építészet : környezet : innováció
Bán Ferenc rajza

A DE Informatikai Kar és ÁNTSZ épületegyüttes tervezésére kiírt meghívásos tervpályázatIII. díjban részesült a 4. bírálati sorszámú pályamű:Szerzői:Marillai Árpád, Keresztury Balázs építészek, ÁRKÁD Kft.

III. díjban részesült a 4. bírálati sorszámú pályamű:
Szerzői:Marillai Árpád, Keresztury Balázs építészek, ÁRKÁD Kft.
Építész munkatársak:Léka Zsuzsanna, Réti Gábor
Szakági tervezők:
Statika:Szabóné Fischer Zsuzsa, Balogh Tamás
Épületgépészet:Temesvári László, Szlovák Krisztián
Épületelektormosság: Petkovics János


 

 


Részletes bírálat:

A benyújtott pályamű megfelel a kiírásban megfogalmazott funkcionális követelményeknek és a megadott tervezési programnak.

A terv megfelel a területre vonatkozó településrendezési és szabályozási előírásoknak.

Az épületegyüttes telepítésénél a pályázó a tervezett építési ütemeket szem előtt tartotta olyannyira, hogy három helyszínrajzot is készített. A tömb hossztengelyében elhelyezett, lineáris jellegű épületegyüttesben az Informatikai Kar épületéhez jól kapcsolódik a Népegészségügyi Kar tömbje, majd ahhoz a Laktanya utca felőli külső ügyfélforgalmi bejárattal az ÁNTSZ irodaház. A pályamű a MATÁV épületet az ÁNTSZ épület Laktanya utca felőli épületszárnya alá helyezi, annak az oszlopokra állításával.

A parkolás tervezett megoldása általában jó, a MATÁV épület mögötti, süllyesztett, rézsüs elhatárolású parkolórész kevéssé szerencsés megoldás.

Az építészeti tömegformálást a tervezett funkcionális kialakítás meghatározza. A hosszanti négyszintes főtömegből „fiókként” kihúzott hol kétszintes, hol háromszintes melléktömegekben elhelyezett előadótermek gondolata jó megoldás.

Kár, hogy a főtömeg négyszintes vonulatát középen a Népegészségügyi Kar kétszintes épületrésze megakasztja. Az egyes épületrészeket a földszinten kialakított középfolyosó jól köti össze. Az első emeleten is össze kellene kötni a Népegészségügyi Kart az Informatikai Kar épületével. Az Informatikai Kar épületének alsó két szintjén kialakított többcélú előcsarnok jó megoldás. A tantermek többsége a földszinten és 1. emeleten van. A 3. emeleten nincs is tanterem, így a hallgatók és oktatók kapcsolata nem eléggé biztosított. A nagyelőadókban oszlop található, ami zavaró. Az adminisztráció, rendszergazdák és Phd. hallgatók a tetőtérbe kerültek teljesen elkülönítve a Kar többi részétől.

Tartószerkezeti szempontból kedvezőtlen viszont az Informatikai Kar három előadója fölött két szintben elhelyezett számítógépes tantermek elhelyezése. A Népegészségügyi Kar oktatási helyiségei jól elkülönülő épületrészben kerülnek elhelyezésre, de a terv nem veszi figyelembe, hogy egy folyamatosan használatban lévő előadóterem és két szemináriumi terem forgalmának zökkenőmentessé tétele szükségessé tenné az egy szinten elhelyezett oktatási helyiségek megfelelő alapterületű, „zsibongóval” való kiegészítését.

Az épületegyüttes homlokzati megjelenése a főtömegen alkalmazott sávablaksorok miatt inkább a hetvenes-nyolcvanas évek építészetét idézi, nem pedig egy XXI. századi egyetemi épületet. A homlokzatokon jelentkező vakolt felületek, sávablaksorok, táblásított faburkolatok, függönyfal darabok és fémlemez-burkolatok nem eredményeznek egységes homlokzati megjelenést. Az ÁNTSZ épület főbejárati homlokzatának arányai nem túl kedvezőek: a MATÁV épület fölötti kétszintes épülettömeg és az alatta levő két szintnyi űr viszonya ezt eredményezi. A szárny „lábon állásához” a bejárat felőli homlokzaton megjelenő 4 db karcsú, kétszintes oszlop valószínűleg elégtelen alátámasztást ad a felső két szint számára.

A műszaki leírás megfelelően részletezett.

A pályázati anyag kidolgozottsága átlagos színvonalú.

vélemény írásához jelentkezzen be »