Épülettervek/Tervpályázat

Fecskeház Budaörsön – zártkörű ötletpályázat a Mesteriskolán

2013.01.10. 13:09

2012. december 6-án hirdették ki az Építész Mester Egylet Mesteriskola XXII. ciklusán tartott zártkörű ötletpályázat eredményét. I. díjat nyert Csáki Péter, Juhász Kristóf Attila, Kovács Dávid (mester: Lévai Tamás), II. díjat nyert Balázs Marcell, Élő József, Fajcsák Dénes (mester: Golda János). A Bíráló Bizottság további öt tervet dicséretben részesített.

Fecskeház, Budaörs, Puskás Tivadar út 55.

Zártkörű ötletpályázat, Építész Mester Egylet Mesteriskola XXII. ciklus

A tervpályázat célja

„Budaörs Város Városvezetésének régóta eltökélt célja, hogy támogassa a szociálisan rászorulók lakhatási gondjainak enyhítését. A pályázat célja, hogy a pályázók realizálható ötleteket dolgozzanak ki a megadott telken, a mai kor követelményeinek megfelelő, fiatal párok és családok részére élhető „fecskeház” kialakítására. A terv kidolgozása során nagy hangsúlyt kell fektetni a környezettudatos anyaghasználatra és a megújuló energiaforrások alkalmazására, a beruházás költségvetésének minimalizálását szem előtt tartva.” (részlet a Pályázati Kiírásból)

„A Budaörs Önkormányzata és az Építész Mester Egylet által kiírt ötletpályázat beadási határideje 2012. november 22-e volt, az eredményhirdetésre december 6-án került sor. A tervpályázatra 7 db pályamű érkezett be. A Bíráló Bizottság a tervpályázatot eredményesnek ítélte meg.” (részlet a Zárójelentésből)

Összefoglaló értékelés, ajánlás:

„Az ötletpályázat elérte célját, mivel a pályázók a kiírásban megfogalmazott önkormányzati kívánságokat, igényeket nyitott, kutakodó szellemben követték. Valamennyi terv a „Fecskeház” fogalmával értelmezésével foglalkozott, a műszaki leírás szintjén is, melyben ezt követően terveik „vezérmotívumokként” írják le.

A fecskeház építésére kiválasztott telek kedvező és kedvezőtlen adottságai, valamint rejtett lehetőségei a hét beadott pályázatban finoman kirajzolódtak. A pályázók jó néhány általános érvényű gondolatot, és legalább ugyanennyi speciálisan erre a telekre érvényes építészeti megoldást találtak. Ezeket a BB. jó szívvel értékelte, mindegyikben az értéket, az előremutatót kereste. Ugyanakkor a tanulságokat, a célt tévesztett gondolatokat is igyekezett felismerni. A BB. minden pályaműről részletes bírálatot készített, ezek alapján és a pályázatok értékelése során úgy ítélte meg, hogy az alábbi szempontok teljesíthetők, és ideális építészeti eredményre vezetnek:

Két beépítési javaslatot mutatnak a tervek:
a.) észak-déli hossztengelyű sávházak (4 db), ebben egy részben kelet-nyugati hossztengelyű,  
b.) 2 db tömbház, azaz függőfolyosós, belső udvaros, városias variáns.

1. Építészetileg kedvezőbb, ugyanakkor a beépítési lehetőségekkel jobban gazdálkodik, így gazdaságosabb az É-D-i hossztengelyű telepítés, mint a K-NY-i, vagy a tömbösített. A K-NY-i hossztengely rosszabb tájolást, és alacsonyabb lakásszámot, a tömbösített beépítés kissé eltúlzott tömeget, szűkebb udvart, vagy alacsonyabb lakásszámot eredményez.
2. A lakásokat célszerű mind K-i, mind Ny-i irányban megnyitni, hogy a lakók között közösségi kapcsolat alakulhasson ki, ugyanakkor legyen mód az intimitás megtalálására is.
3. A közlekedők lehetőleg a közös kertre nézzenek. Ez a gesztus finoman segítheti a közösség kialakulását, mindennapi életét.
4. Ugyanezen okból a közösségi tereket célszerű a kerti szinten, közvetlen kertkapcsolattal kialakítani.
5. A parkolók egy része gazdaságosan elhelyezhető az É-K-i oldalon az épület alatt.
6. Lehetőleg minden lakáshoz tartozzon tárolóhely, az ilyen kisméretű lakásoknál ez elmaradhatatlan.
7. A maximális lakásszám elérése nem elsőrendű cél, ha az más fontos szempontokkal ütközik. A fentiek azt mutatták meg, hogy a szabályozásból pragmatikusan levezetett lakásszám építészetileg túlzsúfolt beépítést eredményezne, ez az Önkormányzat hosszútávú érdekeivel nem egyezik.

