| CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY
Közélet, hírek

A Debreceni Egyetem ATC Műszaki Kar épület rekonstrukciója és új épületszárnnyal történő bővítése- tervpályázat eredménye

1/1

Hirdetés
?>
1/1

A Debreceni Egyetem ATC Műszaki Kar épület rekonstrukciója és új épületszárnnyal történő bővítése- tervpályázat eredménye
Közélet, hírek

A Debreceni Egyetem ATC Műszaki Kar épület rekonstrukciója és új épületszárnnyal történő bővítése- tervpályázat eredménye

2008.01.04. 08:15

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Debrecen, Magyarország

Letölthető dokumentumok:

I. díjban részesült a 6. bírálati sorszámú pályamű szerzői: Puhl Antal és Dajka Péter építészmérnökök és munkatársaik

részlet a zárójelentésből a Debreceni Egyetem ATC Műszaki Kar épület rekonstrukciójának és új épületszárnnyal történő bővítésének tervezésére kiírt közösségi értékhatárt elérő meghívásos tervpályázatáról

A Debreceni Egyetem a Debrecen, Ótemető út 2-4 szám alatt található ATC Műszaki Kar főépület rekonstrukciójának és új épületszárnnyal történő bővítésének tervezésére nyílt tervpályázati eljárást indított felkért résztvevőkkel a 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) és a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV.29.) Korm. rendelet előírásai alapján.

Bíráló Bizottság döntése a pályaművek díjazásáról:

A 2007. november 30-án (pénteken) 17.00 órai plenáris ülésen a Bíráló Bizottság az egyes pályaművek értékelésének befejezése után a sértetlen borítékokat felbontotta, és megállapította, hogy az egyes pályaművek szerzői az alábbiak:


 • A 3.000.000,- Ft-os I. díjban részesült 6. bírálati sorszámú pályamű szerzői:
  Puhl Antal és Dajka Péter építészmérnökök és munkatársaik, Puhl Antal Építész Iroda.
 • Az egyenként 1.400.000,- Ft-os III. díjban részesült 1. bírálati sorszámú pályamű szerzői:
  Kalo Emese építészmérnök és munkatársai, ÉPÍTÉSZ KALÁKA Kft.
 • Az egyenként 1.400.000,- Ft-os III. díjban részesült 4. bírálati sorszámú pályamű szerzői:
  Lengyel István építészmérnök és Kovács Péter építészmérnök, valamint munkatársaik, LENGYEL Építész Műterem Kft.
 • Az egyenként 1.000.000,- Ft-os megvételben részesült 3. bírálati sorszámú pályamű szerzői:
  Kálmán Ernő és Major György építészmérnökök és munkatársaik, REÁLTERV Építésziroda Kft.
 • Az egyenként 1.000.000,- Ft-os megvételben részesült 5. bírálati sorszámú pályamű szerzői:
  Végh József és Kovács Rita építészmérnökök és munkatársaik, ART-VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.
 • A költségtérítésben részesült 2. bírálati sorszámú pályamű szerzői:
  Szoják Balázs és Riedel Miklós építészmérnökök és munkatársaik, UNITEF ’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.

Tervezési feladat – program

ATC MŰSZAKI KAR ÉPÜLETE

A Műszaki Kar szakmailag Egyetemi rangú képzési formává vált. Oktatási tereit is méltóvá kell tenni feladataihoz. A várható oktatási struktúra, hallgatói és oktatói létszám változás (vonatkozó adatok mellékelve), a programban megfogalmazott többletterek oktatási terek /laborok, tantermek, előadótermek/ növelését követeli. Aula és könyvtár épület megvalósítását is célul tűzte ki. A Debreceni Egyetem Egyetemi Tanácsa 2007. áprilisában elfogadta a DE Intézményfejlesztési Tervét, melyben jelentős feladatként szerepel az (akkor még) ATC Műszaki Főiskolai Kar főépületének rekonstrukciója részbeni funkcióátrendezéssel.
A teljes tervezési program több lépcsőben kerül megvalósításra, ezért ütemezett tömegalakítást várt a pályázóktól.

REKONSTRUKCIÓ: /I. fejlesztési feladat/

A rekonstrukció során a főépületben helyet foglaló tanszéki, előadó és gyakorló termek, laborok, Cad laborok, Dékáni Hivatal, Tanulmányi Osztály, Gazdasági hivatal és informatikai helyiségek tér arányainak optimalizálásával, a meglévő kiszolgáló helyiségcsoportok figyelembe vételével funkcionálisan rendezettebb képet kell mutasson. A meglévő funkcionális egységek átrendezését a meglévő funkciók többlettereinek betervezése is indokolja.
- Az épület rekonstrukciónak számolnia kell az épület gazdaságos üzemeltethetővé történő alakításával.
- A belső átrendezésből adódó kieső tantermeket a bővítésben kell pótolni, de ebben az esetben sem lehet az új építés összes alapterülete több az előírtnál.
- A 10.480 m2 racionalizált alapterületen belül nem kell számolni a konyha-éttermi-tornatermi blokk belső felújításával, valamint a pinceszint felújításával.

BŐVÍTÉS: /I.fejlesztési feladat/

A bővítés célja új oktatási terek létesítése.
A pályázó javasolhatja az új laboratóriumi funkciók elhelyezését a meglévő földszintes laboratóriumi épületszárny funkcionális átszervezésével vagy elbontása mellett új építésű terekbe.

Bővítési szempontok:
- az épületet olyan közlekedési rendszerrel és térstruktúrával kell biztosítani, hogy az oktatást szolgáló Igazgatási és tanszéki helyiségeit, a hallgatók által használt előadó és gyakorló termeit - tervező által javasolt terjedelemben - zavartalanul lehessen használni, figyelembe véve azok független (pld. konferenciák céljára történő) hasznosításának lehetőségét is.

REGIONÁLIS MŰSZAKI KÖNYVTÁR: /II. fejlesztési feladat/

Tervezendő a Debreceni Egyetemi Nemzeti Könyvtár REGIONÁLIS MŰSZAKI KÖNYVTÁRÁNAK helyiségei a szükséges szociális és gazdasági helyiségcsoportokkal, a meglévő főépületi egyetemi könyvtár funkcionális kiváltásával. A funkcionális kiváltás a megvalósításáig a funkciónak maradnia kell, ezt be kell mutatni. Funkcióváltáskor a felszabadult teret hasznosítani kell.
Fejlesztési elképzelésként elhelyezendő az új könyvtár mellett további ELŐADÓTERMEK és a tervező által javasolt kiegészítő funkciók.
Könyvtár és ezen előadótermek helyiségei kívülről történő elkülönített és ellenőrizhető megközelítése megoldható legyen.
A Kar a 5840/1 hrsz-ú területen a Könyvtár épület megvalósításánál számol a meglévő orvosi rendelő épületének bontásával.

A könyvtár szervezete:
A Regionális Műszaki Könyvtár a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának egyik egysége lesz az SZMSZ-ben rögzített feladatokkal.

Funkcionális részlegek:
Olvasószolgálati és tájékoztató részleg: az itt dogozók szoros kapcsolatban lesznek a könyvtárhasználókkal, ezért munkahelyeiket az olvasóterekben kell kialakítani. Az egyetem integrált információs rendszerére támaszkodva ez az egység regisztrálja a használókat, kikölcsönzi és visszaveszi a dokumentumokat a lopásgátló eszközök törése ill. újramágnesezése révén. Itt történik a könyvtárközi kölcsönzés is. A szolgálatot 300 kötetes ideiglenes tároló egészíti ki, ahová a kölcsönzésre előkészített, illetve a visszavett dokumentumokat helyezik el.
A tájékoztatást ellátó könyvtáros munkaállomása a szabadpolcos térbe kerül, így rálátása lesz az olvasókra. A gyors tájékoztatás érdekében ezen a munkaállomáson kerül kialakításra egy 500 kötetes kézikönyvtár és egy internetes munkaállomás az adatbázisok elérésére.

