Épülettervek/Tervpályázat

Tanulóházak Bián – a CAN Architects a Biai Református Általános Iskola tervpályázatán megvételt nyert terve

2023.03.02. 16:49

A világban elterjedt folyosós-cellás iskolák az ipari forradalom termékei voltak. Az emberi élet a történelem során azóta hatalmas fejlődésen ment át. A 21. század elejére a tanulás fogalma kibővült az érzelmi és szociális kompetenciák fejlesztésével, amit a Biai Református Általános Iskola épületegyüttese új terekkel támogat. A frontális oktatás korszerű tanulási helyzetekkel egészül ki. Ezt a változatosságot nyújtja a tanulóházak téri összetettsége, alsóban a "sutos", felsőben a "forgó" tanterem, amelyet építészek, pedagógusok és környezetpszichológusok fejlesztettek ki.

Jó iskolák jó téri rendszere a tanulásról, a közösségről és az otthonosságról szól. A téri rendszer a használatot, az iskola közösségének működési dinamikáját képezi le és keretezi. Az iskola ennek megfelelően az aula és az azt kiegészítő belső közösségi udvar körüli tömbökre tagolódik, a 21. századi pedagógiát szolgáló tanulóházas modell alapján.

A diákok, tanárok, szülők és vendégek a kápolna íves fala mellett érkeznek, amely így meghatározza a falakon belüli élet szellemiségét. Az alsósok tömbje közvetlenül a porta mellett nyílik, a felsősök rajtuk túl, két kisebb otthontérbe érkeznek. A szülők számára könnyen elérendő terek (elsős osztálytermek, szülői beszélgető, lelkipásztori helyiség, pszichológus) mind a bejárat környékén találhatóak, hogy ne kelljen bejárniuk az iskolát és ezáltal a tanuláshoz szükséges intimitás megvalósuljon. Szüksége esetén az igazgatás és a tanárok szintén könnyen elérhetőek, de már védettebb helyzetben találhatók.

Az aula tere összenő a könyvtáréval, hiszen az utóbbi évtizedekben a könyvtárhasználat megváltozott (nyitottabb közösségi terekké vált), így erősen érzékelhető tudás-térré változik a központi tér. Az étkező és a nagyterem is bekapcsolódnak e központi rendszerbe, amelyet utolsó elemként a sportpálya zár.

A klaszteres szervezésű iskola tanulóházai különböző korosztályok otthonai, az aktuális fejlődési igényeknek megfelelően. Pszichológiai, környezetpszichológiai és pedagógiai szempontok alapján alakulnak mind a közösségi, mind az osztálytermek. Tanulási táj, közösségi közlekedőterek szervezik az életet, melyek néhol akusztikai függönnyel ideiglenesen leválasztva oktatási teremként, fejlesztőként szolgálnak, de szünetben vagy az informális és non-formális tanulás idején szabadon felhasználhatók. Ezáltal a kettős használat által kihasználtságuk maximalizálódik, ami a fenntarthatóság legfőbb mérője.

SUTOS TANTEREM
Az alsósok tanterménél a kiindulási alap az L-alakú tanterem volt. A nemzetközi iskolaépítészetben használt tér azt a pedagógiai módszertant segíti, amely különböző tanulási-közösségi tevékenységeknek dedikált teret biztosít az osztálytermen belül. Ezek jellemzően a padnál ülő klasszikus tanulási helyzetet egészítik ki másféle fizikai, ergonómiai helyzetet, mozgást biztosító térrészekkel.

FORGÓ TANTEREM
Geometriáját pedagógiai, környezetpszichológiai, iskolaépítészeti és akusztikai kutatásokra alapozva alakítottuk ki. A két derékszögű húrnégyszög alaprajz különböző oldalai felé fordulva karakteresen különböző térérzetet biztosítunk, amelyek eltérő pedagógiai helyzetekben (frontális oktatás, egyéni vagy kiscsoportos munka, nagycsoportos foglalkozás) ideálisan használhatók.

MAKERSPACE
A szaktantermek a felsős tömbökben kapnak helyet, főleg ők használják ezeket a tereket. Két természettudományos teret javasolunk, mert az optimális oktatáshoz jó, ha van egy előadó, ami átrendezhető és egy fix laborállomásokkal rendelkező tér is. A rajztanterem és technikaterem átstrukturálásával Makerspace terek alakulnak ki a tanulási tömbök tetejében saját alkotóteraszokkal, így ideális fényviszonyokkal, ellenőrizhető külső alkotóterekkel, bent pedig a korosztályokra szabott eszköztárral.

KÁPOLNA
Az asztal köré ül mindenki. Oda lehet húzódni középre, vagy a fal tövébe ülve nekidőlhet, akinek ott jobb. Kis léptékű, mégis személyekre és a belőlük növő közösségre szabva. Centrális elrendezésű, a figyelem középpontjában a szakrális elemek mégis finom tengelyt vonnak: az úrasztala, a szószék és falra hímzett bibliai részlet.

KÜLTÉR – TORNÁC, TERASZ, TERMÉSZET
A kültéri tanulás újra egyre fontosabb szerepet játszik a pedagógiában. A belső kis udvaron, a tornácok alatt, a járható-játszható tetőn, a burkolt sziget játszófelületein és a természetes tájban a kültéri tanulás teljes spektruma megjelenik.

CAN Architects

 

Szerk.: Winkler Márk