építészet : környezet : innováció

Gyula, belvárosi tömbök építészeti ötletpályázata – 2006Kiemelt megvételben részesült a 6. sorszámú pályaműszerzői: Lomniczi Zsófi, Bánfalvi Zoltán

Kiemelt megvételben részesült a 6. sorszámú pályamű
szerzői: Lomniczi Zsófi, Bánfalvi ZoltánRészletes bírálat: 

A pályamű egy tömör állapot és történeti értékelés után fogalmazta meg az építészeti koncepciót, mely megegyezik a pályázati kiírás célkitűzéseivel. Az elegánsan feldolgozott tervanyag jól láthatóan különíti el a tömbökben tervezett beavatkozásokat, mely egyben a meglévő állapot értékelése is. Jelentős megtartásra érdemes beépítést és épületet határoz meg, ez az egyik eszköze a történelmi városhangulat megőrzésének. A tervezett művészetek tömbje funkciójában jól illeszkedik a város karakteréhez. Az alkalmazott építészeti megoldás tömegében és homlokzati javaslatában is illeszkedik a környezethez.

A 2.sz. tömb Béke sgt.-i homlokzatán a spontán városalakítás kialakult állapotát erősíti az újonnan építendő épülettel, ezzel befejezetté teszi a tömböt és az utcaképet.

A 3.sz. (Mozi tömbje) feltárása új értékes közterületeket hoz létre. A tervlapokon ábrázolt „vízszintes” homlokzat alakítás építészeti eszközei gondolatébresztő megoldások, továbbfejlesztése lehetséges. A Nyomda ipari épülettömegét egyszerű atraktív „zöldhomlokzattal” oldja meg, mely kiállító felület is egyben.

Az Élővíz-csatorna felöli tömboldalakon az intenzív vízkapcsolat értékes javaslat.

Az 5.sz. tömbben épület-sétány-víz kapcsolatát oldja meg, a 6.sz. tömbben az értékes városi könyvtár zöldterületét kapcsolja a vízhez. Építészeti megoldásai egyszerűek, jó iránymutatás a modern eszközökkel történő környezetbe illesztéshez.

A pályaművet – értékeire tekintettel – 2.000.000,-Ft összegű kiemelt megvételben részesítette a Bíráló Bizottság.

vélemény írásához jelentkezzen be »