg. Intézményi oldalon további egyéni öltözőket, egy büfé-társalgót helyeztünk el, valamint a hátsó traktusban az intézményi menedzsment irodáit.

 

 

 

Az 5. szinten közönségforgalmi oldalon a kétoldali főlépcsőkkel megközelíthető karzat-előterek már szétválnak, az északi oldalon belőlük ismét közművelődési alkotóműhelyek és vendég vizesblokkok nyílnak, valamint olyan tantermek, amelyekben kreatív mozgás-, és táncművészet is oktatható. Intézményi oldalon gépészeti és színpadtechnikai funkciók kapnak helyet. A felső négy szint tisztán technikai szint világítási hidakkal, színpadtechnikai karzatokkal, gépészeti terekkel. A legnagyobb homlokzati toronyban közművelődési alkotóműhely („Elefántcsont-torony”) található, acél csigalépcsővel megközelíthető erkéllyel kiegészítve.

Tömegalakítás, anyaghasználat
A Buszacsa 60 x 100 m-es alapterülete mellett az új épület 30 x 50 m-es befoglaló téglalapja szinte eltörpül, csak magassági méretei haladják meg a szomszédjáét. Túlságosan elaprózott tömegekkel ez a méretbeli különbség csak tovább növekedne. A két épület egyensúlyának megteremtésére az új épület befoglaló téglalapját egyetlen tető fedi le, amelynek hullámzó íve a hosszhomlokzatok majdnem teljes hosszán végigvonul. A tető a főbejárat felől vízszintes alkotónak látszik, s az őt tartó tégla pengefalakkal együtt 18 x 30 m-es kapuzatként jelenik meg bélletében tört síkú üvegfalakkal, fókuszában a posztamensen álló bronz atlasszal és kariatidával, akik a főbejárati kapuépítményt tartják. A pengefalak hívogató átlója áttört, irányuk az előcsarnokba vezet, benn már felsejlik a multifunkciós terem szintén téglaburkolatú, zárt tömege.

A hosszhomlokzatokat négy-négy tégla-torony tagolja, északon lágy ívekkel, a délin hegyes szögletekkel. A déli oldal első tornya az íves tetőt áttöri, az északi oldal első tornya a tetőig ér – csak gyámolít. A többi torony a tető alatt messze elmarad, felette az üvegfal a tetőig ér. A tornyok sorát, az enyhe ferde párkánnyal lezárt kiszolgáló épület tömege simítja vissza a tető téglalap kontúrja alá. A tornyok tégla-kubusát ablakszerű nyílások törik át, a déli oldalon sokszögű ablakokkal, az északi oldalon többnyire íves kontúrú nyílásokkal. A főhomlokzat patinázott rézlemez frízének javasolt felirata: Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül!


Nyíregyháza, multifunkcionális kulturális-szabadidő központ
vezető tervező: Dévényi Sándor
tervezőtárs: Halas Iván
építész társtervezők: Pap László, Baranyai Bálint
tervezés éve: 2009
nettó szintterület: 4514 m2
generáltervező: Dévényi és Társa Építész Kft.
építész munkatársak: Dárdai Balázs, Heizer Xénia, Kászonyi Gyula, Szakos Hajnal, Varjassy Anikó, Thassy János                
belsőépítészet: Dévényi Sándor, Pap László
tartószerkezetek: Maros József, Motyovszki Ágnes, Kis-Bogdán András, Csatai László, Erős Gábor - Marosterv Kft.        
épületgépészet: Nagylucskay László - Optimal+Tervező Fővállalkozó Kft.    
épületvillamosság: Gulyás István    
közlekedés, közmű: Bartha Miklós - Bartherv Bt.
színháztechnológia: Tompa Zsuzsa - Woodland Plusz Kft., Schmidt János, Korponai Ferenc
akusztika, környezeti zajvédelem: Arató Éva - Arató Akusztika Kft.
Alabárdos Zsuzsanna
szakági helyi képviselet: Végh József - Art Vital Kft.
szerződések: Skrobák László - Dévényi és Társa Építész Kft.
megrendelő/építtető: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata