Épülettervek/Hallgatói terv

A változás kulcsa

1/18

Helyszín,Szociális fejlesztő és integrációs központ, Macedónia, Prilep, Tervező: Mikus László, Pécsi Tudományegyetem, 2019.

?>
Helyszín,Szociális fejlesztő és integrációs központ, Macedónia, Prilep, Tervező: Mikus László, Pécsi Tudományegyetem, 2019.
?>
Analízis, Szociális fejlesztő és integrációs központ, Macedónia, Prilep, Tervező: Mikus László, Pécsi Tudományegyetem, 2019.
?>
Funkció,Szociális fejlesztő és integrációs központ, Macedónia, Prilep, Tervező: Mikus László, Pécsi Tudományegyetem, 2019.
?>
Helyszín, Szociális fejlesztő és integrációs központ, Macedónia, Prilep, Tervező: Mikus László, Pécsi Tudományegyetem, 2019.
?>
Tervezési terület, Szociális fejlesztő és integrációs központ, Macedónia, Prilep, Tervező: Mikus László, Pécsi Tudományegyetem, 2019.
?>
Tervezési elvek, Szociális fejlesztő és integrációs központ, Macedónia, Prilep, Tervező: Mikus László, Pécsi Tudományegyetem, 2019.
?>
Koncepció, Szociális fejlesztő és integrációs központ, Macedónia, Prilep, Tervező: Mikus László, Pécsi Tudományegyetem, 2019.
?>
Helyszín, Szociális fejlesztő és integrációs központ, Macedónia, Prilep, Tervező: Mikus László, Pécsi Tudományegyetem, 2019.
?>
Alaprajz, Szociális fejlesztő és integrációs központ, Macedónia, Prilep, Tervező: Mikus László, Pécsi Tudományegyetem, 2019.
?>
Alaprajz, Szociális fejlesztő és integrációs központ, Macedónia, Prilep, Tervező: Mikus László, Pécsi Tudományegyetem, 2019.
?>
Homlokzatok, Szociális fejlesztő és integrációs központ, Macedónia, Prilep, Tervező: Mikus László, Pécsi Tudományegyetem, 2019.
?>
Szociális fejlesztő és integrációs központ, Macedónia, Prilep, Tervező: Mikus László, Pécsi Tudományegyetem, 2019.
?>
Szociális fejlesztő és integrációs központ, Macedónia, Prilep, Tervező: Mikus László, Pécsi Tudományegyetem, 2019.
?>
Szociális fejlesztő és integrációs központ, Macedónia, Prilep, Tervező: Mikus László, Pécsi Tudományegyetem, 2019.
?>
Szociális fejlesztő és integrációs központ, Macedónia, Prilep, Tervező: Mikus László, Pécsi Tudományegyetem, 2019.
?>
Szociális fejlesztő és integrációs központ, Macedónia, Prilep, Tervező: Mikus László, Pécsi Tudományegyetem, 2019.
?>
Szociális fejlesztő és integrációs központ, Macedónia, Prilep, Tervező: Mikus László, Pécsi Tudományegyetem, 2019.
?>
Szociális fejlesztő és integrációs központ, Macedónia, Prilep, Tervező: Mikus László, Pécsi Tudományegyetem, 2019.
1/18

Helyszín,Szociális fejlesztő és integrációs központ, Macedónia, Prilep, Tervező: Mikus László, Pécsi Tudományegyetem, 2019.

A változás kulcsa
Épülettervek/Hallgatói terv

A változás kulcsa

2019.09.13. 06:30
MÉD

Projektinfó

Építészek, alkotók:
Mikus László

Földrajzi hely:
Prilep

Szociális fejlesztő és integrációs központ, Macedónia, Prilep

Tervezés éve:
2019

Stáblista


Építész: Mikus László

Konzulensek: dr. Kondor Tamás, dr. Baranyai Bálint

Intézmény: University of Pécs, Correspondence MSc course 

MÉD:

Prilep Észak-Macedónia negyedik legnagyobb városa. A település határában illegálisan épült ki a Trizla elnevezésű lakónegyed. A rendezetlen jogi környezet és a kontrollálatlan építkezések következtében 5000 ember él ma itt méltatlan körülmények között. Mikus László diplomamunkája erre a problematikára keres alternatívát.

 

 

A közművek és szolgáltatások hiánya a terület nagy részére jellemző. A Habitat for Humanity és a Macedón kormány beavatkozása nyomán a körülmények fokozatos javulása várható, a használható épületek jogi státusza rendeződik és korszerűsítésre kerülnek. A teljesen szabálytalan, veszélyes építményekből a lakókat szociális bérlakásokba költöztetik. Munkámban ezt a programot kívánom kiegészíteni egy közösségi funkcióknak helyet adó épületegyüttessel.


Alaprajz, Szociális fejlesztő és integrációs központ, Macedónia, Prilep, Tervező: Mikus László, Pécsi Tudományegyetem, 2019.
9/18
Alaprajz, Szociális fejlesztő és integrációs központ, Macedónia, Prilep, Tervező: Mikus László, Pécsi Tudományegyetem, 2019.


Koncepció, Szociális fejlesztő és integrációs központ, Macedónia, Prilep, Tervező: Mikus László, Pécsi Tudományegyetem, 2019.
7/18
Koncepció, Szociális fejlesztő és integrációs központ, Macedónia, Prilep, Tervező: Mikus László, Pécsi Tudományegyetem, 2019.

 

A program fő célja a területen élők integrációja és felzárkóztatása. Ennek kulcsát a gyerekekben látom, ők azok akik legfogékonyabbak a változásra és rajtuk keresztül lehetőség nyílik a szülők és családtagok szociális felzárkóztató programokba történő bevonására.

A Trizla területén élő családokban a szülők nagyrészt képzetlenek. Az ilyen családban felnövekvő gyerekek nagyon rossz kilátásokkal indulnak neki a felnőtt életnek. A tervezett épület olyan foglakozásoknak kíván helyet adni, amelyek segítik őket és pótolni tudják a család által nyújtott támogatást. Az iskolás korúak tehetséggondozásán túl, az óvodás és kisiskolás gyermekek idegrendszeri fejlődését segítő készségfejlesztő foglalkozások is helyet kapnak.

Míg a gyerekek foglalkozáson vannak, alkalom nyílhat a szülőkkel történő kommunikációra, megsegítésükre is. A területen olyan felnőttképzési program is szervezhető, amely az általános iskolai alapok pótlását szolgálja az elérhető felnőtt továbbképzéseknek első lépcsőjeként. A közösségi terekben családi és csoportos foglalkozások is tarthatóak. Így a tervezett épület teljessé tudja tenni a területen jelenleg is zajló családsegítő és otthonteremtési programokat.


Funkció,Szociális fejlesztő és integrációs központ, Macedónia, Prilep, Tervező: Mikus László, Pécsi Tudományegyetem, 2019.
3/18
Funkció,Szociális fejlesztő és integrációs központ, Macedónia, Prilep, Tervező: Mikus László, Pécsi Tudományegyetem, 2019.

 

Olyan épület kialakítása szükséges, mely számos foglalkozástípusnak helyet tud adni, a közösség számára befogadható, és vonzóerővel rendelkezik. Lehetőséget ad Trizla városrészben élők számára a jelen körülményeikből való kitörésre. A területen élők bizalmatlanságán és zárkózottságán át kell törni. Jelenleg a Roma SOS munkatársai, utcáról utcára, házról házra járva igyekeznek kapcsolatot építeni és segítséget nyújtani. Az épület egy bázisként is funkcionálna számukra.

Fontos, hogy az épület ne csak a szolgáltatások befogadására legyen alkalmas, hanem közösségteremtő ereje is legyen, ahol az itt élők szívesen tartózkodnak, és akár saját programokat is szervezhetnek. A széleskörű használhatóság és vonzerő biztosítása érdekében egy rendezvények megtartására alkalmas udvar az, amely véleményem szerint egy ilyen épület lelkét adhatja. A helyi közösség összetartó, zárkózott és hagyománytisztelő. A program fontos részét képezi a közösségi programok, rendezvények szervezése melyeken keresztül kapcsolat teremthető a helyiekkel. Ezen udvar közé szervezhetőek a tervezett funkciók.

 

Alaprajz, Szociális fejlesztő és integrációs központ, Macedónia, Prilep, Tervező: Mikus László, Pécsi Tudományegyetem, 2019.
9/18
Alaprajz, Szociális fejlesztő és integrációs központ, Macedónia, Prilep, Tervező: Mikus László, Pécsi Tudományegyetem, 2019.

 

Helyszínválasztás

A tervezési helyszín kiválasztása, a beavatkozás egyik leglényegesebb eleme. A terület nagyon sűrű beépítettségű. Rendezetlen városi szövetet figyelhetünk meg. Kézenfekvő volna a tervezett épületet a településrész központjában elhelyezni, ám a sűrű beépítettség miatt erre csak bontás árán volna lehetőség. Egy ilyen érzékeny közegben, ahol azt kívánjuk sugallni, hogy a jövőt építjük, nem célszerű bontással kezdeni. Ezért több helyszín megvizsgálását követően, a településrész perifériáján került kijelölésre a tervezési terület. Ez a rész könnyen bekapcsolható a belvárosba és a célterület legtávolabbi része sincs messzebb 1km-nél, így a funkcióját el tudja látni anélkül, hogy bontásra volna szükség, valamint lehetőség van további bővítésre is.

 


Homlokzatok, Szociális fejlesztő és integrációs központ, Macedónia, Prilep, Tervező: Mikus László, Pécsi Tudományegyetem, 2019.
11/18
Homlokzatok, Szociális fejlesztő és integrációs központ, Macedónia, Prilep, Tervező: Mikus László, Pécsi Tudományegyetem, 2019.

 

Telepítés

A terület sűrűn és rendezetlenül beépített, jellemzően családi házakkal, kis léptékű épületekkel. Így a tervezett épületnek is a családi házas léptéken kell megfelelnie, és egy „rendezett rendezetlenséget" kell mutatnia. Mivel a közfunkció ennél nagyobb tömeget és területet igényel, az épület egyes feladatait különválasztottam és és kisléptékű épületekben helyeztem el.

A meglévő épületállomány között kialakuló térközök méretét is elemeztem. Az átlag méretű térarány határozza meg a tervezett épületek közötti terület méretét. Az ezzel kapcsolatos másik lényeges dolog, hogy a területen nincsenek teljesen magánhasználatú intim udvarok, semmi nincs lekerítve, minden terület bármely irányból átjárható. Így a tervezett épületegyüttes udvarai is ezt az elvet követve, nyitottak és szabadon átjárhatóak.


Szociális fejlesztő és integrációs központ, Macedónia, Prilep, Tervező: Mikus László, Pécsi Tudományegyetem, 2019.
16/18
Szociális fejlesztő és integrációs központ, Macedónia, Prilep, Tervező: Mikus László, Pécsi Tudományegyetem, 2019.

 

A telepítés során az előzőekben említett átlagos térarány és a családi házas lépték tartása volt a fő szempont. Azonban fontos volt, hogy az épületek egy egésszé álljanak össze, csak léptékükben legyenek családi házhoz hasonlatosak, az együttes legyen középület jellegű. Ezért a telepítés saját rendszerében geometrikus elrendezésű, egyes elemek azonban ki vannak mozdítva a környezet erővonalai mentén. Két meghatározó irányt figyelhetünk meg. Az egyiket az utca vonal nyújtja, a másikat a Prilep mellett emelkedő hegy lankája. Bár a környező házak telepítése véletlenszerű, mégis a domboldal hatása miatt megfigyelhető egyfajta rendezettség az elhelyezkedésükben.


Szociális fejlesztő és integrációs központ, Macedónia, Prilep, Tervező: Mikus László, Pécsi Tudományegyetem, 2019.
13/18
Szociális fejlesztő és integrációs központ, Macedónia, Prilep, Tervező: Mikus László, Pécsi Tudományegyetem, 2019.

 

Bejárati zóna

Jelkép szerű monumentális kapuzat kialakítására az illeszkedés igénye miatt nem volt lehetőség, továbbá a terület mindenfelé átjárhatóságát a tervezett épületegyüttesben is meg kívántam tartani. Ezért a terület számos bejárattal rendelkezik, melyet az épületek képeznek. Egy főbejáratot jelöltem ki, ezt az utca vonala és a két egymásra merőleges épület, valamint a visszavágott, tölcsér alakú épülettömeg adja.

 

Tornaterem:

A tornaterem az épületegyüttes központi eleme, mind térben mind funkcionálisan. Nem hagyományos tornafoglalkozásoknak ad helyet, hanem fejlesztő tornákat tartanak majd itt. A foglalkozás jellegének megfelelően alakítható az alaprajz. Nagycsoportos foglakozások esetén teljesen nyitott a tér. Kiscsoportos és egyéni fejlesztés esetén mobil falakkal osztható.

Ha nincs nagy öltözési igény, akkor az előtérben elhelyezett szekrényben tarolhatók a kabátok cipők, stb. A tárolók alatt kihúzható pad található. Amennyiben szükséges, rendelkezésre áll egy hagyományos öltözőblokk is. 

 

 

Közösségi épület:

A közösségi épület az együttes fogadó objektuma. Az épület formálja a főbejáratot, nyit az utca felé. Sokrétűen használható, a szülők itt várakozhatnak. Történhet itt tanácsadás, egyéni és csoportos fejlesztés, családi foglalkozások, valamint rendezvények befogadására is alkalmas. Állandó alapfunkciója a szabadpolcos könyvtár. A könyvek nem uralják a teret, oldalt alacsony parapet magasságú polcokon sorakoznak,  így a tér átlátható és jól alakítható marad. A tér jó szervezhetőségét olyan egyedi bútorok biztosítják, melyek alkalmasak nyitott közösségi funkció kiszolgálására és intim terek lehatárolására is.

 

Mikus László

 


 

Szerk.: Pleskovics Viola

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Egy hely – A vizsolyi szeráf

2021.12.09. 13:25
00:06:38

Vizsoly neve ismert, ám leginkább Károlyi Gáspár magyar nyelvű teljes bibliafordításának nyomtatásával kapcsolatban említjük. Kevesen tudják, hogy református temploma középkori eredetű, azt pedig még kevesebb, hogy az épületben csodás freskók láthatók. Az Egy hely mai részében a szeráfot ábrázoló látványos falfestménnyel ismerkedhetünk meg.

Vizsoly neve ismert, ám leginkább Károlyi Gáspár magyar nyelvű teljes bibliafordításának nyomtatásával kapcsolatban említjük. Kevesen tudják, hogy református temploma középkori eredetű, azt pedig még kevesebb, hogy az épületben csodás freskók láthatók. Az Egy hely mai részében a szeráfot ábrázoló látványos falfestménnyel ismerkedhetünk meg.

Nézőpontok/Történet

Egy hely – a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum

2021.12.09. 13:22
00:06:40

A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum nem csak a festőóriásnak állít emléket, de a város érdekes történetét is megismerhetik a látogatók. Az Egy hely legújabb része a nemrég újrarendezett állandó kiállítást mutatja be.

A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum nem csak a festőóriásnak állít emléket, de a város érdekes történetét is megismerhetik a látogatók. Az Egy hely legújabb része a nemrég újrarendezett állandó kiállítást mutatja be.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk