Épülettervek/Hallgatói terv

250 lakásos társasház Angyalföldön - Sasvári Áron diplomaterve

1/11

250 lakásos társasház Angyalföldön - Sasvári Áron diplomaterve

?>
250 lakásos társasház Angyalföldön - Sasvári Áron diplomaterve
?>
250 lakásos társasház Angyalföldön - Sasvári Áron diplomaterve
?>
250 lakásos társasház Angyalföldön - Sasvári Áron diplomaterve
?>
250 lakásos társasház Angyalföldön - Sasvári Áron diplomaterve
?>
250 lakásos társasház Angyalföldön - Sasvári Áron diplomaterve
?>
250 lakásos társasház Angyalföldön - Sasvári Áron diplomaterve
?>
250 lakásos társasház Angyalföldön - Sasvári Áron diplomaterve
?>
250 lakásos társasház Angyalföldön - Sasvári Áron diplomaterve
?>
250 lakásos társasház Angyalföldön - Sasvári Áron diplomaterve
?>
250 lakásos társasház Angyalföldön - Sasvári Áron diplomaterve
?>
Sasvári Áron
1/11

250 lakásos társasház Angyalföldön - Sasvári Áron diplomaterve

250 lakásos társasház Angyalföldön - Sasvári Áron diplomaterve
Épülettervek/Hallgatói terv

250 lakásos társasház Angyalföldön - Sasvári Áron diplomaterve

2013.08.05. 11:45
MÉD

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Sasvári Áron

250 lakásos társasház, Budapest XIII. kerület, Angyalföld, Téli Kikötő

Tervezés éve:
2013

Bruttó szintterület:
41000 m2

Stáblista

építész Konzulens: Dobai János DLA
tartószerkezeti konzulens: Domokos Gábor
épületszerkezeti konzulens: Dr. Kakasy László
épületgépészeti konzulens: Gyurcsovics Lajos
épületvillamossági konzulens: Filetóth Levente
építéskivitelezési konzulens: Rostás Zoltán

MÉD:

Letölthető dokumentumok:

A való életet és valós tervezési paramétereket modellezett Sasvári Áron (BME Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék) diplomatervében. Az Újpesti Öböl területére tervezett társasház a modernizmus alapelveit ötvözi a mai igényekkel és építési szabályozással.

A terv az egykori Téli Kikötő (Újpesti Öböl) pesti partjának rendezési tervében kijelölt, lakóövezetbe sorolt telekre készült. Célom a modernitásban gyökerező, racionális építészeti elvek megvalósítása egy reális feladaton keresztül. Az építési szabályozások betartása, a gazdasági realitás feltételei mellett megkíséreljük a fényesség, tágasság, arányosság, egyszerűség, gazdaságosság elveit érvényesíteni.

Adottságok, célok
A tervezési helyszín ingatlan-beruházási szempontból Budapest egyik legjobb, parlagon hagyott, lehetséges építési területe. A környezet azonban igen heterogén képet mutat: a természeti világ, az ipari múlt és a közelmúlt dekoratív, felszínes, máig nem teljes beépítéseiből áll (vagy épp nem áll) össze. A közvetlen környezet beépítetlen, így az öböl partja új építészeti elvek kiteljesedésének helyszíne lehet. A beépítés célja levegős környezet megteremtése a telek adottságainak (piacképes) kihasználása mellett, ahol minden lakásból látható a Duna, a városi és pilisi panorámát is lehetőleg kiaknázva. A tájolás tekintetében kerüljük a kizárólag északra néző lakásokat. A hármas szintterületi mutató egy 30.000 m²-es, 250-300 lakásos épületet rajzol elő. A célszerűen 1 szintes, részben árvízvédelmi feltöltésben fekvő (kötelezően) terepszint alatti teremgarázsban kialakítható parkolóhelyek száma a lakásmennyiség további limitjét adja.

Az építészeti karakter tekintetében az egyszerű tömegformálás, a szabályos szerkesztés a tervezés első fázisában meghozott döntés, tulajdonképpen nem is volt kérdés. Az arányosság, a jó szerkesztés az a primer minőség, amelyre a tervben törekszünk (a dekorativitás, az érdekesség és a szórakoztatás helyett). A lakáskonstrukció kialakításánál a nagyvárosi életformára tekintettel széles méret-spektrumra és nagy, átrendezhető lakóterekre törekszünk, az élet és a technológia gyorsuló fejlődésének megfelelve. Nagyszámban alakítunk ki egyszobás, stúdió jellegű, 40-50 m²-es kislakásokat (lakás mint hotel) fiatalokra, egyedülállókra, és idősekre gondolva. Közepes, 60, 70 m²-es, és 100 m² feletti lakások átgondolt kombinációjával széles fogyasztói réteget célzunk meg, és akár egy teljes élethossz különböző igényeit kielégíthetik az épületegyüttes lakásváltozatai. A tervezés szempontrendszerét tehát egyfelől szabályozási, gazdasági és geometriai szükségszerűségek, másfelől a korszellemnek megfelelő, de a modern tapasztalatban gyökerező, racionális építészeti elvek adják.

Beépítés, funkció
Az épületegyüttes 5 épületből, illetve 9 lépcsőházi egységből áll össze, a terepszinten közterületek, mesterséges domborzatú park, a terepszint alatt teremgarázs köti össze ezeket. A telek keleti oldalán, a város felől 145 m hosszú sávház egyértelmű tömege vizuális és zaj-gátkén is funkcionál. A Duna felől lazábban, a telekhatárt követve elhelyezett 4 pontház olyan geometriai viszonyokat teremt, amely a lakások 98%-a esetében megfelelő dunaparti kilátást enged (alapos vizsgálat után 5 db problémás lakást találtunk). A kellemetlen átlátások és a benapozás kérdésére is megfelelőnek tűnik az elrendezés. A magasságokat a szabályozás határozza meg: a város felől 31 m (9 emelet), a Duna felől 22 m (6 emelet). A beépített szintterület a megengedett 99,6 %-a, a zöldterület bőven meghaladja az előírt területet.

Az épületben 250 lakás kap helyet, különféle, lakók részére kialakított szolgáltatásokkal (gyermek-napközi, edzőterem, mosoda, klubhelyiség, rendelő), továbbá nyilvános üzletekkel, vendéglátóhellyel kiegészítve.
Terepszint alatt 270 parkoló-állásos teremgarázs, egyéni és közös tárolók tervezettek. A lakások elrendezésében kirajzolódik, hogy a jól bevilágított helyekre kerülnek a nagyobb lakóterek, a kiszolgáló egységek pedig modulárisan szerkesztett, nagy tárolókat is tartalmazó belső kiszolgáló blokkba. A lakások többségét legalább 2x2 m-es loggia egészíti ki. A különféle méretű és elrendezésű lakások átlagos mérete felfele haladva növekszik, a tetőszintekre kiemelt minőségű, teraszos lakások kerülnek.

250 lakásos társasház Angyalföldön - Sasvári Áron diplomaterve
6/11
250 lakásos társasház Angyalföldön - Sasvári Áron diplomaterve

Forma, szerkezet
Formailag letisztult, szerkezetiséget tükröző karakterre törekszünk, egyszerű, tiszta geometriára. Olyan környezet megteremtésére, amely érzékeinknek megnyugvást jelenthet a felfokozott nagyváros életben. A beépítést összehangoló raszter tulajdonképpen előrajzolja az épületet. A sávház szerkesztése 7.5 m-es, a pontházaké 5 m-es osztása nem véletlenszerű döntés. Egyszerre kell arányos formát, és a működéssel (lakás és parkoló) összehangolható méreteket találni. Az osztósávok méretét a tűzvédelmi korlát határozza meg. A tervezés lényegi pontja a megfelelő méretek kidekázása: a racionális szerkesztés itt válik művészileg formálttá, miközben nem alkotunk indokolatlan formát. A tartószerkezet ezen elrendezés szerint kialakított vasbeton vázszerkezet, nyújtott pillérekkel, lépcsőházi vasbeton magokkal.

A sávház lyukarchitektúrája 6.5x2 m-es nyílások egyenletes sorolásával jön létre. Ez a felső szinteken megfelel a lakásosztásnak, az alsóbb szinteken azonban eltér attól. Minden mozgás tudatosan a homlokzati sík mögött történik; úgy alakítunk ki loggiákat, hogy a külső kép egyenletesnek tűnik az eltérő szintek ellenére. A további homlokzatok egyszerűbbek, a sávház lépcsőházainak homlokzata is illeszkedik az osztásba.
Az osztósávok (falfelületek) fehér vakolt felületet kapnak, ez a lábazati szinteken műkő burkolatra vált, miközben az erkélyek (tapintható) felületei fém kávaburkolatot és fa falburkolatot kapnak. Egységesen fekete fém nyílászárók tervezettek, többnyire toló rendszerben.

Összefoglalva
A tervben a modernitásban gyökerező, korszerű építészeti elveket törekszünk megvalósítani, reális helyzetben. A modernitás indokoltságot, ok-okozati rendszert, elemi geometriai eszközrendszert, radikális funkcionalitást és reduktív formálást jelent számomra. Ennek korszerűségét nemzetközi tendenciák is jelzik. A modern lényegét jelentő gondos tervezés úgy különbözik a lakótelepek tömegtermelésétől, mint tűz a víztől; ezt a tudást kell újra felfedezni Magyarországon, ami a nyugat-európai építészeti gyakorlatban máig evidenciának számít, ahogy számos közelmúltbeli példa is bizonyítja a nemzetközi építészet élvonalából (pl: Will Arets: 4 Towers, Osdorp, Nl; Gigon & Guyer: Farberei lakópark, Zürich, CH). A reális helyzet a kísérlet másik oldala: mint minden tervezésben, sok kompromisszumot jelentenek a valós körülmények, de ez teszi realizálhatóvá az elképzeléseinket.


