Épülettervek/Középület

Visszafogott pavilonok a MOME Campuson

2016.02.18. 12:00

Mangel János, Kákóczki Norbert és Bencsik Tamás innovációs műhelyként és városi menedékként képzelte el a leendő MOME Campust. A megvételben részesült tervükben igyekeztek megtartani az eredeti épületeket, a választott architektúra fő jellemzője a visszafogottság és az egységesség. 

Tervezési koncepció

A ház tervezésekor arra törekedtünk, hogy a leendő MOME Campus valódi innovációs műhellyé és egyben városi menedékké válhasson. Biztos pont legyen a munkába merülőknek, az előadásokra érkezőknek, a kertben pihenőknek és a tanórák után otthon maradóknak. Olyan hely, ami mindenkinek a felfedezés élményét nyújta, mind a természeti környezet, mind az épített terek változatosságában. A természeti adottságokat erősítve, olyan téri helyzeteket terveztünk, ahol helye van a befelé fordulásnak, a tapasztalatok megosztásának, a közös időtöltésnek. A hallgatók és tanárok a házakban olyan térkapcsolatokkal találkozhatnak, amelyekben önként újra és újra eltévedhetnek.A meglévő épített keret

A tervezés során mind teljesebb mértékben akartuk megtartani az eredeti épületeket, biztos alapként használva, és kiemelve azoknak építészeti értékeit. A házakat megtisztítottuk minden utólagos hozzáépítéstől, és e váz mentén fogalmaztuk újra a programhoz való megfelelését. Az újonnan létrejövő épületeket a területre jellemző pavilonos elrendezésben helyeztük el. A tervezés során a kívánt beépítési paramétereket betartva, az épületeket a hegyvidéki villás érzetet megtartva alakítottuk ki.

Környezeti kapcsolatok

Kiemelt fontosságú, a campus környezeti és településszerkezeti adottságainak kihasználása és erősítése oly módon, hogy az mind a környékbelieket, mind az itt tanulókat megfelelően szolgálja. A fő megközelítési irányokhoz igazodóan alakítottuk ki a megfelelő bejárati hangsúlyokat a campusnak, illetve a telepítés minden eleme ezen gondolat mentén alakult. A központi MOME szívhez kapcsolódva, illetve térszín alatt egymáshoz fűződve, az épületek szerves hálózatot alkotnak.Környezetalakítás

Elsődleges célunk volt, hogy a campus természeti jellege teljesebb mértékben megmaradhasson, és az újonnan létrejövő épületek és elemek tovább erősítsék ezt az érzetet. A terület gyalogos forgalma a vegyes forgalmú főutakon, és a zöldfelületek között vezető ösvények hálózatával lakja be a területet. A MOME szívén és a többi épület terepszint alatti gyalogos tengelyén a teljes terület akadálymentesen megközelíthető, mindenki számára teljeskörűen használható.

Funkcionális kialakítás

A meglévő épített keretet belakva és kiegészítve az tömbökkel rajzolta magát a funkcionális elrendezés. A MOME szívének bejárati szintjén található közösségi terekből induló tengely, a többi épületben is közös használatú, rekreációs tereket indukál, ezek felett helyezkednek el a hallgatói műtermek, munkaterek vagy igazgatási területek, mind átlátható és jól elkülönülő struktúrában.Építészeti formanyelv

A meglévő keretet kiegészítő, újonnan létrejövő épületeket egy mai formanyelvvel, a meglévőtől finoman elkülönülő anyaghasználattal, de telepítésével igazodó módon alakítottuk ki. Az alkalmazott szerkezetek a tervezési alapgondolat leképezése mentén alakultak. A tervezett nagyméretű üvegfelületek mind a természet közeliség érzetét szolgálják, továbbá a campusban folyó munka transzparens megközelítését. A homlokzatok előtt az új épületek fő jellegét adó, a teljes felületen megjelenő, külső oldali mozgatható árnyékoló függönyök biztosítják a megfelelő külső oldali védelmet, és állandóan változó a MOME lendületéhez igazodó, dinamikus arcot kölcsönöznek a házaknak.

Fenntarthatóság

A campus környezetbarát működése a legmodernebb aktív-passzív gépészeti rendszerekkel és megfelelően tervezett terekkel és árnyékolókkal biztosítható.
A közösségi, iroda és hallgatói terek fűtését mennyezeti hűtés-fűtéssel terveztük. A rendszert gázkazán illetve a tetőn elhelyezett napkollektoros rendszer melegíti és a hűtőgép hűti. A tervezés során a nagy arányú természetes fényt részesítettük előnyben, erősítettük építészeti gesztusokkal. Ezt egészítik ki, a mindenkor megfelelő fényviszonyokra a mennyezeti világítótestek.Belső terek, oktatási helyiségek

Az oktatási terek kialakításánál a variálhatóság és a nagy fokú szabadság volt a legfontosabb tervezési szempont. A belső terekben a látszó nyersbeton és transzparens üveg felületek a meghatározóak. A külső oldali árnyékoló függöny belső oldali rolóval kiegészülve biztosítja a mindig megfelelő természetes világítást. Az otthon és műtermekben mobil bútorkkal alakítható ki a nagyszámú különböző igénynek megfelelő térrendezés.

Mangel János, Bencsik Tamás, Kákóczki NorbertRészlet a jegyzőkönyvből

A pályamű szűkebb és tágabb értelemben vett környezeti kapcsolataira nagy hangsúlyt fektet. A meglévő műemléki és helyi védett épületek építészeti értékeit felismeri és tiszteletben tartja, a választott architektúrát egységesség és visszafogottság jellemzi, nem akar konkurálni a meglévő épületekkel. A tervezési program szerinti funkciókat három, új, kedvező arányú tömegekben oldja meg, amelyeket pavilonszerűen helyez el a campus területén, nem feszítve túl a környező beépítés léptékét, megőrizve a terület zöld, ligetes karakterét. 

A terv a helyi adottságokat figyelembe véve logikusan határozza meg a fő megközelítési irányokat. Jól ismeri fel és jelöli ki a campus bejárati pozícióit. Az A épületet teljes egészében, műemléki gondossággal megőrzi, a meghatározó főbejárat is itt marad. A „MOME Szíve” valóban a terv központi szervező elemévé válik, térszín alatti közvetlen és akadálymentes kapcsolatokat biztosítva az új épületek közösségi tereivel. Térszín felett az épületek közötti kapcsolatokat hálózatosság jellemzi, amelyet a zöldfelületekkel integrált módon javasol megvalósítani a tervező.

Az új épületek homlokzatképzését transzparencia jellemzi. Nagyméretű üvegfelületekkel fejezi ki a terv a természet közeliség érzését, valamint a campusban folyó munka nyitott szellemiségét. A transzparens üvegfelületek előtt pedig mozgatható árnyékoló függönyök biztosítják a külső oldalon a benapozás elleni védelmet, egyfajta másodlagos héjként. Éppen ez a művészi hatású árnyékoló szerkezet az, ami a legtöbb kritikát kapta a tervben. A kéthéjú mobil árnyékoló rendszer alkalmazása a transzparens felületen elvben támogatható megoldás. A kortárs építészetben nem előzmény nélküli.