Épülettervek/Középület

Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium rekonstrukciója - Domonkos Építész Iroda Kft.

2010.10.12. 14:48

Domonkos Építésziroda pályaműve. Vezető tervező: Domonkos Ádám.

vezető tervező: Domonkos Ádám - Domonkos Építésziroda Kft.
építész munkatársak: Kolláth Zsuszanna, Nedeczky Zsolt

 

 

 

Részletes bírálat

 

A tervezési program teljesítése
A tervezési programot alapvetően hűségesen követte. Az alagsori edzőterem alig nagyobb a jelenleginél, mert a kondicionáló termet az edzőterem alapterületéből vette el. A tornaszertár szükségtelenül nagy, de kedvezően kapcsolódik a teremhez. A karbantartók műhelye és raktára nem szerencsés az utca vonalában, mert nehéz az udvarról megközelíteni, beleékelődik az iskola életébe, keresztezi az ebédlő forgalmát. A technika teremnek viszont kicsi a lezárt kisudvar és nem szerencsés a belőle nyíló fotólabor elhelyezése, bár sötétsége miatt alkalmas rá. A magasföldszinten a lelki blokk kialakítása túlértelmezett. Nem szükséges külön raktárt nyitni a rondóból, külön WC-t itt kialakítani. A kisudvar és az aula lefedése a legfelső párkány magasságában főleg a kisudvarban csőszerű, rossz arányú magas teret eredményez. Az udvarok hasznosítása kedvező ugyan, viszont a párkány vonalában történő lefedés miatt minden szinten mesterséges szellőztetést jelent a csatlakozó helyiségekben is.

 

Az új tornatermi szárny alaprajzban megfelelő. Az udvarról nyíló tárolók és a színpad jó gondolat. A tetőtér hasznosítása illeszkedik az iskola jellegéhez, de a jelenlegi szabályozás már nem támogatja a szobán kívüli közös fürdőblokk megépítését és a 4 ágyas szobák kialakítását. Legfeljebb 2 szobánként, tehát 4 személyenként egy közös fürdőszoba építhető.

Gazdaságos építés
Az alkalmazott anyagok és szerkezetek a gazdaságos építést biztosítják. A harmadik emeleten a középfőfal kibontása ugyan jó minőségű tér megteremtését eredményezi, de a 3. emelet fölötti födém újjáépítésével jár.

Ütemezhetőség
Az építés során függetleníthető az új és a régi szárny építése egymástól. A történeti együttes rekonstrukcióját azonban célszerűen nem szabad több fázisban tervezni.

Gazdaságos üzemeltethetőség
A két lefedett udvartér miatt jelentős gépi szellőztetést igénylő tér alakul ki, amelyek sem gazdaságos üzemeltetés, sem az ott dolgozók komfortérzete szempontjából nem tekinthető ideális megoldásnak. A nagy légterek klimatizálása is indokolatlanul költségesebb, mintha kisebb belmagasságú, de komfort szempontjából kedvezőbb tereket alakítottak volna ki.

Beépítés, tekintettel a műemléki környezetre
A terv dicséretesen törekszik a történeti épület eredeti térrendszerének megőrzésére, illetve visszaállítására. Az udvar teljes lefedésével rossz arányú és akusztikailag nehezen használható aulát alakít ki. A hangosítás feltételeit jelentősen rontja az É-i átjáró és a Molnár u-i szárny udvari traktusa folyosóablakainak a kivétele. Hasonlóan rossz megoldásnak tartjuk a jelenlegi világítóudvarnak a főpárkány magasságában történő lefedését. Az így kialakított társalgó a Ny-i és a D-i oldalon 3 szint magasságban nyitott, igen előnytelen akusztikai helyzetet produkálva.

A Molnár utca – Nyári Pál utca sarkán tervezett kubus-szerű beépítés az utcák szűkösségéből és a környező épületek tektonikus megformálásából adódóan nem támogatható. Különösen zavaró a Nyári Pál utcában a tornaterem tömbhöz illesztett kiegészítő tömeg megfogalmazása. Homlokzatképzése idegen az iskola eredeti architektúrájától.