Épületek/Örökség

Templomfelújítás és kálvária építése Csehimindszenten

2015.08.01. 12:00

Csehimindszenten, Mindszenty József bíboros újmiséjének 100. évfordulóján a templom környezetét, külsejét és a belsőt is érintő átalakításoknak köszönhetően - melyek Bakucz András tervező irányításával zajlottak - egy teljesen megújult templomban ünnepelhettek a település lakói és az ide érkező zarándokok. 

A vas megyei faluban kiemelt fontossággal bír a falu szülöttének, Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek emlékének ápolása: a falu Fő terén 1992-ben felállították mellszobrát, 2013-ban felújították szülőházát - amelyből emlékmúzeum lett -, a templom, ahol a bíborost megkeresztelték és ahol első szentmiséjét mutatta be, nagymértékű felújításon esett át. 

Déri Péter plébános kezdeményezésére, Magyarország Kormánya támogatásával, és rengeteg egyéni felajánlásnak köszönhetően megvalósuló projekt célja a Mindszenty-kultuszhoz méltó épített környezet megteremtése és a liturgikus igényekhez igazodó átalakítása volt.







A műemléki templom a falu központjában egy dombon helyezkedik el, környezete és az előtte látható lejtős domboldal több épület lebontása után telekösszevonásokkal alakult ki. A keleti és déli meredekebb, természetes domboldal, szabályos rézsű formáját későbbi földfeltöltésnek köszönheti. A 13. század közepe táján épült templomhajó ma is fennmaradt. A 14. század harmincas éveiben bővítették a templomot.

A lebontott korábbi szentély helyére egy a hajóval azonos szélességű sokszögzáródású, már a korai gótikát tükröző, támpillérekkel megtámasztott boltozott szentélyt építettek, amelybe keskeny félköríves ablakokon át jutott be a fény. A török időkben az épület megrongálódott, amit az 1690-es években felújítottak. A 18. század folyamán hajóját megnagyobbították, a nyugati végéhez karzatot és tornyot, északi oldalához sekrestyét építettek. Az 20. század elején a templomban és külső környezetében 88-100 cm-rel lesüllyesztették a szintet. A kitermelt földet a templom déli és keleti oldalán a domb kiszélesítésére használták fel. Az eredeti lábazatmagasságok rekonstruálása után az építési fázisokat a homlokzaton eltérő vakolatstruktúrával és színekkel jeleztük.




A tervezési program alapján a templom előtti területet miséző térként kívánják a továbbiakban használni, ezért a terep adottságainak megfelelően két részre, alsó és felső templomtérre osztottuk fel. A templomhoz a déli oldalon és a keleti oldalon a meglévő járda szintjének folytatásaként térkövezett járdát és lépcsőt terveztünk a templomtérre. A déli oldalon padokat és egy történeti bemutató táblák fogadására alkalmas területet alakítottunk ki. A felső templomtérre vezető járdák, lépcsők folytatásaként a templom előtti teret térkővel láttuk el, a templom körül kálváriát terveztünk.

A stációk a délkeleti saroktól a tereppel együtt emelkedve, falkoronára helyezve haladnak a templom északkeleti sarkáig így megkerülve a templomot. A stációk a keresztút 14 állomását ábrázoló domborműveinek és Mindszenty Józseftől válogatott idézeteknek adnak építészeti keretet. Közútról kiépített útcsatlakozás folytatásaként az északi oldalon szilárd aszfalt burkolatú út és akadálymentesített parkolósáv készült.





A templomtéren térvilágítás és díszvilágítás létesült: kandelábereken elhelyezett fényvetőkkel a torony, tetősíkon elhelyezett fényvetőkkel a tető, a térburkolatba ill. a templom mellett a földbe süllyesztett lámpákkal a homlokzat és a kálvária kerül megvilágításra. A templomdombon a rendezetlen növényzet megszűntetése után új növényzetet telepítettünk.

A templom belső padlószintjét megemeltük, némileg korrigálva a 20. századi átalakítás során megváltozott belső arányokat, és egyúttal átszellőző padlószerkezetet és új padlóburkolatot alakítottunk ki.





A templombelső új festést kapott, a meglévő Závory Zoltán által festett freskók a megsérült részeken kiegészítésen és restauráláson estek át. A főoltárt, a Mária-oltárt és a szószéket restaurálták. A pilaszterek fölé új világítótestek kerültek, melyek indirekten a boltozatot és direkt módon a freskókat világítják meg. A karzatra általános indirekt, az orgona fölé helyi világítás került.
Teljesen megújult a belső bútorzat: új padok, szembemiséző oltár, olvasópult, székek, gyóntató szék és sekrestyebútorzat készült, tölgyfából.

Nem is minden ember életében adatik meg az, hogy templomot építsenek, s még az sem, hogy ilyen nagyfokú átalakításban, felújításban részesítsenek egy templomot. Kitüntetetteknek érezhetik magukat a csehimindszentiek, hogy ma ők ezt megélhették.” emelte ki a templomszenteléskor tartott beszédében Dr. Veres András szombathelyi megyéspüspök.





Ritka az olyan megbízás, ahol a közvetlen Megrendelői szándék mögött a teljes közösség támogatása és elvárása áll: használni és megtölteni lelkiséggel a templomot és annak környezetét. A tervezést és a kivitelezést rendkívül intenzív közös munka jellemezte, a tervezők tehát ugyanilyen kitüntetett pillanatként élhették meg a templom átadását.

  

Bakucz András