Épülettervek/Középület

Német Iskola bővítése - a Bánáti és Hartvig Építész Iroda nyertes terve

1/22

a Német Iskola jelenlegi állapotában

a Német Iskola jelenlegi állapotában

a Német Iskola jelenlegi állapotában

a Német Iskola jelenlegi állapotában

a Német Iskola jelenlegi állapotában

a Német Iskola jelenlegi állapotában

a Német Iskola jelenlegi állapotában

helyszínrajz

emelet, osztálytermek szintje

földszint, főbejárat és szaktantermek szintje

-1 szint, vadászház és terasz, menza szintjei

pinceszint -1 új tornaterem galériaszintje

pinceszint -2. új tornaterem szintjei

látvány

látvány

látvány

Napóra - forrás: http://szubkult.blog.hu/2015/05/12/ha_kisut_a_nap_megmondom_hany_ora

?>
a Német Iskola jelenlegi állapotában
?>
a Német Iskola jelenlegi állapotában
?>
a Német Iskola jelenlegi állapotában
?>
a Német Iskola jelenlegi állapotában
?>
a Német Iskola jelenlegi állapotában
?>
a Német Iskola jelenlegi állapotában
?>
a Német Iskola jelenlegi állapotában
?>
helyszínrajz
?>
emelet, osztálytermek szintje
?>
földszint, főbejárat és szaktantermek szintje
?>
-1 szint, vadászház és terasz, menza szintjei
?>
pinceszint -1 új tornaterem galériaszintje
?>
pinceszint -2. új tornaterem szintjei
?>
látvány
?>
látvány
?>
látvány
?>
?>
?>
?>
?>
?>
Napóra - forrás:  http://szubkult.blog.hu/2015/05/12/ha_kisut_a_nap_megmondom_hany_ora
1/22

a Német Iskola jelenlegi állapotában

a Német Iskola jelenlegi állapotában

a Német Iskola jelenlegi állapotában

a Német Iskola jelenlegi állapotában

a Német Iskola jelenlegi állapotában

a Német Iskola jelenlegi állapotában

a Német Iskola jelenlegi állapotában

helyszínrajz

emelet, osztálytermek szintje

földszint, főbejárat és szaktantermek szintje

-1 szint, vadászház és terasz, menza szintjei

pinceszint -1 új tornaterem galériaszintje

pinceszint -2. új tornaterem szintjei

látvány

látvány

látvány

Napóra - forrás: http://szubkult.blog.hu/2015/05/12/ha_kisut_a_nap_megmondom_hany_ora

Német Iskola bővítése - a Bánáti és Hartvig Építész Iroda nyertes terve
Épülettervek/Középület

Német Iskola bővítése - a Bánáti és Hartvig Építész Iroda nyertes terve

2016.03.04. 13:31

Projektinfó

Budapesti Német Iskola

URL:
Bánáti + Hartvig Építésziroda

Stáblista

tervezők: Hartvig Lajos DLA, Matus István, Bárdi Emese, Zajacz Judit
építész tanácsadó: Scheffler + Partner Architekten BDA

A XII. kerületi Budapesti Német Iskola 2015 nyarán meghívásos versenyt hirdetett az iskolabővítés koncepciótervének elkészítésére. Az iskolában belső fórum keretei közt a teljes iskolai közösség is lehetőséget kapott a tervek véleményezésére. Bemutatjuk a zsűri által megbízást nyert tervet: a Bánáti + Hartvig Építész Iroda művét.

Tervezési koncepció, alapelvek

Elsődleges alapvetésünk volt, hogy a létesítmény a bővítést követően is egységes kompozíciót alkosson, kifejezve az iskola szervezeti, intézményi és ideológiai egységét. Az új épületrészek és a Vadászház szerves funkcionális kapcsolatokkal csatlakozzanak a régihez, megteremtve a meglévő infrastruktúrák közös használatának lehetőségét. Az új épületrészek finom utalásokkal váljanak el a régitől, átvéve annak karakterét, de anyaghasználatában, részleteiben elszakadva attól.

a Német Iskola jelenlegi állapotában
6/22
a Német Iskola jelenlegi állapotában

Meglévő épületek

A Német Iskola telke topográfiailag különleges és rendkívül sűrű faállománnyal rendelkezik. A főépület körszelet formában a telek meredek széléhez rendezett és folyamatosan követi a szintvonalakat. A völgy oldalán üvegezett, különféle szélességű iskola „utca" az épületegyüttes minden részét egybefogja, és kilátást biztosít a városra.

Az iskola közlekedési csomópontja, agórája a kétszintes bejárati csarnok, amely a Csipke úti főbejárathoz igazodik. Körbeveszi a könyvtár, a színházterem, az igazgatási szárny, a gondnoki szoba és a büfé. Innen a gimnázium minden része fedetten és akadálymentesen elérhető a tornateremtől a rajzteremig. A nagy tömegű épületrészek, mint a tornacsarnok és a színházterem részben a tereplépcsőbe kerültek, ezáltal látványuk és helyzetük illeszkedik a hegyoldalba.
Az általános iskola 4 osztálya jelenleg a Vadászházban kap helyet – ez az épület helyi védettséget élvez.

A kívánt szabad területek szorosan az iskolaépület köré rendeződnek. A sportterületek részben a gondnokság és az előadóterem tetején, a vadászház melletti zeneszínpad különféle szüneti udvarterületei, a sportcsarnok tetejéig, és egy műhelyudvar a műhelyosztály előtt a déli oldalon. Egyes utak és hasznosított területek (pl. szabadban lévő oktatóhelyek) fa gyaloghidakként vagy fadobogókként jelennek meg a lejtő felett és ez által nem zavarják meg a fák gyökérzetét.

17/22

Új épületrészek telepítése

Az eredeti épülethez logikusan, takarékosan és folyamatosan illeszkedő kialakítást terveztünk. A korábbi szabályozás változása, az építési hely határainak megszűnése lehetővé teszi az eredeti forma szerves folytatását, továbbépítését. A terep sajátosságait kihasználva az osztálytermek szintjén fogja össze a gimnázium és az általános iskola tereit az a dinamikus és mégis barátságos folyosó, melyen a diákok a kis iskolás kortól az érettségiig juthatnak el, az időbeli haladást térbeli allegóriával jelezve.

Az új tornacsarnok tömegét - a meglévő kialakításhoz hasonlóan - részben terepbe illesztettük, egyensúlyt tartva megjelenő tömegek arányában, zöldtető kialakításával a meglévő, játszó térnek alkalmas sík tereprészt is tágítva. Közlekedőrendszere csatlakozik az új épületrészhez és a meglévő tornacsarnok rendszeréhez, illetve közvetlenül a terephez is, biztosítva az átjárhatóságot és a többirányú megközelítést.

Megközelítés

Az iskola a Csipke úton kap főbejáratot. Ugyanott tervezzük a tanulók gépjárművel történő be- és kiszállításához, ill. a buszforgalomhoz szükséges bejáratot. A gesztenyefás sétánytól nyugatra helyezkednek el a személygépkocsik és kétkerekű járművek parkolóhelyei. A telek Kútvölgyi úti második bejáratát a busszal érkezők használják. Az iskola két fő épületrészével két szintre szervezett. Minden helyiség megközelíthető akadálymentesen.

19/22

Alaprajzi kialakítás

Kihasználjuk a meglévő épületnek azt a kedvező adottságát, hogy eleve bővíthető formában lett megépítve, közlekedési rendszere nehézség nélkül folytatható, miáltal az újonnan épülő épületrészek ráépülhetnek a meglévő épület infrastruktúrájára. Ennek megfelelően az új gimnáziumi osztálytermeket az iskolaépülethez annak keleti, háromszintes végén építjük hozzá. Az eredeti koncepció szerves folytatásával így kapcsolódhat a legrövidebb úton a szaktantermekhez. Az általános iskola tervezett elhelyezésének nagy előnye, hogy közvetlenül kapcsolódhat egyszerre a főépülethez és a vadászházhoz, egyszerre biztosítva a dinamikus átjárás, esetenként közös teremhasználat lehetőségét az elkülönülés és a kis iskolás kort jellemző védettség biztosításával.

A kávézóként is használható étterem pozicionálásával újjászervezzük az udvar életét. Az általános iskola számára közvetlenül a vadászház új előcsarnokából elérhető, ugyanakkor kívülről és az általános iskolától külön is megközelíthető, az udvar szintjéhez terasszal is kapcsolódó kávézó-étterem, a különféle összejövetelek és klubestek befogadó terévé válhat. Az eredeti épület szerkesztési elveit követve az új 22x44 m-es megosztható tornaterem a tereplépcsőbe kerül, mindkét irányból a gimnázium és az általános iskola felől is jól elérhetően. A külső, iskolaidőn túli használathoz a megközelítés, az öltözők felől és az általános iskola Cinege úti szélfogójához kapcsolódó liften és lépcsőházon keresztül is biztosított.

emelet, osztálytermek szintje
9/22
emelet, osztálytermek szintje

Épületszerkezet, anyaghasználat

Az újonnan építendő épületnek is hívogató és barátságos jellegűnek kell lennie. Emiatt jellemző anyag a vakolatlan nyersbeton felületek mellett a fa és színes burkolatok. A tetők egy része extenzív zöldtető. A tartószerkezetek az eddigi szerkezeteket követi.

Folytatás

Szeptember óta a Német Iskolával szorosan együttműködésben dolgozunk azon, hogy a koncepció megvalósulhasson, megfeleljen mind a közben felmerülő igényeknek, mind a meglévő épület átadása óta megjelent számos új előírásnak és követelménynek – az építkezés mindkét üteme alatt és az épületegyüttes végső állapotában is tartva az egységes rendszert és alapvetéseket.

Hartvig Lajos DLA, Matus István, Bárdi Emese, Zajacz Judit

látvány
16/22
látvány

Opponensi vélemény

A helyfoglalásról: a megváltozott beépítési lehetőségeket kihasználva az íves kompozíciót teljesíti ki, mindkét irányba. Ez a döntése nagyvonalú telepítést eredményez. A kiegészítések a meglévővel azonos kialakításúak, az összhang így teljes értékű. Az egyik végpont a villaépület, mely így új, átértékelt szerepet kap – lezárja a lendületes ívet.  Az új tornaterem a meglévővel azonos elvű kialakítást kap, ízesen tagolva tovább a belső udvar világát. A bejáratok helye változatlan. A többlet parkoló igényt parkoló lemez építésével javasolja megoldani.

A tömegformálásról: a kiegészülő íves szárny és a villát bekapcsoló új elem a meglévő tömegek megjelenését tovább finomítja. A nagyobb, lendületesebb, hosszabb ív a ráakasztott „kiegészítéseket" rendezettebbé, logikusabbá csillapítja, jót tesz az épületegyüttes tömegbéli megjelenésének. A tervezett „formai ismétlések", mint például az általános iskola könyvtárának íves, önálló dobozként való kialakítása tovább erősíti az együvé tartozás érzését.

A térstruktúráról: A „kiegészítések" az emeleti alaprajzon jelennek meg igazán frappánsan, természetes módon. Itt az eredeti képlet tisztán végigvezetett. A bejárati szintről már ugyanezt nem mondhatjuk el, ahogy az alatta kialakított szintekről sem: Míg az általános iskola felső tanterem sora szépen ismétli a meglévő rendet és ritmust, addig az alatta lévő szint elszakad a főbejárattól és kizárólag az emeletről, illetve a -1 szint felől közelíthető meg.

Az étkező megközelítése is kérdéses, az áhított nyugalmat és zártságot a gimnázium felől várható intenzív forgalom minden bizonnyal zavarni fogja. Ide kapcsolódik az étterem megközelíthetősége is, ami a tanulók számára (főként rossz idő esetén) kizárólag az említett emeleti folyosón keresztül biztosított, szűkös, megvilágítatlan, zárt lépcsőházon keresztül. Rendezetlennek tűnik a konyha kiszolgálása és a konyha-étterem kapcsolat is

A megjelenésről: az épület megjelenése a kiegészítésekkel együtt kiegyensúlyozottá, befejezetté válik. A leírásban jelzett anyaghasználat (az érzékeny, kismértékű anyagváltás és minőségjavulás) minden bizonnyal jó eszköz a fejlesztés jelzésére. A villaépülettel való összeépítés még finomítást igényel. Hasonlóképp az új tornaterem homlokzatai is, a nagy test „elrejtésének" praktikái, az üveg megnyitások rendje, a bevilágítás kiegyensúlyozott, egyenletes biztosítása.

Összegezés: a felvetés kézenfekvő. A bemutatott kialakítás rendezett, elegáns végeredményt kínál. Néhány részlet (kapcsolatok, funkcionális kérdések) tisztázásával szép megoldás születhet.

Karácsony Tamás

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Szenes-ház // Egy hely + Építészfórum

2023.08.30. 14:19
5:54

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Nézőpontok/Történet

A Margitsziget fái // Építészfórum + Egy hely

2023.08.20. 18:53
9:32

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk