Egyéb cikkek

"Zalakaros Gyógyfürdő Város Központja ötletpályázat 2007"

2008.01.25. 10:29

Kiemelt megvételben részesült 10. sorszámú pályamű:
Tervező: Ásztai Bálint

Kiemelt megvételben részesült a 10. sorszámú pályamű:
Tervező: Ásztai Bálint

 


Részletes bírálat:

 

A Termál utat egy csökkentett forgalommal és körforgalommal javasolja átalakítani, ami biztosítaná mindkét központi rész gépjárművel való megközelítését. A parkolással csak utalásszerűen foglalkozik, a metszeteken jelölt épületek alatti süllyesztett garázsokat. A régi buszpályaudvart meghagyja, azt felújítja. A Gyógyfürdő téren megőrzendő zöldterület növényállományát csak részben hagyja meg. A Gyógyfürdő teret jelentős mértékben beépíti, ezzel kisebb terekre szabdalja azt. A nyugati beépítésnél kialakított terével hangsúlyeltolódást eredményez, ami nem jelent annyi előnyt, mint amennyi a Gyógyfürdő tér beépítésével okozott veszteség. A Gyógyfürdő térre tervezett bevásárlóközpont nyugati területre helyezése szerencsésebb lenne, így több lehetőség maradna a meglévő tér kisvárosi fórumként történő használatára. A gyalogos forgalmi kapcsolatai és rendszere elnagyolt. A Termál út mentén megtartja a zöld folyosót, ami előnyös megoldás.

A pályamű városi teret a terület nyugati, felső oldalán hoz létre. A keleti oldali tér jelenlegi adottságait háttérbe helyezi, és az építés előtt álló Men-Dan Hotel épületét a tervezett térszerkezetbe nem építi be.


A rendezvényközponti tér programja túlzott. Pláza jellegű piacot és kereskedelmi központot hoz létre, melynek nincs városi térszervező ereje. A borházak gondolata, építészeti formálása léptéktévesztés a tervezés alatt lévő Men-Dan Hotel környezetében.

Építészetileg nem ad meghatározó gondolatot.

pályamű részletesen kidolgozott ütemezési és telekalakítási javaslatot tartalmaz. A megvalósítás a Termál út két oldalán a keleti és nyugati területek tagolásával és azokon belül is jól ütemezhető. Megtartásra javasolja a meglévő fásított parkoló egy részét parkterületként. A sportcentrum áthelyezését elfogadhatónak tartja, a jelenlegi sportterület északi végén csónakázó tavat, jégpályát javasol.