Épülettervek/Középület

Oromfalakkal a tér felé - a mogyoródi művelődési ház pályázatának díjazott terve

1/11

Alaprajzok, forrás: Szilágyi Balázs

?>
Alaprajzok, forrás: Szilágyi Balázs
?>
Nézet a Béke utca felől, forrás: Szilágyi Balázs
?>
Nézet a Fóti út - Béke utca sarka felől, forrás: Szilágyi Balázs
?>
Nézet a Fóti út felől, forrás: Szilágyi Balázs
?>
Helyszínrajz, forrás: Szilágyi Balázs
?>
Helyszínrajz részlet az épület és a tér alatti garázzsal, forrás: Szilágyi Balázs
?>
Madártávlati nézet, forrás: Szilágyi Balázs
?>
Madártávlati nézet, forrás: Szilágyi Balázs
?>
Madártávlati nézet, forrás: Szilágyi Balázs
?>
Madártávlati nézet, forrás: Szilágyi Balázs
?>
Madártávlati nézet, forrás: Szilágyi Balázs
1/11

Alaprajzok, forrás: Szilágyi Balázs

Oromfalakkal a tér felé - a mogyoródi művelődési ház pályázatának díjazott terve
Épülettervek/Középület

Oromfalakkal a tér felé - a mogyoródi művelődési ház pályázatának díjazott terve

2014.07.15. 13:45

Projektinfó

Építészek, alkotók:
Szilágyi Balázs

Földrajzi hely:
Magyarország, Mogyoród

Mogyoród, Művelődési ház ötletpályázat

Tervezés éve:
2014

A Művelődési Házat a község történelmi, kulturális, építészeti múltja, jelene hatja át. Megfogalmazza a jövőt, a kulturális élet központjaként közösséget teremt, generációkat köt össze. Rendezvényei, meghívott vendégei révén bekapcsolja a település életét egy szélesebb szellemi, nemzeti közösségbe. - bemutatjuk Szilágyi Balázs díjazott munkáját.

Település

Mogyoród a budapesti agglomeráció által megérintett település. Szövettani hálózata őrzi a hagyományos, nyílt halmazos, utcás falvak szerkezetét. A főutat, arra merőleges hosszú, keskeny telkek sora kíséri. Ez a jellegzetes településkarakter a dombokat, patakot követő organikus utcák hálózatára fűződik fel. Az utcák találkozásánál jellegzetes kisebb teresedések, zöldfelületek alakultak ki. Nagyobb közteret nem találunk, csak a templomok, intézmények, boltok előtti helyeket, melyet közutak zárnak le.

A tervezett Művelődési ház telkei és a csatlakozó köztér, bekötőút - szándékaink szerint - összevont területei, az épület célszerű telepítésével egy megfelelő méretű, összefüggő közösségi térré szervezhetők. A kiírói célnak megfelelően igyekeztünk az épület előtt minél nagyobb közteret kialakítani, ugyanakkor a belső udvar értékeit is megőrizni. Az együttes léptékében, tömegében, alaprajzi kialakításában a hely és a település összefüggéseibe illeszkedik. Az egyesített terület gyalog - a gépjármű forgalomtól elzártan - bejárható, jelentős zöldfelülettel rendelkezik.

Házak

Az utcára merőleges telkeken hosszú, keskeny, oldalkertes falusi házak, mélységében ehhez igazodó gazdasági épületek helyezkednek el. A házak többsége az utcai telekhatárra épült. A tetőidomok utcára néző oromfalban vagy kontyban záródó nyeregtetők. A jellegzetesen egyszintes épületek gerincmagassága kb. 6m. A házak anyaghasználatukban egyszerűek, érződik a közös népi múlt, de sajnos az elmúlt évtizedek ad-hoc jellege dominál.
Tervezett célunk, hogy a település jellegzetes épülettömegei, formái az új épületben is továbbéljenek. Ezáltal olyan épület jöjjön létre, mely a településképbe szervesen illeszkedik, léptékében, arányaiban, tömegében, formájában, anyaghasználatában a népi építészetet idézi meg tiszta, geometrikus, mértéktartó, kortárs eszközökkel.

A hely

A Fóti út és a betorkolló Béke utca a településre jellemző háromszögű teresedést képez. A tér fő iránya északkelet felől tárul fel. Innen nézve szélesedik ki, háttérben a templom sziluettel. Tovább haladva a tér mellett, déli irányban templomtorony és dombok keretezik a látványt. A teret oromfalas házak szegélyezik, jellegzetes térfalat képezve.

Helyszínrajz, forrás: Szilágyi Balázs
5/11
Helyszínrajz, forrás: Szilágyi Balázs

A tér nyugati oldalára tervezett épület oromfalaival határolja le a közteret.

Terep

A Fő úttól délnyugati irányba kb. 3 méter lejtésű terepet a délkeleti vonalon felemeljük és támfallal határoljuk. A támfal az épületben folytatódik. Ezáltal a vízszintes terület nagyobb arányban hasznosítható, a meglévő rézsű helyén a Béke út leágazása kialakítható. A támfal mentén fák és padok helyezhetők el, ahonnan kilátás nyílik a déli dombok és a templomtorony irányába. A köztér támfal oldali része ez által - az autóút felett, attól elválasztva - felértékelődik. A Béke útról a belső udvaron át sétány vezet fel a Fóti útra.

Közlekedés, parkolás

A Fóti út az épület gépjárművel való fő megközelítési iránya. A gyalogosok zavartalan köztér-középület használata érdekében az épület előtti forgalmi rendszert átalakítjuk. A jelenlegi bekötő út nyomvonalát a tér északkeleti végére helyezzük át és a támfal mellett vetetjük el. Az új bekötő utat egyirányú forgalmi rendben alakítjuk ki. A vázolt átalakítással a középület közvetlenül kapcsolódhat a térhez, sokoldalú használati lehetőségeket teremtve.

A gyalogosforgalom számára az egész együttes – belső udvar, Művelődési ház, köztér - a gépjármű forgalomtól elzártan, akadálymentesen bejárható. A terület közvetlenül kapcsolódik a Templom - Fóti út - Béke út meglévő gyalogos járdáihoz. A gépkocsi parkolóktól a térre és az épületbe gyalog közvetlenül el lehet jutni, autóút keresztezése nélkül. 

A Fóti úton kb. 80 méterre meglevő buszmegálló megfelelő elérést biztosít. Külön buszparkoló nem szükséges, mert a Művelődési házat jellemzően a mogyoródiak és a környékbeliek használják majd, külön busszal érkező csoportokra nem kell számítani.

A 300 fő befogadó képességű színházterem 62 férőhelyes gépkocsi parkolót igényel, 2 akadálymentes hellyel. Ebből 30+2 parkolót az épület és a tér alatt kialakított garázsban helyezünk el. A telken kívül 19 helyet a Béke utcában, 11 parkolót pedig a Mérleg utcában. A parkolókat jelentős zöldfelülettel, pihenő padokkal, a gyalogos sétányra fűzve alakítjuk ki.

Helyszínrajz részlet az épület és a tér alatti garázzsal, forrás: Szilágyi Balázs
6/11
Helyszínrajz részlet az épület és a tér alatti garázzsal, forrás: Szilágyi Balázs

A szükséges 30 db kerékpártároló az irodai bejáratnál, a Béke utcában és a garázsban megosztva kerül kialakításra.

Köztér

A meglévő állapot szerint a Művelődési ház előtt haladó út a kisméretű közteret leválasztja az épületről. A terület elkeskenyedő északi vége kevésbé hasznosítható.

Véleményünk szerint az útnak a telek északi végére való áthelyezésével egy nagyobb, jobban hasznosítható tér jön létre. Az új épület szabad előterével megfelelő építészeti hatással rendelkezik. A belső előtér a tér felé tárul fel, egyben ez a fő megközelítési irány is.

A téren lehetőség nyílik szabadtéri színpad elhelyezésére is, melynek háttere a művelődési ház lehet.

A teret szürke bazalt térkővel burkoljuk, jelentősebb zöldfelületekkel keretezzük. A tér határvonalára koncentráljuk a padokat, világítást, növényzetet és a planténeres fákat. Az épület előtt ivó-kutat helyezünk el nyers bazalt-kő leülő zsámolyokkal. A tér elkeskenyedő végébe szökőkutat tervezünk.

Madártávlati nézet, forrás: Szilágyi Balázs
7/11
Madártávlati nézet, forrás: Szilágyi BalázsBelső udvar-köz

A szomszédos épület felől 6m széles oldalkertet alakítunk ki. A középület kedvező tájolású, délnyugati, kiállító és színháztere az udvarra néz, így élő, átszellőztethető, napos tereket hozunk létre. Az árnyékolást fix fa lamellázattal biztosítjuk.

A Fóti út és a Béke út között a belső udvaron át egy kertészetileg megformált, padokkal tagolt sétány teremt kapcsolatot. A szomszédos telekhatáron álló épület homlokzatát élő sövénnyel takarjuk el. A belső udvar fő funkciója a pihenés és a rekreáció. A Művelődési ház északkeleti oldalán lévő köztér a nagyobb rendezvények helyszíne.

Alaprajz

A kiírói elképzeléseknek megfelelő alapterületet – véleményünk szerint – több szintes épületben célszerű megvalósítani. Így biztosítható a megfelelő köztér terület - épület arány. Másrészt a lejtős terep adottságait is ki tudjuk használni. A terv alsó szintre, földszintre, tetőtérre tagolható.

A földszinti alaprajzot úgy szerveztük meg, hogy a belső udvarral való intimebb és a keleti oldalon a köztérrel való nagyobb léptékű kapcsolat egyaránt érvényesüljön. Az épület köztér felőli főbejáratára, a nagyvonalú előcsarnok-közlekedő térre fűztük fel az alaprajzot. A súlypontban a hangszigetelő mobilfalakkal elválasztható színháztermet és kiállító termet helyeztük el a csatlakozó helyiségekkel. A közlekedő tér déli vége a kávézó-büfében zárul, ahonnan kilátás nyílik a település déli dombjaira a templommal. Az északi végén a ruhatár, vizesblokk, öltözők és az irodák helyiségei találhatók. Az épülethez irodai bejáratot is terveztünk.

Alaprajzok, forrás: Szilágyi Balázs
1/11
Alaprajzok, forrás: Szilágyi Balázs

A foglalkoztató termek csatlakozó helyiségeikkel a tetőtérben kerültek kialakításra. Ezek a helyiségek a közlekedő előtér két végén elhelyezett lépcsőn keresztül és lifttel a színháztermi forgalomtól függetlenül elérhetők, működtethetők. A büfé-kávézó az alaprajz nyugodt, napos, kilátással rendelkező végébe került. A vendégöltözőket, irodákat a közönségforgalomtól és a foglalkozató terek forgalmától elválasztva alakítottuk ki.

A tereplejtést kihasználva, az alsó szinten a könyvtári részt és egy 32 férőhelyes garázst alakítottunk ki. A lejárat a Béke utca felől történik, innen érhető el a könyvtár is, melynek közvetlen, akadálymentes kapcsolata van a felső szintekkel.


A bírálóbizottság véleménye: 

Az épület elhelyezése és megformálása kedvező. Az épület karaktere, tagoltsága az egyik legjobban sikerült a pályaművek közül. A Béke utca felől sajnos nem sikerült a léptékváltás.
A belső térkapcsolatok jók, az egyes funkciók együtt és külön is működnek.
Érdekes és elgondolkodtató a tér és részben az épület alatti gépkocsi tárolás, azonban ez túllépi a beruházási kereteket.
A tervező a tér alatti parkoló megépítésével, annak tetejére e bejárati szinten új parkot álmodik, mely a tereplejtés miatt a határoló utak szintje fölé emelkedik, így azt külön kihangsúlyozza.
A térszín alatti parkoló gondolata megfontolandó, erre külön pénzügyi keretet kell keresni.

A pályaművet a Bíráló Bizottság 100.000 Ft-os megvételben részesítette.

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A SZENTENDREI SKANZEN // Egy hely + Építészfórum

2023.06.07. 10:51
9

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Nézőpontok/Történet

GANZ-MÁVAG KOLÓNIA// Egy hely + Építészfórum

2023.05.23. 15:51
9

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk