Emberek/Oktatás

Mesteriskola felvételi pályázati kiírás

1/1

Hirdetés
?>
1/1

Mesteriskola felvételi pályázati kiírás
Emberek/Oktatás

Mesteriskola felvételi pályázati kiírás

2018.06.29. 11:37

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Cég, szervezet:
Mesteriskola

Letölthető dokumentumok:

A Mesteriskola felvételi pályázatot hirdet a XXV. ciklusára fiatal, diplomás építészek és belsőépítészek számára. A négy féléves továbbképzés célja a tervezés szakmai gyakorlatának és elméleti ismereteinek kiszélesítése, illetve az építészgenerációk, irányzatok összekapcsolása. 

 

1. A tervpályázat célja

Az ÉME Mesteriskola XXV. ciklusának felvételi tervpályázata

 

2. A tervpályázat jellege

Zártkörű, névaláírásos tervpályázat

 

3. A részvétel feltételei

A Mesteriskola XXV. ciklusa számára 2018. június 18.-án kiadott hirdetmény szerint, építész(mérnök) vagy belsőépítész Msc vagy MA diplomát, vagy ezekkel egyenértékű külföldi egyetemi diplomát szerzett, és legalább féléves szakmai gyakorlattal is rendelkezik.

Ezen kívül az, aki a ciklus alatt, a 2018-2020. években, más posztgraduális képzésben nem vesz részt.

Külföldi állampolgár esetén a megfelelő szintű magyar nyelvtudás kötelező.

A pályázati részvétel további feltétele az elektronikus regisztráció a Mesteriskola oldalán 2018. június 25-től augusztus 16-ig.

 

4. A tervpályázat meghirdetése

A felvételi pályázat kiírását 2018. június 25-től tölthetik le a jelentkezők a Mesteriskola oldaláról, vagy a szakmai médiából.

 

5. A felvételi pályázat ismertetése

2018. július 2-án (hétfőn) 17:00-kor a Magyar Építészek Háza Kós Károly termében (1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.)

Ez alkalommal a jelentkezők a felvételi pályázatról, annak lebonyolításáról, valamint az előző ciklusok programjáról szóbeli tájékoztatást kapnak. A részvétel nem kötelező, a felvételi pályázat kiírása, mellékletei és tájékoztatás a Mesteriskola honlapjáról is letölthető.

 

6. A helyszíni bejárás

A helyszín szabadon bejárható: Eger, Gárdonyi kert (Gárdonyi Géza utca). Két kapun lehet bejutni. A baloldali a Gárdonyi emlékház kiskapuja, a jobboldali pedig az Arkt Művészeti ellátó illetve az Arkt építészirodáé. Az iroda a tetőtérben van. Segítenek, amiben tudnak!

A két kert nincs elválasztva egymástól. A műteremlakások kerítéssel leválasztott kertrészébe (Gárdonyi kert 1-2-3.) a Zöldfa utcából lehet bemenni. Csak a középső házrész lakott.

2018. július 4-én 14:00-kor Fábián Gábor (Arkt) lehetővé teszi a két szélső műteremház megtekintését belülről is.

 

7. A kiírással kapcsolatos kérdések

A kiírással kapcsolatos kérdéseket 2018. július 10-én 24:00 óráig lehet föltenni a Felvételi Bizottságnak, az alábbi e-mail címen: 

eme.mesteriskola@gmail.com

A kérdésekre adott válaszokat e-mail-ben minden regisztrált pályázónak a megadott címre elküldjük négy munkanapon belül.

 

8. A pályaművek nyomtatott részének benyújtása

A tervlapokat kasírozva, a portfóliót összefűzve kell benyújtani.

Beadás személyesen, postai vagy gyorspostai úton: 2018. augusztus 21. (kedd) 10:00 órától – 12:00 óráig (megérkezési határidő) az Építész Mester Egylet Titkárságán, Ulrich Tamás titkárnál (kérdés esetén: ulrich.tamas@mek.hu),

Cím: Magyar Építészek Háza, 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2., az udvarban jobbra az első ajtó.

Postacím: 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2. ÉME Mesteriskola.

A pályázók pályaművük benyújtásával alávetik magukat a tervpályázati kiírás feltételeinek és a Felvételi Bizottság döntésének.

 

9. A pályaművek elektronikus részének benyújtása

2018. augusztus 21. (kedd) 12:00 óráig kell elküldeni összefűzött pdf vagy pdfa formátumban (maximum 10 Mb) a következő email címre:

eme.mesteriskola@gmail.com

 

10. A pályaművek kötelező tartalma

Elektronikus postázással és nyomtatott formátumban is be kell adni minden anyagot!

// Szakmai önéletrajz, a pályázó arcképével, az eddigi építészi tevékenység tömör dokumentálásával, tervezői- és tervezőtárssal készült- munkák a vezető tervezővel ellenjegyezett részvételi arányszám megadásával adhatók be

// Az szakirányú oklevél másolata

// Az alkalmazotti állományban lévő jelentkezőnek a munkahelyi hozzájárulás igazolása

// Kitöltött Adatlap (lásd a felvételi hirdetmény mellékletben!)

// Szakmai portfolió

// Felvételi tervpályázati tervcsomag, makettel

A Felvételi Bizottság legkésőbb 2018. szeptember 7-ig értesítést küld a döntésről a pályázók részére.

 

11. A tervpályázat elbírálásának módja

A felvételi pályázatot az ÉME Mesteriskola Felvételi Bizottsága bírálja el. A Felvételi Bizottság tagjai a Mesteriskola mesterei. A Mesteriskola Tanulmányi Bizottsága a Felvételi Bizottságot külső tagokkal is kibővítheti. A Felvételi Bizottság döntése végleges, nem megtámadható.

 

12. Összeférhetetlenség

Előfordulhat, hogy egy jelentkező a Felvételi Bizottság egyik tagjának munkatársa. Ebben az esetben ezt külön jelezni nem kell, hiszen kiderül az adatlapból. Ilyen esetben az érintett mester nem szavaz munkatársa felvétele kapcsán.

 

13. A tervpályázat díjazása

A felvételi tervpályázatnak nincs díjazása, lebonyolítása elsődlegesen a felvétel és Eger város szempontjait szolgálja.

 

14. Tervezési program

14.1 A tervezési feladat

Eger Gárdonyi közösségi kert fejlesztése, a hajdani művészlakások jövőképének kialakítása

 

14.2 A helyszín

A Gárdonyi Kert az Egri Vár szomszédságában lévő zöldfelület. Gárdonyi Géza 1897-ben vásárolta meg a ma is álló házzal együtt. „A ház semmit sem ér, de a fekvése megfizethetetlen!" – mondta az író. Itt található a Gárdonyi Géza Emlékház és Somogyi Árpád Gárdonyi Géza ülő alakos bronzszobra. A Kert az utóbbi években kedvelt szabadidős parkká alakult, köszönhetően egy szerteágazó civil kezdeményezésnek. Megújult az igen leromlott állapotú, egykori GAMESZ épület: az Arkt Művészeti Ellátóban az Arkt Egyesület művészeti kiállításokat szervez, műszaki és művészeti előadásokat, továbbképzéseket tart (a mintaprojekttel a 2016. évi Velencei Építészeti Biennáléig jutott az „Arkt" projekt – Az Arkt-tól az ellátóig című nyertes pályázatukon keresztül az építész iroda). A GAMESZ helyén állt a Gárdonyi építtette lakóház. A ház körülbelül húsz méter hosszú lehetett, teljes hosszán tornác állt. Ha esett az eső, az író itt pipázgatott, sétálgatott. A lakóházához közelebb eső kert volt a virágos kert, mélyebben feküdt a gyümölcsös és az úgynevezett sétakert. A két rész között szintkülönbség volt, ezen a helyen kőfalat építtetett. A bokrok között és az utak mentén szobrok álltak. Mitológiai alakok, a magyar történelem hősei. (Bem és Jókai szobra is itt állt.) Még Gárdonyi életében nevezték el a telek előtti utcát az íróról.

 

14.3 A feladat és előzményei

Egerben komoly problémát jelent a lakosság, különösen a fiatalok csökkenő kultúrafogyasztása, a lakosság szabadidő-eltöltési szokásaiban a passzív programok előtérbe kerülése. Ez az infrastrukturális háttér hiányosságaira, az érintett szereplők nem elég hatékony együttműködésére, a szabadidő-eltöltési szokások kedvezőtlen irányú változásaira vezethető vissza. A kultúrát közelebb kell vinni a lakosokhoz, kiváltképp a fiatalok kultúra iránti érzékenyítése fontos teendő. A kulturális programok és a szabadidősportok szerepét a közösségépítésben, a generációk közötti párbeszéd erősítésében is intenzívebben ki kell használni.

Az Egri Helyi Közösség a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájában (továbbiakban HKFS) célul tűzte ki:

// az aktív „közösségi" kultúrafogyasztás népszerűsítését;

// az aktív, többgenerációs szabadidő-eltöltés népszerűsítését;

// a helyi szereplők felelősség- és szerepvállalásának fokozását a város életében.

Mindez hozzájárulhat a helyi identitástudat erősítéséhez, a helyi értéken alapuló közösségépítéshez, a civil társadalom fejlesztéséhez, valamint – kiemelt célként – a fiatalok megtartásához.

A fenti célok elérését támogatta a Gárdonyi kert továbbfejlesztését, megújítását célzó első beavatkozás - a Mesteriskola XXIV. ciklusának zárópályázata: Többgenerációs aktív kulturális–közösségi tér kialakítása a Gárdonyi Kert továbbfejlesztésével, mely fejlesztés segítségével elsődlegesen az aktív, „közösségi" kultúrafogyasztás, valamint az aktív, többgenerációs szabadidő-eltöltés népszerűsítése volt a cél.

A Mesteriskola jubileumi, XXV. ciklusának felvételi pályázata ezt a munkát folytatja – megoldást keres a volt műteremlakások hasznosítására, (a teljes bontás, részleges bontás, megtartás is szóba jöhet) valamint a kert alsó részének revitalizációjára.

 

14.4 Részletes tervezési program

Eger város tanácsa 1970-es években úgy döntött, hogy fiatal művész családokat hív a településre, és ezt megvalósítandó, a történeti Gárdonyi kertben leválasztva cca. 4000-4500 m2-es telekrészen, 3 db fűrészfogasan telepített műteremmel ellátott lakást építtetett.

Az 1. szám alá a Pusztai család költözött be, Pusztai Ágoston szobrász, keramikus és Erdős Júlia textil művész, két lányukkal Lídiával, és Bucóval (Juli), aki zenész lett.

A 2. szám alá Dohnál Tibor festőművész feleségével Szabó Mária népi iparművész és 3 gyermekével költözött be. Fiuk, Dohnál Áron később elismert képzőművésszé nőtte ki magát 2009-es korai haláláig.

A 3. szám alatti lakást Sarkadi Péter grafikus feleségével Etussal és Petra lányával vette birtokba, aki felnőtt korára szobrászművész lett.

A házak alapozása nem vette kellő mértékben figyelembe a duzzadó agyagot, így a 2000-es évek elején elkezdett a két szélső ház szétrepedezni. Először a Sarkadi család költözött ki, majd 2012-ben kénytelen-kelletlen a Pusztai családnak is távoznia kellett. A középső házban a Dohnál házaspár bent maradhatott. Az ő ottlétüket egyelőre a házak használati jogára kötött kacifántos jogi útvesztő biztosítja, ill. az a tény, hogy a közbenső pozíció miatt, a másik két ház valószínűleg megtámasztja az épületet, ezért az nem szenvedett károsodást. Valószínűsíthető, ha a két szélső épület bontásra kerülne, (amit most az önkormányzat tervez) a középső ház is éveken belül a többi sorsára jutna.

A műteremlakások ideje ezzel úgy tűnik lejárni látszik. Az Önkormányzatnak 2018-ban már nem érdeke, és így nem fontos, hogy művész családok maradjanak és alkossanak a városban. Feltehetően, ha a jogi béklyó nem kötné az önkormányzatot, már lehet, hogy rég valamilyen pályázat támogatásával, értéktelen és haszontalan funkciójú, kommersz polisztirolos, greslapos, műanyag nyílászárós épület állna a helyükön.

Bár az itt lakott és alkotott művészek magyarországi viszonylatban sem számítanak és számítottak a top művészek sorába (éppen ezért kérdéses lehet a gazdasági rentabilitása), de egy a műveikből, életművükből összeállított aktív alkotóműhellyel egybegyúrt múzeum szerintem érdekes lenne, lehetne, amelynek előzménye maga Gárdonyi Géza. Kérdés, hogy a meglévő házakat azonnal le kell-e bontani, vagy az elmúlás misztériumával, a házak fokozatos visszabontásával, külső kiállítótérként időlegesen hasznosítva kellene tisztelegni az művészek aktív 20-30-40 éve előtt, amely 10-15 év múltán eléri a ground-zerot, azaz egy a 1970-es évekbeli építés "előtti" állapotot, ahonnan új időszámítás kezdődhet, addig pedig az önkormányzat megfelelően előkészíthet szinte "bármit"!?" - mondja Fajcsák Dénes, az Arkt egyik vezető tervezője.

A Mesteriskola figyelembe véve a fenti véleményt nem ír ki tervezési helyiségprogramot.

A tervezők gondolják át a tér- és időbeli struktúrákat, és erre reagáljanak a szerintük legjobb funkcióval, mindenképpen több ütemben is megvalósítható építészeti tervvel. A város a kertet nem csak a Gárdonyi Emlékmúzeum látogatói, hanem elsősorban a környéken élők részre szeretné vonzó hellyé tenni. Nincs a környéken másik park, így játszótér, babasétáltató se.

A terv vegye figyelembe a Mesteriskola XXIV. ciklusa záró pályázatának eredményeit!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy noha nem támasztunk formai követelményeket, ez egy építészeti pályázat, azaz kötelező beadni építészeti rajzokat és makettet!

 

14.5 A pályázat mellékletei

14.5.1 Rajzi -fotó mellékletek

// Szabályozási terv kivágat dwg

// Terep modell pln

// A műteremház tervei pln

// Alaptérkép pdf

// Légifotó pdf

14.5.2 A témával kapcsolatos szöveges anyagok

// Természet kalendáriuma bevezető

// Gárdonyi otthona

// Gárdonyi szövegek

// www.arkt.hu

// https://www.facebook.com/arktellato

// https://issuu.com/search?q/arkt

 

15. Beadandó munkarészek

// Helyszínrajz 1:500

// Alaprajzok, metszetek, homlokzatok 1:200

// Látványtervek

// Makett, legalább 1db

// Rövid koncepció (műszaki) leírás

A felvételt nyert pályázók terveit bemutatjuk az Önkormányzatnak. A pályázatokat kiállításon is látni lehet majd, erről külön értesítést küldünk minden érintettnek. A felvételt nyert pályázók terveit Mesteriskolai foglakozásokon értékeljük ki.

 

16. A felvételt nem nyert pályázatok sorsa

A felvételt nem nyert pályázók számára a szükséges számban beszélgetős kiértékelést tartunk. A nyomtatott anyagokat a kiállítás után mindenki visszakaphatja. Az átvétel időpontjáról értesítést küldünk.

Mesteriskola

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Hilton szálló // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:37
9:40

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Nézőpontok/Történet

A Tóth Árpád sétány // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:34
9:25

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.