Helyek/Köztér

Az Eiffel tér környezettervezéséről

2009.11.10. 13:07

Kiülők, lebegő gyepteraszok, vizes lejtő, döntött zongora billentyűzetét utánzó rámpa. Új városi tér jött létre a Nyugati pályaudvar nagycsarnokának szomszédságában felépített irodaház előtt. Az Eiffel tér vezető tájépítész tervezője Karádi Gábor.

A 2009. szeptember 29-én átadott irodaház együtt épült az előtte kialakult városi térrel. Az önálló helyrajzi számmal rendelkező közterület szerves egységet képez az irodaházzal, annak elsősorban közösségi funkcióit egészíti ki, de önállóan is működik, mint önálló városi elem. Területe 4800 m2.

Az épület északra, észak-nyugatra néző homlokzata két épületszinten is kapcsolódik az előtte lévő térhez. A Teréz körút felől lehet megközelíteni az első emeleti szinthez kapcsolódó kilenc méter széles teraszt. A süllyesztett térhez képest kiemelt terasz kitűnő rálátást nyújt a cizellált homlokzatú, Eiffel Iroda tervezte Nyugati pályaudvar épületére (1875) és a két épület közé befeszülő süllyesztett ún. Eiffel térre.

Az irodaház másik kapcsolódási szintje a -4,2 méteres szinten lévő földszint. Ez a szint közvetlenül kapcsolódik a tér egészéhez – természetes teraszként használja az igényesen kialakított városi teret. Az itt kialakított vendéglátó-, kávézó- és kiállító-helyek kiülő teraszainak mozgalmas látványa fogadja a térre érkezőket. A süllyesztett tér egyben az épület tűzoltási területe is a földszint falsíkjától mért tizennégy méteres távolságban, ahová 10%-os rámpán és az azt kísérő olaszlépcsőkön lehet lejutni.

A süllyesztett tér egy MÁV-telek területén helyezkedik (Hrsz: 28224/51). Ez a térrész a Nyugati pályaudvar fogadócsarnokának is hangsúlyos előtere, a homlokzatot körülölelő, tizenöt méter széles burkolt felülettel, mely közvetlen megközelítést biztosít a gyalogosok és a taxival érkezők számára. A széles sávon belül helyeztük el a keleti és nyugati oldalon lévő épületszárnyakhoz kapcsolódó vendéglátó helyek kiülő teraszait, melyek a térszínnel megegyezően kiskockakő burkolatúak. A teraszok, hasonlóan a térszínhez, bazalt kiskockakővel lettek burkolva. A sáv tudja biztosítani a pályaudvarhoz érkező gyalogos és taxi forgalmat. A növényanyag tekintetében a meglévő és megtartható faállományt tiszteletben tartottuk. Új fák telepítésénél elsősorban arra törekedtünk, hogy a homlokzat minél inkább látható maradjon.

Az „Eiffel-váró" előterétől sajátos kertépítészeti elem, egy lapos rézsű (gyepes lejtő) szolgál arra, hogy lejussunk a tér alsó, süllyesztett részére. Tehát a szintkülönbséget döntően gyepes lejtő képzi, de komponált helyeken a gyepes lejtő átvált faburkolatú és gyepes lelátó lépcsőkbe. A szűkebb helyeken a gyepes teraszokat szabadon, szertelenül hajló cortenacél lemezekkel gyámolítottuk. Ily módon nagyon különös, ún. lebegő gyepteraszok jöttek létre, kicsit Machu Picchu látványát megidézve. A gyepes lejtőkbe helyezett lépcsők olyan mértékben vannak elnyújtva, hogy azok azonos hajlásúak a lejtővel. Ebből eredően a lejtő nagyon egységes, nyugodt felületet mutat.

A tér centrumában helyezkedik el a 36x28 méteres ún. rendezvénytér, melynek elkeskenyedő részei sajátos rámpaként folytatódnak. Konkrétan a Teréz körút felé a lépcsővel kísért rámpával, mely egy megdöntött zongora billentyűzetét utánozza, északi irányban pedig a finoman megmozgatott felületű vizes lejtővel. Itt a rendezvénytér 8x18 méteres vízfelülettel egészül ki, melynek vízteraszait a mozgó, lefolyó víz kapcsolja össze.

A vizes rámpa és a vízesésfal is ebbe a vízfelületbe torkollik, miáltal a vízforgató gépházon keresztül bekapcsolhatók voltak az állandó vízáramlásba. A szikár, visszafogott elemekkel szerkesztett alsó tér télen jégpályává alakul, egyébként pedig kulturális rendezvények színtere: nyüzsgő, élettel teli városi tér, melynek közvetlen gyalogos kapcsolata van a Teréz körút és a Podmaniczky utca irányába. Remélhetőleg mindez a VI. kerület – és persze az egész város – kedvelt látogatóhelyévé válik, és gerjeszti az igényes környezetkultúrát célzó belvárosi fejlesztési folyamatot. Legyen ennek egyik jelentős eleme az Eiffel tér.

Karádi Gábor

Többek között az Eiffel tér is megtalálható az Építészfórum kortárs építészeti térképén, melyet itt lehet böngészni további munkákért és cikkekért.