Épületek/Középület

Építészfórum 202020 – Templomok Dragon Zoltán válogatásában

2020.04.12. 11:34

Az Építészfórum húszéves évfordulójára készült tematikus összeállítások közül a templomépítészet sem maradhat ki: Dragon Zoltán művészettörténészt kértük fel a válogatás összeállítására 2020 Húsvétjára. 

Húsz keresztény liturgikus teret válogattam az Építészfórum archívumából. Bár a cím azt sejtetheti, hogy minden évből egy-egy épület jelenik meg, ám ez nem így van, már csak azért sem, mert mind a tervezés, mind a kivitelezés éveken át elhúzódó folyamat. Bár képtelenség egy emberöltőn belül kánont alkotni, mégis arra törekedtem, hogy sokféle értéket mérlegeljek: stiláris, urbanisztikai, szociológiai és (nem lehet tagadni) szubjektív szempontok alapján igyekeztem kiemelni a katolikus, református és evangélikus felekezetek által emelt templomok, kápolnák, gyülekezeti házak közül a legfontosabbakat a rendszerváltozást követő évtizedekből. A húszas limitet nehéz volt betartani: a kiemelkedő épületek száma magasabb volt, ezért nehéz szívvel váltam meg több alkotástól, így számos magas színvonalú rekonstrukciótól. Az utolsó pillanatig alakult a lista, amit a közelgő határidő, a Húsvét közeledtével zártam le.  (A címek aktív linkek: rákattintva az Építészfórum eredeti cikke nyílik meg)

 

1. Görög katolikus templom, Mátészalka

Építészek, alkotók:

Lengyel István

Tervezés éve: 1995

Kivitelezés éve: 1996-2006

„Már a megbízás sem hétköznapi: Lengyel Istvánnak ez a harmadik temploma Mátészalkán: szülővárosában az emlékezetes református templom mellett (ennek volt a szatmári fatemplomokhoz hasonlóan különálló fatornya, természetesen mai formanyelven – a ház ma is jó állapotú és izgalmas), ő tervezte a római katolikus templomot is. Ritka lehetőség ilyen több felekezetet átfogó templomsorozat tervezése. A három templom nemcsak azért különbözik egymástól, mert mások a liturgikus elvárások – például a görögkatolikusok megkövetelték a centralitást –, hanem azért is, mert Lengyel más és más előképekkel fogott neki a tervezéshez." (Csanády Pál)

 

2. Evangélikus templom, Encs

Építészek, alkotók: Simon Viktória

Építés éve: 2006

 „Az ív és a torony adják a templom sajátos karakterét, a nála nagyobb szomszédos templomok és a nála alig kisebb környező lakóházak között. Az ív a templomtér fő formálója. A keskeny, hosszú telken a templomtér íves fala egyetlen gesztussal választja el a külső és a belső gyülekezeti tereket. A félnyeregtető és az ív érdekes geometriai játékot formál. A torony kiszalad az utcára és beáll a templomtornyok sorába, a város felől érkezőt „befordítja" a templom tengelyébe." (Simon Viktória)

 

3. Gödöllői Szentháromság Templom

Építészek, alkotók: Nagy Tamás DLA

Építés éve: 2007

„Az épületegyüttes három eleme – templom, parókia és közösségi ház – egy szabályos négyzetes udvart vesz körül. Az udvar hamarosan kert lesz, fákkal, virágokkal és középen kúttal. Mint régen a kolostorkertekben. Mert hát innen a minta. A különbség az, hogy ez a kert a negyedik oldalán nyitott – egy áttört kerítés határolja csupán – és ez fontos üzenet a Világnak: gyertek, nyitva vagyunk, be lehet jönni." (Nagy Tamás)

 

4. Újpalotai római katolikus templom

Építészek, alkotók: Kruppa Gábor

Építés éve: 2008

„A templom monumentalitása ebben az esetben viszonylagos, hiszen a tízemeletes házak között szerényen húzódik meg a hat emelet magas épület, mégis monumentális. Kruppa Gábor biztos kézzel és nagy empátiával tette le tömören fogalmazott épületét. A kisvárosi és a panelos övezet határán erőt merített mindkét beépítési jellegből, és megteremtette saját háza sajátos auráját. Nem csak a kis házak szerethető lelkületét, hanem a nagy panelházak kevésbé érthető létét is elfogadta. Nem akart ellenkezni velük, de azonosulni sem volt kedve." (Turányi Gábor)

 

5. Szent Család római katolikus templom, Kazincbarcika

Építészek, alkotók: Rátkainé Kiss Róza, Rátkai Attila

Építés éve: 2008

 „Az épület fő tér- és tömegformájának megválasztásakor döntő szerepe volt a templom titulusának. A Szent Családnak szentelt templom ellipszis alakú főhajójának önmagába visszaforduló vonala jelképezi a család egységét, zártságát, az együvé tartozást és az örök folytonosságot, melyet tovább hangsúlyoz a kupolás lefedés. Az ellipszis forma magában hordozza a világegyetem elliptikus elrendezéséhez, a mindenséghez történő filozófiai kapcsolódás lehetőségét is." (Rátkainé Kiss Róza – Rátkai Attila – Styaszny Sándor)


 

6. Zarándokház és erdei kápolna, Pannonhalma

Építészek, alkotók: Czigány Tamás, Papp Róbert, Cseh András

Építés éve: 2010

„A kápolnán nincsen ajtó, nincsen ablak, nincsen benne fűtés és mesterséges világítás. Átfúj rajta a szél, átsüt rajta a nap. Átmeneti tér a természetben. Építése közös tett volt, a vállalkozó, az építésziroda és építészhallgatók kétkezi munkájával. Felemelő napok voltak." (Czigány Tamás)

 

7. Isten irgalmassága templom, Győr-Kismegyer

Építészek, alkotók: Balázs Mihály, Somogyi-Soma Katalin

Tervezés éve: 2004-2007

Építés éve: 2008-2011

„Az összerakás egyszerű mozdulataiból bontakozik ki az összeépítés művészete, az építészet. Fontos, hogy mi mekkora és milyennek látszik, ebből ered az elemek geometriája. Ez alapvetően a kéz és a szem, a megcsinálás és az érzékelés-gyönyörködés összjátéka. Vakolt fal, téglakötés, fugázás, látszó vasbeton pengepillérek és gerendák, nagyméretű fa-üvegfal, bejárati faajtó, irányított nézőpontú ablakok, nyitott fedélszerkezet, függesztett kötőgerendák és alsó, látszó szaruzat, fémlemez tető állókorcolással, eresszel, az esővíz gondos elvezetésével." (Golda János)

 

8. Budapesti Piarista Központ – kápolnarekonstrukció

vezető tervezők: Golda János (M-Teampannon Kft.), Kovács Zoltán, Mészáros Erzsébet (kollektív műterem Kft.)

tervezés éve: 2006-2009

kivitelezés éve: 2009-2011

„A tervező a meglévő eredeti díszek és elemek tiszteletben tartásával bár, de újragondolta ezt a teret is. Az értékes műmárvány falburkolat árnyalatához hasonló színezést kap a mennyezet és annak stukkódíszei is, ezzel visszafogottabbá, a funkciójához illően meghittebbé válik az összhatás. Bútorozása is igazodik majd az igényekhez: beépített, egy osztály befogadására alkalmas padozat, új oltár és a tér hátsó felében rendezhető padsorok várják misére a diákokat." (Mizsei Anett)

 

9. Pannonhalma, bazilika

Építészek, alkotók: John Pawson, Gunther Zsolt

Tervezés éve: 2007

Építés éve: 2011

„A bazilika belső terének a II. Vatikáni Zsinat óta napirenden lévő átalakítási igénye egy hosszú és lassú érési folyamat során formálódott, amely kellően megalapozottá tette a véghezvitt beavatkozásokat. Teljesen helyénvalónak tartom, hogy a bencések sokáig keresték a megfelelő építészt, akiben megbízhatnak. Pawson sem állt elő rögtön egy határozott koncepcióval, hanem a keretek és a végletek „kitapogatása", felvázolása során fokozatosan kereste azt a pontot, amely a leginkább megfelelő lehet a bencések részéről megfogalmazott, rendkívül erős teológiai koncepció megvalósítására." (Garai Péter – Gunther Zsolt)

 

10. Újszegedi református templom

Vezető tervező: Vesmásné Zákányi Ildikó

Tervezés éve: 2008

Kivitelezés éve: 2010-11

 „A tervezett templom ideája a középkori templom áthangolását idézi. Fontosnak tartottuk a folytonosságot, a gyülekezet megfogalmazható kötődéseinek beépülését az épületbe. A templom a lebontott imaterem tégláiból épült, és az ott lévő szószék és Úr asztala is bekerült a templomtérbe, azok kis átírásával." (Vesmásné Zákányi Ildikó)

 

11. Református gyülekezeti ház Szandaszőlősön

Építészek, alkotók: Sajtos Gábor

Tervezés éve: 2010

Építés éve: 2012

A harangtorony vertikális hangsúlyt, jelet képez a döntően családi házas beépítésű környezetben. A tervezett belső udvar a csatlakozó templom tömegével együtt válik majd intim, közösségi térré - ennek hangulatát előlegezi meg a torony és a gyülekezeti házhoz kapcsolódó tömör kerítés által határolt terület." (Garai Péter)

 

12. Református templom, Helvécia

Építészek, alkotók: Czégány Sándor

Tervezés éve: 2013

Építés éve: 2013

„Hiányzik az építkezés, a történet. Benne lenni, csinálni, elkeseredni, elveszettnek lenni, töprengeni, megbeszélni, végigvenni a lehetőségeinket, vitatkozni, mérlegelni. Megtalálni azt, ami ott volt végig az orrunk előtt, csak nem látszott, mert eltakarta egy vonal, ami korábban még hiányzott. Ki érti ezt? Találkozni emberekkel, akik ugyanazt szeretnék. Igaz, néha másképp, de néha nekik van igazuk. Néha? Sokszor. A rajz csak képzelet. Tűnhetne tökéletesnek. Nem az. Ami megépül, az lesz az igazság. A teljesség azon része, ami az adott helyzetben elérhető. A hibákkal együtt. Azokra is szükség van. Mert valamennyien vétünk hibát, én is, aki rajzoltam, aki meghúzta a vonalat, ami miatt ide jutottunk. A megoldást keressük, együtt." (Czégány Sándor)

 

13. Római katolikus templom, Újrónafő

Építészek, alkotók: Czigány Tamás, Nagy András, Cseh András, CZITA Építész Iroda Kft.

Építés éve: 2014

„Ezekből a részletekből – azon túl, hogy több mint korrektek – hiányzik az a kéjelgő öntetszelgés, amely a jelentések egyébként szerethető másodrétegeként olvasatja magát oly sok kortárs példán. A túlakarástól, a túlcsinálás igényétől megszabadult döntések – nem tudok jobb szót: derűje sugárzik a szegletekből, miközben az egész jóval több, mint egy korrekt kismester ízléssel gurított darabja." (Wesselényi Garay-Andor)

 

14. Ferences Betánia Idősek Otthona és Testvéri Közössége, kápolna, Szécsény

Építészek, alkotók: Csanády Gábor

Tervezés éve: 2011

Építés éve: 2015

„A terv legsikeresebb része a kápolna, amely egylégterű, nyeregtetős épület, félkörzáródású szentéllyel. Előtere szépen kapcsolódik a szállodarész folyosórendszeréhez és kívülről is megközelíthető. A nyeregtető szellemes továbbépítésével a nyugati fal toronyszerű, hangsúlyos elemmé magasodik, a belső tér padig kis karzattal bővül, amely szépen tagolja azt. A felülvilágított szentély, a toronyszerű falrész felnyitása a kis teret kitágítja, fénnyel gazdagítja, plasztikus szakrális jelleget ad a pici kápolnának. A tér faszerkezettel fedett, kettős taréjszelemennel, látható szaruzattal, a szelemenek között jól elhelyezett lámpatestekkel. A nyers kőfal, a meleg faszerkezet és a szép világítás erősíti a tér bensőséges hangulatát, kiemeli a szentély jelentőségét." (Török Ferenc)

 

15. Zarándokközpont, Szentkút

Építészek, alkotók: Nagy Tamás DLA

Építés éve: 2015

„Az építés nagy programja, a hely egészére kiterjedő rekonstrukció, olyan jelentős léptékű beavatkozás, amely veszélyekkel is jár. Ha nem kellő finomsággal valósul meg a templom, rendház és meglévő szállásépület felújítása, a külső terek, a gyóntató fülkék és kültéri imahely újragondolása, illetve új építésként kolostorkert, zarándokház és fogadóépület építése, akkor az új bántóan felülírhatja a régit, akár a profán a szentet. Ezért az egyik nagy kérdéskör a régi és az új közötti egyensúlyra vonatkozik. Legalább ilyen fontos - ez is a beruházás méretével függ össze - az építettség és a meglévő természeti környezet közötti viszony alakulása. Megőrizhető a korábbi, tájközeli állapot az új építések ellenére vagy az új épületek átveszik a dominanciát?" (Somogyi Krisztina)

 

16. Debreceni Szent György templom

Építészek, alkotók: Győrffy Zoltán

Építés éve: 2015

 „A két, szinte összeolvadó tömeg karaktere annyira feltételezi és kiegészíti egymást, hogy az a jang és jin vagy a női és férfi elvek egységét, vagyis a coniunctio oppositorum elvét idézi. Az egész természetes melegséget sugároz, aminek harmóniáját felfokozza a homogén felületkiképzés: a klinkertégla burkolat, ami várhatóan bent is folyatódik. A templomot körüljárva további kellemes érzéki benyomás, hogy közelebbről a téglák textúrája a megszokottal szemben egyfajta textilszerű redőzöttséget mutat, ami fokozza a melegség érzetét. Mintha valamilyen organikus anyagból lennének, ami taktilis érzékeinknek is kedvez.“ (Meggyesi Tamás)

 

17. Kastélydombi Luther-kápolna

Építészek, alkotók: Krizsán András

Tervezés éve: 2015

Építés éve: 2017

„A Kastélydombi Luther-kápolna nem pazarló, különleges formájával, vagy érdektelen, felesleges díszítésével vonja magára a figyelmet, hanem a liturgikus funkció egyszerű építészeti megformálásával." (Krizsán András)

 

18. Tours-i Szent Márton és Flüei Szent Miklós-plébániatemplom átalakítása és bővítése

Építészek, alkotók: Batári Attila, Berecz Tamás/ B+B műterem Kft.

Építés éve: 2017

„A felújítás léptékével lehetőség nyílt arra, hogy a templom harminc éves életének tanulságait és az ezalatt bekövetkezett változásokat is elvégezhessük az épületen egy átalakítás során. A tanulságok funkcionálisak, melyek a plébánia életében jelentkeznek, az egyházi liturgikus, az adminisztratív feladatok és a hétköznapi élet során. A változások egyházpolitikai fejlődés eredményei. A plébánia nagy hangsúlyt fektet a nyitásra, az egyházi közösség építésére. Ezért olyan épületre van szüksége, ami köztéri kapcsolataiban, megközelíthetőségében, térstruktúrájában is tükrözi ezt a szándékát. Belsejében lehetőséget nyújt a hitéleti tevékenységek elvégzésén túl, kapcsolódó rendezvények megtartására is, a nem kihasznált kert bevonásával." (Berecz Tamás)

 

19. Fátimai Szűzanya zarándokhelye, Alsószentiván

Építészek, alkotók: Gutowski Róbert

Tervezés éve: 2017

Építés éve: 2017

 „ » Hirtelen ügy «  – mondja utóbb szűkszavúan a nemzetközi pályázatokon gyakran és eredményesen induló, itthon pedig számos egyházi megbízáson dolgozó Gutowski, aki igent mondott a felkérésre." (Kovács Dániel)

 

20. Újpalotai Református Egyházközség temploma

Építészek, alkotók: Kertész Balázs

Tervezés éve: 2015

Építés éve: 2018

 „A templom sokféle lehet. Egy katedrálisban épp úgy lehet imádkozni, mint ahogy az első keresztények tették a katakombákban. Nem gondolom, hogy az éppen kortárs adja a legmegfelelőbb választ az igényekre. De az biztos, hogy a hit struktúrát kínál az ember életének, és mi igyekeztünk ezt a struktúrát az épületre is rávetíteni azért, hogy a gyülekezet otthonra találjon. A kortárs megoldások inkább az anyaghasználatban, a formai és funkcionális megoldásokban nyilvánulnak meg." (Katona Balázs – Kertész Balázs)

Dragon Zoltán

 

 

 

Szerk: Somogyi Krisztina