Épülettervek/Középület

A mogyoródi művelődési ház ötletpályázat I. díjas pályaterve

1/4

A mogyoródi művelődési ház ötletpályázatának I. díjas pályaterve

A mogyoródi művelődési ház ötletpályázatának I. díjas pályaterve

A mogyoródi művelődési ház ötletpályázatának I. díjas pályaterve

A mogyoródi művelődési ház ötletpályázatának I. díjas pályaterve

?>
A mogyoródi művelődési ház ötletpályázatának I. díjas pályaterve
?>
A mogyoródi művelődési ház ötletpályázatának I. díjas pályaterve
?>
A mogyoródi művelődési ház ötletpályázatának I. díjas pályaterve
?>
A mogyoródi művelődési ház ötletpályázatának I. díjas pályaterve
1/4

A mogyoródi művelődési ház ötletpályázatának I. díjas pályaterve

A mogyoródi művelődési ház ötletpályázatának I. díjas pályaterve

A mogyoródi művelődési ház ötletpályázatának I. díjas pályaterve

A mogyoródi művelődési ház ötletpályázatának I. díjas pályaterve

A mogyoródi művelődési ház ötletpályázat I. díjas pályaterve
Épülettervek/Középület

A mogyoródi művelődési ház ötletpályázat I. díjas pályaterve

2014.07.14. 10:51

Projektinfó

Építészek, alkotók:
Láris Barnabás, Bors Eszter, Szák Kocsis Ákos

Földrajzi hely:
Magyarország, Mogyoród

Mogyoród, Művelődési ház ötletpályázata

URL:
Modulart Studio

Tervezés éve:
2014

Stáblista

munkatársak: Remenár Tamás, Urbán Erzsébet, Vági Bence

Letölthető dokumentumok:

A mogyoródi önkormányzat által a település új művelődési házára és könyvtárára kiírt ötletpályázaton I. díjas, Láris Barnabás, Bors Eszter, Szák Kocsis Ákos (Modulart Studio) készítette tervet mutatjuk be.

Adottságok

A tervezési helyszín Mogyoród település központi részén, a Fóti úton található. A helyszínül szolgáló tömbben a kisléptékű családi házas beépítések mellett élelmiszerbolt és templom található. A templom szervesen illeszkedik az utcaképbe, követi a lakóházak koordináta rendszerét. A közért ezzel ellentétben sarok pozíciójában kifordul környezete beépítés vonalától, szigetszerű egységként modulálja a sarkot. A szomszédos tömbök családi házas beépítései egyszerű logikát követve, az utakra merőlegesen, a terep esésvonalával párhuzamosan helyezkednek el. Az 1950-es évektől kezdődően ezeket az oromfalas egytraktusos házakat felváltották a telkeket szinte szétfeszítő, szuterénszint+felsőszint kialakítású lakóépületek. Szerencsére az eredeti struktúra még felfedezhető.

A tervezés során nem tekinthettünk el ettől az egységes eredeti utcaképi állapottól. A tágabb környezet tekintetében megfigyelhető, hogy a település úthálózatának hegyesszögű találkozási pontjaiban izgalmas közterületi akciómezők jönnek létre. Ezek tematizálva egységesebb belső településképet eredményezhetnének. Elképzelésünk szerint ezen háromszögletű térrészletek
egységes, egyedi növényállományt kapva, képzőművészeti alkotásokkal kiegészülve jelenhetnének meg. További, tágabb fejlesztésnek tekinthetjük a Mogyoródi-patak partján kialakítható sétaútvonalat, mely a Pipa csárda előteréből indulva felpezsdítheti a vízpart környezetét. Erre a gyalogos útvonalra felfűzhetőek a korábban leírt tematizált közterületek is, bekapcsolva azokat egy egységes gyalogos sétaútba.

A mogyoródi művelődési ház ötletpályázatának I. díjas pályaterve
3/4
A mogyoródi művelődési ház ötletpályázatának I. díjas pályaterve

Lehetősége

A tervezés során az épített és tárgyi kultúrális adottságok mellett a közösségi ház, mint elvont tartalom is foglalkoztatott bennünket. „A magány nehéz. Novemberben kinézni reggel a szürke derengésbe, kijönni a tornácra -, és nincs senki, senki. A hegyoldalon barna levelekre szürke köd telepszik. Ezt az érzést csak a legerősebb ellenméreggel lehet gyógyítani. Mi az? A tudat, hogy az ember egyedül át tudja élni a világ legnagyobb szépségeit, éspedig nem képzeletben, elégtételként, hanem, mint az örök egy, aki a legközelebb áll a mindenséghez. Az ember csak közösségben élhet boldogan, de csak a magányban lehet Isten." Hamvas Béla gondolatait jelen helyszínhez és tervezési feladathoz illőnek találtuk. A közösségi tér a közös élmények területe, a könyvtár funkció a csendesebb, magányos kontemplatív területté válhat. Ezen alaptézis mentén bontottuk ki tervünket.

A munkálat során az ötletpályázat lehetőségeivel élve számos beépítési és szintkialakítású tervváltozatot dolgoztunk ki, fejtettünk ki és elemeztünk. A történeti hagyományokhoz, valamint a költséghatékony kialakíthatósághoz illeszkedve végül a földszintes, egy tömegbe integrált verzió mellett döntöttünk. Ez annyit jelent, hogy az épület minden használati tere a kapcsolódó terepről közvetlenül elérhető szintben, lépcsők használata nélkül. A terepadottságokat kihasználva ez azt jelenti, hogy a felső szint a Fóti út szintjéhez, az alsó szint a Béke út magasságához kapcsolódik. Ennek egyenes következménye lett, hogy az épület tömege a két magasság közé kifeszítve jelenjen meg, illeszkedve a község eredeti beépítésének irányrendszeréhez. Így a területet az új épület két kert térrészre osztja, melyek a szintekhez hasonlóan különböző karakterrel bírnak. A külső tér a közösségi élmények, a kultúra tere, a belső kert olvasókert funkciót kapott. A helységlista alapján a nyüzsgésre alkalmas, alapvetően közös élmény terét adó többfunkciós
szakköri helyiségeket, valamint a színházteret, kiállítóteret a felső szinthez, s így a háromszög alakú köztérhez kapcsoltuk, az alsó könyvtári részt pedig az intimebb belső kertre orientáltuk. A külső terekhez mindkét szint modern jellegű tornác-előtérrel kapcsolódik. A belső kert többcélú hasznosítása érdekében a felső szinti előcsarnok és kiállító terét ide lépcsővel kapcsoltuk, ennek köszönhetően az épület átjárhatóvá válik. A nagy traktusmélységű belső tér, a szintek szorosabb összekapcsolása, valamint kellő megvilágítása céljából az épület középső részére fényátriumot helyeztünk, mely a megfelelő benapozás biztosításán túl egy speciális külső-belső kiállítóteret is képez.

A mogyoródi művelődési ház ötletpályázatának I. díjas pályaterve
1/4
A mogyoródi művelődési ház ötletpályázatának I. díjas pályaterve

Funkció 

A tervezett kialakítás felső szintjén egybenyitható szakköri helyiségek,
mosdók, szélfogó, előtér és kiállító tér, valamint a színháztér kapott helyet. A szakköri helyiségek nagy, tér felé történő megnyitása lehetővé teszi az esetlegesen újjáéledő termelői piac befogadását is. A színházteret többcélú hasznosítása, valamint a befogadó létszámra való tekintettel szintben síknak terveztük, dobogó jellegű színpaddal. E mögött kapott helyet az előkészítő és raktárterület, ami az Béke útról közvetlen, zárt lépcsőn át megközelíthető. Így lehetőség nyílik a raktár szeparált töltésére, valamint a szabadtéri színpad és rendezvénytérhez kapcsolódó kültéri események alkalmával az ide elhelyezett öltözők jó szolgálatot tehetnek.

Az alsó szinten az átrium mellett klubhelyiségek és hozzájuk tartozó raktár, a belső kerthez kapcsolva pedig a könyvtárfunkció kapott helyet. Az olvasó tér jó idő esetén a kert felé bővülhet, a kikapcsolódni vágyók kiülhetnek egy-egy könyvvel a fűbe integrált olvasóhelyekbe. Az olvasópadok kényelmes kuckót formálnak, ahol a vendégek a környezet kirekesztésével saját belső világukra koncentrálhatnak. A kertrész időszakosan zárható jellegű.

A fóti út mentén meglévő fasort az új közösségi ház előterében meghosszabbítottuk. A belső udvar faállományát árnyék adás miatt az épületkontúron kívül megtartottuk. A Béke út mentén, valamint a Fóti út mentén időszakos rendezvényi parkolókat helyeztünk el, összesen 28 db-ot. Az OTÉK által előírt további szükséges parkolószámot a Béke út, Mérleg út csatlakozásába helyeztük el. 

Anyaghasználat

Az épület tervezése során egyszerű anyaghasználatra törekedtünk, amit formálástól mentes nyeregtetős tömege, átlátható belső térstruktúrája is indokol. Külső falfelületei az égetett cserép színével harmonizáló barnásvöröses színt kapnak. A homlokzati síktól visszahúzott külső felületek faburkolatosak. A belső térben fehér felületeket alkalmaztunk, fa bútorokkal kiegészítve. A kültéri szilárd felületek térkő burkolatúak. A Fóti út - Béke út - Közösségi ház által határolt köztér hegyes sarokrésze kiemelt virágágyakkal borított. 


Az épület üde gondolatokkal fogalmazta meg a tervezési programot. Úgy hozott létre kiemelkedő építészeti színvonalat, hogy közben a településképet maximálisan tiszteletben tartotta. Semmiféle konkurenciát nem képez, ugyanakkor visszafogott stílusával kiemelkedik a környezetéből. Szépen kielemzi a település struktúráját, hogy megtalálja a leginkább illeszkedő formákat. Jó szögű látványokat és homlokzatokat készít igazolásképpen.

Alaprajzi elrendezésében egyaránt jelen van a flexibilitás és a konkrét funkciók meghatározása. Előnyös a könyvtár Béke utcai bejáratra szervezése, ahol a meglevő megmaradó házaktól kissé eltart az épület, ezzel teremtve megfelelő előteret. A gyalogos tér egyúttal fölvezet a színházterem bejárati szintjére, melyen keresztül az épület túloldalára, a főbejárat elé jutunk.

A főbejárat előtti háromszög alakú tér is tervezett, találkozó helyként, szabadtéri programok helyszíneként egyaránt megfelelő elképzelés. A főbejárat megfelelően hangsúlyozott, a nagyközség léptékéhez igazítottan figyelemfelkeltő, de nem hivalkodó. Az épület a Béke utca felől merészebb megfogalmazású, de itt sem célja a konkurencia és nem telepedik a környezetére, csak üde formaisággal ragadja meg az arra járót.

Tovább gazdagítja az épületet egy belső átrium, mely a benapozást kihasználja, de egyúttal a kintet bentté teszi, kültéri kiállítótérként szerves része az épületnek. A parkolásra a pályamű kisebb hangsúlyt fektetett, bar a támfal mögött a Béke utca felőli beállással ez is az elfogadhatóbb megoldások közé tartozik.

A Bíráló Bizottság egyhangúan e mellett a terv mellett tette le a voksát, melynek értékei kitűnnek a mezőnyből. A településképbe illeszkedés, a környezeti elemek kezelése, a körterek és a belső terek megfogalmazása, kiemelték a többi pályázat közül. A későbbiek során ezeket az értékeket mindenképpen érdemes megtartani és továbbérlelni. Ezzel az összegzéssel a pályaművet a Bíráló Bizottság 450.000 Ft-os I. díjban részesítette.

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Egy hely – A Corvin Áruház

2023.11.22. 10:03
8:45

A Corvin Áruház közel 100 évvel ezelőtt, 1926-ban, a legelőkelőbb magyar divatáruházként nyílt meg, vendéglővel, kávéházzal, jegyirodával, gyorsfényképészettel, de otthont adott divatbemutatóknak és kiállításoknak is. Az alumínium csomagolásból kibontott eklektikus épület homlokzatait már restaurálták, a felső terei azonban csak 2025-re készülnek el végleg. Az Egy hely csapata ezekre, a még átalakulás alatt álló szintekre is betekintést nyújt.

A Corvin Áruház közel 100 évvel ezelőtt, 1926-ban, a legelőkelőbb magyar divatáruházként nyílt meg, vendéglővel, kávéházzal, jegyirodával, gyorsfényképészettel, de otthont adott divatbemutatóknak és kiállításoknak is. Az alumínium csomagolásból kibontott eklektikus épület homlokzatait már restaurálták, a felső terei azonban csak 2025-re készülnek el végleg. Az Egy hely csapata ezekre, a még átalakulás alatt álló szintekre is betekintést nyújt.

Nézőpontok/Történet

A ráckevei hajómalom // Építészfórum & Egy Hely

2023.11.01. 12:12
7:21

A középkortól a 19. századig egészen más képet festettek folyóink. Motorcsónakok és turistahajók helyett – a nagy vízsodrást kereső – úszómalmok vándoroltak a folyón. Ráckevén ma is megtekinthető egy hajómalom replika, melyet már villanymotor hajt és egyes részei időtálló afrikai fából készültek.

A középkortól a 19. századig egészen más képet festettek folyóink. Motorcsónakok és turistahajók helyett – a nagy vízsodrást kereső – úszómalmok vándoroltak a folyón. Ráckevén ma is megtekinthető egy hajómalom replika, melyet már villanymotor hajt és egyes részei időtálló afrikai fából készültek.