építészet : környezet : innováció

Kis épületek a Bikás parkban

Az újbudai Bikás park a metróállomás és az ahhoz csatlakozó további fejlesztések folytán kitüntetett helyzetbe kerül. Felújítása funkcionális és esztétikai szempontból egyaránt szükségessé vált, hogy lépést tarthasson a megújuló környezettel. Az s73 tájtervező csapata Nagy Csabát és az Archikon Kft.-t kérte fel a park kiszolgáló épületeinek megtervezésére.

A városi parkokhoz általában kis épületek is csatlakoznak. Az építészeknek talán a Kensington parki Serpentine Galéria időszaki kiállító pavilonjai, a Budapestieknek meg a budai Horváth kert, a Szabadság téri Lipótgarázs kávézói juthatnak eszükbe. Örömünkre szolgált, hogy az s73 iroda, az újbudai Bikás park tájépítész tervezői az Archikon-t kérték fel a parki épületek tervezésére, így mi is elgondolkodhattunk a kérdésen.

Bikás park tájépítészeti koncepció

Az újbudai Bikás park jelentős változások előtt áll, a metrómegálló átadásával párhuzamosan a XI. kerületi Önkormányzat a park teljes megújítását határozta el. A tájépítészeti koncepció a park szerkezetét és működését - a már ismert (metróállomás) és a még pontosan nem ismert (városközpont) - új elemekhez igazítja, úgy, hogy a meglévő állapotból az értékes és jól használható objektumokat megőrzi és továbbfejleszti. Az utak és terek ma nem kellően tisztázott hierarchiáját az átláthatóság, a közlekedési súlypontok figyelembevételével fogalmazza újra. A sportterületek részben a jelenlegi helyükön (nagy kombinált sportpálya) részben (kosárlabda és strandröplabda) új helyen az egykori „felnőttek sportkertjében” újulnak meg. Kialakításra kerül még egy félig süllyesztett extrém sportpálya (görpark), játszóterek, bemutatókertek , melyek a kis szabályos ágyásaikkal a klasszikus parkok rózsakertjeit, virágbemutatóit idézik fel.

Bikás park - helyszínrajz

A metrókijárat közelében, közvetlenül a beforduló városi tér mellett található a park egyik leglátványosabb új eleme, a mesterséges tó, amely a gazdag vízparti és vízi növényzetnek köszönhetően vegyszermentesen, alacsony fenntartási költségek mellett üzemeltethető. A tómederből kikerülő földből pedig kis napozódomb épül. A terv első üteme megvalósítás alatt van, így már látható hogy a szoborcsoport dombvonulatának kis módosítása sokkal jobb áttekinthetőséget eredményezett, amellett, hogy a jellegzetes „bikás domb”, mint központi elem megmaradt.

A bikás park épületei

A parkban három különálló épület készül:

  • kávézó - nagy vendéglátóterasszal, gyorskonyhával , elviteli lehetőséggel
  • szolgáltató épület - a parkőr és nyilvános illemhelyek számára,
  • játszóház - a játszótérhez kapcsolódó programszervezési és szociális helyiségekkel

Az épületek a megközelítés fő irányai mentén helyezkednek el, funkciójukat tekintve a park terület jellegéhez illeszkednek, egységes arculati megjelenéssel. A park központi terén a tó mellett, a környezet ideális hely egy kávézóhoz, viszonylag közel a metróbejáróhoz. A kávézó találkozóhely - építészeti gesztusa a befogadás, melyet a tető, mint árnyat adó, esőtől óvó védelem hangsúlyoz. Az épület a közlekedő útvonalak felé zárt, azok fő irányait emeli ki, míg a tér és a park felé feltáruló és nyitott. Az köztér felé a pillérek mint kapuzat jelennek meg, a tó felé a tető konzolosan ellebegtetett.

Kávézó, alaprajz

Kávézó látványterve

A park szolgáltató épületét a parkoló (amely időszakosan működő piacként is funkcionál) és a nyugati lakóterület fő parkbejárati útja mellett helyeztük el. Kiszolgáló funkciókat rejt magában, két részre oszthatóan, a parkfenntartás (parkőr, piacfelügyelet, parki raktár) és nyilvános illemhely helyiségcsoportjaival. A tető alatt az épületkubust egy átjáró töri át, melynek védett teréről, mint belátásgátló előtérről nyílnak nyilvános vizescsoportok. A parkfenntartás irodája, raktárai az út illetve a park felé nyílnak (a funkcióknak megfelelően). Az épület egyéb kiszolgáló funkciót (pl.: nyugágy, játékkölcsönzés stb.) is ellát.

Szolgáltatóház, alaprajz

Szolgáltató ház látványterve

A játszóházat a játszótér mellett, az észak-nyugatra fekvő lakóterület fő parkbejárati útja mellett helyeztük el. A játszóház építészeti gesztusa a játszóház és a hozzá kapcsolódó játszótéri főbejárati kapu. Az épület két karakteres előtetővel rendelkezik, az egyik az épület előtti terasz felett a külső játszóterületet védi, míg a bejárat melletti a játszótér ülőpadjának nyújt árnyékot.

Játszóház, alaprajz

Játszóház látványterve

Az épületek funkciói különbözőek, de a park egységes megjelenést kíván. A megoldást az egységes formanyelv, az anyaghasználat és a lépték nyújthat. Mindegyik épület egy-egy jel, egy építészeti gesztus. Olyan kis parki épületeket kívántunk tervezni, melyek a lakótelepi (ma már hőszigetelt) panel építészet ellenpontjait képezhetik, illeszkedve a parki, természeti környezethez. Az épületek emberközeli léptéke, a fa, mint természetes anyag használata barátságosságot sugall, „harmóniában a természettel”.


Nagy Csaba

 

 

vélemény írásához jelentkezzen be »