Épületek/Középület

A gyermeki lét terei – Větrník óvoda

2023.01.30. 07:50

A cseh Architektura stúdió Říčany város megbízásából tervezett egy színes óvodaépületet, ami a funkcionális térstruktúrát játékos, a gyermeki kreativitást felélénkítő csoportszobákkal és játékterekkel egészíti ki.

A város megbízásából egy új, sportközpontú óvoda és egy tornaterem épületének megtervezése volt a feladat. Az óvodát a Říčany-Větrník terület új fejlesztésének részeként tervezték megvalósítani. Három objektumot terveztünk és kapcsoltunk össze: egy óvodát, egy tornatermet és egy kertet. A tornaterem meg fog épülni, míg az óvoda és a kert egy része már elkészült.

Először a gyermekről, mint jelenségről kezdtünk el gondolkodni – mit jelent a gyermekkor? Nem csak a család, a játszótéri élmények, hanem az általuk látogatott objektumok, az intézmények is meghatározzák, amelyek beillesztik őket a Rendszerbe. És milyen fizikai képességekkel rendelkezik a gyermek? Mit veszít el az öregedéssel? Rengeteg példát találtunk nem hagyományos óvodákra a világ minden tájáról. A gyermek a Rendszer része, és a cél az, hogy megfelelő és problémamentes tagjává váljon. Ezért tapasztaljuk az alternatív nevelés ilyen mértékű fejlődését. Az oktatás, mint állami diszciplína témája számunkra személyesen is fontos jelenség. Civilizált világunkban beszélünk a gazdasági növekedésről, de nem eléggé beszélünk az oktatás minden apró részletéről, a gyermekkor misztériumáról.

Říčany városa azonban kezdettől fogva bátorságot és nagyvonalúságot mutatott. Sok megbeszélésre került sor a tanárokkal, a sportklubok képviselőivel és Říčany város vezetőségével, mire a javaslat összeállt. Éreztük az érdeklődést a projekt iránt, köszönjük ezt.

A gyerekek maguk nélkülözhetetlenek voltak – a játékaik, a mozgásuk, a látásmódjuk és a léptékük. A gyermekek spontaneitása, szervezetlensége, kiszámíthatatlansága, tisztasága, kíváncsisága, optimizmusa és fesztelensége az élet keserűségétől.

A tömeget több részre osztottuk. Egy kubus, amelyben vannak kiszolgáló helyiségek, irodák, bejáratok... minden, ami a gyakorlati működéshez szükséges. Ehhez csatlakoznak aztán az egyes tantermek, amelyek már nem téglalap alakúak, és a kerthez kapcsolódnak. Ezek szabadon alakítható világok, amelyekben játszani lehet. A pagodák alkotják a ház sziluettjét, belülről pedig egy rejtekhelyet, egy indián tee-pee-t, egy teret, ahová háromszög alakú ablakokból szűrődik be a fény, olyan látható faszerkezetekkel, mint a faágak. A bejárati átriumban található egy pókháló, egy minden tanteremből elérhető játszótér az épületen belül. Reméljük, hogy használni fogják, és a gyerekek hintázni és repülni fognak rajta. A hálót olyan fatörzsek hordozzák, amelyeknek hálát adunk a szolgálatukért. Az átrium közösségi térként is szolgál, énekléshez, színjátszáshoz, kiállításokhoz, színházhoz.

Az óvodának két arca van, az utcáról mutat egyfajta képet, míg a kert felé játékos, itt nem úgy működik, mint egy hagyományos ház. Itt megremeg, az anyag felbomlik, és megnyílik a tér, hogy a Nap behatolhasson. A főbejárat az utcáról nyílik, a földszinten két tanterem van, az emeleten pedig még kettő. Az óvoda utcai homlokzata részben függőleges zöldfelületként lett kialakítva, reméljük, hogy egyszer majd be fog sűrűsödni, hogy egy nap az egész homlokzatot elnyelje. A bejárat egy titokzatos templom vagy űrhajó bejáratára hivatott hasonlítani. A műszaki infrastruktúra részben úgy lett kialakítva, hogy látható maradjon, hagyjuk, hogy a gyermek lássa, hol folyik a víz, az áram és a levegő. A színek vidámak, a környezetet is fel kell dobniuk.

A ház mögött van egy játszótér, ami jelenleg befejezetlen, részben elkészült. Itt is egy zöld fantáziavilágot szerettünk volna létrehozni, mintha egy gyerekkönyvből származna.

Az építkezés pénzügyi megszorításokkal járt, nem minden valósult meg az elképzeléseink szerint, de ez a mi munkánkban megszokott.

Olyan objektumot szerettünk volna építeni a gyerekeknek, ami nem egy intézet, hanem játékosan teszi lehetővé a kreativitás kibontakozását és a gyermeki lélek minden szép sajátosságát. Egy olyan épületet, amely tudatalatti képeket hoz létre a gyermekek számára, amelyek egy nap felnőttkorban talán felszínre törnek, hogy kialakuljon Valami...

David Kraus / Architektura

Szerk. és ford.: Hulesch Máté
Forrás: sajtóközlemény | LINKA