Egyéb cikkek

XIII. kerületi városközpont az Árpád hídnál

2008.03.04. 11:22

Rangsorolás nélkül megvételben részesült 16. sorszámú pályamű, szerzői:
SLIDFILL Kft.
Tóth Gábor, Mihályi Ákos, Lőrincz Áron

Rangsorolás nélkül megvételben részesült 16. sorszámú pályamű, szerzői:
SLIDFILL Kft.
Tóth Gábor, Mihályi Ákos, Lőrincz Áron

 


Részletes bírálat:
A javaslat négy különböző magasságú, hosszúságú, de azonos szélességű észak-dél irányultságú karcsú „épületlappal” kíván intenzív városközpontot teremteni, nem tagadva azok származtatását a helyszíntől északra és nyugatra eső panelházakból. Az épületsávok egymástól azonos távolságokra települnek. Az így kialakított térszerkezet nem reagál a közlekedési csomópont átlós helyzetére, a Visegrádi utca tengelyére. Kapcsolatot biztosít ugyan az Esztergomi út felé, de az ott lévő négyszintes lakóépületbe ütközik.

Nem jelöl ki újabb gyalogos kapcsolatokat a másik három térnegyed felé.
Területfelhasználása ellentmondásos. Az épületsávokkal felszabdalt területen sikertelen a „városi tér” kijelölése. Burkolt városi teret jelöl kedvezőtlen helyzetben, az Esztergomi út és a hídfelhajtó által meghatározott háromszögben. Intenzív zöldterületet kedvező helyen, az Esztergomi út és az Árboc utca sarkán jelöl ki.
A közösségi funkciók a Metró peronszintjére telepítettek, a térszint felé négyzetes nyitott födémáttöréssel, míg a szint többi része parkoló. A Metró-aluljáró felől, az első két épületsáv között van kapcsolat, a szintkülönbséget tereprendezéssel hidalja át.
Vonzó az „épületlapok” karcsúsága, emelkedésük irányultsága. Előnyös az iroda-hotel épületek traktusmélységei, racionális belső térszervezésük, megnyugtató professzionális épületmegjelenésük.

Ennek ellenére mechanikusságuk kizárja a meglévő városszövetből táplálkozó városközponti lét sokféleségét, esetlegességeit, lüktetéseit. Túlszabályozottságuk akadályozza a négy térnegyed nehezen végrehajtható, de áhított összekapcsolását. A javaslat szellemisége (a nyilvánvaló ütemezhetőség ellenére) leegyszerűsítő törekvésével nem képes folyamatos rendező erővel hatni a jelenlegi kaotikus közlekedési, területfelhasználási, beépítettségi helyzetre.

A Váci út menti legmagasabb épületének megépíthetősége a jelenlegi szabályozások megváltoztatását igényli ugyan, de a megvalósítás ütemezhetősége miatt mégsem irreális javaslat.

Közlekedési javaslatai a csomópontot mai állapotában meghagyják, lényeges átépítésekkel nem számolva, de a gyalogos kapcsolatokat, a Metró mai -1. szintjén lévő aluljárójára szervezik át. A mélygarázs rámpákat az Árboc utcára nyitják. Tekintettel a rendkívül nagy parkolószámra, (négyezer db), ez a Árboc utcának elviselhetetlen terhelést jelentene. Kedvező javaslat a Volán megállók Árpád-hídi felhajtó oldalán történő elhelyezése.

Összességében a jó színvonalú építészetet tükröző javaslatból hiányzik a városszerkezetet mozgósító, formáló strukturális erő. Kulturált épületek kulturált egymásmellettisége önmagában még nem eredményezi ezt.


A pályaművet a Bíráló Bizottság építészeti gondolatai, és annak színvonalas megfogalmazása miatt 1 millió forintos megvételben részesíti.