Épülettervek/Hallgatói terv

Budai Vár: Fel/Meg/Ki – NYITÁS!

1/27

Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája

?>
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
?>
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
?>
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
?>
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
?>
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
?>
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
?>
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
?>
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
?>
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
?>
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
?>
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
?>
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
?>
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
?>
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
?>
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
?>
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
?>
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
?>
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
?>
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
?>
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
?>
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
?>
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
?>
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
?>
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
?>
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
?>
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
?>
Hámori Péter
1/27

Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája

Budai Vár: Fel/Meg/Ki – NYITÁS!
Épülettervek/Hallgatói terv

Budai Vár: Fel/Meg/Ki – NYITÁS!

2011.07.11. 11:47
MÉD

Projektinfó

Építészek, alkotók:
Hámori Péter

Vélemények:
3

MÉD:

Mit tegyünk, mit tehetünk a Várral, ami ma  egy zsákutca, ahova nem járnak az emberek? Ennek járt utána Hámori Péter diplomamunkájában. A Budai Vár történetének, térbeli, időbeli kontextusainak elemzése után a terv felkínál egy lehetőséget, hogy az épületet újra megszeressék, használják is az emberek.

Nyitás - a Budai Vár történetei
I.  A királyi palota
A magyar királyi palota nemzeti történelmi szimbólumunk: évszázadok óta összetartozásunkat, közös múltunkat reprezentálja. Különböző politikai és társadalmi berendezkedések változásaival ennek a szimbólumnak a képe is változik.

II.  A diploma
A vár II. világháború utáni rekonstrukciója igen fontos kérdéseket vet fel egy ma már nem királyi palotaként működő vár jelenéről és jövőjéről. Milyen szerepe van egy demokráciában egy ilyen helynek, mit kezdjünk a várral, amelyet minden kor a saját képére formált, rajtahagyva ezzel kéznyomát? Különösen fontos ebben a folyamatban a legutolsó beavatkozás: a kommunista diktatúra politika-elvű rekonstrukciója, amely egy bizottsági épületet hagyott hátra. A kompromisszumok és hamis döntések által vezérelt folyamat végeredménye erősen megkérdőjelezhető.

 

Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
1/27
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája

 

 

Diplomatervemnek nem célja, hogy minden egyes fennálló problémára megoldást találjon, hiszen az több évtizedes kutatói és tervezői munka lenne több száz ember számára. Sokkal inkább célja, hogy egy lényeges problémát körüljárva kérdéseket tegyen fel, és azokra a lehető legpontosabban választ találjon. A teljes folyamat társadalmi akció kell legyen, amelyben minden egyénnek és közösségnek megvan a saját szerepe. Ennek a folyamatnak az analógiájaként szolgált számomra mindvégig a méhek igen fejlett demokratikus döntéshozási módszere: az egyén és a közösség (méh és méhraj) letisztázott kapcsolatrendszerében az egyén által felvetett lehetőségek egy méhtánc segítségével válnak közösségi feladattá. Ezek az apró feladatok alakítják az életüket, életterükket: a méhkast. Ez a diplomamunka egy hasonló folyamatnak kíván része lenni: egy lehetőséget vet fel, amelynek az etikai és helyiértéke igen fontos. Ez pedig a Budai Vár főbejáratának újbóli megtalálása és annak definiálása.

 

Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
2/27
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája

 

 

III.  Kontextus
Európa
Vizsgálva az európai királyi paloták mai használatát, két fő irányt jelölhetünk meg: vagy állami reprezentációs célokat szolgálnak, (uralkodói vagy köztársasági elnöki rezidencia és hivatal) vagy kulturális funckiót töltenek be (művészeti múzeum, galéria, nemzeti örökség múzeuma). A magyar királyi palota az utóbbi vonulatba illeszkedik (Magyar Nemzeti Galéria, Budapesti Történeti Múzeum, Országos Széchényi Könyvtár).

 

Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
3/27
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája

 

 

Magyarország – Budapest
A Budai Vár Magyarországon a székesfehérvári Nemzeti Emlékhellyel és a visegrádi királyi palotával alkot egy egységet: nemzeti történelmünket reprezentálják. Budapesten a Vár a Várhegy tetején erős jelenlétével uralja a város látképét. E kép mögött azonban problémák sokasága rejlik. A Vár és környezete szenved a sivárságtól, használhatatlanságtól, kihasználatlanságtól. Ma a Vár egy zsákutca, ahova nem járnak az emberek. Több, a Várat a várossal összekötő köldökzsinór el lett vágva az utóbbi időkben; ez vezetett a jelenkori helyzet kialakulásához. Véleményem szerint nem változna a szituáció akkor sem, ha egy zárt állami hivatali és reprezentációs központot alakítanánk ki a Várban. A Várat meg kell nyitni az emberek előtt, és ebben egy vegyes kulturális-állami reprezentációs funkció segíthet, a meglévő funkciók felülvizsgálatával. Javaslatom szerint a Palotában maradna a Magyar Nemzeti Galéria és a Budapesti Történeti Múzeum.

Időbeli kontextus
Úgy gondolom, hogy az erős térbeli kontextualitáson túl a Vár valós helye az idősíkon értelmezhető. Fontos, hogy Budapest mely pontján helyezkedik el az épület, még fontosabb azonban az, hogy ez az épület időben folyamatosan megújul: minden egyes kor saját igényei és legjobb tudása szerint építette át vagy bővítette. Nem találunk történeti előképet korábbi állapot visszaállítására. Így a palota valamely korábbi állapotát viszontlátni kívánó rekonstrukció véleményem szerint anakronizmus. A rekonstrukciót mint opciót ezért elvetem.

 

Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
4/27
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája

 

 

IV. 20. század (a C-épület térszerkezeti és funkcionális elemzése)
1900-as évek eleje
A kupola alatti Habsburg-terem, a Várkápolna és a Diplomatalépcső által határolt belső udvarba egy kocsibehajtón lehetett bejutni a Hunyadi-udvarból. Az udvar és az azt határoló két épületrész kizárólag közlekedésre szolgált: megérkezésre és függőleges irányú közlekedésre. A másik két kapu (az A-épület első szintjére érkező kocsibehajtó és az Oroszlános kapu) mellett ez a hely volt a vár fő támadási pontja.

 

Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
5/27
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája

 

 

60-as évekbeli rekonstrukció
A 60-as évek rekonstrukcióját a hauszmanni állapottal összehasonlító kupolatér-metszet jellemző képet ad az átépítés minőségéről. A kupolát – előnyösebb városképi megjelenésre hivatkozva – méterekkel hátrébb húzták, ami jelentős mértékű szerkezeti átalakítást igényelt. Ez a döntés teljesen átalakította a palota korábbi térszerkezetét. Az új funkció igényelte belsőépítészeti kialakítással megsemmisültek a palota reprezentatív terei: az impozáns Habsburg-terem helyén egy alacsony belmagasságú tér fogadja a látogatókat, ahonnan egy grandiózus lépcsőn lehet feljutni a kiállítóterekbe. A főlépcső egy új, addig nem létező kereszttengelyt jelölt ki az épületben, megbontva ezzel a palota hegygerinccel párhuzamos közlekedési tengelyét.

Ennek a beavatkozásnak esett áldozatául az a kétszáz méter hosszú, egybenyitható teremsor is (Nagy Táncterem – Buffet-csarnok – Habsburg-terem – Díszterem), amely a Hauszmann-féle palota egyik legnagyobb térszervezési bravúrja volt, és amelyhez hasonlóval a korban egyedül a versailles-i palota bírt. A Várkápolna helyén nehezen értelmezhető emeletes tér alakult ki: a Habsburg-kripta fölötti födém közepére egy új főfal került, figyelmen kívül hagyva a hely szerkezeti és eszmei örökségét. A létrejött elrendezés felesleges, használhatatlan tereket eredményezett. Mindent összevetve megállapítható, hogy a beavatkozás jelentős károkat okozott az épület egységes térszerkezetében. A bizottsági kupola és a főlépcső által fémjelzett új palota egy saját magát ünneplő politikai emlékművé vált.

 

Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
6/27
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája

Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
7/27
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája

Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
8/27
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája

 

 

Ma
A Budai Várnak ma hat bejárata van, ezek nagy része nem működik; a főbejáratként kijelölt C-épületbeli bejárat a dunai oldalon van, ez azonban nehezen megközelíthető. Megfigyelhető, hogy a Várhegyen lévő épületeknek a főbejárata a hegygerincről nyílik, amin belépve tárul fel a dunai panoráma. A II. világháborúig a vár feltárulása is hasonló módon volt kialakítva, a 60-as években azonban ez az útvonal megfordult: ma a Dunának háttal lépünk be az épületbe a volt Habsburg-lépcső helyén (amely egy kerti kijárat volt).

Pozíciójából és nyitottságából adódóan a Hunyadi-udvar az az elosztó hely, amely alkalmas tömegek fogadására és koordinálására. A diplomatervben a főbejáratnak is itt adódik helye: a vár tengelyében, a C-épület krisztinavárosi oldalán.

 

Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
9/27
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája

Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
10/27
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája

Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
11/27
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája

 

 

V. Nyitás
Az újkori palota építéstörténetét vizsgálva megfigyelhetjük, hogy az épületkomplexum egyfajta önépülő struktúra képét mutatja, amely folyamatosan bezárul. Kezdetben udvarokat zár be, majd a legvégén a saját testén lévő légzőnyílásait is.

 

Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
12/27
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája

 

 

Ez a bezáródási folyamat érdekes képet ad arról, hogy a különböző korokban hogyan gondolkoztak az emberek erről a helyről. Egy monarchikus berendezkedésben olyan épület alakul ki, amelyre fel lehet nézni, amely megérinthetetlen: egy emberek elől elzárt hely, ahova csak a kiváltságosak juthatnak be.

Ha elfogadjuk azt az elméletet, hogy a társadalmi gondolkodás emlékműve a funkció, akkor érdemes megvizsgálni, hogy adott korokban milyen funkciók jelentek meg (Wesselényi-Garay Andor Tervezéselmélet előadása nyomán):

  • az ókori görög és római demokráciában az agóra és a fórum, azaz a köztér
  • a nemzetállamok korában a parlament, a múzeum, a bank – az építészet legfőbb feladatának tekintette a nemzeti nagyság megörökítését a maga eszközeivel
  • a mai kor új funkciói között van a pláza, ahol minden egy helyen kapható, és a logisztikai központ, a mobilitás és a pénz találkozási pontja

 

Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
13/27
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája

 

 

Ezt a folyamatot nézve úgy gondolom, hogy a következő lépés a köztér újbóli megtalálása. Ez a köztér eszközhasználatában különbözik az ókori helytől: a korszerű technológiák használatával és az új nézőpontok létrehozásának képességével újfajta kapcsolatok, interakciók alakulnak ki ember és ember, ember és hely (épület) között. Ezek az interakciók sokfélék lehetnek: mindenféleképpen erősítik vagy újraértelmezik az emberek egymáshoz és a helyhez való viszonyát.

 

Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
14/27
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája

Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
15/27
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája

Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
16/27
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája

 

 

A Budai Vár esetén nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a kérdést, hogy mit is kezdünk egy bezárt, megérinthetetlen, megközelíthetetlen építménnyel. A fentiek alapján úgy gondolom, hogy szükség van a palota megnyitására: olyan térbeli helyzetek kijelölésére, amelyek átformálják az emberek viszonyát ezzel a hellyel.

 

Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
17/27
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája

 

 

VI. Térbeli kapcsolatok
Városi kapcsolatok
Három akcióterületet jelölök ki, ahol az épület megnyitására van szükség:

  1. A-épület belső udvarának megnyitása a Szent György térről
  2. C-épület belső udvarának megnyitása a Hunyadi-udvar és az Oroszlános udvar között
  3. Az E-épület és F-épület közötti átjáró létrehozása

Tervem a C-épület megnyitásával foglalkozik, amely mintát nyújt a további akcióterületek kezelésére.