A BB. mind a hét tervpályázatban talált olyan értékes gondolatot, mely a továbbtervezés során figyelembe vehető, de a fenti szempontok szerint az 5. számú pályázat tartalmazta a legtöbb jó megoldást, mind építészetileg, mind a gazdaságos megvalósíthatóság tekintetében. Egyhangúan úgy ítéltük meg, hogy az 5. számú pályázat első díjra javasolható, így a BB. a tervet az Önkormányzatnak megvalósításra ajánlja.” (részlet a Zárójelentésből)
I. díjas terv

5. sz. pályamű
Tervezők: Csáki Péter, Juhász Kristóf Attila, Kovács Dávid
Konzulens: Lévai Tamás

„Pályázó a telek adottságait maximálisan kihasználva, a tervezett programot két épületre bontva telepíti. A két hosszanti tömeget arányosan, kedvező K-Ny-i tájolással helyezi el, a két épület között helyet adva a Fecskeház belső közösségi szabad terének is, de alkalmas a két határoló utca közötti gyalogos kapcsolatra is. A létesítmény így szervezheti akár, a városrész frekventált pozícióját figyelembe véve, a szélesebb körű közösségi életteret is.” (részlet a Zárójelentésből)

II. díjas terv

1. sz. pályamű    
Tervezők: Balázs Marcell, Élő József, Fajcsák Dénes
Konzulens: Golda János

„A terv a Holdfény utcára zártsorúan illeszkedő, keretes beépítésre tesz javaslatot, melynek gyalogos megközelítése az utcáról, gk megközelítése viszont a meglévő szerviz útról történik.
Az utcai építési vonalat, utcai parkolók kialakítása érdekében, visszahúzza. Ez a megoldás – a többi terv tanulsága szerint is – egyike a jó beépítéseknek, különös tekintettel arra, hogy a háromszintes beépítés nem okoz túlzottan városías tömegképzést.” (részlet a Zárójelentésből)

Dicséretben részesült tervek

2. sz. pályamű
Tervezők: Baranyi Ágnes, Lukács Eszter, Mezey Tamás
Konzulens: Pethő László

„A lakóegységek „minimál téralkotása”, a javasolt bútor-lakógép megformálása olyan szigorú regulát feltételez a használatban, ami sokkal inkább hasonlatos egy kollégiumi, mint egy önálló, teljes értékű, családi élethelyzethez. Ugyanakkor – a korlátaival együtt – segítség is lehet egy időről időre megújuló – és nagyrészt véletlenszerűen átalakuló – közösség kulturális identitásának megteremtéséhez. Ez utóbbit erősítheti az épület megjelenésének sejthetően színes víziója is.” (részlet a Zárójelentésből)

3. sz. pályamű
Tervezők: Szigeti Nóra, Kozma Zoltán György, Kun Tamás
Konzulens: Dévényi Tamás

„Örvendetes, hogy az építész csapat alapkutatás-szerű kísérletbe kezdett a fecskeház fogalmának megfejtéséhez. Ebből a szempontból egyedi a pályázók között, ennek az útkeresésnek helye van a Mesteriskolán, a BB. jó szívvel mélyedt el a tervben. A plakátszerű tervlapok mögött egy új generáció szimpatikus gondolkodásmódja rajzolódik ki.” (részlet a Zárójelentésből)

4. sz. pályamű    
Tervezők: Beke András, Páll András, Sámson Rita
Konzulens: Nagy Iván

„A pályázó csapat a kiírás lényeges szempontját emelte ki, ennek megfelelően a pályamunka fontos eredményekkel szolgál:
- Pontos képet kapunk a szabályozás által meghatározott volumenről.
- A munka során tudatosan végigpróbált, és a tervben is bemutatott beépítési módok, a hozzájuk tartozó rövid volumen-elemzésekkel a többlakásos lakóépületek tervezésének fontos munkafázisai, szintén tanulságosak.
- A megtalált közlekedési rendszer gazdaságos, egy lifttel és két  lépcsőházzal valamennyi felmerülő igényt kiszolgál.” (részlet a Zárójelentésből)

6. sz. pályamű    
Tervezők: Bujdosó Ildikó, Kovács Barbara
Konzulens: Szabó Levente

„Az épületek helyének kijelölésével egy Észak-Déli irányú átlátható, jól feltárható zöldfelület született mindkét pályaműben (5. és 6.), mely nagyvonalú, összefüggő, ugyanakkor két oldalról zárt, átlátható a lakóközösség számára sokoldalúan használható szabad ég alatti tér. A 6. sz. pályaműben a tervezők kívül helyezik el az oldalfolyosókat, szándékuk vélhetően a lakások belső udvar felé fordítása, azok belátás elleni, klasszikus védelme. A Fecskeházas közösségi udvar épp a fordított, belső oldali, udvar felőli közlekedőt igényli.”  (részlet a Zárójelentésből)

7. sz. pályamű    
Tervezők: Frikker Zsolt, Vörös Tamás
Konzulens: Tomay Tamás

„A pályázók által kedvelt két beépítési variáns közül a városias - fecskefészket idéző - megoldást választották. Eredménye egy kompakt, tömör, szikár megjelenés, mely belvárosi, függőfolyosós belső udvaros házra emlékeztet, sok, háromféle alaprajzú lakást eredményez. (…) A lakótömb egységes, szikár, árnyalt, építészeti megjelenése igényes, ablakok és erkélyek egyszerű ritmusa jelenik meg a magas homlokzatokon.” (részlet a Zárójelentésből)