építészet : környezet : innováció

Indukció Ház

Az Aether csoport projektje a Velencei Biennálén

A számítógép mára eszközből asszisztenssé lépett elő, amely nem csak segíti a tervezést, de sajátos hatással is van rá, és így az építészetre is. Melyek ennek az együttműködésnek a kilátásai és korlátai? Automatizált építészet, a számítógép kínálta könnyű rutinmegoldások elszaporodása? Az építész személyének háttérbe szorulása a tervező algoritmusokkal szemben, amelyek képesek emberi közreműködés nélkül kreatív megoldásokat felmutatni?

Az Aether Indukció Ház három építészeti prototípust összekapcsoló projekt. Mediatív terek, létformák, térfogalmak vizsgálatával kíséreli meg a pusztán látványként érzékelt digitális környezet fizikaivá, taktilissá tételét, építészeti értelmezését, tektonikus átfordítását.


 

A három megépült prototípus - kísérleti építészeti installációk - az ezeken a kérdéseken alapuló diskurzus részét képezik. Metaforikus épített szerkezetek, amelyek a design különböző megközelítéseit hozzák egy tető alá. Hibrid építmények, építészeti modellek, szerkezetek, mérnöki tervezés, elektronikus és médiadesign együttműködésének eredményei.

Az építészet és a média világainak határvonalán működve megpróbálunk új kapcsolatot teremteni design és technológia között. A technológia szerepe és hatása új, mélyebb viszonyt tár fel a tervezés és a tervezésre használt eszközök között, Vilém Flussert idézve: Az automatikus rendszereket az automatizálás ellen használjuk fel.

Ezen új minőségek kutatása során a közvetlen tapasztalat stratégiáját követjük. Ez 1:1 méretaranyú szerkezetek tervezését és megvalósítását jelenti. Még ha az installációépítésnek meg is vannak a fizikai határai, az élmény valóssá válik.A fizikai szerkezet matematikai logika szerint felépülő generált forma. Működnie kell mérnöki konstrukcióként és keretként is, ami befogadja a vetített médiumot és interakciót. A fizikai szerkezet feloldódik a vetített, interaktív médiumban, ami így valóssá és térbelivé válik, új minőséget hozva létre, amely sem a fizikai szerkezetnek, sem a vetített képnek nem sajátja: a kettő szimbiózisának az eredménye.

Az interakció szimbolikus, nem "működik", nem továbbít információt, de átformálja egy fizikai objektumról alkotott képünket.Munkamódszerünk a rendszerelméletű gondolkodás elveinek hatása alatt formálódik. Számos konceptuális modell és konstrukció készül előre tisztázatlan hierarchia szerint, amelyek kölcsönösen hatással vannak egymásra. A projektek gondolati háttere az építési folyamattal szoros viszonyban formálódik és fejlődik.

Az Aether csoport és építésziroda tagjai:
Hudini Péter
Pozna Anita
Somlai-Fischer Szabolcs Ádám

A részletes projekt weboldal címe: www.aether.hu/inductionhouse
Az Aether csoport honlapja: www.aether.hu

vélemény írásához jelentkezzen be »