Épületek/Középület

Baktalórántháza, új Egészségház

1/42

Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila

?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
?>
Földszinti alaprajz
1/42

Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila

Baktalórántháza, új Egészségház
Épületek/Középület

Baktalórántháza, új Egészségház

2013.08.16. 12:36
MÉD

Projektinfó

Építészek, alkotók:
Kulcsár Attiláné

Földrajzi hely:
Magyarország, Baktalórántháza

Baktalórántháza, Egészségház

Stáblista

építész vezető tervezők: Kulcsár Attila DLA, Kulcsár Attiláné
egészségügyi technológia: Finta Gábor - EGÉSZSÉG TERVEZŐ Műhely Kft.
statikai tervezés: Molnár Gábor Pál, Németh Csaba - NÉMET STAT Bt.
épületvillamossági tervezés: Pálosi Lajos - Energolux Bt.
tűz- és vagyonvéd. rendszer: Borbély Zoltán
kertépítészeti tervezés: Lipcsei Ágnes - MUNDUS VIRIDIS Kft.
út-, térburkolat, közmű  terv: Kulcsár Gusztáv - MÉLYGÉP-TERV Kft.
fotók: Kulcsár Attila DLA

MÉD:

Letölthető dokumentumok:

Csak egészség legyen. Hát mostmár van hozzá: megépült Baktalórántházán Kulcsár Attila DLA és Kulcsár Attiláné tervei szerint az új járóbeteg-ellátó központ. A gyógyszertárral, terhesgondozással, szűrővizsgálatok végzésére alkalmas röntgenlaborral is rendelkező intézmény a formálódó településközpont részeként hozzájárul a városiasodás folyamatához.

A média szereti az egészségügyet. Mert leginkább a botrányt szereti, annak van hírértéke. A beteg ember pedig mindenki együttérzését élvezi, adjuk a vért , a csontvelőt, a vesénket, májunkat, (persze, nem eleget); a beteg türelmetlen, a hozzátartozó aggódó, és gyanakvó. És mindenki aki nem eléggé tüstént, az hibázik. Nem eléggé gyors a mentőszolgálat, (persze, mert a géppark elavult és a rohamkocsi a kórházak között szörfözött), nem eléggé jó a diagnózis, (persze, mert a jó orvosok kimentek nyugatra), rosszak az ápolási körülmények, (persze, mert nem valósult meg a kórházfejlesztés), lassú a gyógyulás, (persze, mert a jó ápolónők kimentek Angliába). Kevés volt a paraszolvencia ( persze mert a munkanélküli miből adjon, miért nem ad az állam eleget?). Ne adja az Isten, a beteg meghal, (persze, mert orvosi műhiba történt)...

Földszinti alaprajz
42/42
Földszinti alaprajz

Na de itt más a helyzet, ez egy sikertörténet. A település boldog. Az újszülött még bűntelen, az új létesítmény még bírja mindenki bizalmát. De a kortárs építészet, az bárhol lábtörlő lehet. Ez egy Járóbeteg Szakrendelő, ide gyalog jönnek az emberek és legfeljebb a kocsmák között szörföznek. Ez az intézménytípus azért jött létre, hogy a kórházaktól távoli ellátatlan területeket kiszolgálja. Itt az orvosok legfeljebb Nyíregyházáig mennek el, az ápolónők Kisvárdáig, és ugyanonnan vissza is ingáznak. A betegek azt se tudják mi a paraszolvencia mert kevesen tudnak Baktán latinul. Ha arra a kis borítékra tetszik gondolni, amit a doktor úr zsebibe szoktak bedugni, hát itt nincs is zsebe a fehér köpenyeknek munkavédelmi előírás miatt, - mert nehezen tartható tisztán. És az építészek se mentek ki nyugatra, - Budapestre, - itt, keleten űzik az ipart, küszködve a kivitelezőkkel, így aztán ez a ház is összejött valahogy és működik. És itt nem történt műhiba sem, legfeljebb valódi, de azt az építész szakma nem tussolja el.

Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
2/42
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila

Finanszírozás
Az elmúlt években 20-25 Kistérségi Központ kapott lehetőséget járóbeteg ellátásának javítására. Baktalórántháza Tüdőszanatóriuma évek óta üresen áll. A műemlék Dégenfeld-Schönborn kastély hasznosítására nem akad befektető. Ma is félnek a fertőzésektől, az új szakrendelő létesítéskor sem gondolt senki felhasználására. Az egészségügyi kormányzat koncepciója szerint 15 kilométernél távolabbi betegút nem engedhető meg az egyre ritkuló közlekedési hálózat és járatsűrűségek miatt. Vagyis a kórházakhoz kapcsolódó járóbeteg ellátás 30 kilométeres hatáskörén túl, harminc kilométeres vonzáskörzettel szakrendelő központok jöttek létre 15 000 főnyi népesség ellátására. A TIOP 2.1.2 a diagnózis és a terápia hagyományos helyszíneinek, a kórházaknak is adott támogatást, járóbeteg gyógyítás fejlesztésére. Akit megkínáltak ezzel a lehetőséggel, mind rámozdult, - a 90 %-os vissza nem térítendő állami támogatás nagyon kecsegtető, még akkor is, ha egy szakorvos sem lakik a településen.

Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
4/42
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila

Az egészségügyi létesítmények nem tartoznak a szabad formálású középületek közé. Az orvostechnológia szigorú kötöttségeket ír elő, a higiénés szabályok szigorúan betartandók, a korosztályos elkülönítés, a betegutak, a diagnózis és a - terápia szinterei között csak racionális térképzést engednek meg, különösen ha az összterület és a költség be van határolva. Itt 1500 m2- nyi hasznos terület volt a határ és a keret, és ebbe bele kellett férnie az épület helyén megszűnő háziorvosi rendelőknek is, úgyhogy látványos térkapcsolatokról szó se lehetett.

Beépítés
Baktalórántháza két faluból jött létre. Nyírbakta és Lórántháza volt a legény- és leányneve a két településnek. Az ilyen összeragasztott városokban évszázadok alatt se jön létre olyan településközpont, amely városi főtér látszatát kelti, és akként működik. Itt is a város legfontosabb épületei két utca metszéspontjára kerültek, de teresedés alig van közöttük, főtér pedig sohase lesz. Egy-egy szobor kevés ehhez a járdák mentén.

Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
19/42
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila

Az épület főhomlokzatát a Vasút utca nyomvonalának kiegyenesítésével létrejött kis tér, közpark felé tájoltuk. Ezzel az új középület a település főépülete, a Polgármesteri Hivatal felé néz. A két épület között létrejövő építészeti erőtér tengelyét a Vasút utca adja, mely mentén közparkok feszülnek, szobor és szökőkút attrakciókkal majd. A másik kiemelt homlokzat a Zöldfa utcára néző, amely térfalként is szolgál a buszpályaudvar felé, az itt kialakuló teresedés számára. A főbejárat pillérsor-hangsúlya itt is visszacseng és hasonló karaktert ad az épületnek erről az oldalról is. A telek beépítését 50 %-ban is lehetővé tennék az előírások, de az egészségügyi funkció olyan nagy gépkocsiforgalmat, vonz a telekre, hogy az OTÉK előírásai szerint azon el sem lehet helyezni.

