Épületek/Középület

Párbeszédben a tájjal

1/22

Nagyszik látképe az építkezés előtt. Fotó: Juhász Tibor

Természeti értékek a Nagysziken. Fotó: Oláh János

Demonstrációs épület a szikes felől építés közben. Fotó: Medgyasszay Péter

Demonstrációs épület által közrefogott tér. Fotó: Medgyasszay Péter

Demonstrációs épület építés alatt a szikes felől, esőzések után. Fotó: Ecsedi Árpád

Cseréplécek alatt.

Faváz építés.

Hőszigetelés

Nagyszik Látogatóközpont beépítési rajza az engedélyezési terv kerttervén. Készítette:Medgyasszay Péter, Illyés Zsuzsa

Tervezett épületek látképe. Tervező: Medgyasszay Péter

Külső vakolás

Szalmázásra várva.

Vályogfalazás.

Anyagválasztás koncepciója: környezeti erőforrások hasznosítása. Tervező: Medgyasszay Péter

Fenntartható ház energiaellátására azt használja ami van, és annyit amennyi egy házra jut. Tervező: Medgyasszay Péter

A parkoló felől.

A parkoló felől.

A parkoló felől.

A szikes felől.

A szikes felől.

A szikes felől.

?>
Nagyszik látképe az építkezés előtt. Fotó: Juhász Tibor
?>
Természeti értékek a Nagysziken. Fotó: Oláh János
?>
Demonstrációs épület a szikes felől építés közben. Fotó: Medgyasszay Péter
?>
Demonstrációs épület által közrefogott tér. Fotó: Medgyasszay Péter
?>
Demonstrációs épület építés alatt a szikes felől, esőzések után. Fotó: Ecsedi Árpád
?>
Cseréplécek alatt.
?>
Faváz építés.
?>
Hőszigetelés
?>
Nagyszik Látogatóközpont beépítési rajza az engedélyezési terv kerttervén. Készítette:Medgyasszay Péter, Illyés Zsuzsa
?>
Tervezett épületek látképe. Tervező: Medgyasszay Péter
?>
Külső vakolás
?>
Szalmázásra várva.
?>
Vályogfalazás.
?>
Anyagválasztás koncepciója: környezeti erőforrások hasznosítása. Tervező: Medgyasszay Péter
?>
Fenntartható  ház energiaellátására azt használja ami van, és annyit amennyi egy  házra jut. Tervező: Medgyasszay Péter
?>
A parkoló felől.
?>
A parkoló felől.
?>
A parkoló felől.
?>
A szikes felől.
?>
A szikes felől.
?>
A szikes felől.
?>
1/22

Nagyszik látképe az építkezés előtt. Fotó: Juhász Tibor

Természeti értékek a Nagysziken. Fotó: Oláh János

Demonstrációs épület a szikes felől építés közben. Fotó: Medgyasszay Péter

Demonstrációs épület által közrefogott tér. Fotó: Medgyasszay Péter

Demonstrációs épület építés alatt a szikes felől, esőzések után. Fotó: Ecsedi Árpád

Cseréplécek alatt.

Faváz építés.

Hőszigetelés

Nagyszik Látogatóközpont beépítési rajza az engedélyezési terv kerttervén. Készítette:Medgyasszay Péter, Illyés Zsuzsa

Tervezett épületek látképe. Tervező: Medgyasszay Péter

Külső vakolás

Szalmázásra várva.

Vályogfalazás.

Anyagválasztás koncepciója: környezeti erőforrások hasznosítása. Tervező: Medgyasszay Péter

Fenntartható ház energiaellátására azt használja ami van, és annyit amennyi egy házra jut. Tervező: Medgyasszay Péter

A parkoló felől.

A parkoló felől.

A parkoló felől.

A szikes felől.

A szikes felől.

A szikes felől.

