Egyéb cikkek

Történelmi sétaút Szombathelyen tervpályázat

2006.05.26. 09:28Megvétellel díjazott pályaműSzerzői: Takács Andrea, Mózes Péter, Tóth Károly (IN ANTIS Építésziroda Kft.)

Megvételben (400.000,- Ft) részesült az 1. sz. pályamű
Szerzői: Takács Andrea, Mózes Péter, Tóth Károly (IN ANTIS Építésziroda Kft.)Részletes bírálat:

A pályamű karakteres gondolata szerint egy – kissé lesüllyesztett – központi tér köré kell szervezni a kiírásban megfogalmazott közösségi funkciókat. Értékelhető ötlete még a Thököly utca nyugati szakaszán lévő házak udvarának megnyitása a tér felé. A településszerkezetbe a javasolt új beépítés megfelelően illeszkedik, a Zeneiskola mellé tervezett turistaszálló kivételével.

A tervezett beépítés kissé piactér szerűre sikerült, ugyanakkor a meglévő magtárépület köré javasolt vízfelület ezen a területen idegen, kifogásolható elem.

A javasolt építészeti formálás meglehetősen sematikus, karakterében valamiféle üdülőhelyre jellemző épített világot sejtet. A benyújtott látványtervek nem vonzóak.

Érdekes elképzelés a jármű és gyalogos forgalom azonos helyen való be- és kivezetése. Ez a szervezés az idegenek számára megkönnyíti a tájékozódást. A parkolón keresztül oldja meg a környező épületek gazdasági kiszolgálását. Emiatt azonban a közúti űrszelvénynek a teljes parkoló területen való biztosítása eltúlzott.

A parkoló szempontjából a felette lévő tér süllyesztése nem tűnik előnyösnek.

Értékelhető ötletei miatt a bíráló bizottság az 1. sz. pályaművet megvételben részesítette.