Épülettervek/Középület

Magyar Nemzeti Múzeum pályázat – L2 Építész Kft.

1/24

MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel

?>
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
?>
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
?>
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető  tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos  Lehel
?>
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
?>
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
?>
MNM  pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter,  Papp Gábor, Zsoldos Lehel
?>
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
?>
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
?>
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
?>
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
?>
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
?>
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
?>
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
?>
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
?>
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
?>
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
?>
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
?>
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
?>
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
?>
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
?>
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
?>
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
?>
Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
?>
1/24

MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel

Magyar Nemzeti Múzeum pályázat – L2 Építész Kft.
Épülettervek/Középület

Magyar Nemzeti Múzeum pályázat – L2 Építész Kft.

2010.08.04. 12:05

Részletesen bemutatjuk az L2 Építész Kft. által benyújtott pályaművet.

A Bíráló Bizottság részletes véleménye:

A múzeum bővítését a Múzeum körút felőli nyugati oldalon tervezi a térszint alatt. Kétoldali lépcsős sarok megközelítéssel. Itt helyezi el az összes hiányzó látogatófunkciót, előcsarnok, shop, konferenciaterem, étterem, valamint a kiszolgáló és gazdasági egységeket. Az elhelyezés logikus. A gazdasági bejárat (régi és új) helye megfelelő, bár csak sejteni lehet, hogy a térszint alatti rész egy- vagy kétszintes. A terv kritikus része a belső udvarok berendezése, a lebegő dobozok kissé zavarják a belső térélményt, kevés új felületet adnak túl nagy áldozat árán. Az üvegfedések jók, talán a fekete dobozok nélkül elegánsabb teret adtak volna mobil „bútorokkal".

Helyes elv, hogy az északi udvar alól kihelyezi a meglévő funkciókat és a múzeumtól függetlenül üzemeltethető téregyüttest hoz létre. Az állandó kiállítási szinteken jól biztosítja a folyamatos haladást és körbejárhatóságot. Különválasztja az üzemi és látogató területeket. A Múzeum körúti kerítés hátrahelyezése vitatható. A ház aurája ugyanis megköveteli mind a négy oldalról meglévő távolságot az épület és a kerítés között. Természetesen elfogadható elv, hogy a körút felőli kerítés nappal akár teljesen felnyitható legyen, és este ismét az eredeti helyén bezáruljon.

Nem adja meg a fakivágások számát, de a bemutatott kertterv alapján nagy a faveszteség, a kert legidősebb fáját is kivágja. A kertterv a Nemzeti Múzeum épületéhez színvonalában nem illeszkedik.


Részletek a műleírásból

Építészeti koncepció

„inverz belső udvaros ház, rejtőzködő bővítés és a körúti einstand"

A kialakult állapot (az épület elhelyezkedése, a kert kialakítása) égy érdekes, a környezetével ellentétes beépítést mutat: azaz a környező belsőudvaros, zártsorú, szűktelkes épületegyüttesek között létezik egy szabadonálló, sok zölddel rendelkező épület, a múzeum, és azt körbevevő múzeumkert. Jobban megvizsgálva, a múzeum és a múzeumkert inverz lenyomata a környezetének, ahol a múzeumkert  sűrű fás zöld tömbje a fogja körbe a múzeumot. Napjainkban ez egy magas szintű szellemi azonosulás, a zöldblokk mint térfal, és a múzeum mint kulturális udvar. Ezt a kialakult állapotot napjaink környezettudatos gondolkodásának abszolút megfelel, és a kert-épület szellemi kapcsolódása is kiváló urbanisztikai illeszkedés. Ezért olyan típusú bővítés volt a célunk, ami ezen kialakult állapotot erősítő, és nem gyengíti.

 

MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
1/24
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel

MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
2/24
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel

 

 

Az általunk kigondolt expanziók mind olyan bővítése az épületnek, amely az épület használhatóságát, területeit jelentősen növeli, de megjelenésük nem azonnali, hanem finoman felsejlő, az utcáról szinte alig észrevehető, de az épület belsejébe jutva határozottan, jól megmutatkoznak az új terek, tömegek. Azaz kintről rejtőzködve hívogat, hogy bent teljes egészében megmutatkozzon, de nem egyszerre, hanem fokozatosan új élményekkel, az épületben való haladás során, mindig új és újabb részt mutatva be az átalakított múzeumból.

Megvizsgálva a múzeum megközelítését, látogatók általi használatát, a legnagyobb gond, hogy az épület létrejöttekor a Múzeum körút egy gyalogos és lovaskocsik által közösen használt tér volt, amire egy villaként, kerítéssel zárt kerttel kapcsolódott a múzeum. Így akkor, az egész épületi előtti körúti szakasz egy múzeum előtti városi tér volt. Mára a Múzeum körút, főként ezen szakasza, egy forgalmas úttest, közlekedési csomópont lett. Így a látogatók a múzeumhoz érkezve egy szűk járdáról tudnak betoppanni a múzeumkertbe, azaz a felvezető tér egy magas kerítés és a közúti forgalom közé beszorul.

Hogy az épületnek újra méltó fogadótere, városi előtere legyen, ezért a múzeumkert zárását az épület homlokzati síkjához hátrahelyeztük, így ez a múzeumkerti einstand a Múzeum körút felé egy színvonalas, tágas városi tér hozható létre, amely biztosítja az épület megközelítését, a turistabuszok ideiglenes megállási lehetőségét, és az épület rangjának megfelelő felvezető teret képez.

Telepítés, Megközelítés, Gazdasági feltárás, Múzeumkert, Városi Tér

A múzeum a XXI.századi használhatóságának kialakítására egy térszín alatti téregyüttest terveztünk, amely biztosítja olyan új funkciókat, mint előcsarnok, ellenőrzés, igényes múzeum shop, kávézó, étterem, gyerekjátszó, médiatár, ruhatár, konferencia terem, étterem, valamint a programba kért kiszolgáló, gazdasági helyiségeket. A bővítés L alakban a térszín alatt veszi körbe a meglévő épületet. Az előcsarnoki része felülvilágítókkal enged bemutatást magába (rejtőzködés közbeni felsejlés), és a Múzeum körútról lehet bejutni Bródy S. és a Múzeum utca felől kényelmes lépcsőkön, folyamatosan lesüllyedve a történelem rétegeibe, illetve a meglévő kő „fakabátok" (kerítés építmény részei) átalakításával létrehozzunk mélybe leközlekedő lifteket az akadálymentes használathoz. Ezen térszín alatti kialakítás egyben nem konkurál a meglévő épülettel, és a lesüllyedés pedig egy szellemi lemerülés a múltba, a múlt értékeibe.

A múzeumi főlépcső és a mostani főbejárat különleges, ünnepi alkalmakra való díszbejárattá nemesül. Fontos a múzeumlépcső ünnepségek idején a pódium, a kerítés elbontásával a pódiumra nem szorul rá a hallgatóság, megfelelő teret kapnak az ünnepléshez. A főlépcső továbbra is dísze, ékessége lesz a múzeumnak.

A gazdasági feltárás fontos része az épület működésének. Megvizsgálva a környező utcák szélességét, forgalmát, a Pollack Mihály téri behajtás mellett döntöttünk, így a kisteherautós be-kikanyarodás megfelelően biztosított, a kialakult forgalmi rend (parkolás tilos) itt a legelőnyösebb teherszállításra. Valamint a telekhatártól egyszerű rámpán lejuthatunk a térszín alatti gazdasági részekbe, és a múzeumkert megfelelő módon használható marad (mind a Bródy utcai, mind a Múzeum utcai megközelítés erősen rontotta volna kert használatát). Valamint így a gépkocsis megközelítés rejtve marad a főbejárat felől, látványában nem zavarja azt. A személyzeti bejárat helyét, módját nem változtattuk meg, továbbra is a Bródy s. utca felőli bejáratot használjuk e célra.

Az múzeum szerves része a múzeumkert, mind történelmileg, mind urbanisztikailag, mind múzeumprogram szervezésben. Ezért ennek kialakítása ugyanolyan fontos volt számunkra, mint az épületé. Az eredeti kert értékeit megtartva, az épület használatát és esztétikáját erősítő kertet terveztünk, úgy, hogy kerítéssel zárt, publikus kert legyen, de használata időben korlátozott (estére bezárják). Hat bejáraton juthatunk a kertbe, kettő a múzeum körúti tér felől (új bejáratok), egy a Bródy, egy a Múzeum utcáról (meglévő bejáratok), kettő a Pollack Mihály térről (ezek is meglévő, de nem használt bejáratok). A kert egyrészt a múzeumi programok kitelepülésének helye („irány a természet"), másrészt a környező házak zöldfelülete, köztéri park, harmadrészt irodalmi és kulturális emlékhely, negyedrészt játszókert (gyerekek bevonása a múzeumlátogatásba). Az épület előtti tér főszereplő az épület átalakításában. Kialakítására nagy hangsúlyt fektettünk. A tér igazi szervező, felvezető városi tér. Innen juthatunk be a múzeumba (lefektetett kapu), innen láthatunk be az előcsarnokba (felsejlő rejtőzködés), és egyben közösségszervező, találkozóhely, így olyan kertépítészeti elemek is megjelenek itt, mint padok, vízfelület, ponyvával fedett éttermi terasz, amely ezt segítik.

[…]                          

Tömegalakítás

A bővítés a meglévő épület látványát megőrzi, azt nem rontja. Az előcsarnoki térsor térszínalatti beépítés, belső játékossága, belső terei az épületbe való jutás élményét növelik. A két udvarba bekerülő savmaratott, csillogó üveglappal burkolt, magas lábakon álló, szinte lebegő dobozok, az udvar belső világát nem zavarják, sőt újabb térélménnyel növelik azt. A dobozok mellett üvegtetőn keresztül bejutó napfény, a dobozok üveglapján tükröződve megtöltik továbbra is fénnyel az udvarokat, úgy, hogy a lefedett udvarok egyszerre biztosítják az kiállító tereket, valamint rendezvénytereket.

 

MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
4/24
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel

MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
5/24
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel

MNM  pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter,  Papp Gábor, Zsoldos Lehel
6/24
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel

 

Épületegyüttes technológia kialakítása

A. Előcsarnok - Fórum

Az előcsarnokba a Múzeum körútról lehet bejutni Bródy S. és a Múzeum utca felől kényelmes lépcsőkön, folyamatosan lesüllyedve a történelem rétegeibe, illetve a meglévő kő „fakabátok" (kerítés építmény részei) átalakításával létrehozzunk mélybe leközlekedő lifteket az akadálymentes használathoz. Az előcsarnok többcélú tér, helyet biztosít: a látogatói forgalom fogadására, ellenőrzési pontnak, konferenciaterem előterének, kávézó külső fogyasztó terének, étterem teraszának, időszakos kiállítások reklámozásának, találkozási helynek, földalatti romok bemutatásának. Az előcsarnokból további plusz szolgáltatások helyiségei nyílnak: múzeumshop, internet kávézó, médiatár, gyerekjátszó, könyvesbolt, ami által az előcsarnok egy igazi fórummá válik. Ez a fórum, nemcsak programjaiban gazdag, hanem téralakításban is: rámpák, mozgólépcsők, felülvilágítók, vízesések, zöld növénnyel benőtt falszakaszok, belógatott (vb tartószerkezetre felfüggesztett) régészeti elemek (a főlépcső előtti földalatti pincerendszer bemutatása) gazdagítanak. Így ezen régészeti épületszerkezetek (fal, alapozás, boltozat),soha nem látott módon, több helyről, alulról, felülről, oldalról megtekinthetőek.

Az előcsarnokból az ellenőrző pontokon áthaladva (napjainkban sajnos erre szükség van biztonságtechnikai okokból) lépcsőn illetve liften keresztül juthatunk a múzeum központi előcsarnokába. A bejutáskor a múzeumi előlépcső alatt áthaladva, felső üvegezett opeionok (Sola-tube rendszer) által megvilágított térsoron jutunk a központi előcsarnokba.

B. Központi előcsarnok

A múzeum látogatóforgalmi centruma a központi előcsarnok, innen lehet eljutni a kiállító- és rendezvényterekbe. Az előcsarnokot a régi előcsarnok födémmezőinek részleges kibontásával, három szint belmagasságú, átriumos térré alakul. Így innen mind vizuálisan, mind kommunikációs eszközök segítségével könnyen informálódva érhetők el a kiállító terek. A vertikális közlekedést új liftek, a meglévő főlépcső, valamint új belső díszlépcső biztosítja.

 

MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
7/24
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel

MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
8/24
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel

MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
9/24
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel

MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
10/24
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel

 

 

C. Kiállító terek

A meglévő kiállító tereken a 2.emelet Pollack téri hátsó szárny kivételével nem módosítunk, mivel színvonalas kialakításúak, és jól szerveződnek a múzeum rendszerébe. A II. emeleten a jelenlegi Fotótárat és a szomszédos funkciók helyiségeit áttelepítettük egy szinttel feljebb, így a Régészeti kiállítás folyosója megnyitható a Fegyvertár irányában, a látogatói körüljárás megvalósul. Új kiállító tereket hozzunk létre, így növelve az állandó kiállítási területeket, illetve területeket biztosítva az időszakos kiállításoknak. Például a -1. szinten a kőtár párjaként, amely állandó kiállításoknak adhat helyet, lapidáriumi funkcióval. Az itt lévő restaurátor műhelyeket átköltöztetjük egyrészt külső helyszínre, épületbe (ez a kiírás értelmében lehetséges). Az új kiállító tér a múzeumkertben és udvarokba tárolt kőanyag bemutatására illetve egyéb állandó kiállításra alkalmas 5 méter belmagasságú (+ álmennyezeti tér), megközelítése a főlépcsőtől közvetlenül. Megvilágítása körbe a peremén közvetett megvilágítással (üvegfödém + Sola-tube rendszer), mesterséges szellőzetésű, klimatizált tér. Amit itt nem elhelyezhető (hely hiány miatt) kőanyag, az épület központi előcsarnokába, fogadótereibe, a fórumba kerül elhelyezésre, így felkeltve a látogatók érdeklődését a lapidáriumok iránt.

Az udvarok lefedésével az időszakos kiállításoknak tudunk helyet biztosítani. A lefedés két részből áll össze: rendezvényterem kubusa illetve azt szegélyező üvegtető. Így a kiállítóterek nagyon érdekes térrel rendelkeznek: több szint belmagasság, lebegő nagy kubusok, ezek peremén közvetett bevilágítás (üvegtető + alulról savmaratott üveglap: így szórt fény biztosítása), üvegfödém, és a meglévő udvari homlokzatok díszessége. Megközelítésük a főlépcső fogadóteréből. Az időszakos kiállító terek fogadások rendezésére is alkalmasak, a hozzájuk kapcsolódó catering a lépcső előtti fogadótérből nyílik.

 

MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
11/24
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel

MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
12/24
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel

MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
13/24
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel

MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
14/24
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel

 

 

A kubusok mentén létrejövő üvegtető többrétegű szerkezet, felső része aluprofilba fogott, hőszigetelő üvegezésű üvegtető, alsó része alulról savmaratott üveglap, a két üvegszerkezet között elforgatható, automatikusan működtethető parabola tükrös, lamellás árnyékoló szerkezet található. Az üvegtető eresz csatlakozási pontja a mostani főpárkány ereszpontja. Így az új szerkezetek igazodnak, illeszkednek a meglévő párkányrendszerhez, nem konkurálnak azokkal. A létrehozott tükröződő üvegkubusok visszatükrözik a homlokzatot, kialakításuk neutrális, szándékosan visszafogott az udvari homlokzat díszítettségéhez képest.

Így a két tető vonal mentén találkozik, a találkozáshoz széles, felülről tisztítható, fűtőszállal ellátott ereszcsatorna kerül beépítésre, amelyet alulról az árnyékoló szerkezet tokja (acéldobja) illetve az egészet eltakaró savmaratott üveglap takar. Az ereszcsatorna vízelvezetése belső vízelvezetésű, falhoronyba rejtett megoldással.  A két kiállító tér mesterséges és természetes szellőzetése biztosított: a kubusok padló alatti álmennyezeti teréből, valamint az üvegtető nyitásával.

A kisebbik „lebegő" kubus multifunkcionális, interaktív kiállítótér. Ez egy „fekete doboz", álpadlóval, amely a legújabb informatikai technológiákat alkalmazva egy igazi jövőbeli múzeumtér tud majd lenni. A terem falai és födémszerkezeti akusztikailag méretezett, kiváló hangszigetelő térelhatároló szerkezetek. Az álpadlós kialakítás segíti bármilyen tetszőleges installáció kialakítását. Mind szellőzése, mind megvilágítása mesterséges.

D. Rendezvényterem, konferenciaterem

A 2. emeleten a nagyobb lebegő kubus a rendezvényterem, amely a díszteremmel együtt megfelelően biztosítja a múzeum rendezvények lebonyolításához szükséges területet. Mindkét kubus savmaratott üveglappal burkolt téglatest, amely csillogva lebeg az udvarban. A kubusok tetején végig napelemeket (fotovoltaikus rendszer) helyeztünk el, amely így nagyban segítik a múzeum elektromos energia szükségletét. A -2.szinten az előcsarnokból nyílik a konferenciaterem, amely így a múzeum nyitva tartásától függetlenül tud működni. A konferencia terem hátsó kiszolgáló folyosóról a catering is biztosítható. A termek falai és födémszerkezeti akusztikailag méretezett, kiváló hangszigetelő térelhatároló szerkezetek. Mind szellőzésül, mind megvilágításuk mesterséges.

E. Múzeumshop, médiatár, internet kávézó és egyéb látogatóbarát helyiségek

A jó múzeum elengedhetetlen része a kiváló kiállító terek és programok mellett, azon kiszolgáló helyiségek, funkciók amelyek tovább tudják növelni a múzeumban való időtöltés idejét (kényelmesen, akár egész napos programmá bővítve azt), vagy olyan vonzó másodlagos programokat adnak, amely növeli a múzeumba való „csábítást", azaz egy látogató minél többször keresse fel adott múzeumot. Illetve, ha múzeumba megy, akkor a jegyváltás mellett minél többet költsön el itt, így növelve a múzeum bevételét. Ilyen helyiségek mind a fórum-előcsarnokból nyílnak. Múzeumshop-könyvesbolt a kultúra kedvelőinek, illetve a látogatói szuveníreknek; médiatár a kutatóknak, diákoknak, mindazoknak, akik a múlt képeiben, diáiban, hangtáraiban akarnak kutatni. Internetkávézó a kényelmes időtöltéshez, pelenkázó a kisgyermekeseknek, játszóház a gyermekek részére, étterem a gasztronómia kedvelőinek és a megéhező látogatóknak. A fórum előcsarnokában létrehozzunk egy interaktív falat, amely kamerával és nagy LCD képernyőkkel ellátott. Az elé álló emberek mozdulatait felveszi, és különböző tempójú vetítéssel játssza le (hol gyorsítva, hol lassítva). Így létrehozva egy performance videóanyagot, amelyet aztán megvásárolhat a látogató.

A fórum területén, több helyen a látogató által nyitható-zárható, szekrényes tárolókat, illetve egy személyzettel ellátott ruhatárat alakítottunk ki.

 

MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
15/24
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel

MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
16/24
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel

MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
17/24
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel

 

 

F. Étterem, konyha

250 adagos konyhát terveztünk a szükséges konyhatechnológia helyiségekkel, egy üvegfallal zárt benti fogyasztótérrel, a fórum galériáján lévő kinti-benti terasszal, és a múzeumkertben lévő kinti, ponyvával fedett éttermi terasszal kiegészítve. A konyha feltöltése a gazdasági-üzemi területről, gazdasági folyosóról. -2.szinten internetkávézó található, a földszinten az udvarokhoz catering biztosított.

G. Látogatói közlekedés

A szép, díszes főlépcső, eredeti szépségében megőrizve, továbbra is a vertikális közlekedés főszereplője. A központi előcsarnok lépcsője, továbbá négy új lift segíti a vertikális közlekedést. A Pollack téri hátsó szárny átalakításával, a teljesen körbejárhatóvá tettük az első és második emeleti kiállító terekhez kapcsolódó közlekedőket.

H. Látogatói mosdók

Minden szinten kétnemű, valamint akadálymentes mosdót biztosítunk. Elhelyezkedésük a főlépcső mögötti területeken, közvetett eléréssel.

I. Kertészház

A műszaki igazgatóságot beköltöztetjük az épületbe, így felszabaduló helyen külső, az épülettől független gyerek játszóházat alakítunk ki. Az épületet eredeti, szimmetrikus méretére megnöveljük, a hozzáépítést acélvázon futó növényzettel alakítjuk ki. A meglévő épületrészben fedett játszóház, és mosdó, vizesblokkot alakítunk ki, míg a növénnyel fedett részen kinti-benti játszóhelyet terveztünk.

J. Üzemi területek

Minden szinten a Pollack téri szárnyban, közvetlen üzemi lépcsőházzal, valamint pinceszinti terület 70%-án, a földszinti terület 50%-án és a teljes tetőtéri területeken (3. emeleten). Az üzemi területeket annyiba változtattuk meg, hogy a kiállító terekhez kapcsolódó közlekedő folyosó körbe tudjon futni, valamint a pinceszinti restaurátor műhelyt kitelepítjük külső helyszínre (ahogyan a kiírás megengedi), így biztosítva helyet új kiállító területeknek. Az üzemi területeken található a múzeum műszaki, gazdasági, igazgatási irányítása, biztonsági felügyelete, a kutatók, restaurátorok irodái, személyzeti öltözők, mosdók, karbantartás, takarítás helyiségei, gépészeti, üzemeltetési helyiségek.

A térszín alatti L alakú bővítés egyik szára a programba kért új üzemi területeket biztosítja, úgy, mint:

  • Átmenő műtárgyraktár, és kezelőtér kialakítása két egymásból nyíló helyiséggel: kisteherautóval (3 méter autómagasság + 30 cm mindenütt biztosított) megközelíthető, biztonságtechnikai okokból zsilipelhető kialakításban, klimatizált.
  •  Múzeumi üzemeltetés helyiségei: irodaszer- és tisztítószer raktárak, anyag- és eszközraktárak, ásatási eszközraktár, kiadványraktár.
  • Ásatásokból előkerült régészeti anyagok átmenő raktára két különálló helyiség.


K. Üzemi közlekedők

A meglévő folyosók felhasználásával, új lépcsőház kiépítésével biztosított az elválasztott rendszerű dolgozói közlekedés.

L. Gazdasági bejárat, teremgarázs

A Pollack tér felől, kapuval biztosított, rámpán keresztül történik a gazdasági feltöltés. Az előírt 3 m magas teherautó bejutása biztosított. A rámpán keresztül egy manipulációs térbe jutunk, innen elágazva történik a különböző funkcionális helyiségek árubeszállítása. A rámpa aljánál biztonsági felügyeletet terveztünk. A szükséges parkoló mennyiség kielégítéséhez fedett parkolókat terveztünk. 40 db térszín alatti parkolóhely az itt dolgozók részére biztosítja a parkolást.

Kiállító és rendezvényterek megvilágítása

Természetes és mesterséges megvilágítással, szórt fény alkalmazásával terveztük a terek megvilágítását. Homokfúvott, savmaratott üveglap burkolat a udvari kubusok oldalán, egyrészt szétszórja (tükrözi) az üvegtető bejövő fényt a lentebbi terekbe, másrészt azon átjutó fényt deríti szét a rendezvénytermek hasonló üvegből készülő álmennyezete. Napsütés hiányában (besötétedés, téli napszakok, borús idő) esetén a burkolat mögött illetve az álmennyezet felett elhelyezett lámpatestekkel való világítással pótoljuk a természetes napfényt. Az üvegtető többrétegű szerkezet, felső része alumínium profilba fogott, hőszigetelő üvegezésű üvegtető, alsó része alulról savmaratott üveglap, a két üveghéj között elforgatható, automatikusan működtethető parabola tükrös, lamellás árnyékoló szerkezet található, amely egyrészt fényvédelmet látja el, másrészt fénytöréssel szórt fényt juttat a kiállítóterekbe.

 

MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
18/24
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel

MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
19/24
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel

MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
20/24
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel

 

 

Múzeum és a múzeumkert kialakítása korcsoporténkénti használatra

A múzeumkertet különböző tématerületekre osztottuk, úgy, hogy az egyes témákhoz ugyan különböző parkfunkciók tartoznak, de egyik tématerület könnyen átfolyhasson a másikba (nincs szükség kerítéssel zárt territóriumokra). Így a kert déli részén éttermi terasz, azt követően tovább haladva, irodalmi liget, majd pihenő park, majd gyerekjátszó - kertészházzal, majd a múzeumi kitelepülésekhez akcióterület, így visszajutva az épület előtti felvezető városi térre. A múzeumban kialakításánál is minden korcsoportra, és a különböző látogatói csoportokra gondoltunk. A gyerekek részére a fórumban gyerekjátszó, a fedett udvarokban múzeumi kézműves játszóházakat biztosítunk. Az iskolai osztályok részére a földszinti nagyterem remek tantermet biztosít. Az ifjabb látogatók részére (tinédzserek) internet-kávézó, médiatér, és a 2.emeleti multifunkcionális interaktív kiállítótér készül. Konferenciák, rendezvények részére a konferencia terem és a 2.emeleti rendezvényterem, és nagyterem biztosítottak. Az új időszakos kiállítóterek segítik a múzeum kiállításainak frissítését. Kutatási célokra a médiatár, és a kutatóműhelyek szolgálnak. Az állandó kiállítási terek minden kultúrát szerető számára, jó installációk, korszerű technológiák alkalmazásával, többször is érdekes lehet, azaz visszavonzhatja a látogatót. A már meglévő kiállító terek berendezése ilyen szemlélet alapján került kialakításra.

[…]

Anyaghasználat

A meglévő épület kialakítása változatlan, az udvarokba kerülő kubusok savmaratott, színes üveglapburkolatot kapnak, tetejük teljesen vízszintes napelemmel borított. A térszínalatti terek falai, pillérei anyagában színezett látszóbeton felületek. Az előcsarnok, fórum és a fedett udvarok padozata kőlap burkolat, az új kiállítóterek, konferencia és rendezvénytermek öntött, műgyanta burkolatúak. Az üvegtetők alulról, belülről savmaratott üveglappal burkoltak, így biztosítva a szórt fényű bevilágítást. Az lépcsők, rámpák, galériák korlátjai födémszélbe rögzített üveglapok, ragasztott biztonsági üvegből. A fórum zöld fala árnyéktűrő növénnyel befutatott falfelület, amelynek táptalaja vb konzolon lévő acél vályúban található. A meglévő épületben való átalakítások egyszerű, festett felületek (fal, födém, oszlop).

Energiatudatosság, környezeti fenntarthatóság

A mélyben lévő talajvizet felhasználva, szondás rendszerű geotermikus hűtési-fűtési rendszert javaslunk, amely ősszel-télen fűtéshez forró vizet, tavasszal-nyáron a hűtéshez hideg vizet készít, így csökkentve az épület fosszilis energiafogyasztását a minimálisra. A lefedett udvarok tetején található napelemek nagy részben biztosítják az épület elektromos energia szükségletét. Minden üvegtető és nyílászáró árnyékoló szerkezettel ellátott, nyári napterhelése csökkenhető, és így hűtési energia is. Az épület új külső szerkezetei (fal és födém), nyílászárói, üvegtetői magasan jól hőszigeteltek (fal U=0,21 W/m2K, tető U=0,15 W/m2K), így csökkentve az épület hőveszteségét. A csapadékvizet összegyűjtve felhasználjuk a zöldfelületek öntözéséhez.

A közvetlen megvilágítással nem rendelkező helyiségek, terek megvilágítására „solartube" felülvilágítók (napfényből egy speciális tükör és csőrendszer segítségével erős természetes fény előállítása) kerül beépítése így csökkentve az elektromos energiafogyasztást. Elektromos kialakításnál: T8 tipusú lámpák helyett T5 használata, 20 % energia megtakarítás jelent. Elektronikus előtét használata az összes lámpatestben. Mozgás illetve jelenlét érzékelős lámpák használata kiszolgáló helyiségekben (pl. mosdó, folyosó, raktár, stb.). Gépészetben infrás csaptelepek a mosdókban (vízfogyasztás minimalizálása), légtechnikai berendezéseknél hővisszanyerős készülékek alkalmazása.

