Közélet, hírek

Változást! - A Magyar Építőművészek Szövetségének megújítási programja

2012.01.10. 10:14

Már szinte közhelyszerű, elcsépelt kijelentés, hogy nincs igazi érdekképviselete az építész szakmának. A súlyos probléma orvoslására sürget többszintű átalakulást Szekér László is, aki Változást! címmel szedte pontokba javaslatát a Magyar Építőművészek Szövetségének megújítási programjához.

1. Megújuló tagság
Elengedhetetlen a MÉSZ-tagság megújulása, a taglétszám évek óta tapasztalható csökkenésének megállítása, a tagság aktivizálása, megfelelő, hatékony érdekképviselete.

2. Szakmai kapcsolatok megújítása
Megújításra vár a szakmai társszervezetekkel való együttműködés. Kulcsfontosságú a Magyar Építész Kamarával (MÉK) és a Magyar Mérnöki Kamarával (MMK)  ápolt szakmai kapcsolat újragondolása, szorosabbá fűzése a jobb hazai munkaellátás előmozdítása érdekében, de nyitni kell a környezetvédő, energiahatékonyság előmozdításáért dolgozó és a megújuló energiás szakmai szervezetek, cégek és egyesületek felé is.

3. Új jövőkép
Környezettudatos, fenntartható építészetre van szüksége a társadalomnak, energiahatékony, megújuló forrásokat alkalmazó megoldásokra és az integrált tervezés meghonosítására. Tudomásul kell vennünk, hogy a klímaváltozás és népességrobbanás korában élünk, és a tervezésnek erre adekvát válaszokat kell adni – ezt várja el tőlünk a társadalom. Az építészet társadalmi hasznossága és elfogadottsága tovább csökken, amennyiben erre a kihívásra nem tudunk egységes, jól kidolgozott válaszokat adni. A sodródás, a befektetők és a megrendelők feltétel nélküli kiszolgálása szimpla szolgáltatássá degradálja szakmánkat. Olyan fenntartható, élhető, anyag- és energiahatékony épületeket és városokat kell építenünk, melyek a jövő nemzedékek számára is biztosítják a természeti és épített örökség fennmaradását. Az építészet mint jövőalakító tevékenység újra megbecsült, társadalmilag elismert tevékenység legyen.

4. Új feladatok
Meg kell találni az új feladatokat, melyek biztosítják a megfelelő munkaellátottságot is. Feladatunk a meglévő épületállomány fenntarthatóvá tétele 2050-ig. Köztudomású, hogy az EU-direktíva értelmében 2018-tól csak közel nulla energiafogyasztású középületek épülhetnek, 2020-tól kezdve pedig  minden új épületnek ilyennek kell lennie. A MÉSZ feladata, hogy ennek a célnak a megvalósítását elősegítése, a szakmát és az építtetőket felkészítése erre. A szakmai felkészülés mellett támogatni kell az önkéntes öko-projekteket, az állami és önkormányzati intézmények környezettudatos felújítását, új épületek tervezését, megvalósítását. El kell érni, hogy új középületek lehetőleg már most így kerüljenek megvalósításra.

5. Szakmai megújulás, az integrált tervezés programja
Az elmúlt száz évet a szakma széttagolódása, az önállósodó szakágak térhódítása jellemezte. Az előttünk álló időszakban a szakmának ismét integrálódnia kell – az építész irányítása mellett. Építészet, szerkezet, épületgépészet, elektromosság és intelligens épületfelügyelet, tűzvédelem, környezetvédelem, gazdaságosság, fenntarthatóság egységes, integrált megoldásokat igényel. A szerkezetek ma már többfunkciós épületelemek, a határterületek felértékelődtek, minden mindennel összefügg.

Klímahomlokzatok, aktivált födémek, zöldtetők, passzívház-technológia, megújuló források alkalmazása és a többi környezettudatos megoldás mind egy irányba mutat: fenntartható épített környezet, melyet az integrált tervezés segítségével érhetünk el. Ehhez a szakma teljes megújulására van szükség: a múlt értékeinek és tapasztalatainak újra értékelése, tiszteletben tartása és megóvása mellett egy jövőbe mutató, progresszív szemlélet kialakítása szükséges, amely megújítja a praxist.

