Közélet, hírek

Lezárult a Mogyoród új művelődési házára kiírt ötletpályázat

2014.07.09. 14:11

Mogyoród Önkormányzata országos nyílt, titkos építészeti ötletpályázatot hirdetett meg. Ennek célja olyan ötletek összegyűjtése melyek alapul szolgálhatnak a végleges tervezési program összeállításához. A Kiíró a pályázóktól olyan tervjavaslatokat várt, amely a régi Művelődési Ház és környezetének a helyén egy olyan új Közösségi Háznak ad otthont, amely a rendeltetésének megfelelő színvonalú egyedi építészeti arculatot ad.

A tervpályázati kiírásban rögzített beadási időpontra 55 db pályamű érkezett.

A csomagolás bontásakor a Bíráló Bizottság minden pályamű tartalmi követelményeinek átvizsgálása után két pályaműről megállapította, hogy a tervek feladása a megadott határidő után történt. A Bizottság egyhangú döntése alapján ezen pályaműveket részletes bírálatban az érvényes jogszabályok figyelembevételével nem lehet részesíteni. Egy pályamű (51.sz) csak egy CD-t és egy lezárt borítékot tartalmazott. Ezt a Bíráló Bizottság a bírálatban nem tudja figyelembe venni.

Voltak pályázatok, melyek nem teljesítették maradéktalanul a formai előírásokat, ezeket a Biráló Bizottság megvizsgálta. Végül nem zárt ki egy pályázatot sem formai okok miatt, mert a formai eltérések, kisebb hiányok miatt a pályaművek alkalmasnak bizonyultak az ábrázolt megoldások elbírálására.

A Bíráló Bizottság munkáját, a pályaművek értékelését, a kiírásban foglalt szempontrendszer figyelembevételével végezte:

 • európai színvonalú, innovatív, minőségi és eredeti építészeti megoldások
 • ötletpályázat megvalósíthatósága, szakmai program hosszú távú fenntarthatósága
 • történelmi településközpont területén a magas szintű "egyedi" építészeti megoldások ösztönzése
 • a környezettel való kapcsolat, annak esetleges bevonása a tervezésbe
 • színházterem befogadó képessége
 • kisebb terek, termek elhelyezhetősége
 • sokoldalú használhatóság
 • gépkocsik parkolásának megoldása, figyelembe véve a környező tereket is
 • gyalogos közlekedés és az épületen kívüli használat
 • bekerülés építési költség

Az előzőekben részletezett bírálati szempontokra a benyújtott és érvényesnek elfogadott 52 db pályázati tervdokumentáció számos értékes és az adott helyszínen továbbfejlesztésre érdemes javaslatot adott.

Elhelyezés

Fontos szempont volt a meglévő, csatlakozó épületekhez való viszony. Az új épület és a meglévő épület kapcsolata, a köztük kialakuló tér.

Voltak, akik

 • nem vettek tudomást a szomszédos épületekről, azokra rátolták a tervezett épületet.
 • szűk sikátort hagyva, a meglévő épületekkel párhuzamosan, de azoktól kissé eltolva helyezték el az épületüket.
 • próbáltak játszani a térrel és előnyt kovácsolva az adottságból, belső udvart alakítottak ki erre a területre.
 • az épületet a Fóti út felé helyezték el.
 • az épületet a Béke út felé helyezték el.

Térkapcsolat

Fontos szempont volt a Fóti út felőli tér kialakítása, annak szerves bekapcsolása a tervbe. Ehhez is többféle kialakítással találkoztunk.

Voltak, akik

 • nem foglalkoztak a meglévő térrel
 • leszűkítették azt
 • alápincézték
 • parkolónak használták a nagy részét
 • erőteljesen beleépítettek
 • kétszintessé alakították
 • bevonták a tervezett épületbe
 • gazdagítva a programot a közösségi élet új színterét álmodták ide
 • minden irányból nyitott és önreklámozó teret és funkciókat terveztek
 • zárt vagy részben védett teret, intimebb belső udvart javasoltak

Külső megjelenés

Szempont volt a hagyományos faluképbe való illeszkedése az épületnek, de ugyanakkor a középület karakter megjelenítése is elengedhetetlen.

Voltak, akik

 • nem vettek tudomást a meglévő struktúráról, faluképről.
 • tudatosan elhatárolódtak és egy teljesen más, eredeti arculatot vállaltak fel.
 • modern, városi beépítést képzeltek a hagyományos faluképbe.
 • meghagyták a Fóti úti homlokzatot.
 • szervesen beépítették a tervüket a kialakult struktúrába.
 • egyik irányban tartották a faluképet, míg a másik utca felől modern kialakítást eszközöltek.


Alaprajzi kialakítás

Szempont volt a színházterem befogadó képessége, a könyvtár elkülöníthetősége, az egyes klub, vagy foglalkoztató helyiségek olyan kialakítása, hogy azokat a teljes komplexumtól függetlenül is lehessen használni. Ezen kívül a belső és külső terek kapcsolata is fontos volt.

