építészet : környezet : innováció
Bán Ferenc rajza

Egy várossá váló falu - iskolabővítés és felújítás Vépen

Vépen a régi iskola felújításával és kibővítésével, illetve az akadálymentesítéssel a 2009-ben városi rangot kapott falu első modern, városias jelleggel bíró épülete készült el. Az építészeti megfontolásokról, a kivitelezés menetéről az egyik tervező, Bakucz András számol be.

Európai Uniós pályázaton nyert támogatással újulhatott meg 2009-2010 között a kistérségi oktatási feladatokat is ellátó vépi Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Az időközben várossá vált vas megyei település régi vágya valósulhatott így meg.

 

Építési terület a beruházás megkezdése előtt - fotó: Bakucz András
Bővítmény keleti homlokzata - építészet és fotó: Bakucz András
Bővítmény nyugati homlokzata - építészet és fotó: Bakucz András
 

 

A vépi általános iskola két egymástól pár méterre elhelyezkedő épületben működött. Az egyik épület egy száz esztendős iskola, a másik az 1960-as években épült, itt annak idején gimnáziumi oktatás zajlott. Az épületek kora és széttagoltsága miatt az intézmény nem rendelkezett néhány, a hatékony működéshez elengedhetetlen funkcionális egységgel. Az iskola napi működését korlátozó általános probléma volt a két épület közötti közvetlen építészeti kapcsolat hiánya, ami nehezítette a tanári kar tagjainak egymással és a gyerekekkel történő kommunikációját, a tanórák organizációját. A gyerekek és az oktatók fedetlen területen közlekedtek a két épület között. Hiányzott az iskolai ünnepségek és egyéb rendezvények lebonyolításához szükséges aula, és egy korszerű számítógépes szaktanterem; az épület akadálymentesítése is a régóta megoldandó feladatok közé tartozott.

 

Részlet - építészet és fotó: Bakucz András
Feljárat az emeletre - építészet és fotó: Bakucz András
Lépcsőház - építészet és fotó: Bakucz András
Lépcsőház - építészet és fotó: Bakucz András
 

 

A problémaelemzés során tehát világossá vált, hogy az intézmény leglényegesebb, központi eleme hiányzott. Az iskolabővítésre elegendő hely mutatkozott a két épület közötti területen. A belső udvar teherautóval való megközelítéséhez egy űrszelvényt hagytunk, felette összekötő híd került megépítésre. Megszüntettük az épületek széttagoltságát, és egy középülethez illő új, főbejáratot és központi teret hoztunk létre. A földszinti aula tere és átláthatósága összeköti az utcai zónát a belső kerttel. A bejárati zóna az épület emeleti tömege alá húzódik be, védelmet nyújtva a csapadék ellen. A tervezett akadálymentesített főbejáraton keresztül jutnak be ezután a gyerekek az iskolába, amit a portaszolgálati helyiségből ellenőrizni lehet. A bővítményben kapott helyet a többfunkciós aula, ami az iskolai ünnepségek, a közösségi élet és művelődési programok színtere lehet. Az aula a természetes megvilágítás érdekében nagy üvegfelületekkel rendelkezik; a nagyméretű faláttörések közti falszakaszokon és a szemközti falon helyet kaphat a művészeti oktatás számára fontos iskolagaléria. Az emeletre lépcső vezet fel, a két szint között lift közlekedik. A fülke belső mérete lehetővé teszi a kerekesszékkel való megfordulást. A telek lejtéséből adódó padlóvonalbeli különbséget a felső szinten oldottuk meg, ahol egy félemeleten futó közlekedő kialakításával a régi emelet szintjének padlóvonalára kapcsoltuk hídszerű megoldással a folyosót. A lift ezen a helyen 90 fokos ajtónyitással funkcionál.

 

Aula - építészet és fotó: Bakucz András
Aula - építészet és fotó: Bakucz András
Aula - építészet és fotó: Bakucz András
 

 

Az emeleten pótoltuk a hozzáépítés miatt „elvesztett” tantermeket, és helyet adtunk a további szükséges egységeknek. Az emeleten került kialakításra a számítástechnikai szaktanterem és szertár. Az épületben szintenként elkészültek az akadálymentes vizesblokkok, felújításra került a büfé, igazgatóhelyettesi iroda és szaktanári öltöző készült.  A meglévő épület homlokzati nyílászáróit kicserélték, a falak hőszigetelést kaptak, a tetőre új cserépfedés került. A tantermek, folyosók padlóburkolatait és festését cserélték/felújították, korszerű villamos és számítógépes kábelezés, illetve fűtéskorszerűsítés valósult meg az épületekben. Az iskola akadálymentesítését teljes körűen elvégeztük, az udvarra új térburkolat került.

 

 
Csatlakozó régi épület felújított folyosói - építészet és fotó: Bakucz András
Emeleti zsibongó - építészet és fotó: Bakucz András
Új tanterem - építészet és fotó: Bakucz András

 

A kivitelezés organizációját nehezítette, hogy egyszerre négy épületegységen zajlottak az eltérő mértékű felújítási és építési munkák. Az osztályok egy része a település különböző intézményeiben (óvoda, művelődési ház, gépészképző szakiskola) kaptak elhelyezést. A régi épületrészben zajló oktatás és a konyha, illetve az iskolai menza zavartalan működését az építés során is biztosítani kellett. Az iskolavezetésnek köszönhetően az oktatás rugalmas szervezésével és a tanítási szünetek elosztásával, heti közös helyszíni kooperáció mellett (megrendelői, tervezői, kivitelezői részvétellel), jó tempóban haladtak az építési munkálatok - ezt a tanári kar és a gyerekek is türelemmel viselték.

 

 
Iskolabővítés Vépen - építészet és fotó: Bakucz András
Iskolabővítés Vépen - építészet és fotó: Bakucz András
Iskolabővítés Vépen - építészet és fotó: Bakucz András

 

A 2009-ben városi rangot kapott falu első modern, városias jelleggel bíró épülete készült el. A legfontosabb, a település lakói számára is érzékelhető üzenet, hogy a különböző korú épületek új egységbe való forrasztásával, szemmel láthatóan is új időszak kezdődött. A kistelepülések iskoláinak megszűntetése és leépítése idején Vép fejlődni akar, lakóinak perspektívát kíván nyújtani, ebben az iskolaépület és az oktatás fejlesztése az egyik legfontosabb lépés volt.

Bakucz András


A vépi Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bővítése, felújítása és akadálymentesítése

Bakucz András
építészet: Bakucz András és Kovács Imre – Tempo-Ép Kft.
szakági tervezők:
statika: Csapody Gábor - Vasi Korrekt Kft.
gépészet: Kiss István, Horváth Ervin - Épgép Kft.
elektromosság: Csermely György
tűzvédelem: Felbert Károly
rehabilitációs szakmérnök: Rózsa Erzsébet
liftgépészet: Vörös József - V-Lift Kft.
generáltervező Tempo-Ép Kft.

tervezés éve: 2008-2009
kivitelezés éve: 2009-2010
megbízó: Vép Város Önkormányzata
generálkivitelező: VASBER Zrt.
műszaki ellenőr: Szele László

 

1 vélemény | vélemény írásához jelentkezzen be »