Egyéb cikkek

Kemenes Vulkánpark központi épület

2009.04.03. 11:39

II. díjban részesült
a 16. sz. pályamű
Kertész Építész Studió Kft.
felelős tervező: Bittó Annamária

II. díjban részesült
a 16. sz. pályamű
Kertész Építész Studió Kft.
felelős tervező: Bittó Annamária
építész tervezők: Bőgér Eszter, Déri Dániel, Frikker Zsolt
elektromos tervező: Dorgai Károly
épületgépészet: Bukovics János

 

 
 

 


Részletes bírálat

A pályamű a természetben előforduló kristályszerkezetek, geometriai alakzatok,
jellegzetes tér- és tömegformáló jelenségeinek, azok topológiai rendjének és
törvényszerűségeivel keres kapcsolatot a hegy és a tervezett épített környezet
között. A jellegzetesen analóg építészeti gondolat a bazaltorgonák struktúrájában
találja meg azt az inspirációt, amit az építészeti formálásban és külső-belső tereiben
követ. Pontosan látja a szerkesztésben rejlő veszélyeket – a határozottan behatárolt
tájkertben és az abból kinövő épületben végig vitt geometrikus rend éppen a
környezettől való elkülönüléssel teremti meg egy önálló mű identitását. A kert itt az
építészet szerves része, nemcsak annak közvetlen környezete, a kiállítási és
közönségforgalmi terekben megjelenő mellérendelő viszony egy sajátos szövetszerű
térstruktúrához vezet, részben korlátozva, ugyanakkor inspirálva is ezzel a terekbe
illeszthető kiállítási dramaturgiát.