6. Megújuló kommunikáció
A külső és belső kommunikáció megújítása elengedhetetlen. A belső kommunikáció célja az információáramlás és személyes részvétel biztosítása a tagság és a szakma felé, a legújabb hazai és nemzetközi eredmények, trendek, termékek bemutatása. A belső kommunikáció formái a rendszeres, informatív hírlevelek és interaktív hírcsatornák, honlapok és adatbázisok, továbbá termékbemutatók, kiállítások, workshopok és szakmai bemutatkozók szervezése és szakmai továbbképzések.

A külső kommunikáció feladata az építészet megújult szerepét közvetíteni a társadalom felé a média, és az új információs csatornák felhasználásával, az építtetők tudatosságának fokozása, az építészet társadalmi elismertségének elősegítése. Szükség van megújuló kommunikációs csatornákra, állandó kapcsolat kiépítésére a médiával,  rendezvények, konferenciák, fesztiválok szervezésére, ezek üzeneteinek terjesztésére a nagyközönség számára. A MÉSZ honlapját továbbfejlesztve nagy látogatottságú portál létrehozása a cél, bőséges híranyaggal, együttműködve hasonló tematikájú portálokkal.

7. Megújuló szervezet
Meg kell újítani a szervezet munkáját, aktív munkabizottságokat kell működtetni, a nem működő régi programokat le kell zárni, és újakat kell indítani helyettük. Az operatív munkát meg kell osztani aktívan dolgozó elnökséggel, projektfelelősökkel, frissített titkársággal és célprojektekre megbízott profi lebonyolítókkal, rendezvényszervezőkkel, kurátorokkal.

8. Megújuló székház
Megújulásra vár az Építészek Háza. Az elavult, leamortizálódott berendezések, bútorok, burkolatok cseréjével, felújításával vonzóvá kell tenni a székház belsőépítészeti kialakítását. A könyvtári szolgáltatások is megújításra várnak, modern információs szolgáltatásokkal.

9. Megújuló érdekérvényesítés
Erősíteni kell a MÉSZ érdekérvényesítő képességét, amennyiben szükséges, akár jogi eszközökkel is fel kell lépni a Szövetséget vagy tagjait ért érdeksérelem esetén.

10. Megújuló nemzetközi szakmai kapcsolatok
A nemzetközi szakmai kapcsolatok megújítása is elodázhatatlan. A nemzetközi szervezetekben a magyar építészek jelenlétét erősíteni szükséges, ahogy a magyar építészet eredményeinek publikálását, megjelenítését is. A szakmai kapcsolatokat elsősorban a környező országokkal kell kiépíteni és ápolni. Az UIA-ban betöltött aktív magyar szerepvállalást célszerű tovább erősíteni. Elő kell segíteni a szakmai információáramlást, a magyar építészeti eredményeket kommunikálni kell a nemzetközi csatornákon. A nemzetközi, kurrens tudás megszerzését és továbbadását szervezett formában szükséges támogatni.

11. Megújuló költségvetés
A meglévő pályázati források és támogatási formák megtartandók és megújítandók. Az elmúlt időszak gazdasági folyamatait át kell világítani, és fel kell tárni az esetleges problémákat. Takarékos költségvetést kell készíteni: annyit szabad költeni, amennyit a költségkeret enged. Stabilizálásra vár a Szövetség gazdasági helyzete, új bevételi lehetőségeket kell felkutatni.

12. Fenntarthatóság, innováció, nyitottság
Az építészetet a fenntartható ökológia, társadalom és gazdaság szolgálatába kell állítani. Nyitni kell a társadalom felé, meg kell hallani az új társadalmi igényeket és elvárásokat. Nyitni kell a gazdaság felé, támogatva az innovációt. Nyitni kell a környezet felé, képviselni az épített kulturális örökség és a jövő generációk érdekeit, valamint a természeti környezet értékeit.

Szekér László
elnökjelölt
Budapest, 2012. január

Kapcsolódó oldalak:

Hagyomány és innováció - dr. Kálmán Ernő programja a MÉSZ-tisztújítás kapcsán

Sáros László DLA jelentkezése a MÉSZ elnöki tisztségére