Szakkönyvtári funkciók
Az egybefüggő olvasótérben különböző típusú olvasó asztalokat érdemes elhelyezni és könyvespolcokkal elválasztani. Néhány nyilvános terminál is kerüljön ide az OPAC elérésére. Ebben a térben 120 olvasó számára kell ülőhelyet biztosítani és 25.000-30.000 kötetet szabadpolcra helyezni. Itt kap helyet a tájékoztató könyvtáros is.
Ide kerül a 25 férőhelyes folyóirat-és hírlapolvasó.
Szintén az olvasótértől távol kell berendezni az 25 személyes internetes számítógéptermet, mellette az informatikus munkaszobájával.
Erre a szintre kerül a kiscsoportos tanuló és a 2-3 kutatói szoba adatbázis-eléréssel, valamint itt lesz lehetőség fénymásolásra és nyomtatásra.
A kölcsönző szolgálat közelébe célszerű tervezni a könyvtárosok munkaszobáit és a szociális helyiségeket.
Szükség van egy előtérrel ellátott, tárgyalások folytatására is alkalmas könyvtárvezetői szoba kialakítására.

Gyűjteményi és feltáró részleg
Feladata a dokumentumok megrendelése, beszerzése, feldolgozása, a folyóiratok érkeztetése. Itt történik a számlákkal, pénzbevételekkel, leltárakkal kapcsolatos adminisztráció. Itt készítik elő a dokumentumokat a könyvtári használatra. A zavartalan munkavégzés érdekében ebben a helyiségben jól szeparálható munkaállomásokat kell kialakítani.
A tartalmi és formai feltárást, valamint a műszaki katalógus (továbbiakban:TER) -dokumentumok elektronikus feldolgozását végző munkatársak is egy helyiségben, de szintén jól szeparáltan dolgoznak. Itt helyet kell biztosítani egy 150 kötetes kézikönyvtárnak. A dokumentumok ide teherautón, majd kézikocsikon érkeznek és feldolgozás után liften szállítják a raktárba.

Technikai részleg
A technikai személyzet feladata a másológépek üzemeltetése, nyomtatás, scannelés a közönség számára, valamint ezek bevételeinek adminisztrálása, postázás, ügyintézés. A technikai személyzet munkaszobájában kap helyet az irodaszer-raktár.

Informatikai részleg
Az informatikai háttér folyamatos, hibamentes működése érdekében legalább egy informatikus alkalmazására van szükség, aki felelős a könyvtár üzemeltetésében lévő összes számítógépért. Számára egy külön számítógépes helyiséget kell kialakítani, ahol a könyvtári szerver és informatikai munkaállomás kerül elhelyezésre. Célszerű ezt a számítógépes tér mellé/elé helyezni és üvegfallal szeparálni, hogy rálátása legyen a használói gépekre.

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Gül Baba utca // Egy hely + Építészfórum

2024.01.30. 16:22
8:55

A Frankel Leó útról nyíló meredek, macskaköves gyalogutat sokszínű építészeti térfalai és ebből fakadó zegzugossága teszi Budapest egyik legromantikusabb utcájává. A hangulatos ösvényen keresztül lehet felzarándokolni a közel fél évezreddel ezelőtt épült Gül Baba türbéjéhez, az iszlám világ legészakibb szenthelyéhez.

A Frankel Leó útról nyíló meredek, macskaköves gyalogutat sokszínű építészeti térfalai és ebből fakadó zegzugossága teszi Budapest egyik legromantikusabb utcájává. A hangulatos ösvényen keresztül lehet felzarándokolni a közel fél évezreddel ezelőtt épült Gül Baba türbéjéhez, az iszlám világ legészakibb szenthelyéhez.

Nézőpontok/Történet

Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény // Egy hely + Építészfórum

2024.01.16. 11:41
9:03

Róth Miksa üvegműves, üvegfestő és mozaikművész volt. Művei megtalálhatóak az Országházban, a Zeneakadémiában, a Gresham-palotában és a Magyar Nemzeti Bankban, míg családja – a rendszerváltás előtt – hagyatékát Erzsébetvárosnak adományozta. Az Egy hely stábja a pesti "Chicagóba", a Nefelejcs utcai Róth Miksa Emlékházhoz látogat el.

Róth Miksa üvegműves, üvegfestő és mozaikművész volt. Művei megtalálhatóak az Országházban, a Zeneakadémiában, a Gresham-palotában és a Magyar Nemzeti Bankban, míg családja – a rendszerváltás előtt – hagyatékát Erzsébetvárosnak adományozta. Az Egy hely stábja a pesti "Chicagóba", a Nefelejcs utcai Róth Miksa Emlékházhoz látogat el.