építészet : környezet : innováció

A Filmre Vitt Város projekt

A Budapesti Építészeti Filmnapok alapításának 7 éve alatt Közép-Európa legfontosabb építészeti filmes eseményévé vált, amelynek egyik kiemelt küldetése, hogy a magyar, illetve a közép-európai városok átalakulását, építészetét feldolgozó filmeket beemelje az építészeti filmfesztiválok áramlatába. Huszár Daniella beszámolója.

A nemrégiben zárult Filmre Vitt Város című nemzetközi projekt is ezt a célt szolgálta. A projekt során különböző közép-európai, építészettel és a városi térrel foglalkozó szervezetekkel működtünk együtt a régió építészeti vonatkozású filmjeinek összegyűjtésében, vetítések, illetve egy építészhallgatóknak szóló filmes kurzus szervezésében.

Az együttműködés eredményeként jött létre egy kísérleti videókból, művészvideókból, dokumentumfilmekből álló, folyamatosan bővülő filmes adatbázis. A filmes gyűjtemény kurátorai Czirják Pál (Kortárs Építészeti Központ), Jana Pavlova, Martin Hruby (4AM Fórum pro Architekturu a Média, Brno), Lukasz Ronduda (Modern Művészeti Múzeum, Varsó) és Szymon Żydek (Fundacja Nowej Kultury Bec Zmiana, Varsó) voltak.

A filmek válogatásának fontos elve volt, hogy lehetőleg a cseh, lengyel és magyar filmgyártás valamennyi fontosabb korszakából szerepeljen egy-két jellemzőbb darab, ugyanakkor a feldolgozott témák relevanciája, illetve a feldolgozás módjának egyedisége, újszerűsége szempontjából szintén célszerűnek tűnt súlyozni. A válogatás egy hosszabb távú adatbázis-építés első fázisának tekinthető. Tartalmát és műfaját tekintve egyaránt sokrétű összeállítás jött létre, amely lehetővé teszi a minél szélesebb körű felhasználhatóságot, azaz hogy különböző kurátori elképzelések mentén, különféle tematikájú projekteket lehessen létrehozni a filmekből válogatva.

Pozsony, forrás: NA STRECHE facebook, fotó: Brano Bibel

A magyar építészeti vonatkozású filmeket tartalmazó lista mintegy 100 filmet tartalmaz. A listából érdemes kiemelni az ötvenes, hatvanas, hetvenes évek filmjeit, melyek elsősorban az urbanizációs folyamatok jól dokumentált volta miatt említendők; míg a rendszerváltással kezdődő időszak alkotásait az építészeti tendenciák társadalmi aspektusainak érzékeny reflexiója, illetve helyenként a retrospektív távlat érvényesítése teszi különösen érdekessé. A dokumentumfilmek mellett időről időre felerősödik a játékfilmek – valamint olykor a kísérleti munkák – vonulata, és noha természetesen ez utóbbiak primer módon nem építészeti jelenségek közvetlen dokumentálására születtek, a megjelenő terek, motívumok lenyomatszerűen őrzik és mutatják fel egy-egy korszak építészeti képét is.

A filmek összegyűjtése mellet, a projekt részeként a BME Urbanisztika Tanszékével együttműködésben filmes kurzust szerveztünk. A kurzuson a hallgatók az építészeti film műfaji jellegzetességeit, illetve a dokumentumfilm-készítés módszertani alapjait sajátíthatták el Trencsényi Klára dokumentumfilm-rendező vezetésével. A kurzuson készült rövidfilmeket a Velencei Építészeti Biennále hallgatói projektek bemutatását lehetővé tevő Biennale Sessions elnevezésű platformján vetítettük.

A projekthez kapcsolódóan Budapesten, Brno-ban, Pozsonyban és Varsóban rendezett vetítéseken az adatbázisból, illetve a legfrissebb építészeti filmekből válogattunk. A vetített filmek legjavát március első hétvégéjén a 7. Budapesti Építészeti Filmnapokon láthatja a magyar közönség.

Czirják Pál, Huszár Daniella

A filmes adatbázis itt érhető el

 

 

vélemény írásához jelentkezzen be »