Egyéb cikkek

Kossuth tér térépítészeti tervpályázat

2007.08.22. 10:27

Megvételben részesült 8-as sorszámú pályamű:
LÉPTÉK-TERV Bt.
Vezető tervező: Szakács Barnabás tájépítész mérnök

Megvételben részesült 8-as sorszámú pályamű:
LÉPTÉK-TERV Bt.
Vezető tervező: Szakács Barnabás tájépítész mérnök
Társtervezők: Komlósné Hlatky Katalin, vezető tervező kertépítész mérnök,
Bojti András képzőművész, Vonnák Kata építészmérnök,
Úttervező: Nagy Katalin vezető tervező
Elektromos tervező: Tóth Tibor vezető tervező
Közmű tervező: Lengyel Sándor vezető tervező
Munkatársak: Jáger Tünde, Szabó Franciska, Tóth Eszter tájépítész mérnökök Látványtervek: Gedei Gábor, Molnár István építészmérnökök

 


Részletes bírálat

A terv térépítészeti kialakítást a nagyméretű – az Észak-Déli tengelyt hangsúlyozó téralakítás – összefüggő zöldfelületek és a légbeszívó kutak körül megtartott partrerre-k méltóságteljes nyugodtsága jellemzi.
A főlépcső elé helyezett, hosszan elnyúló díszmedence erőteljesen kettévágja a teret, megakadályozva az épület főbejáratának megközelítését.
A pályázó a nemzeti lobogót jelenlegi helyén hagyja, de előterét beszűkíti a burkolatból kiemelkedő – szakrális gondolatokat idéző – ferde, nagyméretű kőlappal.
A burkolatok és térarányok kialakítása túlzottan megnyújtja a teret, figyelmen kívül hagyva a háttér épület homlokzati tagozatának hangsúlyos tengelyét.
Kiszélesedő városi pihenő térként alakítja a Kossuth szobrot övező két fasor alatt haladó sétányt, előterében nagyméretű virágfelületekkel. Nem támogatható viszont, hogy a tér
„a városlakók igényeit kielégítve” függőágyak, s más, a tér méltóságához nem illő térberendezési tárgyak kerüljenek elhelyezésre.
A terv átgondolt megoldást ad mind a tér külső, mind a belső biztonsági zónájának kialakítására. A teret, mint közparkot állandó jelleggel körülzárja, a Steindl-féle neogótikus rácsozattal azonos kerítéssel, a fő belépési pontoknál elfordítható kapukkal megnyitva.  Megjegyzendő, hogy az Alkotmány utcai oldalon a beforduló kapuszárnyak túlzott hossza zavaró lehet. A Vértanúk tere felől érkezők száméra kiszélesíti a gyalogos járdát, de közvetlen bevezetést a térre sem itt, sem a metró irányából nem ad.

Értékelendő alternatív javaslata a pályázatnak, hogy a kerítés helyett a külső és belső lehatárolás kőszegéllyel kísért „árok” legyen örökzöld nyírott sövénnyel betelepítve. A belső biztonsági zóna határán elegáns megoldás ugyanezen elemnél a sövénybe rejtett mobil kerítés javaslata.

Az terv egyik legerősebb ötlete az északi és déli kert kapcsoltteremtése a Dunával, a kilátópontokhoz és a rakparthoz is levezető két híddal, melyek egyszerű szerkezete belesimul a környezetbe. Ezzel ellentétben elhibázott gondolat a déli kertben pihenőterek fölé magasodó, az épület látványát zavaró ferde tető elhelyezése, az északi oldalon pedig méltatlan a homlokzat látványát zavaró nagyméretű parkolófelület kialakítása.
A meglévő szobrok környezete szépen megoldott, a meglévő kialakítást fejleszti tovább.
A terv burkolat kiválasztása igényes, mindenütt a használati funkcióknak alárendelten alkalmazza a különböző nemeskő anyagokat. A gépkocsiforgalom számára kijelölt helyeken szürke gránitot, a dísztéren és a sétányokon világos mészkőlapokat javasol.
A tér megvilágítása „élőfa” jellegű lámpákkal, változó világítótestekkel elhibázott gondolat, teljesen zavaros képet ad. A javasolt utcabútorok korszerűek, de itt is a sokféleség és a formák keveredése jellemző.
A terv erénye, hogy az Országház előtti téren megtart minden értékes és ma is jól használt zöldfelületet, s ezt fejleszti tovább – északon nyírt, határozott kontúrú, míg délen a hullámzó szabadabb formálású cserjefelületek – telepítésével.
A pályázat forgalomtechnikai és közlekedési szempontból közepes, de a garázs kidolgozása és annak közúti kapcsolatai kiemelkedően jók.
A terv közúti és tömegközlekedési rendszere az mindkét ütemben változatlan a déli kert kivételével, megjegyezve, hogy az I. ütem északi oldalra koncentrált parkolójának férőhelyszáma nem kielégítő. Az Országházhoz közvetlenül irányuló forgalom ki- és behajtó pontjainak számát csökkenti, a delegációk bevezetését az északi parkolón keresztül biztosítja. A belső teherforgalmi kiszolgálás és a tűzoltó járművek forgalma a jelenlegi felületeken történik.
A pályázó megítélése szerint a tervezett burkolatok és zöldfelületek, valamint a díszmedence a jelenlegi vízhálózatról ellátható. A pályázó a közművesítés kérdését közepes színvonalon oldotta meg. Reálisan nem értékelhető a költségbecslésbe beállított közműkiváltások összege.

A Bírálóbizottság a pályázatot a továbbtervezés számára értékes részletei miatt 500.000 Ft megvételben részesítette.