Közélet, hírek

EFAP Prága 2009 — „Az építészetpolitika végrehajtása – Új elvárások”

1/10

Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia

Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia

Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia

Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia

Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia

Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia

Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia

Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia

Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia

A Károly-híd hajnalban; fotó: vm

?>
Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia
?>
Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia
?>
Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia
?>
Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia
?>
Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia
?>
Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia
?>
Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia
?>
Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia
?>
Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia
?>
A Károly-híd hajnalban; fotó: vm
1/10

Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia

Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia

Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia

Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia

Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia

Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia

Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia

Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia

Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia

A Károly-híd hajnalban; fotó: vm

EFAP Prága 2009 — „Az építészetpolitika végrehajtása – Új elvárások”
Közélet, hírek

EFAP Prága 2009 — „Az építészetpolitika végrehajtása – Új elvárások”

2009.03.06. 12:54

Az Európai Építészetpolitikai Fórum soron következő konferenciáját a Cseh Építész Kamara a cseh Regionális Fejlesztési Minisztérium együttműködésével rendezi Prágában, a 2009. I. félévi cseh európai uniós elnökség idején.Előzetes az április 16-18. között tartandó konferenciáról

Az Európai Építészetpolitikai Fórum (EFAP) soron következő konferenciáját a Cseh Építész Kamara a cseh Regionális Fejlesztési Minisztérium együttműködésével rendezi Prágában a 2009. I. félévi cseh európai uniós elnökség idején.

A Károly-híd hajnalban; fotó: vm
10/10
A Károly-híd hajnalban; fotó: vm

EFAP 2009. április 16-18. Prága – Implementation of Architectural Policies – New Expectations, azaz „Az építészetpolitika végrehajtása – Új elvárások"

A konferencia programja és más dokumentumai letölthetők.

> a konferencia előszavában ez áll
Az építészet és a közterületek minősége az élet minden területére hatással van minden társadalomban. Ez a megállapítás nem általános ismert és elfogadott. Igaz ez a magas rangú tisztségviselőkre és a döntéshozókra is.

Az európai társadalmak eljutottak arra a pontra, amikor az életkörülmények javítása a fogyasztás és az alapellátás színvonalának növelése révén nem folytatható. A jobb életminőség elérésének egyik útja az épített környezet minőségének javítása. Ezt kínálja és hirdeti minden építészetpolitika.

Meg kívánjuk vitatni, hogy milyen új elvárásokat támasztanak az építészetpolitikával szemben a közélet különböző szereplői, be kívánjuk mutatni az egyes országokban az építészetpolitika végrehajtása során szerzett tapasztalatokat, és az építészetpolitika jelentőségének bemutatásával segíteni szeretnénk azoknak az országoknak, amelyeknek még nincs elfogadott építészetpolitikájuk.

A konferencia fő céljai ezért a következők:

  • az európai országok politikusainak és a végrehajtásban résztvevő tisztségviselőinek tájékoztatása az építészetpolitika létezéséről;
  • felhívni a figyelmet az építészetpolitika jelentőségére;
  • gyakorlati példákon keresztül bemutatni, hogy a nemzeti építészetpolitika hogyan járul hozzá az életminőség javulásához;
  • folytatni a francia elnökség idején a fenntartható fejlődés témájában megkezdett tevékenységet.
  • Ennek megfelelően a konferencia fő témái / szekciói az alábbi területeken mutatják be az építészetpolitika alkalmazását:
  • az építészet társadalmi szerepének tudatosítása a közoktatásban mint a környezetalakítási folyamatok javításának kulcsa;
  • a közbeszerzés mint korrekt eljárás, amely az épített környezet alakításának holisztikus megközelítéséhez vezet;
  • a civil szervezetek részvétele az épített környezet alakításának folyamatában;
  • az EFAP hálózaton belüli információmegosztást szolgáló fórumok mint az egyes tagországokban keletkezett tudás felhasználásának eszköze."

> programelőzetes / Prága
Az EFAP április 16-án délután városnézéssel kezdődik, három helyszín közül lehet választani. Este Prága polgármesterével találkozhatnak a résztvevők.
Április 17-én délelőtt az építészet és az oktatás kapcsolata a téma, délután az építészetpolitikával szemben támasztott új elvárásokról lesz szó. Rendkívül érdekesnek ígérkezik az esti épületlátogatás, amely során a CSOB Bank 2400 alkalmazottnak munkahelyet nyújtó új épületében a résztvevők megismerhetik egy magánberuházó fenntartható építészetpolitikáját.
Április 18-án Ms. Cilly Jansen mutatja be a holland Architectuur Lokaalt. Az ezt követő panelbeszélgetés témája az építészet mint közérdek vagy a közérdeklődés tárgya. Az „URBANITÁS – 20 ÉV TÁVLATÁBÓL" a magyarok számára is érdekes, mivel hét közép-európai metropolisz – köztük Budapest – városi környezetében az utóbbi 20 év során bekövetkezett radikális változásokat mutatja be, és vitát kezdeményez e városok szerepéről a mai Európában.

> képek Bordeaux-ból, az EFAP lebutóbbi konferenciájának helyszínéről:

Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia
1/10
Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia

Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia
2/10
Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia

Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia
3/10
Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia


 

> az EFAP-ról
Az Európai Építészetpolitikai Fórum (EFAP/FEPA European Forum for Architectural Policies / Forum européen des politiques architecturales) 2000-ben alakult Párizsban azzal a céllal, hogy fórumot és folyamatos információcserét biztosítson az építészeti politikáról folyó párbeszédnek, erősítse a szakma érdekeinek képviseletét az EU Bizottságánál, illetve, hogy elősegítse az építészettel összefüggő kérdésekben a folyamatos együttműködést az Európai Unió tagállamai és intézményei között.

Az EFAP három fő területről – a politika, a szakmagyakorlás és a kultúra területéről – gyűjti össze az egyes országok képviselőit. Így a szervezet tagjai az építészetért és a kultúráért felelős minisztériumokból, állami hivatalokból, a szakmagyakorlás érdekeit képviselő kamarákból valamint olyan szakmai szervezetekből, oktatási intézményekből kerülnek ki, amelyek az építészeti színvonal és a szakma presztízsének emelésén, az építészet népszerűsítésén, a nemzeti építészetpolitikai törekvések megfogalmazásán és megvalósításán dolgoznak.

Ez a sokoldalú és sok szempontot összegező szervezet folyamatosan és aktívan működik. Az EFAP AISBL (the Association to Support the European Forum for Architectural Policies) az EFAP irányító szerve. Tizennyolc tagú belső testületének – vezetőségének – tagja a tagországok fent említett három pillérének 1–1 tagja lehet. A vezetőség munkáját a közel ötvenfős közgyűlés ellenőrzi. Magyarország 2004 óta képviselteti magát az EFAP-ban.

Félévenként a soros EU elnökséget adó ország különböző témák köré csoportosított konferencia keretében kiállításokat, szemináriumokat, tanulmányi kirándulást szervez, és esetenként záródokumentumot fogalmaz meg. A párizsi alakuló konferencián született például a városi és vidéki környezetben az építészet minőségéről szóló, 2001. február 12-i tanácsi állásfoglalás (2001/C73/04) tervezete. Hasonlóan fontos új dokumentum „A Tanács következtetései az építészetről: a kultúra hozzájárulása a fenntartható fejlődéshez" (2008/C 319/05), amely az EFAP és az ACE aktív közreműködésével készült.

Minden tagország sajátosságainak megfelelően más és más építészeti témára helyezi a hangsúlyt. A 2007 első félévi német elnökség idején megrendezett hamburgi konferencia az építési kultúra (Baukultur) és minőség jelentőségét taglalta, és ennek terjesztésére a hálózatépítés fontosságát hangsúlyozta. 2007 második félévében Portóban (Portugália) „Az építési kultúra a régiókban" illetve „Az építészet és környezete" kérdéskört jártuk körül, 2008. júniusában Ljubjanában (Szlovénia) pedig a fő téma a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás a várostervezésben és az építészetben volt.

Krakler Judit

Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia
4/10
Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia

Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia
5/10
Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia

Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia
6/10
Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia

Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia
7/10
Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia

Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia
8/10
Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia

Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia
9/10
Bordeaux / 2008 / EFAP konferencia

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.