 

Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
18/27
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája

Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
19/27
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája

Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
20/27
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája

 

 

Épületen belüli kapcsolatok
Az új bejárat a C-épület két udvari homlokzatán lévő nyílások parapetfalainak kibontásával alakul ki, amelyekhez egy rámparendszer vezet. Ez a rámparendszer köti össze az A-C-E-F épületeken nyitott új bejáratokat, átjárókat. Az épületbelsőben a 60-as években szétszabdalt terek nyílnak egybe: új nézőpontok, új térbeli lehetőségek alakulnak ki a Magyar Nemzeti Galéria nappali és éjszakai programkínálatát kiszolgálva. A Habsburg-kripta jelenlegi lejárata új megfogalmazásba kerül: történeti előképek alapján a belső udvarból lehet megközelíteni az emlékhelyet.

Az épület bejáratánál jellemzően a palota központi közlekedési rendszerét kell átalakítani úgy, hogy a különböző reprezentációs és kiállítási területek a központi térből átláthatóak, beláthatóak és elérhetőek legyenek. Eltörölve a keresztbe álló főlépcsőt, a C-épületben egy belső udvar és egy új, hosszanti közlekedési mag jön létre. A jelenlegi födémek felszakadásával egy olyan többágú híd- és lépcsőszerkezet alakul ki, amely horizontálisan összeköti a galériatereket, vertikálisan pedig megnyitja a kupolateret. A hídszerkezet struktúrájában megjelenik a választás lehetősége, ellenpontozva a kupola által szimbolizált Egy ideáját.  

 

Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
21/27
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája

Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
22/27
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája

Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
23/27
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája

Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
26/27
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája

Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
24/27
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája

Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája
25/27
Nyitás, a Budai Vár történetei - Hámori Péter diplomamunkája

 

 


Hámori Péter
27/27
Hámori Péter

Hámori Péter diplomamunka
BME Középülettervezési Tanszék 2010-2011

konzulensek:
építészet: Balázs Mihály DLA
tartószerkezetek: dr. Hegyi Dezső
épületszerkezetek: dr. Becker Gábor
épületkivitelezés: Szőnyi László
épületvillamosság: dr. Majoros András
épületgépészet: dr. Palócz Miklós
opponens: Dévényi Tamás

Köszönetet szeretnék mondani a következő személyeknek támogatásukért és segítségükért:
Albert Ágnes (KÖH), Balázs Mihály, Beke András, Beke-Tóth Szilvia, Bodonyi Dániel, Bujdosó Attila, Guba Sándor, Hajnal Ágnes (MNG), Hámori László, Hámori Mária, Janotti Judit (KÖH), Kis Péter, Molnár Bea, dr. Somogyi Gabriella (Várgondnokság)

 

Vélemények (3)
Pákozdi Imre
2011.07.12.
14:24

Budai Vár: egyetértek az előttem szólóval. A diplomázó jól érzékeli a Palotanegyed egyik legnagyobb gondját, a szinte zsákutca jelleget és az ezen belül is lépten-nyomon bosszantó átjáthatatlanságot. Nagyon tetszik, hogy a hallgató, realista alapállással, nem akarja szőröstül-bőröstül helyreállítani a hauszmanni Palotanegyedet, de még csak a palotát sem. Ehelyett a Janáky - Gerő - Hidasi - Czagány-féle rekonstrukció néhány, általa elrontottnak gondolt terét kívánja, nagystílű áttörésekkel, mértéktartással rendbehozni. És persze, a megközelíthetőséget, az átjárhatóságot az épületek és udvarok természetes rendjének megfelelően újrateremteni. Ugyanakkor nem értek egyet a korabeli, valóban áldatlan politikai állapotok hatását túlbecsülő megjegyzésekkel (pl.: „a legutolsó beavatkozás: a kommunista diktatúra politika-elvű rekonstrukciója, amely egy bizottsági épületet hagyott hátra.” … „A bizottsági kupola és a főlépcső által fémjelzett új palota egy saját magát ünneplő politikai emlékművé vált.”) Nos, nem. Az akkori politikai vezetés - a korai Rákosi korszak egy rövid időszakától eltekintve - soha nem akart betelepülni a Palotába. A jelenleg látható állapot nem politikai, hanem valódi szakmai érvek alapján született, mind a kupola, mind az épületszárnyak, mind pedig a kertrészletek, a bástyák, a várfalak tekintetében. Amit a Janáky - Gerő - Hidasi – Czagány „négyesfogat” (és jónevű társaik) csináltak, az nem a politikai helyzetnek, hanem sokkal inkább a műemléki helyreállítás akkori elveinek felelt meg. Ezen elvek mottója pedig így hangzott: „Minket nem egyetlen, szépnek deklarált állapot érdekel, hanem a tudományosan feltárt tények összefüggése, s ezek közül mindent bemutat műemlékvédelmünk, ami egy-egy jelentős állapot meglétére utal.” (Marosi Ernő, Magyar falusi templomok 21. old., Corvina, 1975). Ez az elv vezette a Palotanegyed ötvenes – hatvanas és hetvenes évek helyreállítási munkálatait is, valamint a késő hatvanas években kijelölt funkcióknak való megfelelés: az, hogy ott múzeum, könyvtár és galéria kerül elhelyezésre.

