építészet : környezet : innováció

Ötletpályázat üzletközpontok arculat és design váltására

határidő: 2016. szeptember 16. CEST 16:00
Csepel, Kossuth Lajos utcai Ü1-Ü2 üzletközpont arculat és desing váltására írt ki ötletpályázatot a csepeli Önkormányzat. Leadási határidő: 2016. szeptember 16.

Kiíró: Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata

Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem hogy munkáljon, alkosson, teremtsen.” (Gróf Széchenyi István)

Nem véletlenül jutottak eszembe Gróf Széchenyi István fent idézett szavai a Csepel Kossuth Lajos utcai üzletközpontok arculat és design váltását megcélzó nyílt ötletpályázat kiírása kapcsán, hiszen fontos, hogy a múlt értékeit megőrizve, de a jelen elvárásainak és a jövő kihívásainak megfelelve legyünk képesek a folyamatos megújulásra, a fejlődésre, a teremtőmunkára. E gondolat szellemiségében Csepel fejlesztése tovább folytatódik. Ennek a folyamatnak kapcsán hirdeti most meg Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata nyílt ötletpályázatát, melytől az érintett városrész környezetének javulását, vonzerejének növekedését, élettel teli közösségi térré szerveződését várja.

Reményeink szerint a most útjára induló kreatív alkotási folyamaton keresztül a mára már elavult, némileg még a múltat idéző, a múlt hangulatát magán viselő építmény együttes és a hozzá kapcsolódó tér végre méltó, önmagán túlmutató, Csepel belvárosi jellegét méltón képviselni tudó, mindannyiunk számára mondanivalóval bíró, s egyben esztétikai élményt is nyújtani képes funkcionális épületkomplexummá és közösségi térré alakul át.

Az ötletpályázat mindenki előtt nyitva áll. Amit elsősorban várunk: kreatív ötletek, színes elgondolások, megvalósítható dizájn és vizuális elképzelések, friss gondolatok, új látásmód. Bízom benne, hogy ez a pályázat minden résztvevő számára kiváló lehetőséget kínál új és kreatív ötletek, vizualizációs elképzelések megfogalmazására, modern, XXI. századi értékek átadására.

A beérkezett ötletekre, elképzelésekre alapozott megújulás, az érintett területek és épületek újrakomponálása, kapcsolataik harmonizálása, a csepeli közösségi életbe történő intenzívebb bevonása élhetőbb funkcionális teret eredményez majd, s egyben hozzájárul egy kedvezőbb városkép kialakulásához is. Őszintén bízom abban is, hogy a központi fekvésű épületkomplexum és a hozzá szervesen kapcsolódó közösségi tér az arculat és dizájnváltásnak köszönhetően építészeti és városképi jelképként szolgál majd mind a csepeliek, mind pedig a Csepelre látogatók számára.

Ezekkel a gondolatokkal köszöntöm Önöket, és indítom útjára az ötletpályázatot.

Végezetül hadd kívánjak sok sikert mindenkinek a kreatív alkotómunkához! S egyszersmind ajánlom valamennyi résztvevő figyelmébe Gróf Széchenyi István ide illő szavait: „A tökéletesség felé vezető út csak az lehet, melyen az ember a közjóért munkálkodhatik.”

Borbély Lénárd, Csepel polgármestere

A pályázat tárgya, célja

Az ötletpályázat célja a Csepel, Kossuth Lajos utcai, úgynevezett Ü1 (hrsz.: 208529/8) és Ü2 (hrsz.: 208495/27) üzletközpontok” arculat és design váltásának kialakítása, s ezen keresztül a kortárs építészeti, társ- és képzőművészeti lehetőségek bemutatása.

Jelenleg a Csepel belvárosában lévő lepényépületek erős „retro” hangulatot árasztanak iparosított technológiával épített közel-környezetükben. Megjelenésük, térszervezésük, környezet kapcsolataik, technológiai és energetikai állapotuk egyaránt korszerűtlen, avult. Csepel közlekedésszervezése okán ezen épületek környezete tömegközlekedési gócpont, csepeliek tízezrei fordulnak meg itt napi szinten. Az Önkormányzat szándéka ezen területek és létesítmények újrakomponálása, bevonása a csepeli közösségi életbe. Célja egyben a kerülettel kapcsolatos közösség általi megítélés szűkebb és tágabb értelemben vett újraformálása.

A megújulás egy már régóta tartó folyamat következő állomása lenne, amely jelképezi az eddig elvégzett munkát és kijelöli a jövőben elvégzendő feladatok szellemi hátterét.

A megújult komplexum kapcsán elvárás, hogy az megjelenésében olyan önmagán túlmutató, másodlagos jelentéstartalmakat hordozzon, amelyek Csepel belvárosának karakterét képviselni tudják, s egyben építészeti jelként szolgáljon mind a csepeliek, mind pedig a Csepelen átutazók számára.

Az ötletpályázat díjazása lehetőséget ad a legjobb ötlet megvásárlására és későbbi hasznosítására.

A helyszín szabadon bejárható, ezért szervezett bejárást nem tervezünk. Természetesen külön pályázói igény esetén lehetőséget biztosítunk a bejárásra, melyről a regisztrált pályázókat értesítjük.

Az ötletpályázat lebonyolítója

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 88-92.

Kapcsolattartók:

Dr. Csiki Anita pályázati koordinátor

info@csepelarca.hu

Ruisz György vezető építész tervező (É1 01 1806)

Az ötletpályázat jellege, formája, lebonyolítása

Jellege: nyílt

Formája: titkos

Az ötletpályázat lebonyolítása:

- a Tervpályázati eljárások szabályairól szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet,
- valamint a jelen ötletpályázati kiírás előírásai szerint történik.

Pályázat időbeli lebonyolítása

Pályázati naptár

2016.05. 30. A pályázat meghirdetése, a www.csepelarca.hu honlap megnyitása és a regisztráció kezdete

2016.06. 30. Kérdések beadásának határideje

2016.07. 15. A kérdésekre adott válaszok véghatárideje (www.csepelarca.hufelületen)

2016.09. 16. Pályaművek postára adásának határideje

2016.09. 21. Pályaművek beérkezésének határideje

2016.09. 26. A Pályaművek kifüggesztése, a közönségszavazás kezdete

2016.10. 21. Közönségszavazás zárása

2016.10. 24. Eredményhirdetés, tervpályázat nyilvános bemutatása

2016.11. 21. Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása a megadott címen

A pályaművek díjazása

A pályaművek díjazására és megvételére, a Bírálóbizottság díjazására szánt keretösszeg, amely tartalmazza a pályázók és meghívott Bírálóbizottsági tagok részére járó díjazást/megvételt, valamint annak, az adott pályázó szempontjából releváns esetleges adóit (szja, áfa), illetve egyéb esetleges közterheit (járulékok, stb.),

mindösszesen: (bruttó) 4.000.000,-Ft
A díj legnagyobb összege: (bruttó)1.500.000,-Ft
A megvétel legkisebb összege: (bruttó)200.000,-Ft (310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet alapján.)

A közönségszavazás során a legtöbb szavazatot szerző pályamű közönségdíjban részesül, amelynek kihirdetésére az ötletpályázat eredményének nyilvános ismertetésével egyidejűleg kerül sor.

 

vélemény írásához jelentkezzen be »