Köszönettel tartozom konzulensemnek, Dobai Jánosnak, többéves műegyetemi korrekciókért és szemléletem fejlesztéséért, továbbá Vasáros Zsoltnak, korábbi tervezési-és munkatapasztalatokért.

Sasvári Áron


(elfogult) Ajánlás Sasvári Áron diplomatervéhez

Tisztelt Bíráló Bizottság!
Sasvári Áron diplomatervével komoly feladat elé állította a tervének bírálóit és szemlélőit. (A diplomaterv védés során nem is sikerült nekik a vizsga!) Nem választott múzeumot, zarándokházat, faluközpontocskát, borászatot vagy hasonló, diplomatervként évek óta számtalan változatban megismert, jól kezelhető, tetszetős „agyonszerethető" feladatot. Ezek általános sikere nemcsak a hallgatók, hanem a bírálók oldaláról is szinte garantált: jól kommunikálhatók, kellemes formákkal, divatos anyagokkal felszerelve, szépen lerajzolva tuti befutók: a jó osztályzatok, a díjak garantáltak. Áron valós helyszínre valós programot választott, óriási telekre egy soklakásos lakóépület-együttes megtervezését vállalta fel.

Terve kritika és magabiztos állásfoglalás egyben.
Kritika, mely a (válság előtti) hazai kortárs építészet nagy részének a gyakorlatát illeti. A kereskedelmi kommunikáció könnyen emészthető közhelyei az „érdekes", a „változatos", az „izgalmas" mindenre rátelepedtek, épületeink alapvető szerkesztési eszközeinkké váltak. A szakszerű definíciók, mint az illeszkedés, az anyaghasználat, a jelentés, vagy a kulturális beágyazottság kiüresedtek. Tanácstalanság, szépelgés, forma- és anyagfetisizmus uralkodik.
Állásfoglalás, mert terve határozottan a korai modern építészet alapvető eszményeivel tart kapcsolatot. (Vissza a forráshoz.) A racionális szerkesztés, a flexibilitás, a kényelem, a világosság, a tisztaság, a jól építhetőség, gazdaságosság, célszerűség ideáinak alkalmazása akkor a tömegek lakásigényét voltak hivatva szolgálni. Az akkori épületek sallangmentes puritán tiszta formában jelentek meg.

A tervet felületesen szemlélők panelházra, az elmúlt évtizedek előtti évtizedek központi utasításai alapján létrejött (egyébként tömegek számára végre komfortos életét biztosító), lakótelep-építészetre gondolnak. A mai hamis kommunikáció (a renyhe felszínesség) eltagadja a lényeget. Az akkori szűkös lehetőségek félmegoldásokat eredményeztek a tervezés, az építőanyagok, a kivitelezés és a környezet minőségét illetően. A félmegoldások a modernitás tiszta elvét is megbuktatták. Az egyszerű formákkal és őszinte anyagokkal megjelenő modern építészet nálunk kiátkozottá vált.  A modern építészet tiszta eszményei Magyarországon alig-alig lelhetők fel új épületeinkben torzulások nélkül. A nemzetközi kortárs építészet zajában azonban erőteljes áramlatként jelen van a modern építészet tiszta hagyománya.

Áron nem a levegőbe beszél: nagyléptékű programmal, valós helyszínen igazolja állásfoglalását. A szigorú beépítési kötöttségek (vajon hány hallgató vállalja be a helyi építési szabályozás minden előírásának betű szerinti, 100%-os betartását) figyelembevételével kiváló épületet tervezett. Valamennyi! lakás a Dunára néz, a „lakásmix" pontos és változatos, a lakások jó alaprajzúak, tágasak, korszerűek. Arányosan gondoskodik a különböző korú lakók közösségi igényeiről. A kezelendő környezet gazdagon tagolt. A folyóval való kapcsolatot reálisan kezeli. Szerkezetei pontosak, anyaghasználata józan és célszerű. Az épületben sikeresen megvalósítja eszményeit: a modern építészet ideáit, csatlakozva a kortárs európai építészet élcsapatához.

A végleges terv nem egy szimpla gesztus, sivár gondolat, hanem egy hosszú, kanyargós, kitérőkkel és zsákutcákkal tagolt, önmarcangoló, hosszas és munkás redukció eredménye. A közelítések során sorban előkerültek és elvetésre kerültek mindazok a „járatos" megoldások, melyek a hasonló helyzetekben megoldást „szoktak" eredményezni. A minőségről: a terv nem csak az ideákról szól. Ez itt kevés is lenne: a felkészültségről és az érettségről. Sasvári Áron egészen kivételesen felkészült a pályájára. A rajzkészség, a jó ízlés, a mérnöki ismeretek, a kitekintés horizontja, a munkakészség és szorgalom mind erre a szép pályára predesztinálják. Bízom benne, hogy tisztelt Bíráló Bizottság is egyetért majd velem és Hauszmann díjjal ismeri el e munkát, megértve, támogatva az abban szereplő állásfoglalást, honorálja a kivételes értékeket.
Tisztelettel:

Dobai János DLA okl. építészmérnök
Budapest, 2013. június 29.

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk