Egyéb cikkek

Szandaszőlősi református templom

2009.02.04. 11:49

”A terv építészeti hangvétele azt a kérdést veti fel, hogy hol a helyes határ egy protestáns épületegyüttesnél a szakrális és a profán között.” A Czirják Szabó iroda terve a szandaszőlősi templom pályázatára.


4. Magvető (1. sz. terv)
Czirják Szabó Építészeti és Mérnöki Kft. Budapest
Szabó Árpád DLA vezető tervező
Czirják Ágnes, Csízy László építészek
Modell: Bajusz Csaba

 

 

 


Részletes bírálat:

Nagy Tamás:

Tervezők azon szándéka, miszerint a templom és a gyülekezeti ház külön tömegre bontásával egy védett, belső udvart hozzanak létre, mindenképpen helyeselhető. Azonban az, hogy ezt az udvart az utca felé az urnatemető sávjával zárja, nem tűnik jó megoldásnak. Ilyen módon az urnatemető „köszönti” az épületegyüttesbe érkezőt.
A terv építészeti hangvétele azt a kérdést veti fel, hogy hol a helyes határ egy protestáns épületegyüttesnél a szakrális és a profán között.

A katolikus templomépítésnél elvárható szakrális töltet nyilván nem kérhető számon egy ilyen esetben, de a pályázatban megjelenő „kultúrház”-szerű megfogalmazásnál többet, ünnepélyesebbet kellene felmutatni.

A tervet a telepítési gondolatokért a „B” kategóriába soroltam.

Nagy Béla:

A pályázatok többsége a fő megközelítést a Munkácsy M utca felől javasolja, az 1 jelű pályamű pedig a Gácsi utca felől. Ez utóbbi talán szerencsésebb, mert kiszűri a forgalmasabb utca zaját, kevésbé balesetveszélyes a bentről kiszaladó gyerekek miatt és igyekszik figyelembe venni a meglévő fákat is. A parkolókat a Koszta utca felőli oldalra telepíti, ez is indokolja az É-is oldali megközelítést. Megfontolandó a parkolóknak a főbejárati oldalra telepítése, mert ezáltal az épületegyüttest a Gácsi utca túloldalán lévő többemeletes lakóépülettől kissé távolabb lehet helyezni.

A fő funkciók párhuzamos elrendezése egy belső udvart hoz létre, ami kedvező időjárás esetén kitágítja a templom és a gyülekezeti termet, bevonható a közösségi alkalmakba sőt, ha sokan vannak a liturgiába is. Célszerű volna e tér valamilyen elválasztása a közterülettől, pl. áttört kerítéssel, ragasztott biztonsági üveg fallal stb. A közösségi terek térfogata nem túlméretezett, ez akusztikailag és a fűtési költség szempontjából is kedvező. A templomtér megvilágítása igen kedvező és esztétikus.
Gondolni kell az akadálymentes közlekedés kialakítására.

Építési költség és megvalósíthatóság szempontjából ez a legkedvezőbb terv. Modern hangvételét megtartva, kissé talán igazítani lehetne a településrész magas-tetős jellegéhez a tetősíkok kissé határozottabb megdöntésével. Kedvezőbb lenne egy magasabb, hangsúlyosabb harangláb. Gondoskodni kell református szimbólum (csillag) elhelyezéséről.

Véleményem szerint ezt kellene tovább tervezni és megvalósítani.