Közélet, hírek

Ők az idei diplomadíjasok

2018.10.05. 14:00

A Magyar Építész Kamara és a Magyar Építészek Szövetsége által meghirdetett Diplomadíj pályázatra idén 92 pályamű érkezett. A beérkezett terveket négy téma szerint csoportosították (építészet - műemlékvédelem együtt, belsőépítészet, terület- és településtervezés, táj- és kertépítészet), melyeket külön szakértő zsűri bírált.

 

MÉK-MÉSZ Diplomadíj Bizottság 2018

 • Építészet: Szalay Tihamér elnök, Nagy Csaba, Gall Anthony, Turi Attila, Vadász Bence
 • Terület- és településrendezés: S. Vasi Ildikó, Schwarczuk Ágnes, Gajdos István
 • Táj és kertépítészet: Schuchmann Péter, Bardóczi Sándor, Sándor Tamás, Szloszjár György
 • Belsőépítészet: O. Ecker Judit, Csavarga Rózsa, Láng Judit, Szekér Ferenc
 • Műemlékvédelem: Vukov Konstantin, Nagy Gábor

Sajnos a Belsőépítész tagozat idén nem tudott díjat kiadni, a beérkezett munkák színvonala miatt.

 

A MÉK Terület- és Településrendezési Tagozat Diplomadíja

Lakner Lóránd László
Örömmel állapítható meg 2018-ban, hogy a településtervezés és az épülettervezés egymáshoz közelít! Egyre nagyobb hangsúlyt kap a településtervezés során a településkép alakulása, az fejlesztések építészeti arculatformáló hatásának figyelembe vétele. Ugyanakkor az építészeti műszaki tervezésben egyre nagyobb hangsúlyt kap az új építmény és a környezete harmonikus viszonyának keresése.

Ez évben 5 diplomázó pályamunkája közül választhatott a zsűri díjazottat.

Úgy döntött a zsűri, hogy 2018-ban a MÉK Településtervezési diplomadíját Lakner Lóránd László, a Szent István Egyetemen készített diplomamunkája érdemelte ki.

A diplomázó bátran nyúlt Budapest II. kerületének egyik barnamezős fejlesztési területe, az Óbudai-sziget és a Kaszásdűlői lakótelep között elhelyezkedő terület átépítési javaslatának kidolgozásához.

A tervezési területet felöleli az egykori Óbudai Textilfestőgyár hasznosításra váró iparterületét, a tőle délre található rehabilitációra érett lakóterület, valamint a tőle északra elhelyezkedő óriási bevásárló csarnokot és környezetét. A diploma dicséretes és erőteljes munkarésze a vizsgálati rész, melyben nagy alapossággal és sok szempontból méri fel és ismerteti a kialakult állapotokat.

A különböző időpontokban-egymástól függetlenül-kialakult heterogénfunkciójú területek jelenleg mozaikos jellegét megszüntetve,a diplomaterv egységes és nagyvonalú koncepcióval a környezethez illeszkedő városszerkezeti egységet hoz létre.

Felismerve a térség területi értékét, - a meglévő és megőrzendő építészeti elemek integrálásával-a terv a jelenleg alulhasznosított területek intenzívfejlesztésére tesz javaslatot.

Fejlesztési elképzelései a környezeti kapcsolatokat is figyelembe vevő komplex rendszert képeznek, különös tekintettel a térség javasolt gyalogosforgalmi, ill. tömegközlekedési hálózatára.

A javaslati részek nem minden esetben érik el a vizsgálati munkarészek színvonalát, de több megfontolásra alkalmas javaslatot mutat be, melyek élővé tehetik, az új megkonstruál városi szövetet.

Érdekes és akár társadalmi vitákat is gerjeszthető azon javaslata, mely a területen meglévő hipermarkettel kapcsolatos. Az óriási csarnokot körülépítéssel olyan új helyzetbe teszi, amely kiterjeszthető akár a kereskedelem jövőbeni városalakító szerepével kapcsolatos dilemmákra. Hol és hogyan kell működnie a városban a kiskereskedelem azon részének, ami a legnagyobb forgalmat produkálja? Bizonyos, hogy a jövőben komolyan foglalkozni kell ezzel a kérdéssel.

 

A MÉK Táj- és Kertépítészeti Tagozat tagozati dicséret

Tahi-Tóth Orsolya

 • Szent István Egyetem, Tájépítészeti- és Településtervezési Kar, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék
 • Nagymaros Zöld infrastruktúra fejlesztése, a Települési arculati kézikönyv bővítése című munkájáért
 • Konzulensek: Dr. Sallay Ágnes, Dr. Csemez Attila


 

A diplomaterv témaválasztása aktuális, mivel ebben az évben készültek el, illetve készülnek el a településképi arculati kézikönyvek, amelyek készítésére vonatkozó tartalmi irányelvek nem nyújtanak kielégítő iránymutatást a táji sajátosságok, a tájhasználati- illetve a tájképi értékek vizsgálatára, az épített és a táji elemek harmóniájának értékelésére. Ezért van kiemelkedő jelentősége annak, hogy Tahi Tóth Orsolya a Dunakanyar kiemelt részén Nagymaros vonatkozásában fogalmaz meg számos részletre kiterjedő javaslatot a táj fejlesztésére a tájhasználati konfliktusok mérséklésére. Javaslatai nemcsak a települési arculati kézikönyv kiegészítése során, de a tájvédelmi, illetve a turisztikai fejlesztési javaslatok megfogalmazása során is hasznosítható. A diplomaterv úgy nyelvezetében, mint grafikai kidolgozottságában magas színvonalú, igényes munka.

 

A MÉK Táj- és kertépítészeti Tagozat Diplomadíja

Kelemen Edmond István

 • Szent István Egyetem, Tájépítészeti- és Településtervezési Kar, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék
 • Budapest, Kelenföld Duna Part szabadtér építészeti terve című munkájáért.
 • Konzulens: Almási Balázs DLA, PhD


 

A diplomaterv témaválasztása aktuális, mivel a főváros kiemelt fejlesztés előtt álló Duna menti területét vizsgálva fogalmaz meg a továbbtervezés során is megfontolásra érdemes értékes javaslatokat. Analízise alapos, mindenre kiterjedő és szintetizáló. Magas szakmai színvonalon megfogalmazott Javaslataival úgy teremt új értéket, hogy maximálisan figyelemmel van a meglévő potenciálokra. A terv jól ötvözi az épített és a természeti elemeket, harmóniát teremtve közöttük. A diplomaterv a térségi összefüggésektől a tájépítészeti beavatkozások részletmegoldásáig végig gondolt. A javaslatok között külön figyelemre méltó az a társulásmentő kísérlet, amely egy sztyeppréti társulás visszaállítására vonatkozik.

 

Építészet - Műemléki kategória

Ungerhofer Dániel

Győr városa jelentős egybefüggő földalatti járatokat rejteget, napjainkban részleges, méltatlan használattal. A távlatos szemléletű terv a megtalálni, megérteni, megmenteni, megőrizni lépcsőin jut el az igazi továbbélést jelentő új funkcióhoz. A meglévő adottságok racionális kezelése és a minimálisan szükséges bővítés biztosítja a minőségi működést. A visszafogott szemléletmód, a kiegészítéseknél, az új elemeknél a karakteres kortárs építészet magas színvonala jellemzi a dicséretes a diplomatervet.

 

Építész díjazottak

Breuer-Lábady Anna

 • BME, Építészmérnöki Kar, Középülettervezési Tanszék
 • Hohenems (Ausztria) - Vallások háza
 • Konzulens: Szabó Levente DLA 

Hohenems osztrák kisváros vallási rétegződése a történeti zsidó és keresztény gyökerektől a hatvanas évek óta az iszlámmal is kiegészült. A Vallások Háza egy olyan szakrális fórum, mely elősegíti a találkozást, egymás megismerését és megértését a különböző vallású és világszemléletű emberek között. Teszi ezt érzékeny térszervezéssel, gyönyörű tömegformálással, és lírai felületekkel. Épület és funkció, mint a test és lélek tökéletes összhangja - gratulálunk és köszönjük a tervet!

 

Juhász Hajnalka

 • PTE Műszaki és Informatikai Kar, Építészeti és Várostervezési Tanszék
 • Nemrut Kaldera (TR) - Vulkántörténeti látogató központ és kilátó
 • Konzulens: Dr. Kósa Balázs, Dr. Baranyai Bálint


 

A semmi közepén, kietlen tájon alkotni nagy erőkoncentrálást igényel. A föld mélyéből feltörő, megmerevedett őserő találkozása csillagos égbolttal kivételes helyzet. Kiállásunk, tetteink, centrumként érzékelt énünk egyszerre „emberizinké” válik, s elgondolkodtat, mérlegeltet. Két világ határára állít, ezt ismerte fel Juhász Hajnalka, s követte következetesen tervében. Követte a határhelyzeteket és olyan épületet alkotott, melynek belseje mesél, külseje sokatmondón hallgat. A vulkán peremébe vágott építmény két, tufa és nyersbeton, kimozdított pengefala mint kapuzábék keretezik a bejáratot, a sziklába hasító geometria, a nyers kubus belül érzékenyen formált a biztos és bizonytalan szakadék hatást formáló teret rejt. A légtérbe szorult hatalmasra nagyított kavics szcenikai megfogalmazása a körbefutó rámpákkal és torzított, a természeti formákat is idéző terével igazi látványosság, méltó környezetéhez. Egy hangon szól az alkotás, mindvégig megtartja jól választott emelkedett horizontvonalát, erős vertikalitását és csúcspontként újra a természet látványa koronázza az alkotást: a kilátóterasz, melyről mind a Nemrut krátere a belső tóval, mind a Van tó is látszik.

Öröm látni ma, egy virtuálissá forduló, meta-világban a természet ilyen, érzékeny szemléletét és az ebből merített teremtő impulzust, melyet Juhász hajnalka terve, s szemlélete példáz.

 

Magyari Andrea

 • BME Építészmérnöki kar, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék
 • Rudabánya, Bányató – Búvárközpont
 • Konzulens: Dr. habil Vasáros Zsolt DLA


 

Rudabánya az ércről kapta a nevét. A vaskorban, később a Kelták és a Szlávok, majd az ide telepített bányászok a mélyből hordták fel az értékes ércet. A hatvanas években az itt talált leletek közül Kretzoi Miklós felismert az emberré válás korai szakaszáról fontos bizonyítékokat - Rudapithecus, avagy "Rudi" létéről. Ma nincs bányászat Rudabányán.

Magyari Andrea diplomaterve az egykori bányató mellé egy Búvárközpontot képzeli el. A bányászat által hátrahagyatott űrbe ezentúl "merülnének" a búvárok. Két szikár, egyszerű tömegbe kerülnek a búvár élethez tartozó legszükségesebb funkciók, egyetlenegy ponton érnek össze, a multifunkcionális grillterasznál. A diplomamunka tervezési programja reális igények alapján került megfogalmazásra, a tervező körültekintően igyekezett az épület telepítésével a terület közösségi használatát is megoldani. Szükség van ma, hogy az elhagyatott helyszínek újjáélesztésre kerüljenek, erre kiváló példa Magyari Andrea diplomaterve.

 

Zsiros Renáta


 

Határhelyzet. Zsíros Renáta diplomamunkája nem csak víz és szárazföld között teremt kapcsolatot, de az élő és felhagyott tevékenységek között is. A Hernád festői szakaszára tervezett csónakház és stég kiegészült a folyópartra felkapaszkodó, a hajdani szőlőkultúrát megidézni, feltámasztani hivatott borozó-présházzal. A két elem kiegészül a minimál bungalók sorával, melynek elemei betagozódnak a meglévő, leromlott állagú gazdasági épületek közé. A határhelyzetre adott válasz konzekvens: víz közelben fa, feljebb kő –illetve hogy up to date legyen, nyersbeton.

A terv erőssége az érzékeny megközelítés, a jó telepítés és a kidolgozottság. Renáta kevesebbet bíbelődik a trendi koncept - ábrákkal, a terv magáért beszél. Energiáit inkább a környezetrendezés és a belsőépítészeti tervekre hasznosítja, utóbbiban meggyőző egységes rendszert teremtve. Ettől a kidolgozottságtól, a végig vitt, érzékeny gondolattól lesz hiteles a terv, melynek lényege mégiscsak egy szociális gondolat: egy leépülő falu megmentése, a túlélést jelentő hely megteremtése.

 

Zrena Zoltán


 

Érdekes kísérletet folytat Zrena Zoltán a pécsi belvárosban. Dévényi Sándor szomszédságában befoltoz egy foghíjat és transzparens térfalat épít a Tímár utcában. Teszi mindezt épületszoborként és benépesíti a pusztán nyargaló lelkű, íjukkal együvé váló pusztaharcosokkal, kik ügyességüket, koncentráló-képességüket gyakorolják – a külvilágtól zárt lebegő hasábban. A meglévő Rákóczi utcai saroképület udvarát a terepszinten átjárható, első emeleten zárt hasábbal zárja, s mi csak törhetjük fejünket, hogy miként marad helyén a közel 35 méteres fekete hasáb. De Zrena megoldja: ügyes acél konstrukciót, térrács hídszerkezetet alkot, lefeszítő pászmákkal, ravasz feltámasztásokkal. Ettől a zárt, a funkció eszmeiségének megfelelő tömeg szobor szerűen alkotja a térfalat, s vezet át a belső kertbe.

Kiemelendő az enterieur kialakítása, a monolit fa burkolat, az íj mintázatokat, alaktant és történetet bemutató falak, az azonos fával burkolt hiper-minimál belső terek a koncentrálást, az elmélyülést szolgálják.

 

Építész fődíj a Graphisoft támogatásával

Mészáros Mónika

 • SZIE Ybl M. Építéstudományi Kar, Építészmérnöki Intézet
 • Herencsény - Csend útja - Stressz kezelő központ
 • Konzulens: Ferencz Marcell DLA 

„Ritka amikor egy terv „gondolatisága”-, tájba (vagy épített környezetbe) illesztése és építészeti megfogalmazása ugyanolyan érzékeny és értő, mint az elemző munka, amely a tervezést megelőzte. Amikor mindezt gyönyörű vonalak rendezik és megkomponált síkbeli és térbeli képek dokumentálják, - akkor nemesedik egy építészeti terv festői ihletettségű „ alkotássá ”! Ez a terv ilyen. Építőművészet.

 

Minden díjazottnak szívből gratulálunk, és hasonlóan szép tervezési feladatokat kívánunk!

Szalay Tihamér, a Diplomadíj bírálóbizottságának elnöke