[…]

Építés ütemezhetősége

Az épület bővítését úgy találtuk ki, hogy szakaszosan bővíthető az épület, úgy, hogy a megmaradó épületrészeken a múzeum látogathatósága biztosított legyen. Azaz a kivitelezés ideje alatt végig nyitva lehet a múzeum, persze néhány helyen ideiglenes lezárással. A tervezett bővítés 12-15 hónap alatt kivitelezhető.

Későbbi bővíthetőség

A létrejövő új épület, az átalakítások után könnyen bővíthető, mivel a létrejövő új közlekedési rendszerek, kapcsolatok ezt lehetővé teszik.

Kertészeti és környezeti kialakítás

A Magyar Nemzeti Múzeum a belváros egyik meghatározó zöldfelületi eleme, a „múzeumkert" külön fogalommá vált az idők során. A szabadtér tervezése, rendezése során célunk volt a közösségi kert jelleg megtartása, hogy továbbra hangulatos, csöndes, megnyugtató múzeumkert maradjon. Ezzel szemben a Múzeum előtti nyílt felületet inkább tér jellegében erősítettük meg, azaz nagy, egybefüggő és ünnepélyes teret hoztunk létre. A kerítés a homlokzat síkjába való áthelyezését az a koncepció indokolja, amely elválasztja a kertet a tértől - a nyugalmat és pihenést a nyüzsgéstől és a forgalom zajától. A korábbi kissé túlzó zártságot a kerítésen lévő kapuk megnyitásával is enyhítettük, a kert így nappal bármelyik kertkapun keresztül megközelíthető. Az így kialakult új városi tér szerves részévé válik a kiskörúti térláncolatnak: Arany János tér, Bazilika, Erzsébet tér - Deák tér, Városháza tér, Múzeum tér, Kálvin tér és a Fővám tér. A szűkebb város-szövetben a Pollack Mihály térrel a sétányok kötik össze.

A Múzeum előtti dísztér ünnepségek megtartásra alkalmas, jellemzően burkolt felület. A nagyméretű fűrészelt mészkőlap burkolatban különböző felületek ékelődnek. Így a főlépcső két oldalán két nagy gyepfelület, amely szép előteret ad a múzeum homlokzatának és ugyanakkor kellemes pihenő-heverésző hely a városlakók számára. Megjelenik továbbá hét, nagy járható üvegfelület is a burkolatban, melyen keresztül a térrel be lehet látni az új térszín alatti épületrészbe, illetve lentről jól látható a Múzeum főhomlokzata. A üvegfödémek vertikális folytatásában, a térszín alatt növényzettel befuttatott zöldfalak kerülnek kialakításra.

 

MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
21/24
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel

MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
22/24
MNM pályázat. L2 Építész Kft. Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel

 

 

A Múzeum új bejáratai a Múzeum körút folytatásában kerültek kialakításra. A levezető széles lépcsősorban, nagy kazettákban megőriztük a meglévő fákat. A lépcsősor mellett vízarchitektúra került kialakításra. Az Astoria felöli bejáratnál a vízmedence a tér szintjéről lelépcsőzik a -1 szintre, szép hátteret adva az itt kialakított étteremnek. Az étterem térszíni terasza a vízmedence mellett kerül kialakításra, az asztalokat planténerekbe ültetett fákkal árnyékolva. A Kálvin tér felöli lejárat mellett szintén díszmedence kapott helyet, ahol a tér szintjében lévő nagy vízfelület a lépcső irányába ferde felületen lefolyva képez látványosságot a Múzeumba érkezők számára. A vízmedence mellett a téren mobil kávézó kerülhet kialakításra a nyári hónapokban, körülötte ülőkockák biztosítanak pihenőhelyet a faveremráccsal körülvett meglévő fák árnyékában. A lejárati lépcsőkhöz hasonlóan a díszmedencékben is megtartásra került néhány meglévő, értékes fa. A tér egységét nem bontja meg a térszintből kiálló korlát, az új lejáratok mentén, ahol a biztonság megkövetelte a korlátot, a lyuk mellett körbevezettünk egy járdát, -1m-el a térszinttől amely két ülőlépcsővel csatlakozik a térhez. Így a Kálvin tér felőli medence is ezzel a süllyesztett járdával keretezett, úgy hogy a víz a tér színén van.

A kert hangulatát erősen meghatározzák hazánk és a világ hírességeinek szobrai. Ezt domborítottuk ki a játékos, de mégis ünnepélyes vonalvezetésű belső úthálózattal. Ez a kertekben ismert tipegőkövekhez hasonló út, csak méretében igazodik a helyszínhez, „tipegőlapok" 1,5m szélesek, és változó 1,5-4m hosszúak, közte 15cm-es zöld hézaggal egy-egy ilyen laphoz kapcsolódnak a pihenőpadok is. Ezek mind egy-egy szoborra – meglévő és új szoborhelyekre -, vízarchitektúrára, pihenőhelyre, ivókútra irányulnak, illetve ezek láncolata tárja fel a múzeumkert rejtett szegleteit. A kert új elemeit, funkcióit a múzeum mögé helyeztük el.

A kertészlak a gyerekek foglalkoztatója, játszóháza lett, ehhez kapcsolódva a kertben is játszószereket helyeztünk el, hogy a környék apróságainak is lehetősége legyen zöldben, fák árnyéka alatt játszani. Az egyes játszóegységeket játékos tipegősor köti össze. A játszóházhoz szervesen kapcsolódik egy gyümölcs-bár, kávézóterasz.

A múzeum hátával párhuzamosan egy szobor-allé köti össze a múzeum mellet hátravezetett sétányokat. Itt a kerti utaknál használt kőlapokat keresztben fektetik, így egy 2-3m széles járófelület jön létre. A lapok itt is egy-egy szoborra irányulnak, azokkal szerves egységet képezve. A növénytelepítésnél a kert benapozottsága fontos szempont volt, az öreg fák alatt a gyep telepítésével nem szabad próbálkozni, itt talajtakaró növényeket javasolunk (borostyán, meténg, árnyékliliom, stb.), hagymás növényekkel (tulipán, nárcisz), elegyítve melyek a tavaszi lombfakadás előtt díszítik a kertet. A cserjeszinttel (babérmeggy, hortenzia, kecskerágó, stb.), választottuk el a különböző tereket, funkciókat, erősítve a kert játékos hangulatát.

[…]


Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
23/24
Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel

Vezető tervezők: Bálint Adrienn, Lukács Péter, Papp Gábor, Zsoldos Lehel
Belsőépítész: Radnóti Tamás
Kertészet: Kuhn András
Generáltervező: L2 Építész Kft.

 

 

Vélemények (3)
Dienes János
2010.08.04.
12:37

Gratulálok, szép munka!

abra
2010.08.04.
12:14

Én egyébként mindig kritikus vagyok, de ez szép lett!

abra
2010.08.04.
12:20

@abra: Tényleg kár az udvarokért és a kertért!

Új hozzászólás
Épületek/Örökség

VÁRKERT BAZÁR // Egy hely + Építészfórum

2021.03.24. 18:04
00:07:03

A dualista Monarchia kialakulsával Budapest elindult az uralkodói központtá válás útján, melynek szimbolikus eleme volt a korszerűtlen királyi palota nagyszabású átépítése. A megtisztelő feladatot nem más kapta, mint az építészóriás Ybl Miklós. A munkálatok az épületegyüttes környezetének rendezésével kezdődtek, így jött létre 1875 és 1882 között a Várhegy Duna felé néző oldalán a Várkert Bazár. A látványos neoreneszánsz stílusú épülethez és a mögötte található királyi kerthez egy szintén elegáns kialakítású műszaki épület is tartozott, ez a Várkert Kioszk. Az Egy hely és az Építészfórum közös sorozatának legújabb részében a magyarországi neoreneszánsz építészet kiváló példájával ismerkedhetünk meg.

A dualista Monarchia kialakulsával Budapest elindult az uralkodói központtá válás útján, melynek szimbolikus eleme volt a korszerűtlen királyi palota nagyszabású átépítése. A megtisztelő feladatot nem más kapta, mint az építészóriás Ybl Miklós. A munkálatok az épületegyüttes környezetének rendezésével kezdődtek, így jött létre 1875 és 1882 között a Várhegy Duna felé néző oldalán a Várkert Bazár. A látványos neoreneszánsz stílusú épülethez és a mögötte található királyi kerthez egy szintén elegáns kialakítású műszaki épület is tartozott, ez a Várkert Kioszk. Az Egy hely és az Építészfórum közös sorozatának legújabb részében a magyarországi neoreneszánsz építészet kiváló példájával ismerkedhetünk meg.

Helyek/Köztér

SÁRKÁNYOK ÉS DELFINEK PESTEN ÉS BUDÁN // Egy hely + Építészfórum

2021.02.24. 16:10
00:06:00

Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő részében a budapesti sárkányok és delfinek nyomába eredünk, amelyeket természetesen nem az állatkertben fogunk megtalálni, ám talán nem is kell olyan messzire mennünk a rejtély első megoldásáért. Három sárkány és nyolc delfin bújik Pesten és Budán, amik mellett nap mint nap sétálhatunk el anélkül, hogy ismernénk múltjukat, pedig 150 éves vándorlásuk során az egész város történetét elmesélik nekünk.

Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő részében a budapesti sárkányok és delfinek nyomába eredünk, amelyeket természetesen nem az állatkertben fogunk megtalálni, ám talán nem is kell olyan messzire mennünk a rejtély első megoldásáért. Három sárkány és nyolc delfin bújik Pesten és Budán, amik mellett nap mint nap sétálhatunk el anélkül, hogy ismernénk múltjukat, pedig 150 éves vándorlásuk során az egész város történetét elmesélik nekünk.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk