Közélet, hírek

Szecesszió, modern igények – 2024-re halasztják a Veszprémi Petőfi Színház műemlék épületének felújítását

2021.02.11. 18:07

A több mint 100 éves épületet sokan a magyar szecesszió egyik úttörőjének tekintik, hiszen stlíusát, díszítőelemeit, belső kialakítását és szerkezetét tekintve is a kor egyik újítójának számított. 1908-ban nyitotta meg kapuit a Medgyaszay István tervei alapján épült vidéki teátrum, amely Európa első vasbeton színháza volt. Az épületet már többször felújították, majd 2018-ban bejelentették, hogy 30 év után ismét megújulhat, ám a 2021-re tervezett befejezést, most 2024-re halasztották. 

A veszprémi lakosság erősödő kulturális érdeklődésével, valamint az egyre élénkülő színházi élettel párhuzamosan növekedett a helyiek igénye egy saját kulturális épület kialakítására. A városi színház terveinek elkészítésével a Színházpártoló Egyesület elnöke, Dr. Óvári Ferenc veszprémi országgyűlési képviselő 1907-ben bízta meg az akkor még csak 30 éves Medgyaszay Istvánt. Egy olyan épületet vártak a fiatal építésztől, amely egyszerre lehet alkalmas színházi előadások, hangversenyek, népgyűlések és bálok tartására is, miközben alkalmazkodva a terephez, a szintkülönbségekhez kapcsolódik a már meglévő Korona szállóhoz és a Püspökkerthez.

A követelmények eredményes megoldásához Medgyaszay a 20. század elején még forradalminak számító vasbeton anyagot választotta és egy egészen újszerű színházat hozott létre formájában, szerkezetében, tipológiájában és díszítésében egyaránt. Az 1908. szeptember 17-én megnyitott színház az építész több éves kutatómunkáját összegezte, melynek eredményeként az új anyagot ötvözte a magyar nép művészi hagyományaival. Az épület 100. évfordulója alkalmából az Építészfórum oldalán megjelent részletes bemutatást az alábbi linkre kattintva olvashatják.

A veszprémi színházat azóta már többször felújították. Először 1953-ban, amikor a háborús sérüléseket javították ki, illetve a keleti oldalra új kazánházat építettek, az utcai főhomlokzaton kialakított bejáratokat befalazták és a nyugati oldalra, a Püspökkert felé került a főbejárat. A színházat később műemlékké nyilvánították, így minden változtatás csak a Műemlékfelügyelőség engedélyével valósulhatott meg. Ezt követően csak több tíz évvel később változtattak a teátrum épületén. Az 1982. október 23-i központi városrendezési és építéstervezési tervtanácson a KÖZTI szakemberei részletesen ismertették a színház korszerűsítését és megfiatalítását szolgáló beruházási és felújítási terveket a színház rekonstrukciójáról, amelyeket végül kisebb módosítási javaslatokkal kiegészülve elfogadtak.

Ahogy az évfordulós cikkünkben írtuk: „A felújítás két fázisban történt: az első ütemben (1982–1984) az új kiszolgáló épület létesült, amely egy belsőudvaros üzemház a színház oldalához építve. Az épületet lefedték növénytakaróval, hogy kívülről ne legyen látható. A föld alatti építmény megfelelő kialakítása megkövetelte a teljes környező terület átalakítását. A színház és a vendéglátó épület közötti közvetlen és szerves kapcsolat megszűnt, bár részben visszaállították az eredeti betonkonzolokat. A második ütemben 1984–1988 között újították meg magát a színházat Szendrő Péter építész vezetésével. A színházat, minden szakmai érvelés és komoly ellenállás ellenére, jelentősen átalakították."

Még 2018-ban jelentették be, hogy a Veszprémi Petőfi Színház épülete harminc év után ismét megújul, összesen több mint 9 milliárd forintból a Modern Városok Program keretében. Az Építészfórumon is hírt adtunk róla, hogy Oberfrank Pál, az intézmény igazgatója a színház felújításáról szóló részletes tájékoztatón elmondta, megújul a színház homlokzata és a korábbi időket idéző külső oszlopsor fogadja majd a nézőket, illetve újabb bejáratok is épülnek.

Az akkori tájékoztatás szerint a részletes megvalósítási tanulmány Medgyaszay István eredeti elképzelései alapján készült el. Cél, hogy az építészeti örökség megtartása mellett a mai funkciós elvárásoknak megfelelően alakuljanak a munkálatok. Schmidt István, Városfejlesztési főtanácsadó akkor úgy fogalmazott: elbontják a térszín alatti területeket, hogy a Színházkert visszanyerje régi formáját, az itt lévő egységeket pedig új helyre költöztetik, többek között a szemközti régi zeneiskola épületébe, amely mellett egy kétszintes parkolót is kialakítanak. Ismét összekapcsolják a színház és a Korona szálló régi épületét, illetve helyreáll az oszlopokon álló terasz és a porticus, a színház főbejárata azonban marad a jelenlegi helyén. Modernizálódik a színpadtechnika, többek között forgószínpadot is kialakítanak, illetve megújul a nézőtér, amely a felújítás után akadály-mentesített lesz, így a mozgásukban korlátozottak is könnyedén megközelíthetik.

A 2018-as információk alapján a felújítás két ütemben zajlik és a színház 2021-re készült volna el, ám 2021. januárjában a korábbi ütemtervet módosították és a befejezés időpontját 2024-re halasztották, amiről a Magyar Közlöny 2021. január 20-án megjelent számából értesültünk. A változásról megkérdeztük a Veszprémi Önkormányzatot. Megkeresésünkre Porga Gyula polgármester elmondta: „a színház esetében nemcsak színházrekonstrukció történik majd, hanem a színház környezete is teljesen megújul, melyhez szükséges volt épületeket megvásárolni a szomszédságban, ez pedig nagyon lelassította a folyamatot. Amikor döntési helyzetbe kerültünk és minden a tulajdonunkba került, illetve elkészültek a tervek, már nyilvánvaló volt számunkra, hogy a legoptimistább becslés szerint is 2023 nyarára készült volna el a színház. Mivel van egy határozott döntésünk arról, hogy a 2023-as EKF évben nem lehet építkezés a városban, ezért a második ütemet csak 2024-ben kezdjük el."

Az Önkormányzat közlése szerint az alábbi pontokban módosult az ütemterv:

- Az I. ütem a Petőfi Színház elbontásra kerülő térszín alatti traktusának funkciói visszapótlásaként a Szeglethy József utcai volt Zeneiskola és Iparos tanonc épületek teljes átalakítása és felújítása, valamint az ingatlan mögötti belső udvar épületeinek bontása, helyén parkolófelület kiépítése történik. A beruházás rendelkezik építési engedélyes tervdokumentációval, építési engedéllyel és kiviteli tervdokumentációval. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás elindult, a felhívás várhatóan 2021.01.25-i héten megjelenik. Eredményes eljárás esetén várható befejezési határidő 2022. év IV. negyedév.

- A II. ütem a színház örökségvédett épületének teljes rekonstrukciója, átalakítása, illetve bővítése részben új épületszárny építéssel, részben a volt Korona szálló épület egy részének átépítésével és felújításával, melyet az Önkormányzat megvásárolt. A II. ütem rendelkezik építési engedélyes tervdokumentációval, építési engedéllyel és kiviteli tervdokumentációval, melyet érintő tervellenőrzési és tervjavítási folyamat most zárul le. Tekintve, hogy a projekt előzetesen tervezett ütemezése szerint a kivitelezés várhatóan 2023-as évet érinti, az EKF rendezvények zavartalan megtartása, a Színház épületének biztonságos használata mellett, a kivitelezés halasztásra kerül 2024-2025-ös évre. A projekt megvalósítás előkészítése, közbeszerzési eljárás ennek megfelelően 2023. év elején indulhat, a második ütem kivitelezése legkorábban 2024. januárjában indulhat el.

Kérdésünkre, hogy a gyakorlatban mégis hogyan folytatódik a munka a módosítások tükrében Potzner Ferenc építész, művészettörténész, vezető tervező, stúdióvezető (KÖZTI Zrt.) reagált. Válaszát módosítás nélkül közöljük: 

„Rövid összefoglaló a Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztésének 1. üteméről: 2021. 01. 21-én megjelent a közbeszerzési felhívás a Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztésének 1. ütemének kivitelezésére. A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata megrendelésére a Középülettervező Zrt. és TSPC Zrt. által készített kiviteli tervek alapján a fejlesztés célja, hogy a 110 éves színházépület és kiszolgáló elemei az eredeti Medgyaszay István-féle állapotot követve kerüljenek felújításra korszerű színháztechnológia kiépítése mellett.

A Püspökkertben az 1980-as években épített kiszolgáló épület elbontása új, gazdaságos hely kialakítását teszi szükségessé a műemléki színház-épület közelében. Erre az Óvári Ferenc út túloldalán üresen álló egykori Ipari tanonciskola és Zeneiskola épületei alkalmasak. Így a fejlesztés első ütemében az Óvári Ferenc út 1. szám alatti épületbe a jegyértékesítés, marketing, gazdasági osztály és egy 72 fős próbaterem kerül kialakításra.

Továbbá a telek Szeglethy György utcára tekintő épület átalakításával a színjátszáshoz szükséges jelmez- és kellékraktárak, karbantartó műhelyek, varrodák kapnak helyet a korszerű épületgépészeti, és elektromos központtal, mely egyszerre fogja szolgálni az 1. és 2. ütemben felújításra kerülő teljes színházi épületegyüttest is. A Szeglethy útról egy 26 férőhelyes felszíni parkoló is létesül a színházi dolgozók számára."