Egyéb cikkek

A győri Széchenyi Egyetem „INNO – RAAB Nemzetközi Tudás Park” tervpályázat eredménye

2007.02.23. 14:33

III. díj:  2 millió forint
Gelesz és Lenzsér Kft.

III. díj:  2 millió forint 

5. számú pályamű
Gelesz és Lenzsér Kft.
Gelesz András, Krikovszky Balázs, Anschau Péter, Szendrő Júlia, Steiner Balázs
Részletes bírálat:

Telepítés
Beépítését, építészeti arculatát a tervezett bővítések (tanulmányi és könyvtár épület) erőteljesen motiválják. Azok szellemében, azok szigorú szerkesztettségét vállalva alakítja helyszínrajzi elképzeléseit. A négyzetekbe foglalt meghatározó tömegek szinte „körülbástyázzák” a campus peremét. Határozott – talán túl határozott - tömegként jelzi a keleti kaput az INNO-RAAB átriumos épülete, melyet a javasolt fejlesztés megdupláz, fokozva az említett hatást. A MOVE-SMART szintén négyzetes formába rendezett, kiegészítő „holdjával”, az előadók tömegével egyezően. Helyüket az egyetemi csarnokkal való jó kapcsolat megteremtésének szándéka jelölte ki. A kapcsolat funkcionálisan hibátlan megoldást eredményezett, ugyanakkor az új épület erősen a tervezési terület szélére sodródott, a lakóterület közelébe, ami feszültségeket okoz: lakóépületek és a csarnok léptéke, funkciója, hangulata, karaktere tekintetében.

Megjelenés a városban. A tervezett körforgalom felől a campus feltárása, építészeti megjelenése a pályázat keretein belül átértékelhető. A terv egységesen kezelt térfalat kínál, mely a könyvtár épületével együtt, azzal azonos építészeti eszközöket alkalmazva teremt homogén síkot, mely mögött az egyetemi épületek tömbjei alkotnak sziluettet, kiegészülve a létrehozott sík elé helyezett irodaépülettel. Ezzel a telepítéssel az iroda épület (a későbbiekben épületek) főszereplővé válnak – túl nagy hangsúlyt kapva, kicsit elbillentve az együttes súlypontját, egyúttal elnehezítve a szomszédos lakóterülettel való párbeszédet.

Az egységek közötti kapcsolat – átjárhatóság megoldott ugyan, de helyenként jelentősen elgyengül (MOVE-SMART leszakad az együttesről, kapcsolatot csak az egyetemi csarnokon keresztül tud kialakítani) Az egyetem oktatási épületei és a pályázatban kidolgozott épületek közötti kapcsolatot a meglévő vasúti kocsira bízza, új szálakkal azt nem erősíti – így a fedett kapcsolat kevésnek tűnik.

 

 
 

INNO-RAAB épület
Épületét két tömegre bontja. A kettévágás alapja döntően formai, tömegalakításbeli koncepció eredménye – annak funkcionális magyarázata nem meggyőző, az alaprajzi felosztás, tagolás nem következetes. Ennek következménye az utcai főhomlokzatra szoruló kiszolgáló helyiségek sora az első és második szinten, a 250 férőhelyes előadó pozíciója, feltárásának hiányosságai. A vállalt egyszerűség ellenére a hátsó „egyenes” tömege összetett. A két épület közötti zárt kapcsolat alulméretezett. Az általános iroda szintek kialakítása jó, gazdaságos, területfelhasználási mutatója ezt jelzi is (68% hasznos/összes m2)

 


 

MOVE-SMART épület
Az épület kialakítását az egyetemi csarnokkal való kapcsolat erősen befolyásolta. A kért szakaszoltható használatot kiválóan oldja meg. Az előcsarnok mindhárom alapegységet (egyetemi csarnok, előadók, kiállító – bemutató terek) egyenrangúan, nagyvonalúan tárja fel, biztosítva a létező működési – együttdolgozási lehetőségek valamennyi változatának zökkenőmentes kiszolgálását. A tervezett egységek szellemes, könnyed, logikus megoldásai jó használhatóságot, tiszta téri rendet eredményeznek. Dícséretes a tetőterasz arányos, természetes hasznosítása, a felület funkciókhoz igazított felosztása, a szándékhoz rendelt építészeti eszközök kiválasztása Felülvilágítók, átrium, zöldfelületek, pergola.

 

 

Építészeti megfogalmazás
INNO-RAAB épület
Az előzőekben megfogalmazottaknak megfelelően a telepítési, beépítési koncepcióval a Bíráló Bizottság nem tud azonosulni. A szerkesztésből adódó négyzetes tömeg nagynak tűnik, mérete nem igazodik a vállalt szerepkörhöz. A homlokzatalakítás, a két tömeg összekötését, összetartozását jelző lemezművek vonalvezetése, az előtető, a fogadó előtér kialakítása mértéktartó, arányos.

MOVE-SMART épület
A csarnok belső rendje, átgondoltsága a külsőben is visszaköszön. A viszonylag laposnak ható, nagy elterülő tömeget finoman emeli meg a peremre telepített pergolával. A fém függöny egyedi ízt ad épületének: könnyedség, áttetszőség érzetét keltve. Kiegészítő színfolt az előadók tömege, annak eltérő anyaghasználatával.

Összességében:
A pályázatban bemutatott megoldás nem fogalmaz meg a teljes campust érintő, átfogó javaslatot. Nem él a lehetőséggel, hogy az egyébként építészetileg érett gondolatait, a szépen kimunkált részleteket egy határozott, jól megfogalmazott koncepció alátámasztásaként hasznosítsa. Így azok ereje, értéke részben devalválódik.

Összefoglalva
A Bíráló Bizottság, értékelve a pályamű építészeti kvalitásait, kiemelve a MOVE-SMART épületére megfogalmazott építészeti javaslatot a pályaművet 3. díjban részesíti.