Épületek/Irodaépület

Régi-új épületbe költözött a Soproni Törvényszék

2013.12.09. 13:15

Patinás épület és korszerű új szárny együttesében látja el ezentúl feladatát a Soproni Városi Ügyészség és Bíróság. Fekete Szilárd és az A2 Építésziroda visszafogott, monolitikus téglaarchitektúrával egészítette ki a historizáló tömböt.

A Soproni Törvényszék eredetileg a monarchiabeli típustervként, a múlt-múlt századfordulón épült Lackner Kristóf u. 7. szám alatti épületben volt. Megye nagyságú területet látott el (Trianon), méretei a mai igényeket csak gazdaságtalanul volnának képesek befogadni. A Bíróság a Színház utcai Evangélikus Iskolában működött tovább, ahonnét azonban mára ismét költözni kényszerül.

A tervezett helyszín

A tervezett új helyszín a Rozália u. – Kurucdomb sor saroktelke. 1930-ban, Hárs György tervei szerint itt épült a Szt. István Római Katolikus Népiskola a korszellemtől eltérő, konzervatív, historizáló stílusban. Kiemelkedő ékessége főlépcsőházának kialakítása. Középfolyosós elrendezésű, részben alápincézett, ’70-es években készített bővítménye oldalfolyosós. Az épület Helyi Építészeti Emlék, védelem alá tartozik. A terület keleti, a "kaszárnyával" szomszédos része Helyi Értékvédelmi övezetbe tartozik, nyugati része Műemléki Jelentőségű Terület a belváros közelsége miatt. A tervezési terület két telek összevonásával jött létre. A terep nyugati irányban lejt, teraszokkal tagolt. A talaj felső rétege humusz, alatta humuszos mészkőtörmelék, alatta az alapozásra alkalmas fehér mészhomokos mészkőtörmelék. 

Tervezett állapot

Az építészeti attitűd alapvetése, hogy az épület az Embernek készült, „aki parány részecskéje annak a rendező elvnek, amely úrrá lett a garázdálkodni vágyó állati ösztönökön" (ÖI). A védett épületrészt kivéve igyekszik kevés elemmel kommunikálni a meglévő környezettel, az új épületek helyiségei a belső udvarok fele nyílnak meg. Az udvarok egy izolált, a városi zűrből kikapcsolt nyugalmat sugároznak. A kifele zárt téglahomlokzatok monumentális, tiszteletet parancsoló erőt közvetítenek, igyekezve a törvényt tartó ember igazságszolgáltatásba vetett bizalmát erősíteni.

A bíróság és ügyészség külön szervezetként üzemel, így igény a két intézmény önálló működése. A terület természetes adottsága a szintbeli tagozódás, vagyis a jelenlegi épület mögötti telekrész, a terep lejtéséből adódóan (támfallal elválasztva), egy szinttel magasabban helyezkedik el. Jelenleg is önálló gépkocsi forgalmi bejárattal rendelkezik. Ezen, a felső telekrészen kerül elhelyezésre az ügyészség, önálló bejárattal a Rozália u. felől, földszint +1 emeletes, középfolyosós irodaépületként. Önálló parkolóját a déli oldalkertben terveztük.

Az ügyészség földszintje tartalmazza a minimális ügyfélforgalom, iratérkeztetés és tárolás helyiségeit. Mozgásukban korlátozottak számára is alkalmas vizesblokk és a távolabbról érkező szakértők részére egy önállóan megközelíthető apartman készül. A tizenhat dolgozó számára az emeleten irodák találhatók a hozzájuk tartozó teakonyhával, vizesblokkal. A bíróság funkcióinak befogadója a meglévő, védett épület. A 70-es években épített szárny bontása utána az udvarban, a meglévő épülettel párhuzamosan új szárny készül. A három, egymással nagyjából párhuzamos szárnyat középtájon folyosó köti össze. Az épületek közti udvarokat az épületszárnyak magasságával azonos fal keríti el a közterülettől. A telek határain azonban külön kerítés nem készül, zöldterületei a közterülethez csatlakoznak.

A bíróság pinceszintje a kazánházat és az őrizetesek helyiségeit foglalja magában. A földszint a tárgyalók szintje, elkülönítve a büntetőperes és polgári peres ügyeket. A földszinten a lajstrom és ügykezelői, pénztár és végrehajtói iroda fogad ügyfeleket, az emeleteken nincs civil forgalom. A emeleten bírói, fogalmazói, titkári irodák találhatók, az ehhez tartozó vizesblokkokkal és teakonyhával. A beépített tetőtérbee irattár és könyvtár került. A bíróság dolgozói létszáma 40 fő.

Parkolók kialakítása

Az iskolához jelenleg nem tartoznak saját telken belül kialakított parkolók.  Az újonnan kialakított parkolók telepített növényzettel árnyékolva készülnek. A bv. (büntetés végrehajtás) autói elkülönített, zárt, „tömör" (a vezető nem hagyja el a gépkocsit, mozgásuk biztosított) parkolóban kerülnek elhelyezésre. A közterületről közvetlenül megközelíthető parkolók a dolgozók parkolói, felhajtást védő acél pilonokkal. A telken belül a kerékpárok elhelyezéséhez összesen 16 db tároló hely kerül kialakításra.

Akadálymentesítés

Az épületekbe való bejutás az udvari bejáratokon akadálymentesen biztosított, földszintjein akadálymentes vizesblokk található, gyengénlátók vezetéséhez pedig a padlóban más színű és más felületi kialakítású lapburkolat (vezető sáv) készül. A feliratok tapintható írásmóddal is elkészülnek, a bejárat közelében tapintható felirat-térkép található. Akadálymentes kialakítású a nagyobbik büntető tárgyaló, itt indukciós hurok is készül.

Parképítés

A telekhatáron kerítések nem készülnek, a közterületek vizuálisan az épületig tartanak. A kívülről egy épületnek látszó tömb valójában három épület, egy kétszintes folyosóval összekötve. A tömbök közt belső udvarok alakulnak ki, önálló zárt kertek, amelyeket csak bent lévők látnak. A telek meglévő, megfelelő állapotú fás növényzete megmarad.

Fekete Szilárd

Többek között a Soproni Városi Bíróság és Ügyészség is megtalálható az Építészfórum kortárs építészeti térképén, melyet itt lehet böngészni további munkákért és cikkekért.