Épülettervek/Középület

Szabadtéri műtárgy megalkotása a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi beruházásához kapcsolódva — pályázati eredmény

2008.08.19. 08:42

A pályázat nyertese: Sipos Marica - Varga Anikó: Közelítés c. pályaműve

A Pécsi Tudományegyetem kollégiumi beruházásához kapcsolódva, a Pécsi Tudományegyetem és a STRABAG Oktatási PPP Kft. megbízásából, a Kortárs Művészeti Zsűri nyilvános, egyfordulós, névaláírásos pályázatot hirdetett a Magyar Universitas Program keretén belül.

A pályázat nyertese: Sipos Marica - Varga Anikó: Közelítés c. pályaműveA nyertes pályamű méltatása:

A pályázók a megadott helyre a lehető legjobb megoldást találták, mely a szokványos szökőkutas pihenő helyett magas esztétikai színvonalú meditációs helyet kínál a felüdülésre, vagy éppen magányra, kikapcsolódásra vágyó hallgatóknak.

A mű lejtős téren összefutó, két gyalogút kereszteződésében, a kollégium két épületét és a parkolót összekötő derékszögű tér sarkánál, az épületek és külső környezetük találkozásánál helyezkedik el. Feszített víztükrű medence fölé hajoló, egymáson elcsúsztatott, és elforgatott, egyenlő oldalú háromszögekből épül fel, nyitott, ugyanakkor többdimenziós testszerű teret alkotva.

A síkok a domborzat dőlését folytatják, és a rövidebbik út felett fedett mennyezetként szolgálnak. Ide koncentrálódik a természeti környezetbe ágyazott mesterséges természet, a lassan lecsurgó víz látványa után a mozdulatlan, derékszögű medence, illetve a domborzatot vízszintes síkká kiegyenlítő vízfelület, a hely határait kijelölő, lezáratlan, döntött falak és a növényi háttér látványa. A kőlapokat idéző, különböző szögekben feltáruló, fehér betonsíkokkal és vízzel formált geometrikus struktúra egyszerre rejtett centrum, barlang, szakrális hely, és a végtelen kiterjedés egy természeti térviszonylatok absztrakt leképezésével és ismétlésével kialakított, védelmet és nyugalmat kínáló fizikai tere.

A mű, mint valami axis mundi, transzcendes dimenziókat nyit. A hétköznapi élet ritmusát lelassítja, ugyanakkor töréspont a természetben. A felnyíló betontest fehérsége, simasága és szabályos mértani formája, illetve a víz szabályozott lefolyása a rend és a tisztaság képzetét kelti és a történés pillanatának várakozás teli hangulatát vetíti környezetébe.

Nappal a fény, éjszaka a süllyesztett fényforrások felerősítik a finom kontrasztokat.


További szerzők és alkotásaik (a nyilvánosságrahozatalhoz való hozzájárulás alapján):

Füleki Gábor - Korsós Csilla - Koreny Péter: "Lollipop-Fürdő-Tanszék"
Komjáthy Gábor - Böszörményi István: "Tükröződő szobrok"
Lengyel Péter - Tóth Zsuzsa - Helmle Csaba: "Eső"
Menasági Péter: "Csendélet"
Ocztos István - Hafner Mónika - Galambos István: "Koli Cool Colors"
Orosz Klára - Palatinus Dóra - Makra Zoltán (444m Alkotócsoport): "Pollack pihenő placc"
Ráth Géber Attila: "Szökőkút"
Szöllőssy Barbara - Pyka Zsolt (Városi Tájkép Csoport): "H2O" és "Hydrollúzió"
Zakar István: "Csak annyit mondj ..."
Zalavári József: "Víz és hullám"