Épületek/Középület

Hajtogatott könyvlapok a lombok felett

2011.03.21. 15:22

Megújult a Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campusának egyik épülete. Az egykori konyha-étterem arborétum fái fölé emelt, lábakon álló tömegében az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár kapott helyet, amelynek megjelenését újradefiniálta a korszerű anyaghasználat és a finom szögtörésekkel operáló hajtogatott függönyfal. Az átalakítás dr. Kiss Zsolt István, Kerezsi Lajos és Szathmáry Zsolt építészek tervei alapján készült el.

Előzmények, koncepció

A Gellérthegy oldalában, a Ménesi út, Szüret utca, Somlói út és Balogh Tihamér utca által határolt területen fekszik a volt Kertészeti Tanintézet - a későbbi Kertészeti Egyetem - arborétuma és  műemléki védelem alatt álló épületei. A Somlói úttal párhuzamosan elnyúló hotelszárny és a hozzá délről nyaktaggal kapcsolt, lábakra állított, tömbszerű megjelenésű konyha-étterem eredeti terveit az Ipari Épülettervező Vállalat készítette 1969-ben, Pál Balázs építész tervei alapján. A ház kora építészeti felfogásának jegyeit magán viselő, színvonalas alkotás volt, szervesen igazodott a Budai Campus akkoriban épült létesítményeinek építészeti világához is, főként a Villányi úti Központi Épülethez. Az együttes egyes elemeinek formaképzése rokon volt egymással, épületenként szigorúan egységes megfogalmazással, amelynek megtartása az áttervezés során is meghatározó szempont volt számunkra.

Konkrét feladatunk a háromszintes konyha-éttermi szárny könyvtárrá történő átalakítása volt, amelyet a kollégiumi tömbbel döntően üvegfalú, vasbeton szerkezetű nyaktag köt össze, amely a középső szinten egyben az egész épületegyüttes főbejáratát is képezi. A nyaktaghoz reprezentatív hatású kültéri lépcsősor vezet fel, amelynek csak részleges felújítása volt szükséges.

Funkciók

Az áttervezett ház építészeti megfogalmazása során elsődleges szempont volt az átépítés előtti állapot egyik fő értékét jelentő egységesség megtartása és átlényegítése a mai építészeti formanyelvre, amely minél jobban kifejezi az új rendeltetést. Az alsó szint legfontosabb eleme a tömör raktár, amelyben mintegy 2200 irat-folyóméternyi könyv tárolása történik a korszerű raktározási technológia szerint kialakított, mozgatható-gördíthető állványrendszeren. A nyaktagból érhető el a három funkcionális csoportra tagolható könyvtárszint, amelynek központi előteréből oktatótermek és kutatószobák nyílnak. Itt található a 80 fő befogadóképességű szabadpolcos olvasóterem is, amelyben cca. 8500 iratfolyóméter könyv helyezhető el. Ugyanezen a szinten helyezkednek el a könyvtári dolgozók irodái, valamint a könyvtári közlekedéstől függetlenül is megközelíthető, 40 fős számítógépes terem.

Tömegalakítás, anyaghasználat

A raktárszint hőszigetelt, vízszintes sávozású fémlemez burkolattal ellátott, felette szalagablak-sor húzódik. A markáns pengepilléreken lebegtetett olvasótermi szint tömbjének horizontalitását a burkolatsávok irányultságával fokoztuk, így a függönyfal sávja két markáns vízszintes lemeztömb közé került. Ez a megfogalmazási mód az üveg vertikális tagolása révén könnyedebbé teszi az épületrész összhatását. Maga az új függönyfal egyedi, hajtogatott karaktert kapott az épületrész utcafronti szakaszain, hogy az egyes homlokzati elemek kismértékben mindig abba az irányba fordulhassanak, amely az irány vagy a tájolás, a kertkapcsolat, vagy az épületet körbejáró tudatában megfogalmazódó eszmei kapcsolat létrejötte szempontjából kedvező. Ez a vibrálás az épületet körüljáró számára állandóan változó, mozgásban lévő, dinamikus homlokzati élményt nyújt. A szimbolikus építészet eszmeiségének jegyében a tervezők a hajtogatott homlokzati függönyfal kialakításával a könyvespolcon lévő kihajtogatott képeskönyv képzetét igyekezték kelteni.

A tetőszinti épületgépészeti felépítmények szintén fémburkolatot kaptak. A közöttük lévő külső felülvilágító konstrukció beltérivé vált - szerkezeti és építészeti értelemben egyaránt. A vasbeton térelem ezentúl önmaga szépségében érvényesülhet, az épületbelső egyik meghatározó elemének, a központi aulának áttört, természetes megvilágítást biztosító lefedéseként. A héjalást a konstrukció fölé emelt, a két felépítmény-fél tetejére ültetett, enyhe lejtésű, Schüco rendszerű üvegtető biztosítja.

Energiahatékonyság

Az épület fűtési és hűtési energiájának biztosítására gázmotoros VRF rendszer szolgál, amely gyors és intenzív fűtést - hűtést biztosít. Energiaforrásként nem csak a gáz szolgál, hanem az égéskor távozó hő is visszanyerhető a nagy hatékonyságú légkondicionáló technológiával. Energiaveszteség helyett tehát gyors bemelegedést és intenzív fűtést kapunk. A gázhajtású hőszivattyús klímaberendezés használatával a működési költségek tovább csökkenthetők.

Bízunk abban, hogy a 2008-ban általunk tervezett és elfogadott koncepció alapján a Villányi úti Előadói épület, Tanszéki épület, és Tanulmányi épület felújítására és átalakítására is hamarosan sor kerül.

dr. Kiss Zsolt István, Kerezsi Lajos, Szathmáry Zsolt

Többek között az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár is megtalálható az Építészfórum kortárs építészeti térképén, melyet itt lehet böngészni további munkákért és cikkekért.