Épülettervek/Tervpályázat

Városszövetbe integrálás – A T2 Cove Design Kft. megvételben részesült pályaműve a Ranolder-iskola pályázatán

2023.09.09. 14:19

A tervezési vezérelv két alappillér köré szerveződött a T2 Cove Design Kft. pályaművében: az iskolakomplexumot a városszövetbe integrálással a lehető legintenzívebben be kívánták kapcsolni a város és a régió életébe, valamint a területen jellemző léptéket a lehető legkisebb mértékben átírva kívántak létrehozni egy olyan épületegyüttest, ahol maximálisan biztosítják az épített örökség védelmét, bemutathatóságát.

 

Területalakítási, épületelhelyezési és építészeti koncepció

Új főbejárat és az egykori kertmozi

A Sörházhoz készült építéstörténeti tudományos dokumentációból is kiderül, hogy az egykori Sörkert területe már jóval korábban is parkként működött. Az iskola városszövetbe integrálása a külső terek, udvarok használatának újraértelmezésével történik, ennek megfelelően az iskola főbejáratát áthelyeztük a meglévő iskola és Sörház épületének találkozásához. Az új főbejárat ezzel súlyponti helyzetbe került. Az egykori Kertmozi (Sörkert) terét a korábbi kőfal elbontásával, árkádsorral körbevéve zöldfelületként újragondolva, érkező-udvarként alakítottuk ki. A tér így részben megőrzi korábbi zártságát, az áttört "szűrő rétegen" át ugyanakkor bejárhatóvá, a műemléki épület homlokzata pedig az utcák felől is láthatóvá válik.

A korábbi évtizedekben a védett épületekre "ráakasztott" toldalék-épületrészek elbontásával lehetőség nyílik az utca szélesítésére, város főteréhez való kapcsolására. Elképzelésünk szerint a Kossuth Lajos utca – Sörház utca sarok az iskola-épületéig a Fő tér kiterjesztéseként működne, a jellemzően burkolt rendezvényteret park funkcióval, illetve az új épület megközelítését biztosító sétánnyal kiegészítve.

Javasoltuk a jelenleg az OTP épülete mellé “beszorult", alárendelt helyen lévő Vaszary Kolos szobrának áthelyezését, mely az újonnan kialakítandó térbővülés súlypontjában tudná méltó helyét megtalálni.

Iskolaudvar, új épület elhelyezési és építészeti koncepció

Az iskola zárt udvara az iskola és a sörház belső udvarának összekapcsolásával jön létre. Az iskolaépület tornatermét a sportpálya helyén, annak "megemelésével", a régihez hasonló méretű és helyzetű új sportpálya alatt helyeztük el. Az iskola meglévő épületszárnyai, illetve a sörház által határolt belső udvarról betekintést biztosítunk a tornacsarnokba, de a tervezett bevilágítókon át az udvar többi része felől is érkezik természetes fény. Az uszoda, független tartószerkezettel, ütemezhető kialakításban a tornacsarnok mellett helyezkedik el. Tömege landart-ként kialakított zöld dombként jelenik meg, mely játszó- és tartózkodótér a diákok számára, egyben a tornacsarnok tetején kialakított sportpálya megközelítését is szolgálja.

A Sörház tetőterében lett elhelyezve a Kollégium, illetve tanár-lakások. A Kollégium a Deák utcai szárny felől önálló bejáraton, hozzá kapcsolódó fogadótereken át közelíthető meg. Az épületegyüttes lezárásaként a meglévő, különálló nyeregtetős épületen át közelíthető meg a háromszintes parkoló. A parkoló szintjei zöld fallal kapcsolódnak az uszoda bevilágító udvarához, ezáltal természetes fény és a szellőzési igény egy része gravitációs úton is biztosítható. 

Az egész projekt kapcsán új épített elemként a kollégiumi szárny egyszerű, nyeregtetős bővítménye, az épületrészeket összekötő, bejáratot és érkező-udvart definiáló árkádsor, valamint az udvarokon tájépítészeti elemek jelennek csak meg.

Építészeti formálás, értékteremtés

Adott helyzetben az építészeti érték-teremtéshez elsősorban a meglévő értékek felismerésén és megőrzésén át juthatunk el. Koncepciónk fő erőssége, hogy az általunk létrehozott új épületrészek a lehető legrejtettebb elhelyezéssel, a terület léptékét tiszteletben tartva lettek elhelyezve.

 Az épületegyüttest átszövő árkádsor említett előnyei mellett a kerengő terének idézete is, katolikus hagyományokhoz, műemléki környezethez egyaránt méltó építészeti választ ad az összetett tervezési feladat kihívásaira. Az épület fő látványosságai a régi épületek új elemek által kedvező helyzetbe hozott részei.  A semleges, mégis karakteres megjelenésű árkád-sor egyszerű megoldást ad a meglévő és új épületrészek összekötésére, megjelenésével keretezi, kiemeli a műemléképületek értékeit.

Anyaghasználat

Az építészeti és belsőépítészeti formálás hasonló elvek mentén zajlott. A külső falak jellemzően vakolt felületekként jelennek meg. Az árkádsor betonból készül, vakolt, festett felülettel.

A műemlék épületrészek tetején az eredeti állapotnak megfelelő íves vágású natúr vörös cserépfedés kerül alkalmazásra, az új magastetős bővítmények korcolt fémlemez fedéssel készülnek, szürke színben. A lapostetős részeken extenzív, a járható részeken félintenzív zöldtető, terasztető készül.

Az aula térben nyers tégla boltozat jelenik meg, az értékes tégla, kő, illetve vegyes falazatok nyersen maradnak. Ezek mellett, kiemelésükre fehér vakolt felületeket alkalmaztunk.