A telek szabadon álló beépítésű saroktelek, a beépítési vonal azonos a szabályozási vonallal. A funkciók hagyományosan egy betegváró folyosóra felfűzött lineáris térsorolást sugallnak, amely lehet középső tér közé szervezve, fésűs, szárnyakra fűzve; L, U, Z alakú. Itt a tömeget a telek északnyugati sarkára kellett helyezni - L vagy U alakban. Az épületet a szabályozási vonal mentén a Vasút utca és a Zöldfa utca sarkára helyeztük. Előkert nélkül, úgy, hogy a funkcionális homlokzati pillérsor mögött a Vasút utcára szervezett U alakú tömeg hangulatos terecskét hoz létre a főbejárat előtt. Várakozó, pihenő, intim tér, közterületként is használható. Vagyis saját belső patiót hoztunk létre az épület kontúrjain belül, a hiányzó nagyobb pótlására.
A parkolókat, a Zöldfa utcáról kötöttük be, közel húzva a közúthoz, hogy minél nagyobb összefüggő zöld terület adódjon a telek belső öblében. Ide érkeznek a gépkocsival jövők, a mentők, és innen történik az épület technológiai, gazdasági kiszolgálása, a hátsó bejáraton keresztül. A telek belső határait 1,8 méter magas zárt falkerítés választja el a szomszédos telkektől, azok melléképületeinek zavaró látványától. A városközponti disszonanciát, utcák melletti árokban vezetett csapadékvíz csatornát sikerült elburkolni, de a betonoszlopokon szerelt légvezetékek megmaradtak. A belső zöldterületbe ágyazva áll a füvesített földrézsűvel takart 50 m3-es tűzi-víz tároló, a szűkös keresztmetszetű közműhálózatú vidékek építész-bosszantója.

Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
36/42
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila

Az épület 3 fő funkcionális egységét a bejáratokkal is elkülönítettük. Felnőtt járóbeteg rendelő, gyermek szakrendelő, és a gyógyszertár. A gyermekrendelő egységen belül is külön bejáratot kapott a terhesgondozó-tanácsadó és a betegellátó gyermek szakrendelés. A földszinti megközelítést igénylő funkciók hosszan elnyúló homlokzati szakaszokon sorakoznak egymás mellett. Ha még a gazdasági bejáratokkal is számolunk, egy körüljárható ház képe rajzolódik ki, és a telek adottságai miatt egy kövér, három traktusos épület, amely a belső közlekedőkkel tárható fel.

Funkciók és megfelelés
A Járóbeteg Szakellátó Központban az alábbi funkciók kapnak helyet:
- a kistérségi központ vonzáskörzetében lakók szakellátásának biztosítása
- a nappali kórház, és otthoni szakápolás szolgáltatások szervezése
- egészségügyi vállalkozói szolgáltatások, termékválaszték nyújtása,
- ügyfélszolgálatok, tanácsadó szolgálat, civil szervezetekkel történő kapcsolattartás.

A funkciókat három szinten helyeztük el, a telek beépítési előírásai az legkedvezőbb, földszintes szervezést nem teszik lehetővé. Törekedtünk az optimális kompromisszum elvét megvalósítani. Korlátot jelentett a pályázat nagyságrendi előírása: a maximum 1500 m2-nyi hasznos terület. A földszintre kerültek az irányító funkciók, az elkülönített bejáratot igénylő egységek, illetve azok a gyógyászati rendelők amelyek nagy forgalmúak, betegei számára a szintek közötti közlekedés gondot jelenthet.

Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
12/42
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila

Így aztán itt van a recepciós pult, a gyógyszertár, a gyermek szakrendelő, a terhesgondozó, -tanácsadó. A felnőtt szakellátásból a fizikoterápia és gyógytorna egység, a reumatológia, a röntgen diagnosztika a mammográfiával, ultrahangos vizsgálóval, és a leletezővel egy blokkban. A földszintre került még sebészet- és ortopédiai egység, valamint a pszichiátriai-, és a neurológiai rendelő. A bejárat mellett van a porta és információ, amely más jellegű tanácsadásra is alkalmas hely lehet, például egészségbiztosítási ügyek intézésére.

Az emeletre lifttel és lépcsőn lehet feljutni. A lépcsőház szabadba nyíló ablakokkal rendelkezik, a szintes közlekedőktől tűz esetén elzáródó, túlnyomásos, füstmentes. A lift mozgássérültek kerekes-székkel való közlekedésére és fekvőágyas szállításra is alkalmas, biztonsági lift.  Az emeleten a 3. számú gyógyászati egység: a belgyógyászati rendelő és a kardiológia található. Ezen a szinten található még egy labor egység, vérvételi helyiséggel. A laborhoz átadóablakkal csatlakozó akadálymentes wc egyúttal a vizeletminta kultúrált kezelésére szolgál.

A 4. egység: a szülészet-nőgyógyászat és a szemészet. Emellett lehetne kialakítani az optikus szolgáltatás helyiséget, amelyiknek közvetlen kapcsolata lehetne az szemészorvosi munkahellyel. Egy nővér-adminisztrációs előtérből nyílik az 5. számú gyógyászati egység: a tüdőgyógyászat, és a fül-orr gége közös rendelő, valamint a bőr,- és nemibeteg rendelő és az urológia. A 6. egység a közös nővérrel adminisztráló két háziorvosi rendelő. Itt a nagyobb betegforgalom számára tágas várakozó tér alakul ki a közlekedők öblében, és jobban elkülönülhet a szakrendeléstől.

Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
25/42
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila

Az emeleten kapott helyet még a fogászat fogröntgennel, és a 10 ágyas nappali kórház, a kiszolgáló helyiségeivel. Az emeleten alakítottuk ki a rendelő intézet adminisztratív vezetésére részére az irodákat és a szociális blokkot. A személyzeti öltözők a tetőtérben találhatók, a mosdó zuhanyozókkal.
Az épület fűtését a levegő-víz üzemű hőszivattyús rendszer biztosítja, hagyományos gázkazánokkal rásegítve a fagyos időkben. Kazánház és a szellőző gépház a tetőtérben van, hozzájuk csatolt zárt-nyitott dobozban a hőszivattyúk kültéri elemei. Az emeleten kapott helyet a közösségi szociális ellátás konzultációs helyisége. Itt – és a váróban kialakított pultrendszernél lehet a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés diszpécserközpontja. 

Az épület területi korlátozottsága csak a többfunkciós térhasznosítást diktálja. Az egyes rendelőpárokat az orvostechnológiai javaslat, a szakmai szempontok és a szakorvosi óraszámok kapacitásigénye rendezte egymás mellé. Az általános kiegészítő helyiségeket, az igények közelében, illetve a kijáratok az el-, illetve beszállítás legrövidebb útja szerint igyekeztünk elhelyezni. A betegek WC csoportjai rendelőpáronként a váró előtérből nyílnak.

A ház több mint egy éve üzemel, a rentábilis működéshez még kell egy év. A támogatás odaítélésekor azt ígérték, hogy kötelező lesz a körzetben élő települések számára az ideirányítás, de a kötelezés elmaradt és a megszokás nagy úr - a betegek oda utaznak ahol kedvenc orvosuk rendel.

Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila
22/42
Baktalórántháza, új Egészségház, fotó: Kulcsár Attila

Tömegképzés, homlokzatok
Az előírt építménymagasság 6.5 métere, és a környező beépítés kétszintes magastetős karaktere, valamint a beépítési % szinte diktálta a végig kétszintes tömeget. A fedélszékes formálást meg a városi tervtanács, és városközpont összes középülete. A kötelező beépítési vonalat az északi járda mentén egy oszlopsoros térfal hozza létre, mely az U alakú tömeggel egy kis terecskét formál, a főbejárat előtt. Szobornak, szökőkútnak való hely a várakozók számára. A kétszintes tömeg felett magas hajlásszögű tető hangsúlyozza ki az épület alaprajzi rendszerét, melyhez a különböző épületszárnyak alacsony hajlásszögű fedésekkel simulnak. Ez a tetőidom biztosítja emeleti várók felülvilágítását.

Az épület részlegesen mészkőburkolatot kapott, a gazdasági korlátok figyelembe vételével. Az alsó szintre és a bejárati tömegek hangsúlyozására volt lehetőség A tetősíkokat WM ZINC lemez fedi álló korckötéssel, az ablakok és pillérek vertikalitását árnyékoló lamellák tagolják, valóságos funkciójuk mellett. A kolonnád „beteg" pilléreit az „egészségesek" gyámolítják. A homlokzatok ma oly divatos önkényes felbontását itt hivatkozó szabálytalanság tagolja.

Kulcsár Attila DLA

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk