Egyéb cikkek

Pécsi konferencia- és koncertközpont

1/13

?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
1/13

Pécsi konferencia- és koncertközpont
Egyéb cikkek

Pécsi konferencia- és koncertközpont

2007.04.21. 18:50
MÉD

Díjazásban nem részesült pályamű szerzők: SPORAARCHITECTS tervezők: Dékány Tibor, Finta Sándor, Hatvani Ádám, Vadász Orsolya, Farkas Zsófi

Díjazásban nem részesült pályamű

szerzők: SPORAARCHITECTS
tervezők: Dékány Tibor, Finta Sándor, Hatvani Ádám, Vadász Orsolya, Farkas Zsófi
munkatársak: Apáti Glória, Várhidi Bence
tájépítészet: Durbák Eszter, Kutasi Dániel, Steiner Balázs, Szendrői Júlia

 

 
 

Részlet a műleírásból 

 
TERVEZÉSI HELYSZÍN:

Balokány-ligeti közpark mellett fekvő PVTC sporttelep (teniszpálya) és az Universitas utca – Zsolnay utca közötti tömb

ELŐZMÉNYEK:

A tervezésnél a terület egészére vonatkozóan figyelembe vettük a meglévő lehetőségeket a Búza tér, 48-as tér és a Zsolnay-gyár közötti tengelyt, beépítési és közlekedési szempontból. A városi és fejlesztési összefüggések a telepítési koncepció összefüggéseiben a helyszínrajzi tervlapon részletesen szerepel. Az új kulturális központ a városfejlesztési stratégia céljainak megfelelően képes lesz megindítani a tágabb környezet funkcionális és minőségi felértékelését. A tervezésnél figyelembe vettük, hogy a terület a városközpont kiterjesztésének egyik első lépéseként fokozatosan kerül fejlesztésre.

A környezettel való kapcsolat kialakításánál elsődleges szempont volt az épület belváros felőli gyalogos és autós megközelítése valamint a parkkal való kapcsolata. A tágabb tervezési területre kiterjesztve a park funkciót a belváros felől megérkezők részére egységes látványként tárul fel a parkban úszó épületek között a pkk tömbje.

ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ

Az együttes építeszeti kialakítása az európai trendekre reflektálva markáns, kortárs, időtálló megjelenést hordoz, mely Pécs Európa Kulturális Fővárossá válásával egyidőben elhelyezheti a várost Európa kortárs építészeti térképén is. A főtömeg határozott megjelenése kontrasztban van a többi, nagy magasságot nem igénylő funkció terepszerű kialakításával, mely a komplexumot a környezetbe , a parkba illeszti. Ez a kontraszt fokozza a hangversenyterem megjelene okozta feszültséget egy olyan környezetben, ahol bármilyen gyengébb építészeti gesztus, a környezetbe való „beilleszkedésre" tett kísérlet eleve kisszerű, halálra van ítélve. Az alapforma egyszerű kő anyagú téglatest, melyet mint egy travertíno mészkőtömböt számos kisebb-nagyobb bevágás, üreg tagol, de úgy, hogy a forma még mindig jól felismerhető. A nyílások a kilátási irányokra néznek. Ez a szabdalt doboz rejti a hangversenyterem kissé amorf, nemes anyaggal, kerámiával burkolt kelyhét. Anyaghasználatot a Pécsre jellemző természetes anyagok (kő, fa ) mellett a Zsolnay épületkerámia újszerű alkalmazása jellemzi. A kerámia modern, nem ornamentikus alkalmazása az épületen amellett, hogy megrendelést biztosít a gyárnak, későbbi ismertsége révén a Zsolnay épületkerámia reneszánszát jelentheti. Az építészeti koncepció inkább a belső térre és az onnan való kilátásra konkoncentrál.


A helyiségek négy fő funkció köré szerveződnek a Pannon Filharmonikusok székháza és próbatermei, Konferencia-és Koncertközpont és irodaháza, hangversenyterem, színpad és kiszolgálóterei és közönségforgalmi területek.

A kiválasztott telek adottságaitól figyelembe véve a plató összeköttetést teremt az információs blokk és a PKK-t körülvevő természeti környezet között, mely nemcsak az épület és az azt körülvevő tér építészeti egységének kialakítását segíti, hanem a PKK funkciójának szélesebb körű kihasználását is lehetővé teszi (kisebb szabadtéri rendezvények lebonyolítása).

A koncertterem otthont nyújt a Pannon Filharmonikusok zenekarának, kiváló akusztikájú hangversenyteremmel kiszolgálja a koncertigényeket és a zenekart, és a platóban elhelyezett többcélú létesítmény kulturális rendezvényeket, konferenciákat szervező központja. A tervezésnél szem előtt tartottuk, hogy egyszerű és világos módon szervezett tércsoportok biztosítsák az épület használóinak differenciált igényeit, és hosszútávon a működtetés gazdaságosságát.

 

KÖRNYEZETI, TÁJÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ

A koncepció rövid távon a Zsolnay úton a 6-os út forgalmának megmaradásával számol, ezért a városközpont felőli gyalogosforgalmat szintben elválasztva felüljáróval vezetjük a területre a Búza tér felől. Itt a liget tulajdonképpeni bejáratánál a jelenlegi bizonytalan építészeti nívójú kereskedelmi együttes (benzinkút, stb.) elköltöztetésével számoltunk - a településrendezési tervben meghatározott céloknak és eszközöknek megfelelően, ill. ezek kiterjesztésével (közpark kialakítása, elővásárlási jog) - ennek megvalósításához Pécs városának bizonyára rendelkezésére áll megfelelő méretű és elhelyezkedésű csereingatlan kompenzációs célra.

Balokány-liget keleti oldalán fekvő meglévő strandfürdő területén a település szerkezeti terv lehetőséget ad egy a mai igényeknek megfelelő fürdő kialakítására, a műemlék épület megtartása mellett.


A területet keletről a Zsolnay Művészeti Negyed határolja. Valószínüleg itt, a gyárépületek között is szükség lesz szintben elválasztott gyalogosátjáróra, de ez már a jelenlegi tervezési területen kívül esik.

A vasúti védőzónán belül a töltés mellett a rendezési tervben jelölt helyen feltáró-szervízút alakítandó ki, így kiszolgálva a Tudásközpontot, a diákszállót, a Konferencia- és Koncertközpontot (és adott esetben a fürdőt is).


A kialakítandó tájépítészeti elemek dűnékben közösségi és szabadidős funkciók pl. klubok, kávézó, stb. elhelyezhetőek. Ezek az elemek egyben az együttes zajvédelmét is szolgálják a vasút ill. a forgalmas főút felől. A parkban lévő tó kontúrját a koncepciónak megfelelő módon alakítottuk át.


A Pannon Filharmonikusok székháza és próbatermei

A PFP székháza az irodahelyiségeivel saját bejárattal rendelkezik, mely egyúttal ellátja a PKK dolgozói bejárat szerepét is, a két intézmény egy helyen lévő de külön üzemeltethető portával rendelkezik. Igy az épület lezárhatósága, ellenőrizhetősége jelentősen javul. A művészbejáró a PFP irodai bejáratánál, a színpad mögött található, innen gyorsan és egyszerűen elérhetők az öltözők és az irodák egyaránt. A székház épületszárnya a PFP nagy próbatermével és a szólampróba helyiségekkel kapcsolódik a hangversenyterem tömbjéhez a PKK kiállító terét közrefogva. Az irodák és az öltözők a hangversenyterem mögött, attól szerkezetileg elválasztva, de egy magasabb tömbben kaptak helyet. A szólampróba helyiségeket úgy alakítottuk ki, hogy azok egy konferencia esetén szekciótermekként működjenek, így a PFP nagy próbatermével együtt a Pécsi Konferencia-és Koncertközpont a mai igényeknek megfelelő kongresszusok befogadására alkalmas anélkül, hogy a zenekar munkáját veszélyeztetné. A szólampróba helységek természetes megvilágítást kapnak a park felőli üvegfalon keresztül, amennyiben szükséges az üvegfal elé az akusztika javítása érdekében táblás mobil akusztikai burkolat húzható, ebben az esetben felülvilágítón érkezik a természetes megvilágítás. A termek zárható, külön folyosóról nyílnak, mely kapcsolatot tart a konferencia kiállító helyével és a PFP székházzal is.

A működtetés irodaterei az épület hátsó szekciójában, a hangversenyterem művészbejárata felöli oldalon helyezkedik el, közvetlen kapcsolódási felülettel a művészeket kiszolgáló helyiségekhez. Az üzemeltetés irodaházának hely igényét az üzemeltetést végző szervezet típusától függetlenül, alapvető funkciók szerint gondoltuk végig, ugyanis e megoldás lehet egyedül időtálló.

A nézőtér tagolt kialakítása optikailag mobil befogadó képességűvé teszi a termet (650fő – 1220fő)

A próbatermek kialakításának tervezési szempontjai: a hangversenyteremmel megegyező akusztikai környezet biztosítása, a próbahelységek egymástól is tökéletes hangszigetelése, természetes fény a teremből kezelt hangfelvevő/lejátszó rendszer.

A hangversenyterem, színpad és kiszolgálóterei

Az információs blokk az épület főbejárata felöl található, közvetlenül a hangversenyteremhez kapcsolódva. Az információs blokk az épület teljes többi részétől (székház, irodaház, terem) elkülönített, lezárható, így lehetőség van e rész állandó biztonságos nyitva tartására, funkciójának maximális kihasználására.

A négy fizikailag elkülönülő egység között a különböző rendezvények teremtenek kapcsolatot.

Hangverseny esetén: a hangversenyterem és az információs blokk;

Konferencia esetén: a hangversenyterem, szükség szerint a szólampróbatermek, mint szekciótermek, illetve az információs blokk kerül dinamikus kapcsolatba.


A ruhatár/földszint liftekkel közelíthető meg a onnan pedig az emelten a foyer/ 1.emelet. A foyerből kilátás nyílik a park felett a Zsolnay Művészeti Negyed tömbjére.

A koncerttermet négy szintről lehet megközelíteni. A megközelítési útvonalak mentén kilátás nyílik a város panorámájára és a Mecsekre.

Társművészetek megjelenése a foyer az étteremben és a konferencia izgalmas térkapcsolatait még érdekesebbé teszi. A hangversenyterem nézőtére tagolt szerkezeti kialakítású, mely lehetővé teszi az egyes terek fénytechnikai leválasztását,és optikailag mobil befogadó képességűvé teszi a termet, (650fő – 1220fő), így a PKK eltérő fogyasztói keresletet képviselő produkciói során „telt ház" érzetet érhetünk el. A nézőteret minden pontján egyenletes, az akusztikai élményt támogató térszerkezet határolja, biztosított a közönség és a művészek tökéletes funkcionális elkülönítése.

A terem mobil telefontól leárnyékolt kialakítású.

A nézőtér teljesen hangszigetelt a PKK egyéb tereitől.

A terem bútorzata több órás rendezvény esetén is kényelmes ülést nyújtó, nehéz, karfás székek.

A fogyatékkal élők számára a zsőllye utolsó sorában alakítottunk ki helyet

A diákok számára kialakításában vonzó, árkategóriájában megfelelő hely az állókarzat biztosít.

Konferencia funkció specifikum az írópultos széksor (a szék háttámlájából lehajtható írópult), a mobil 4 nyelvű tolmács rendszer kialakítása, tolmácsfülkék elhelyezése a hangversenyterem környezetében, vetítő hely kialakítása.

Alapvető cél hosszútávon zörejmentes széksorok biztosítása. Mobil széksor esetén komoly veszélyt jelent a rendszeres mozgatás (nehéz, kevés elemből épített székek).


A színpad kialakítása:

-romantikus nagyzenekar+kórus+szólisták kifogástalan elhelyezésére alkalmas színpad

-társművészetek befogadására alkalmas színpad kialakítása

-1 m magas a zsöllye padlószintjéhez illetve az első sorhoz viszonyítva

-süllyedő pódium bővítéssel változtatható, az aktuális produkciónak megfelelő, 3 különböző alapterületű színpad: kis színpad (szólóest, kamarazenekar, kórushangverseny),közepes színpad (romantikus nagyzenekar),nagy színpad (romantikus nagyzenekar + kórus)

-süllyedő zongorakiemelő

-a különböző színpad méretek pódium emelésének mobil kialakítása a színpad mélységének irányában a hangszeres összeállítás illetve karmesteri igény szerint, a színpad oldal irányában A vonós kar is lépcsőzetesen emelhető

-biztosított a színpad 4 pontú megközelíthetősége a művészek számára, a zenekari művészek a színpad hátsó részén bal és jobb oldalon, a karmester és a szólisták a pódium elején bal és jobb oldalon.

-a zenekari öltözőkből direkt útvonal a színpad bejáratokhoz 60-150 művész hangszerekkel

-a nézőtér felöl oldalanként egy-egy lépcső vezet fel a színpadra

-a nagyszínpad mögött zenekari gyülekező (hangoló), művész foyer található

-a süllyedő pódium bővítéssel zenekari árok alakítható ki a scenizált oratórikus művek, (opera), filmvetítés előadásokhoz

-a nagyszínpad fölött kivetítő (opera szöveg, konferencia funkció) található

-hangszerraktárat a színpad közvetlen környezetében alakítottuk ki

-a színpadhoz teherlift készül.

Az orgona jellemzői: regiszterek száma: 70 ,szélesség: 12 m,mélység: 6m,.magasság: 12m

 

Akusztikai paraméterek tervezési elvei

-a terem utózengési idejének a közepes frekvenciatartományban (250-2000Hz) 1,2 és1,8 sec között a kell lennie

-a továbbtervezés során akusztikai terv részletezze, hogy stabil vagy mozgatható akusztikai elemek rendszerével hogyan biztosítható ez az utórezgési idő.

-a kialakítás szempontjai: a zenekar fölötti elhelyezés, a hangvető egyúttal tartószerkezete a világításnak, mikrofonoknak, a scnenikai eszközöknek (ponthúzók) is,a változatos zenei repertoár akusztikai igényeinek megfelelő kialakítás

Az ideális akusztikai adottságok elérése érdekében tervezés kiindulópontja a zengő tér volt.

A hangversenyterem, alakját és a beépített anyagokat tekintve, elsősorban komolyzenei művek előadására van kialakítva. A további akusztikai paraméterek, mint mellékzengési fok és diffuzitás, amelyek az utózengési idő mellett döntőek az akusztikai élmény tekintetében, elsősorban a mennyezet és az oldalfalak hangvető felületeinek kialakításától függenek. A tört, strukturált felületű hangvetők szórják és terelik a hangot a publikum irányába. A nézőtér egy részén halláskárosultak is hallgathatják az előadásokat, indukciós hurok segítségével.

A nézőtér fölött állítható hangvetők kerülnek beépítésre.

A zenészekhez is elsősorban a mennyezeti hangvetőkről jut vissza hang.


A stúdió és a hangrendszer tevezési szempontjai:

-fixen beépített, szimfonikus zenekari hangfelvétel készítésére alkalmas mikrofon rendszer

-alapfelszereltségben beépített, stúdióból vezérelt kamera technikával élő közvetítés vagy felvételek készítésének lehetősége

-közvetítő kocsi számára kiépített technikai rendszer, csatlakozók

-színpadhang az épület valamennyi pontján, irodájában

-stúdióból vezérelt hangversenytermi projector


A közösségi terek elválaszthatóak egymástól, de össze is nyithatóak, ezzel a differenciált használat széles spektrumával rendelkeznek, az egy nagy rendezvényen és a több, párhuzamosan futókissebben keresztül, a kihasználhatóság ésszerű maximumát biztosítva.


Pécsi Konferencia-és Koncertközpont és irodaháza


A koncertterem mögött a város fele néző homlokzattal kerültek a konferencia központhoz és a koncertteremhez valamint a PFP- hez kapcsolódó irodák. A PFP székház a PKK székházzal azonos bejárattal rendelkezik, melyről önálló közönségforgalmi területtel (lépcsőház, lift) az irodák, a zenekari próbaterem, a zenekari próbateremhez kapcsolódó raktárak elérhetők

Az irodaszárny a hangversenyteremtől és a szólampróbatermektől illetve a hozzájuk kapcsolódó közönségforgalmi területektől lezárható kialakítású, szerviz folyosóval kapcsolódik a szólampróbatermekhez és a hangversenyteremhez. Az irodaszárnyban egymástól elkülönített szinten találhatóak a PFP és a PKK, valamint a hangversenyterem működtetéséhez szükséges irodák, öltözők. Az irodablokk tetejére a művészek és a dolgozók számára klubszerűen kialakított éttermet helyeztünk, melyből jó kilátás nyílik a belvárosra és a Mecsekre.


Műszaki, szerkezeti megoldások

Az épület nagyrészt monolit vasbeton szerkezetű, talajmechanikai szakvélemény által javasolt alapozással készül. A hangversenyterem független szerkezeti kialakítású, rezgésmentesen csatlakozik az épület többi részéhez. A homlokzati „burok" egyedi kialakítású faltartókból álló dobozszerkezet, vasbeton, vagy acél szerkezetű kialakításban, mely lehetővé teszi a homlokzat helyenkénti nagyléptékű megnyitását. A tetőszerkezet szintmagas acél rácsostartó a hangversenyterem fölött, melyben még egy technikai szint is helyet kaphat. A konferencia épületrész monolit vasbeton szerkezetű, tetején zöldtetős kialakítású park helyeszkedik el.


Homlokzat, anyagok


A homlokzati anyag vágott mészkő, v. lángolt gránit, később kerül a lehetőségek ismeretében kiválasztásra. A hangversenyterem külső burka kívül Zsolnay kerámiával burkolt acélszerkezet, belső burkolata fatábla. A hangversenyterem belső fala megfelelő akusztikai tulajdonságokkal rendelkező anyagokkal burkoltak.


Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.