Voltak,

 • akik nagyon jól elkülönítették az egyes funkciókat,
 • akik a bejáratot eldugták,
 • akik a bejáratot nagyon kihangsúlyozták,
 • akik a kiállítótereket a közlekedőkbe álmodták,
 • akik zegzugos alaprajzot készítettek,
 • akik nagyon jól eltalálták a külső és belső terek összekapcsolását,
 • akik nagyon kevés belső helyiséget terveztek,
 • akik flexibilis, a változó igényeket lekövetni képes alaprajzot javasoltak.

Parkolás

Szempont volt a parkolás megoldása. Összességében elmondható, hogy ez volt az egyik legjobban elhallgatott része szinte minden tervnek. Igazán jó, frappáns megoldás tán nem is született erre a kérdésre.

Voltak, akik

 • nem vettek tudomást a parkolásról.
 • a környező utcákba tervezték azt.
 • akik az épületet beljebb húzva az elé terveztek parkolót.
 • akik mélygarázst tervezetek.

Gyalogos megközelítés

Szempont volt az épület gyalogos megközelítése.

Voltak, akik

 • az új épület és a meglévő szomszédos épületek közé egy sikátort terveztek.
 • ezt a részt gyalogosan megközelíthető egy, vagy kétszintes belső udvarként kezelték
 • akik a Béke út és a Fóti út közötti utcát megszüntetve oda gyalogos közlekedőt terveztek.
 • a nagy tér felől gyalogos rávezetést terveztek
 • a nagy tér felől közösségi teret terveztek
 • a nagy tér helyett kisebb gyalogos tereket hoztak létre

Bekerülés

Szempont volt az épület bekerülési költsége is.

Voltak, akik

 • nem vettek tudomást erről a kérésről.
 • ugyan számoltak bekerülési költséget, de az messze felülmúlta a kiírásban kért értéket.
 • a bekerülési összegből számították vissza a kialakítható épület méreteit.
 • a bemutatott ötlettel olcsóbb megoldást kínáltak, mint a maximális összeg.

Összegzés

A Bíráló Bizottság a Mogyoród Nagyközség Művelődési Ház kialakítására kiírt ötletpályázatot annak ellenére eredményesnek ítélte, hogy a közösségi ház elhelyezésére egyértelműen egyetlen pályázat alkalmassága sem vált nyilvánvalóvá.

A pályaművek alapján viszont pontosan kirajzolódtak azok a környezetalakítási irányok, amelyek nem alkalmasak a továbbfejlesztésre (meglévő épületekre rátolt új épület, parkolás elégtelensége, túl nagy bekerülési költség, belső és külső térkapcsolatok hiánya, a faluképpel való illeszkedés hiánya). Ugyanígy megfogalmazódtak azok a végleges követelmények, amelyeket a közösségi házzal szemben támasztani lehet mind a térrel való kapcsolatában, mind funkcionális rendjében, tömeg- és homlokzatalakításban. A túlzott alapterület- és kubatúraigényt a BB elvetette. A tömeg- és homlokzatformálásban az egyszerűségre, sallangmentességre való törekvés jegyében született, ugyanakkor az egyediséget is magán hordozó megoldásokat találta a BB célravezetőnek.

A pályázati szempontokat leginkább, de nem teljes körűen az 24. sz. pályamű elégíti ki, amely komplexitásában, egyediségében, térkapcsolatainak megfogalmazásában kiemelkedik a pályaművek közül. A többi díjazott, illetve megvételben részesített terv részletmegoldásaiban tartalmaz olyan értékeket, amit a továbbtervezésben hasznosítani lehet.

A benyújtott és értékelt pályaművek alapján a Művelődési és közösségi ház végleges tervezési programja – a sokféle helyszín javaslat és térformálási szempont ellenére – összeállítható, az ötletpályázat eredményesnek minősíthető. A megvalósíthatósági szempontok és az ütemezési követelmények teljesíthetősége adhatják majd azt a további szempontrendszert, amelynek révén Mogyoród új, valódi, sokféle aktivitás befogadására alkalmas Művelődési Háza a közel 10.000 ember számára rendeltetésének megfelelő színvonalú, egyedi építészeti arculatú közösségi háza lehet.

A BB mindezek alapján javasolja a Kiírónak, hogy – a közösségi ház konkrét tervezésére a jelen pályázat eredményeit a kiírás megfogalmazásában felhasználva – építészeti tervpályázatot bonyolítson le.

Díjazottak és megvételben részesült

I. helyezett: 24. bírálati sorszámú pályamű - Modulart Kft. (Szerzők: Láris Barnabás, Bors Eszter, Szák Kocsis Ákos; Munkatársak: Remenár Tamás, Urbán Erzsébet, Vági Bence) - 450.000 forint

II. helyezett: 14. bírálati sorszámú pályamű - Pomsár és Tsai Építésziroda (Szerzők: Kása Viktória, Városy Péter; Munkatársak: Hambek Zoltán, Pomsár András, Városy Dóra) - 300.000 forint

III. helyezett: 12. bírálati sorszámú pályamű - Szántó és Mikó Építészek Kft. (Szerzők: Mikó László; Munkatársak: Berkes Ádám, Kovács Petra, Pukánszky Gabriella, Szabó Zoltán, Kádár Gergely, Lukács László) - 150.000 forint

Megvételben részesült: 3. bírálati sorszámú pályamű - Szilágyi Balázs - 100.000 forint

2014. július 2., Mogyoród

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk