építészet : környezet : innováció

Missziós Ház

A tervezett Missziós Ház a Római Katolikus Egyházban eluralkodó paphiányból fakadó nehézségek leküzdésére született. Loszmann Dávid diplomamunkája.
„- Atya, szeretnénk kérni egy teáskészletet
a novícius társalgóba.

- Szent Bernát nem teázott.
- De Atya, Szent Bernát nem internetezett,
nem telefonált,
koplalt, kiégett a gyomra és éhen halt.
- Erről még beszélünk.”
 

Program
A tervezett Missziós Ház a Római Katolikus Egyházban eluralkodó paphiányból fakadó nehézségek leküzdésére született. Építési programja az egyházban mindinkább megfogalmazódó törekvések lenyomata. Elképzelésem szerint a Szombathelyi Egyházmegye Lenti Esperesi Kerületének 11 fős papsága költözik össze, formál közösséget a túlhajszoltságból és magányból fakadó problémák hátrahagyása érdekében. A nagyobb komfort, a koncentrált, jó infrastruktúra számos terhet vesz le a papok válláról, akik társaságra, közösségre találva, lelkileg megerősödve tudnának dacolni a rájuk nehezedő nyomással, és ellátni az esperesi kerület nagyszámú, kisméretű falvának lelki gondozását. Ilyen módon a plébánosok – szerzetesekétől alapvetően különböző – életvitelébe átemelhetők a szerzetesi közösségek erényei, köztük a legfontosabb, a közösség ereje.

 

Lenti, Kerka vár
Lenti, Kerka vár
Lenti, Kerka vár
 

 

Az elszigeteltség ellenében az aktív, szerepvállaló egyház ideáját szolgálják az épületegyüttes szociális funkciói. A napköziben hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozik a szakavatott személyzet. A vendégszobák pedig a közösségbe időszakosan beemelt, támogatásra szorulókat, hátrányos helyzetűeket, szenvedélybetegeket és a pusztán csak elvonultságra vágyókat várják. A környékbeli rászorulók számára naponta főz a létesítmény konyhája.

Az így kialakuló egyházi központ széles körben csak úgy fejtheti ki hatását, ha az bekapcsolódik a környék köz- és kulturális életébe, sőt aktív szervezőjévé válik. Mindezek miatt létesül klubhelyiség, kiállítótér, az udvarok pedig további rendezvényeknek adnak teret. Mindezen funkciók befogadásával egy, az elzártság-befogadás-szolgáltatás komplex feladatrendszerét megvalósító egyházi központ, Missziós Ház tervezése volt a célom.

Helyszín
A diplomaterv tervezési helyszíne a lenti Kerka vár, mely a város keleti határában, a városközponttól néhány perc gyaloglásra, ugyanakkor kiterjedt erdőségek tőszomszédságában, a Kerka és Sárberki patakok által közrefogott, sík, ligetes területből enyhén kiemelkedő platón fekszik, a várárok egy szakaszából kialakult tó szomszédságában. A vár a Lentibe vezető - az autópálya közeli kiépüléséig - egyetlen fő közlekedési útvonal, a 75-ös út mellett helyezkedik el, tehát a városba érkezők jelentős részét a Kerka vár együttese fogadja.

 

Lenti, Kerka vár
Lenti, Kerka vár
 

 

A várból mára csak a kaputorony alapfalai és egy épségben megmaradt, 16. század elején épült bástya maradt fenn. A bástyához épült hozzá a 18. század folyamán az „L” alaprajzú magtárépület, mely két oldalról keretezi a platót. Annak város felőli rézsűjébe vágódnak az egykori, csupán a 20. század elején lebontott kaputorony alapfalai.

Az épület fő értékei a földszinti boltozott terek, különösen érdekes a bástya földszintjének cikkelyes boltozattal fedett tere, a hosszú szárny rizalitjának földszintjén feltárt középkori kút, valamint a rövid szárny emeletének példásan helyreállított barokk fedélszéke.
 
Épület
Koncepcióm szerint a teljes platót, az egykori belső vár helyét kívántam megmunkálni. Ezt, a megközelítően négyzet alakú térséget épületekkel, beépítéssel úgy tagolni, hogy az az együttes sokrétű funkcióinak megfelelően, azokhoz kapcsolódóan, jól használható, különböző karakterű, eltérő mértékben nyitott és zárt udvarok szövetévé váljon.
 
 
Missziós Ház - Loszmann Dávid diplomamunka
Missziós Ház - Loszmann Dávid diplomamunka
Missziós Ház - Loszmann Dávid diplomamunka
 
 
 
A platót beton támfalak szegik be. Az új beépítések tulajdonképpen két sávban készülnek. Az első, a fedett garázst és a felvezető, széles lépcsőt magába foglaló sáv, mely a támfalba simul, azzal megegyező magasságú. A második, a vendégház-kápolna tömbje, mely a meglévő magtárépülethez mérten egyszerű, kimért, szikár, archetipikus háztömeg.
 
Ezen új szárny fenyőfa boronafal szerkezetű, amelyre a részint téglából, de főképp fából épült egykori vár emléke, valamint a hagyományos, boronafalas göcseji népi építészet miatt esett a választásom. A boronafal szerkesztése az épület tömegének megfelelően, bár feszes, fegyelmezett, kellőképpen rugalmas ahhoz, hogy képes legyen befogadni a vendégház épületrészének sokrétű funkcióit, azoknak megfelelő teret biztosítson, valamint hogy az épület a tartószerkezeti rendszertől kezdve az apróbb épületszerkezeti megoldásokig koherens rendszert alkosson.
 
A vendégház tömbje a platót két eltérő térre, egy, a város felé nyitott, három oldalról csak mellvéddel határolt, és a régi és új beépítés közötti zártabb udvarra bontja. A platót tovább osztja a régi magtárépület hosszú szárnyának rizalitja, melyben a középkori kút helyezkedik el. Az e kútházhoz kapcsolódó, betonfalakkal övezett, zárt kert határolja el a régi szárny földszinti rendezvény tereihez kapcsolódó közösségi udvart és az elzárt, papi kertet. E felosztásnak megfelelően tagolódik a vendégház tömbje is, a papi kert oldalán kápolnára, és a közösségi udvar oldalán vendégházra. E rendszerrel analóg módon osztódik tovább a város felőli udvar is, a vendégház sávjában a földszinti napközihez kapcsolódó játszóudvarra, a kápolna és a felvezető lépcső sávjában az előudvarra. A játszóudvar és a papi kert gyepes felület, míg az előudvar és a közösségi udvar burkolt. A régi szárny emeletére kerülnek a papi szobák, a bástya emeletére a papi könyvtár.

 

Missziós Ház - Loszmann Dávid diplomamunka
Missziós Ház - Loszmann Dávid diplomamunka
Missziós Ház - Loszmann Dávid diplomamunka
 

 

A négy udvar csuklópontjában elhelyezkedő, vendégházat átmetsző kapualj az együttes főkapuja, egyfajta elosztó tér, és a kápolna előtti találkozóhely. A közösségi udvar felé igyekvő - a tér egymással nem szemközti kapunyílásai miatt - az együttes főlépcsőjén felérkezve, a kapualjon áthaladva, átlósan épp az említett udvarra ér, így a megközelítés fő irányáról a papi kert leszakad, fokozódik annak intimitása. A kapualj négyzetes tere az ajtó és kapunyílások elhelyezkedésének következtében kiegyensúlyozottá válik, nem alakulnak ki leszakadó térrészek, nem jelent cezúrát az épületben.

A vendégház széles közlekedői egyúttal közösségi terek is: a földszinten a napközihez kapcsolódó zsibongó - ahol a gyermekek étkeztetése is folyik - az emeleten pedig a vendégszobákhoz tartozó étkező, társalgó, foglalkoztató. A vendégszobák és papi szobák közötti, barokk fedélszékkel fedett, emeleti tér főként a papok közösségi életének, étkezéseinek színtere, de alkalmat ad a vendégek és a plébánosok összejöveteleire is. A vendégház pincéjében kap helyet a nagyméretű konyha, melynek kiszolgálása a szervizúton keresztül történik, amelyre a vendégparkolók is felfűződnek.

 

Missziós Ház - Loszmann Dávid diplomamunka
Missziós Ház - Loszmann Dávid diplomamunka
Missziós Ház - Loszmann Dávid diplomamunka
 

 

A kápolna terébe a vendégház többi részének szerkesztésével analóg módon egy, itt fénnyel átszőtt közlekedőn át juthatunk be. Ezzel szándékaim szerint a megérkezés egyfajta beavatási folyamattá, a liturgikus tér pedig bensőségesebbé válik. A kápolnába csak e közlekedőn keresztül és a tér tengelyében, az oltárnál érkezik fény. A kápolnatér félhomályba (el)vesző és megvilágított terei a vallás misztikumát igyekeznek aláhúzni. A templomtér rugalmas berendezése egyéni és csoportos áhítatra egyaránt alkalmas.

Loszmann Dávid
 
konzulensek
építészet: Fejérdy Péter DLA
épületszerkezettan: Dobszay Gergely
épületgépészet: Dr. Kontra Jenő
tartószerkezet: Csák Béla PhD.
építéskivitelezés: Huszár Zsolt

2 vélemény | vélemény írásához jelentkezzen be »