Egyéb cikkek

"Zalakaros Gyógyfürdő Város Központja ötletpályázat 2007"

2008.01.28. 11:58

II. díjban részesült 9. sorszámú pályamű:
Tervező: Sári István, Kovács Miklós, Burányi Endre, Kertész Beáta
A Pestterv Kft. tervező csapata.

II. díjban részesült 9. sorszámú pályamű:
Tervező: Sári István, Kovács Miklós, Burányi Endre, Kertész Beáta
A Pestterv Kft. tervező csapata.

 


Részletes bírálat:

A két központi terület személygépkocsival való megközelítésére adott javaslata két körforgalom telepítésével számol, amelyik közül a déli részen elhelyezett nem veszi figyelembe a jelenlegi terepviszonyokat, így csak költségesen valósítható meg. Meghagyja az eddigi úthálózatot azzal, hogy a Termát út forgalmát csillapítja a városközpontnál. A terek közti gyalogos híd – tengely szervesen kapcsolódik, a meglévő gyalogos vonalakhoz. A Men-Dan Hotel tervezett bővítésének építészeti megoldásához illeszkedő organikus beépítési rendszer színvonalas tereket, térrészeket biztosít. A két központi terület egy-egy fő eleme a Men-Dan, illetve a rendezvénycsarnok, melyeket szellemes átkötéssel a tervezett főtéri promenádhoz illeszkedő Zöld híd - Tó híd elnevezésű gyalogos úttal kapcsol össze. Erénye a tervezett szerkezetnek a megvalósítás ütemezhetősége is. A parkolókat mélygarázsokkal tervezi megoldani, bár döntően csak a bejáratok jelöléséből lehet következtetni a tervezői gondolatra. A szöveges részben úgy a felszíni, mint a felszín alatti parkolószámot kimutatja, de ennek realitása a rajzok alapján nem ellenőrizhető. A buszpályaudvar megszüntetésére illetve áthelyezésére adott javaslata nem meggyőző. A megőrzésre javasolt zöldterületet részben megtartja.

Térrendezése logikus, jól szerkesztett, határozottan felvállalja, hogy két, keleti alsó és nyugati magasabban fekvő kereskedelmi és intézmény teret, illetve területet hoz létre. A terek kapcsolata konzekvens, jól megoldott. A térszerkesztés a terepszint különbségeit jól kezeli, nem akar feszített teret létrehozni a lejtős területen. A térszerkesztés egyúttal egy vállalható hangulatvilágú városközpontot határoz meg, mely formai kialakításával kapcsolódik a megkezdett szállodai beruházáshoz, annak tervezett épülettömegét szervesen beilleszti. Jó kapcsolódást, rávezetést biztosít a Dísztér és a fürdő főbejárata felé.

z építészeti arculat vázlatos kidolgozottsága ellenére is jól érzékelhető, kedvező környezetet biztosit, sajátos hangulatot tükröz.

A pályamű a területet funkcionálisan túlépíti, ugyanakkor az általa tervezett szerkezet megengedi azt is, hogy a tér vagy terek egyes részei beépítetlenek maradjanak, zöld felületként működjenek vagy alacsonyabb intenzitással valósuljanak meg.

A pályamű kidolgozott ütemezési javaslatot nem tartalmaz, telekalakítási javaslata jól ütemezhetővé teszi a beépítést. A sportterület beépítése túlzott mértékű, alig hagy szabad közterületet. A meglévő fásított parkoló területet parkterületként kis részben megtartja. A sportcentrum áthelyezését nem értékeli, elfogadhatja. A jelenlegi sportterület északi sávjában szabadtéri sportterületet javasol.