Párbeszédben a tájjal
Épületek/Középület

Párbeszédben a tájjal

2012.01.05. 15:00

Projektinfó

Építészek, alkotók:
Medgyasszay Péter, Dr. Novák Ágnes

Vélemények:
7

A Nagyszík a Hortobágyi Nemzeti Park szikes tórendszere, különlegességét az adja, hogy itt egyedi, különösen gazdag élővilág alakult ki – ami veszélybe is került, mikor az 1960-as években lecsapolták a területet. Az értékes életközösség megmentésére kidolgozott tájvédelmi program keretében valósult meg a Medgyasszay Péter és Dr. Novák Ágnes által tervezett Demonstrációs Központ – ám a fenntarthatóság szempontjából rendkívül fontos Szállásépület kivitelezésére pénz hiányában még nem kerülhetett sor.

A Nagyszík a Hortobágyi Nemzeti Park legépebben maradt szikes tórendszere, amely Balmazújvárostól keletre, a várossal határosan terül el. A táj különlegességét az adja, hogy a sókban feldúsult szikes talajon, főleg az időszakosan vízzel borított évszakokban, egyedi, különösen gazdag élővilág alakult ki. Az egyedi életközösséget azonban jelentős mértékben veszélyeztette, hogy az 1960-as években lecsapolták a tórendszert, továbbá fokozatosan visszaszorult a legeltető állattartás, és ezzel együtt az értékeket jelentő növény- és állatvilág.

 

Nagyszik látképe az építkezés előtt. Fotó: Juhász Tibor
1/22
Nagyszik látképe az építkezés előtt. Fotó: Juhász Tibor

Természeti értékek a Nagysziken. Fotó: Oláh János
2/22
Természeti értékek a Nagysziken. Fotó: Oláh János

 

 

Jelen helyzetben a sérült, védett terület rehabilitációja, illetve a város közelsége egyedülálló helyzetet és igényeket teremtett. A táj átgondolt rehabilitációja mellett gondolni kell arra, hogy a természeti kincsek mint „értékek" minél jobban tudatosuljanak a szűkebb és tágabb társadalom számára. Oldani kell és lehet azt a paradoxont, hogy míg a természeti-környezeti értékek, mivel egyre ritkábbak természetes formáikban, jelentős mértékben felértékelődnek, ugyanakkor a hétköznapi ember számára teljesen hozzáférhetetlenné és megfoghatatlanná válnak, így párhuzamosan kialakul a „nem tudásból", „nem ismerésből"származó értékvesztés is.  

A tájrehabilitáció koncepciója

A Balmazújvárosi Nagyszíkért Alapítvány a táji értékek hosszú távú fenntartására és fejlesztésére komplex tájvédelmi programot dolgozott ki. A táj - mint minden más is - dinamikus egyensúlyban van. Az értéknek tekintett élőhely és élővilág rehabilitációjához így szükséges a korábbi vízrajzi viszonyok visszaállítása. Egy kapcsolódó tájfejlesztés keretében 2009-ben a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület a LIFE+ projekt támogatásával a szikes nagyobb körzetében, 2034 hektáron temette be a lecsapolásra kiépített csatornarendszert. Szükséges volt továbbá a hagyományos legeltetés újraélesztése, amely nem hagyja felgyomosodni a területet. Probléma azonban, hogy a legeltető gazdálkodás önmagában ma gazdaságilag nem fenntartható. A táj fenntartása miatt szükséges állattartást a lakosság bevonásával (pl. 100 db racka anyajuh kiosztása) kezdte el feléleszteni, újra életre hívva a „faluszéli legeltetési rend"-et. Ez a projektelem már most látványos eredményeket ért el, az invázív mocsári növényzet látványosan visszaszorult.

 

Demonstrációs épület a szikes felől építés közben. Fotó: Medgyasszay Péter
3/22
Demonstrációs épület a szikes felől építés közben. Fotó: Medgyasszay Péter

Demonstrációs épület által közrefogott tér. Fotó: Medgyasszay Péter
4/22
Demonstrációs épület által közrefogott tér. Fotó: Medgyasszay Péter

Demonstrációs épület építés alatt a szikes felől, esőzések után. Fotó: Ecsedi Árpád
5/22
Demonstrációs épület építés alatt a szikes felől, esőzések után. Fotó: Ecsedi Árpád

 

 

A természeti értékükben védett tájak általános problémája, hogy a tájvédelem miatt a gazdaság fejlesztését korlátok közé kell szorítani, a helyi gazdaság nem fejlődhet. Ugyanakkor a terület értékeit élvezni kívánó látogatók kellő infrastruktúra hiányában, ha akarják, se tudják megfizetni azokat a „közjavakat", melyeket a természeti környezet kínál. Az Alapítvány ezen helyzet javítására terveztette meg és kezdte el megépíteni a Nagyszík Látogatóközpontot.

 

 

 

Nagyszík Látogatóközpont épületegyüttese

A Nagyszík Látogatóközpont célja, hogy bemutassa a táj értékeit és a főként madarászokra épülő idegenforgalomból származó bevétellel segítse a tájfenntartás nem gazdaságos elemeinek fenntarthatóságát. A tervezés során fontos szempont volt, hogy a helyi építési anyagok és építészeti formák használata mellett az épület mintaként szolgáljon arra, miként lehet a táj erőforrásaihoz igazodó energetikai koncepciót megvalósítani.

 

Cseréplécek alatt.
6/22
Cseréplécek alatt.

Faváz építés.
7/22
Faváz építés.

Hőszigetelés
8/22
Hőszigetelés

 

 

A 39.000 m2-es építési terület közvetlenül a Nemzeti Parkkal határos. A Látogatóközpont két fő eleme a fészket formáló Demonstrációs Központ, valamint a madárforma Szállásépület. Az építési telken az épületek egy félszigetszerű feltöltésre épülnek, hogy minél közelebb kerüljenek a telek mellett megjelenő, madárvilágban gazdag időszakos szikes tóhoz. A telek kertészeti koncepciója során fontos elv volt, hogy a növényzettel és térburkolati elemekkel teremtsünk minél harmonikusabb átmenetet a város falusias utolsó utcaképe és a szikes legelők között.

 

Nagyszik Látogatóközpont beépítési rajza az engedélyezési terv kerttervén. Készítette:Medgyasszay Péter, Illyés Zsuzsa
9/22
Nagyszik Látogatóközpont beépítési rajza az engedélyezési terv kerttervén. Készítette:Medgyasszay Péter, Illyés Zsuzsa

Tervezett épületek látképe. Tervező: Medgyasszay Péter
10/22
Tervezett épületek látképe. Tervező: Medgyasszay Péter

 

 

Az épületek alatti feltöltőanyagot egy szomszédos halastó kialakítása során zajló kitermelésből hoztuk a helyszínre. Az épületek ugyan nem jelentős méretű objektumok, de a magas, intenzíven változó talajvíz zavartalan mozgása érdekében kútalapokra épített gerendarácsra tettük az épület teherhordó falait. A Látogatóközpont épületeinek anyagválasztása során elsődleges szempont volt, hogy minél több, helyben megtalálható anyagot használjunk, és az ezekből kialakított szerkezetek a teljes életciklus vizsgálat szempontjából is megfelelők legyenek.

 

Külső vakolás
11/22
Külső vakolás

Szalmázásra várva.
12/22
Szalmázásra várva.

Vályogfalazás.
13/22
Vályogfalazás.

 

 

A külső falszerkezet fa tartószerkezet közé épített 15 cm vastag vályog kitöltőfal, amit 35 cm vastag szalmabálával szigetelünk, így a szerkezet U értéke 0,16 W/m2K. (Az engedélyeztetés érdekessége volt, hogy a szalmabála minősítéssel rendelkező cég ügyfélként bejelentkezett az építési hatóságon, és bár a vályog miatt az ő szerkezetüktől teljesen eltérő falszerkezetet terveztünk feljelentést tettek ellenünk. Indoklásuk szerint a 3/2003 BM-GKM-KvKM szerint nem tervezhettünk be, csak minősített szerkezetet. A házat át kellett tervezni tégla szerkezetűre, és csak a természetes anyagok témakörében 2010-ben született belügyminisztériumi állásfoglalás nyomán volt módunk visszatérni az eredeti koncepcióhoz.)

Tetőfedésként az első változatokban még nádat terveztünk, azonban építészeti, tűzvédelmi okokból, illetve a napkollektorok biztosabb elhelyezése miatt cserépfedésre váltottunk. A belső padlófelületeken a tégla, a fa és a kő, míg oldalfalakon a meszelt vályogvakolat és mészhabarcs dominál.

 

Anyagválasztás koncepciója: környezeti erőforrások hasznosítása. Tervező: Medgyasszay Péter
14/22
Anyagválasztás koncepciója: környezeti erőforrások hasznosítása. Tervező: Medgyasszay Péter

 

 

Az épületet az irodánkban fejlesztett „fenntartható ház"-koncepció szerint próbáltuk megtervezni. Ez az elképzelés a dinamikus egyensúly felismerésére épül. Fontos, hogy olyan épületet kapjunk, ami nem borítja fel sem a szűkebb, sem a tágabb környezet egyensúlyát, így nem járul hozzá a klímaváltozásához. Ugyanakkor nem törekszik az energiafogyasztás totális csökkentésére, gazdasági optimumot keresve, a fenntarthatóság határain belül használja a környék erőforrásait. A magyarországi viszonyokra értelmezett "fenntartható ház" csak az ország természeti tőkéjének hozamát (megújuló energiaforrások fenntartható mértékű fogyasztása) használhatja. Magyarán csak azt használja, ami van, és csak annyit amennyi egy házra jut.


A „fenntartható ház" olyan épület, amelynek teljes életciklusára vetített erőforrás-használata nem nagyobb, mint a vizsgált terület adott épületre jutó erőforrása.

 

Fenntartható  ház energiaellátására azt használja ami van, és annyit amennyi egy  házra jut. Tervező: Medgyasszay Péter
15/22
Fenntartható ház energiaellátására azt használja ami van, és annyit amennyi egy házra jut. Tervező: Medgyasszay Péter

 

 

Az energetikai követelmények megfogalmazásakor, a fenntartható építés tágabb  aspektusait is figyelembe véve, legalább két fontos kiegészítést kell tenni:

  • A területi (regionális) erőforrás-használat mellett helyi (lokális) környezetterhelést is.
  • Az épületek létesítése során nem a környezetterhelés (jelen esetben energiahasználat) minimalizálására, hanem a területi adottságoktól függő, költséghatékony optimalizálására kell törekedni.

Magyarországon 90  PJ biomassza, 10 PJ geotermikus energia és korlátlan mennyiségű szél és napenergia áll potenciálisan rendelkezésre, amelyből gyakorlatilag 15-25 PJ tudunk hasznosítani. A használati melegvíz 60%-ban napenergiával, 40%-ban biomasszával biztosítható, ez nettó 10 PJ, bruttó 12,5 PJ energiaigényt jelent évente. 85%-os gépészeti hatásfokot feltételezve lakóházakra bruttó 10,  kommunális épületekre bruttó 5 kWh/m2a biomassza vagy hévíz energia szükséges. A hazai épületállomány fűtési energiaigényének fedezésére a fenti feltételezések mellett 88,5 PJ energia fordítható. 85%-os gépészeti rendszereket feltételezve Magyarországon a fenntartható ház nettó fűtési energiaigénye 43 kWh/m2.

Elektromos energiaigénye a magyarországi viszonyokra értelmezett fenntartható épületnek nem lehet nagyobb, mint 25 PJ, ami 50%-os lakossági és 50%-os kommunális megosztást feltételezve 350 kWh/év/fő vagy 12,2 kWh/m2a fogyasztási határértéket jelent. A háztartási és a kommunális épületek jellemző elektromos energiahasználatát (1:1), illetve a háztartási és a kommunális épületek területarányát (2:1) tekintve lakóházakra bruttó 11,  kommunális épületekre bruttó 22 kWh/m2a víz-, szél- vagy napból származó energiából kell megoldani az épületek hűtési, világítási és egyéb elektromos energiaigényét.

 

A Balmazújvárosi Nagyszikért Alapítvány az ÉAOP-2007-2.1.1.b „Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés" támogatási jogcím keretében „A fenntartható tájhasználat feltételeinek komplex kialakítása a Balmazújvárosi Nagysziken: Ökoturisztikai látogatóközpont fejlesztése" címmel nyert el 168 898 383 Ft vissza nem térítendő támogatás a fészket formáló Demonstrációs Központ megvalósítására. Az építkezés 2010-ben kezdődött meg, és a területrendezés után már láthatók az épületek tömegei.

 

A parkoló felől.
16/22
A parkoló felől.

A parkoló felől.
17/22
A parkoló felől.

A parkoló felől.
18/22
A parkoló felől.

A szikes felől.
19/22
A szikes felől.

A szikes felől.
20/22
A szikes felől.

A szikes felől.
21/22
A szikes felől.

 

 

Sajnos az Alapítvány eddigi erőfeszítései ellenére a Látogatóközpont fontos elemére, a madarat formáló Szállásépületre eddig nem sikerült forrást szerezni. Ez pedig különösen fontos lenne a  tájvédelmi program gazdasági fenntarthatósága szempontjából, mivel a Szállásépület a hazai ökoturistákon túl a külföldi madarászoknak is szállást kínálna, akik képesek és készek megfizetni a táj egyedi „közjavait".  

Medgyasszay Péter, Juhász Tibor


Nagyszik Látogatóközpont
vezető tervezők: Medgyasszay Péter, Dr. Novák Ágnes
építész munkatársak: Büki Péter
statika: Kovács Antal
kertterv: Dr. Illyés Zsuzsa
épületgépészet: Szilágyi Antal
belső közmű: Balogh Zoltán
épületvillaposság: Benke Szilveszter
útterv: Török Róza, Tarcsai László
konyhatechnológia: Frankói Béla
talajmechanika: Dr. Magó Istvánné
környezetvédelem: Péter Gábor
generáltervező: Belső Udvar 2008 Építész Iroda Kft
tervezés éve: 2008-2009
kivitelezés éve: 2010-
bruttó szintterület:
demonstrációs épület: 505 m2
szállásépület: 1127 m2
beruházási költség: Demonstrációs épület, tereprendezés, parkolók: 220 mFt
szállásépület: forrásteremtés alatt
építtető/megbízó: Balmazújvárosi Nagyszikért Alapítvány
generálkivitelező: Janta Bau Kft

 

 

Vélemények (7)
HI
2012.01.10.
11:52

Ezt a házat nézve látható, hogy lehet értelmesen is megközelíteni egy feladatot, Tetszik és külön gratulálok a bátorsághoz, azt hiszem, a 70-es évek óta talán ez az egyetlen valós kísérleti épület, ami már nagyon hiányzott. Az is látszik - és a szerzőkről tudható is -, hogy komoly mérnöki előkészítés volt, ezért talán csak annyi kritikát mondanék, hogy hiányzik a részletesebb bemutatás (részletek, számítások, engem pl.érdekelne a merevítés). Külön jó látni az alapozást, ami racionális - szemben pl. a passzívházak ebből a szempontból értelmetlen, pazarló megoldásaival. Huszti István

Medgyasszay Péter
2012.01.11.
14:23

@HI: Kedves Huszti István, még pár publikált alaprajz és tervezési alapelv található honlapunkon az épület ismertetése alatt: http://belsoudvar.hu/ref.html#29 Két tanulságot osztanék még meg: 1) Az engedélyezési terv során egyszerűsített energetikai számítással számoltunk, irodaépületként figyelembe véve az épületet. Így is alacsony energiaigényt számoltunk, de a fenntarthatóság szempontjából magunk elé állított kritériumot nem értük el. A kiviteli tervek elkészítése során apróbb módosításokat eszközöltünk a szerkezetek tervezésében. Áttértünk továbbá a részletes számítási módszerre, amely a hőveszteségeket és a szoláris nyereséget pontosabban tudja számításba venni. Az üzemeltetési paramétereket is pontosítanunk kellett (nem mindenhol kell irodai igénnyel számolni). Így tudtuk csak a 46 kWh/év fűtési nettó energiaigényt, illetve a 74 kWh fűtési és használati melegvíz primér energiaigényt elérni. Majd az üzemeltetés során bizonyosodhatunk meg a számítások helyességéről... Mindenképpen tanulság, hogy egyszerűsített módszerrel alacsony energiás épületek energetikai számítása (és energetikai tanúsítása) nem végezhető el kellő pontossággal! 2) Az épület merevítésével sok gondunk volt. Terveink szerint az épület favázában elrejtett keresztmerevítések biztosították volna az épület merevségét. Építés során azonban kiderült, hogy a hosszirányú merevítés ugyan működik ezen a módon, de a keresztirányú merevséggel, főként a kiállítótér 7x14 m-es, nyitott fedélszerkezetű terében gondok vannak. Több lépcsőben erősítettük meg - egy esetben tervezői konzultáció nélkül - a favázszerkezetet, ami bizony rontotta a belső tér elképzelt eleganciáját. Ezt a kérdést nagyobb alapossággal kell máskor kezeljük! Üdvözlettel, Medgyasszay Péter

HI
2012.01.11.
17:36

@Medgyasszay Péter: Kedves Péter Köszönöm a válaszokat. A honlapotokat ismerem és nagyon hasznos az OTKA tanulmány is (bár csak a kivonatos tartalmat ismerem, jó lenne olvasni a részleteket is). A merevítést azért kérdeztem, mert arra gondoltam, hogy az íves alaprajzi kialakítás is részben ezért lett. Saját számításaim alapján - és némi gyakorlati tapasztalat szerint - azt látom, hogy a favázas szerkezetek leggyengébb pontja a merevítés. Mint ahogy Te is írod gondosan kell az alaprajzot kialakítani (pl. gyakori hiba, hogy a fa födémeket merev tárcsának kezelik). Másik gond, hogy a kapcsolatok erőjátéka nem "tiszta" és ha a számításoknál teherként a nedvesség okozta alakváltozásokat is számítjuk, akkor elég érdekes helyzetek jönnek ki. Általában ezek a gondok a csatlakozó szerkezetekkel való együtt működésekor jelentkeznek. Ezért bevallom én nem vagyok annyira bátor, mint Ti, hasonló filozófia mentén a biztonságra törekedve kompromisszumként pl. nagyon lekarcsúsított vb. vázat és kitöltő falat tervezek (15 cm mészhomok). Még egyszer gratulálok és sok sikert, a tapasztalatokat pedig osszátok meg, mindenkinek hasznos lesz. Huszti István

Pákozdi Imre
2012.01.08.
08:33

Csatlakozom az előttem szólóhoz, le a kalappal. Ugyanakkor a 220 millió forint... ez rengeteg. Minden jogcím, sőt, él nélkül kérdezem: körülbelül, csak nagyságrendileg, mire ment ez el? Persze, a telepre, de úgy értem, rovatoltan. Megvették a telket, vagy földmunka volt rengeteg, vagy mi? Hiszen - ahogy írják is - a szállásépületnek még nyoma sincs.

novák ágnes
2012.01.10.
09:01

@Pákozdi Imre: Köszönjük az észrevételeket. :) A projekt gazda éppen madármegfigyelésen van - örülünk neki, mert a szakmai kapcsolat segíti a gazdasági fenntarthatóságot :) - , ezért ő nem tud reagálni a kérdésre. A pályázatban szereplő összes tételt részletesen nem ismerve az alábbi adataink vannak: A projekt támogatási összeg:168 millió ft, A projekt teljes költsége: 220 millió Ft (minden költség együtt, áfával). A projekthez az épület építési költségén kívül további megvalósítási költségeket kellett figyelembe venni: - tervezési költség :) (engedélyezési terv, kiviteli terv, tenderdokumentáció) - projekt menedzsment - útépítés a helyszínig, - tereprendezés, részleges feltöltés az épület alatt - irtás, a növényzet kitakarítása a szikes tó szabad látványa érdekében és a további felgazosodás megakadályozására az egész területen (a legeltetés mellett) - külső tereprendezés költségei (parkolók, rengeteg személygépkocsi és busz részére) áramtermelő napcellák költségei a parkolók felett További projekt elemek: az EU-s pályázatoknál szükséges úgynevezett szoft-elemek. (Itt a tudatformálás, események szervezése, nyilvánosság, kiadványok, rendezvények stb. Erről nincs mindenről pontos adatunk, a pályázatoknál jellemzően a költségek cca 10 -15 %-át teszik ki, itt ez cca 22 -30 millió. Pl. a rackajuhos legeltetés is a projekt része. A fenntartás üzemeltetés során - pl. a konyhában is - fogyatékos személy is dolgozhat az épületben. A pályázó ezt is fontosnak tartotta.) Az épület, a főzőkonyha, a berendezési tárgyak, épületgépészet költsége együttesen megfelelnek a költségbecslési segédlet szerinti családi ház m2 árnak. A faváz - vályog- szalma falszerkezet és a megfelelő gépészet alkalmazásával nem lesz lényegesen olcsóbb az épület, csak sokkal hatékonyabb és jobb. Amint hazatér a projekt gazda, megkérjük tőle a pontosabb nyilvános adatokat. A projekt kódszáma: ÉAOP-2.1.1.B/2f-2009-0001 (Nagy örömünkre az az első olyan úniós pályázat, ahol az épület a fenntarthatóság és az életciklus elemzés teljes figyelembe vételével kapott támogatást, nem korlátozva magát az energetikára és az esélyegyenőségre.) Megköszönve a figyelmet, üdvözlettel: Dr. Novák Ágnes

FenyvesiHK
2012.01.10.
09:34

@novák ágnes: Miközben lengetem az összes kalapomat én is, nagyon szeretném Bardóczi mester véleményét megismerni a kertépítészeti, tájépítészeti vonatkozásokról.

sponcsak
2012.01.05.
18:51

Nagyon szép, tajba illo, gratullalok! Szamomra ez illik Kozép-Europaba.

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Egy hely – A Corvin Áruház

2023.11.22. 10:03
8:45

A Corvin Áruház közel 100 évvel ezelőtt, 1926-ban, a legelőkelőbb magyar divatáruházként nyílt meg, vendéglővel, kávéházzal, jegyirodával, gyorsfényképészettel, de otthont adott divatbemutatóknak és kiállításoknak is. Az alumínium csomagolásból kibontott eklektikus épület homlokzatait már restaurálták, a felső terei azonban csak 2025-re készülnek el végleg. Az Egy hely csapata ezekre, a még átalakulás alatt álló szintekre is betekintést nyújt.

A Corvin Áruház közel 100 évvel ezelőtt, 1926-ban, a legelőkelőbb magyar divatáruházként nyílt meg, vendéglővel, kávéházzal, jegyirodával, gyorsfényképészettel, de otthont adott divatbemutatóknak és kiállításoknak is. Az alumínium csomagolásból kibontott eklektikus épület homlokzatait már restaurálták, a felső terei azonban csak 2025-re készülnek el végleg. Az Egy hely csapata ezekre, a még átalakulás alatt álló szintekre is betekintést nyújt.

Nézőpontok/Történet

A ráckevei hajómalom // Építészfórum & Egy Hely

2023.11.01. 12:12
7:21

A középkortól a 19. századig egészen más képet festettek folyóink. Motorcsónakok és turistahajók helyett – a nagy vízsodrást kereső – úszómalmok vándoroltak a folyón. Ráckevén ma is megtekinthető egy hajómalom replika, melyet már villanymotor hajt és egyes részei időtálló afrikai fából készültek.

A középkortól a 19. századig egészen más képet festettek folyóink. Motorcsónakok és turistahajók helyett – a nagy vízsodrást kereső – úszómalmok vándoroltak a folyón. Ráckevén ma is megtekinthető egy hajómalom replika, melyet már villanymotor hajt és egyes részei időtálló afrikai fából készültek.