Épülettervek/Hallgatói terv

Porból lettünk, porrá leszünk

2018.09.18. 10:29

A krematórium olyan ipari épület, melynek nagyon erős szakrális töltete van. Még manapság is sok elutasítás és tévhit lengi körül a témát, Szalai László Zoltán ezt kívánja feloldani tervével. A diplomamunkában az épület, illetve közvetlen környezetének kidolgozásán felül egy egész „nekropolisz” vázlatos víziója is kirajzolja. A terv Breuer Marcell és Wienerberger diplomadíjban részesült.

 

Témaválasztás

Az elhalálozottakat egyre kisebb arányban temetik el koporsóban, folyamatosan növekszik a hamvasztásos eljárások aránya. Ennek elsősorban a magas sírhely- és temetkezési árak az okai.

Békés megyében évente 5000-5500-an halnak meg, a hozzátartozók nagyjából 70%-ban a hamvasztást választják. A megye lakosságának ehhez jellemzően a debreceni, a ceglédi vagy a szegedi krematóriumok szolgáltatásait kell igénybe venniük, mivel Békésben nem található hamvasztó üzem. Diplomatervemmel erre a problémára keresem a megoldást.

 

Helyszínválasztás

A tervezés során Békéscsaba - kertvárosi szövetében - már meglévő Lipták András utcai katolikus, és Tabáni evangélikus temetőket, valamint a 101-esek hősi temetőkertjét vizsgáltam. Hosszabb távon ezen egymás mellett fekvő temetők összeolvadását vizionálom, ezért már most szeretnék foglalkozni ennek városépítészeti aspektusaival.


 

Nekropolisz

Az összevont temető új bejárati kapuzatot és közteret kap, az így kialakított téren végre a szükséges temetői szolgáltatások is biztosítva lennének (gondnokság, virág- és koszorúárus bódék stb.).

A temető új „fő tengelye” a - bizonyos szakaszán temetői belső úttá váló - Lipták András utca. Erre merőlegesen a Kápolna utca vonalát meghosszabítva egy újabb belső tengelyt jelölök ki. A tervezett krematórium az ezen két út által kialakított kereszteződésben kap helyet. Ahol a Kápolna utca meghosszabítása metszi a déli sort, ott képzelem el a krematórium (halottas)autóforgalmának lebonyolítására szolgáló bejáratot.

A krematórium épületének „hátsó” teréhez szervesen kapcsolódik egy emlékliget, továbbá egy mesterségesen kialakított tó, ahol a hamvak vízbeszórásának lehetőségét is biztosítom. Itt egy lélekharang felállítása is szerepel a koncepcióban, amely a tó vizéből tör elő – szimbolizálva ezzel az élet körforgását. A lélekharang anyagát tekintve vörösfenyőből készül – akárcsak Velence vízben úszó házainak cölöpei.

A temető területe továbbá egy urnakerttel is gazdagodik, ahol az „elültetett” biournákból mag hajthat ki és fejlődhet fává, így állítva méltó és élő emléket az elhunytak számára.


 

Építészeti koncepció

Az épület formája két egymásba metsző hasábból áll: a magasabb tömeg a szertartási, az elnyúló, laposabb a kiszolgáló funkciókat rejti magában. A ravatalozó épülettömege kifordul az épület tengelyéből, ezáltal észak felé történő tájolást biztosít a teremnek.

A természetes világításról „perforáltan” rakott téglaburkolat mögött megbúvó üvegfalak, belső átrium, illetve felülvilágítók gondoskodnak. Az épület tömegébe integráltan egy fedett-nyitott kolumbárium és mécsesfal, egy szabadtéri urnafal, továbbá egy falikút is kerül.

A vízfelület mint az élet körforgását szimbolizáló elem, a kolumbáriumhoz kapcsolódóan is megjelenik. Ezen kültéri medence pontosan a pinceszinti gépészeti helyiség fölött helyezkedik el. Az épület funkciójából adódóan a gépészeti berendezéseknek folyamatosan, egész évben működniük kell, és ezek „hulladékhőjét” hasznosítva a medence is üzemeltethető - az időjárástól és a kinti hőmérséklettől függetlenül.

 

 

Az épület működése

A krematórium lapostetős épülete földszintből és részben alápincézett szintből áll. A földszinten kapnak helyet a ravatalozási és urna átvételi funkciók, míg a pincében az üzemi rész. Az üzemi és hozzátartozói útvonalak szétválnak.

A hozzátartozói bejárat látszóbeton francialépcsőt kapott, ez az ún. “elcsendesedés lépcsője”. A mozgássérültekre való tekintettel itt egy gyalogos rámpa is rendelkezésre áll. A halottas autó - ettől vizuálisan elválasztottan - egy talajszint alá benyúló rámpán éri el a pinceszintet. A holttesteknek a halottas autóból történő kivétele egy fedett-nyitott tér alatt történik.

Az épület súlypontjában a ravatalozó található. A terem ékessége a beltéri vízfelület, amely a reflektív hatása révén a felülvilágítón át érkező – irányított - napsugarakat visszaveri, ezáltal különleges fényjátékot hoz létre a mennyezeten. A végső búcsút követően, a hagyományos koporsós temetések hangulatát felidézve, a koporsót egy hidraulikus rendszer engedi le a pinceszintre, ahol majd megkezdődik a hamvasztás.

A ravatalozó terem mellett egy megtekintő helyiség is található, melynek üvegén keresztül igény esetén megtekinthető a koporsó kemencébe helyezése. Amennyiben pedig a hozzátartozó szeretné megvárni a hamvasztási folyamat végét és személyesen átvenni az urnát, erre az átvevő helyiség ad lehetőséget. Ezen terem sarkában imahely, illetve sirató fülke is helyet kapott.

 

 

Megjelenés

Az épület homlokzatburkolatának anyagválasztásában szerepet játszott, hogy minél időtállóbb legyen, illetve szépen öregedjen a felülete. Mivel Békéscsabán jó minőségű agyagbánya található, ezért a homlokzatokat téglával borítottam. Választásom egy szürke színű, római tégla arányú klinker téglára esett - a semleges színe és az archaizáló megjelenése okán. Az épületen igyekeztem megmutatni a különböző tégla architektúrákban rejlő szépségeket, amely leginkább a „mécsesfalban” csúcsosodik ki.

Az épület különálló, robosztus kéménye a régi idők krematóriumainak megjelenését idézi. Kialakítása nem pusztán „dizájnelemként” szolgál, hanem ez a szélesebb keresztmetszetű vasbeton kürtőszerkezet rejti magában a kéményeket, a szellőzőcsöveket és a kültéri egységeket is egyaránt. Ezen kialakításnak köszönhetően elérhető az, hogy a gépészeti elemek ne törjék meg az épület homogén megjelenését.

Szalai László Zoltán

 

 

Felhasznált irodalom

 • http://krematorium.hu/budapesti-hamvaszto/
 • http://mek.niif.hu/02100/02152/html/07/73.html
 • http://365.reblog.hu/biourna-az-egyre-nepszerubb-oko-temetkezesi-forma
 • http://www.frazerconsultants.com/2016/06/12-unique-things-to-do-with-your-loved-ones-ashes/
 • Központi Statisztikai hivatal kimutatásai
 • Székely László hamvasztó mester elbeszélései
 • Illusztrációk forrásai:
 • https://static.regon.hu/ma/2017/11/bcs.jpg
 • http://visitbekescsaba.com/wp-content/uploads/2018/02/bekescsaba.jpg
 • http://www.bekesvidek.hu/download.fcgi/1441_2_1_Bekescsaba_belvarosa_este.jpg
 • http://www.frazerconsultants.com/2016/06/12-unique-things-to-do-with-your-loved-ones-ashes/
 • http://cathrineertmann.tumblr.com