kinke
2011.07.12.
14:35

@Pákozdi Imre: ...és ehhez meg kell nézni a háború előtti állapotot is, amely a hauszmanni térképzés kiváló példája. értintetlenül (?) látható ilyen tér a Kossuth téren álló Kúria épületében, csak be kell menni és megérti az ember azt a gondolkodásmódot....de menjünk közelebb - a Műegyetem 'K' épületét ki ne látta volna bévülről néhány éven át, amikor koptatta folyosóit és karcolászott a padokba unalamas előadásokon... A térképzés ott is érzékelhető - és nem azt jelenti a hagyományokhoz való visszanyúlás, visszatérés, hogy "eredeti" álapotokat állítsunk helyre...nem. tisztelettel és alázattal bánva a régmúlt nagyságaival, a lehető legjobban illeszteni a ma igényeihez a múlt alkotásait...ez a cél vezérelhet egy jó építészt, aki hozzányúl elmúlt korok nagyjainak monumentális alkotásaihoz...

kinke
2011.07.12.
06:40

kis vizuális élmény: http://www.youtube.com/watch?v=V0El1Oa_Ivg Ybl munkásságának koronája volt a Budai vár - befejezését váratlan halála miatt nem élte meg, munkáját Hauszmann Alajos folytatta, alázattal megbecsülve elődje elvitathatatlan nagyságát. Hauszmann térképzése utolérhetetlen volt, belső terei ma is ámulatra méltóak. A mai terek egy kor elnagyoló megoldásai, amelyek a számunkra ismert mai várat "adják", néhány ponton az elődökhoz visszanyúlva, korszerű és a mai elvárásoknak megfelelő módon alakítva valóban látható és érzékelhető az az óvatos szándék, amivel embert próbáló méretű feladattal bírkózik meg a fiatal építészhallgató. Ez még "nagy" építészeknek is próbatétel. Munkásságát méltó elődök figyelik árgus szemekkel...;-) ...és bíztatják a megalkuvások nélküli minőség szem előtt tartására. A kihívás érdekes, a feladat megoldása szép és dícséretreméltó alkotás.

Új hozzászólás
Nézőpontok

A SÉNYEI KEMENCE KÁPOLNA // Egy hely + Építészfórum

2023.03.24. 16:12
5

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Nézőpontok

SZILICE// Rejtett kincsek

2023.03.16. 16:42
10

A Szilicei-fennsík karsztos világának természeti kincsein túl ismert egy építészeti gyöngyszem is: ez pedig a gótikus eredettel bíró, mára a Református Egyházhoz tartozó szilicei templom. A Rejtett kincsek mai részében a 13. századi eredettel bíró, különleges, erődített kegyhelyet ismerhetjük meg.

A Szilicei-fennsík karsztos világának természeti kincsein túl ismert egy építészeti gyöngyszem is: ez pedig a gótikus eredettel bíró, mára a Református Egyházhoz tartozó szilicei templom. A Rejtett kincsek mai részében a 13. századi eredettel bíró, különleges, erődített kegyhelyet ismerhetjük meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk